Les activités - Czynności

 0    33 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
être
C'est sympa d'être ici.
rozpocznij naukę
być
Miło tu być.
avoir
Je n'ai pas d'argent.
rozpocznij naukę
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
vouloir
Qu'est-ce que tu veux?
rozpocznij naukę
chcieć
Czego chcesz?
devoir
Tu dois acheter un billet.
rozpocznij naukę
musieć
Musisz kupić bilet.
pouvoir
Peux-tu m'aider?
rozpocznij naukę
móc
Możesz mi pomóc?
donner
Peux-tu me donner 5 złoty.
rozpocznij naukę
dać
Możesz mi dać 5 złotych?
aller
Je veux y aller à pied.
rozpocznij naukę
iść
Chcę iść na piechotę.
aimer
J'aime ça.
rozpocznij naukę
lubić
Lubię to.
faire
Que fais-tu les soirs?
rozpocznij naukę
robić
Co robisz wieczorami?
faire
Ma mère fais de délicieux gâteaux.
rozpocznij naukę
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.
savoir
Je ne sais pas.
rozpocznij naukę
wiedzieć
Nie wiem.
chercher
Je cherche la sortie.
rozpocznij naukę
szukać
Szukam wyjścia.
manger
Je voudrais manger une spécialité de la région.
rozpocznij naukę
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
boire
Veux-tu boire un peu de vin?
rozpocznij naukę
pić
Napijesz się trochę wina?
dormir
Dors bien.
rozpocznij naukę
spać
Śpij dobrze.
visiter
Demain, nous visiterons la vieille ville.
rozpocznij naukę
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
avoir
Quand est-ce que j'aurai mon plat?
rozpocznij naukę
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
se rendre
Je dois me rendre à la gare.
rozpocznij naukę
dostawać się
Muszę dostać się na stację kolejową.
utiliser
Notre programme est facile à utiliser.
rozpocznij naukę
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
voir
J'étais au bar hier et je ne t'ai pas vu.
rozpocznij naukę
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
venir
D'où est-ce que tu viens?
rozpocznij naukę
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
parler
Est-ce que tu parles polonais?
rozpocznij naukę
mówić
Mówisz po polsku?
discuter
Je veux discuter avec le patron.
rozpocznij naukę
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
dire
Je veux te dire quelque chose en privé.
rozpocznij naukę
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
dire
Je te le dis, tu vas aimer.
rozpocznij naukę
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
coûter
Combien coûte une bière?
rozpocznij naukę
kosztować
Ile kosztuje piwo?
acheter
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
rozpocznij naukę
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
payer
Qui paie pour ça?
rozpocznij naukę
płacić
Kto za to zapłaci?
emprunter
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
rozpocznij naukę
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
prêter
Je ne te prêterais pas ma brosse à dents.
rozpocznij naukę
pożyczać
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
fermer
Est-ce que tu peux fermer la fenêtre?
rozpocznij naukę
zamykać
Możesz zamknąć okno?
ouvrir
À qu'elle heure ouvre la banque?
rozpocznij naukę
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
regarder
Est-ce que tu aimes regarder des films?
rozpocznij naukę
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.