prépositions

Zestaw zawiera podstawowe przyimki miejsca wraz z przykładami.

25 fiszek Fiszkoteka

DLA KOGO? ........ Zestaw jest dla wszystkich tych, którzy chcą szybko i poprawnie mówić po angielsku. CO ZAWIERA ZESTAW?........ Zestaw zawiera prawie wyłącznie wyrażenia przyimkowe z przyimkiem IN i jest przeznaczony dla wszystkich chętnych zdobycia bądź utrwalenia wiedzy z wyrażeń przyimkowych właśnie z tym przyimkiem ........ DLACZEGO WARTO SIĘ TEGO UCZYĆ? ........ Wyrażenia przyimkowe stanowią część zdania i ich znajomość jest konieczna dla budowy poprawnego zdania w języku angielskim ........ CO TO SĄ WYRAŻENIA PRZYIMKOWE? ........ Wyrażenia przyimkowe m u s z ą zawierać i rozpoczynać się od p r z y i m k a, zaś kończyć rzeczownikiem, zaimkiem, rzeczownikiem odczasownikowym (odsłownym) bądź np. zdaniem rzeczownikowym (noun clause). Zakończenia te stanowią dopełnienie przyimka. Wyrażenia przyimkowe również m o g ą (nie muszą) zawierać modyfikatory dopełnień........ W Z O R C E: ........ 1) przyimek + rzeczownik, zaimek, rzeczownik odczasownikowy lub zdanie rzeczownikowe ........ 2) przyimek + modyfikator(y) + rzeczownik, zaimek, rzeczownik odczasownikowy lub zdanie rzeczownikowe ........ Życzę przyjemnej i owocnej nauki.

102 fiszki infomint

The lesson introduces you to the basic Russian vocabulary. This time you will learn some of the most important prepositions, which will help you express yourself in a Russian community. Enjoy your studies and don't forget to check out the other courses we've prepared for you!

32 fiszki tatiana.vutcarev

Wyświetlone 1-3 z 3 rekordów.
wypróbuj za darmo kursy językowe Fiszkoteki lub stwórz własne fiszki
Powiązane: angielski | francuski | słownictwo francuski | przyimki | języki obce | prposition | prepositional phrases