Langus cz. 1

 0    266 fiszek    rpacuszka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
value for money
rozpocznij naukę
tanie ale dorbe jakościowo (odpowiedna jakość do ceny)
durable
rozpocznij naukę
trwały, wytrzymały
fashionable
rozpocznij naukę
modny
upmarket
rozpocznij naukę
ekskluzywny, z wyższej półki
inexpensive
rozpocznij naukę
niedrogi
sexy
rozpocznij naukę
seksowny
timeless
rozpocznij naukę
ponadczasowy
cool
rozpocznij naukę
fajne
sophisticated
rozpocznij naukę
wyrafinowany, unikalny
fun
rozpocznij naukę
zabawa
well-made
rozpocznij naukę
dobrze zrobione
reliable
rozpocznij naukę
wiarygodny
classic
rozpocznij naukę
klasyczny
stylish
rozpocznij naukę
elegancki
loyalty
rozpocznij naukę
lojalność
image
rozpocznij naukę
opinia
streching
rozpocznij naukę
rozciąganie
name
rozpocznij naukę
nazwa
familiar
rozpocznij naukę
zaznajomiony
launch
rozpocznij naukę
wprowadzać
lifecycle
rozpocznij naukę
cykl życia
range
rozpocznij naukę
zasięg
placement
rozpocznij naukę
umieszczenie, lokowanie produktu
endorsment
rozpocznij naukę
potwierdzenie, wykorzystanie wizerunku
leader
rozpocznij naukę
lider
reserch
rozpocznij naukę
przegląd
share
rozpocznij naukę
dzielić
challenger
rozpocznij naukę
pretendent
segment
rozpocznij naukę
człon
name - the title given a product by the company that makes it
rozpocznij naukę
nazwa - tytuł nadany produktowi przez firmę, która go produkuje
image - the ideas and beliefes people have about a brand
rozpocznij naukę
image - pomysły i przekonania, jakie ludzie mają na temat marki
stretching - using an existing name on another type of product
rozpocznij naukę
rozciąganie - używanie istniejącej nazwy na innym rodzaju produktu
awareness - how familiar people are with a brand (or its logo and slogan)
rozpocznij naukę
świadomość - jak ludzie zaznajomieni są z marką (lub jej logo i sloganem)
loyalty - the tendency to always buy a practicular brand
rozpocznij naukę
lojalność - tendencja do kupowania zawsze konkretnej marki
launch - the introduction of a prodct to the market
rozpocznij naukę
uruchomienie - wprowadzenie produktu na rynek
lifecycle - the lenght of time people continue to buy a product
rozpocznij naukę
cykl życia - czas, w którym ludzie kupują produkt
range - the set of products made by company
rozpocznij naukę
zakres - zestaw produktów wykonanych przez firmę
placement - when products are used in films or TV programmes
rozpocznij naukę
lokowanie - gdy produkty są używane w filmach lub programach telewizyjnych
endorsement - the use of a well-known person to advertise products
rozpocznij naukę
poparcie - wykorzystanie dobrze znanej osoby do reklamowania produktów
leader - the best-selling product or brand in a market
rozpocznij naukę
lider - najlepiej sprzedający się produkt lub marka na rynku
research - information about what consumers want or need
rozpocznij naukę
badania - informacje o tym, czego konsumenci chcą lub potrzebują
share - the percentage of sales a company has
rozpocznij naukę
udział - procent sprzedaży firmy
challenger - the second best-selling product or brand in a market
rozpocznij naukę
challenger - drugi najlepiej sprzedający się produkt lub marka na rynku
segment - customers of similar age, income level or social group
rozpocznij naukę
segment - klienci o podobnym wieku, poziomie dochodów lub grupie społecznej
familiar
rozpocznij naukę
znajomy
recognises
rozpocznij naukę
uznaje
advertising
rozpocznij naukę
reklama
raise
rozpocznij naukę
podnieść
luxurious
rozpocznij naukę
luksusowy
consist
rozpocznij naukę
składać się
introduction
rozpocznij naukę
wstęp, wprowadzenie
maturity
rozpocznij naukę
termin płatności, dojrzałość
decline
rozpocznij naukę
spadek (np. cen)
appeals
rozpocznij naukę
Odwołania, podobać się komuś
ageing
rozpocznij naukę
starzenie się, przesycenie
increasingly
rozpocznij naukę
coraz bardziej, rosnąco
carbonated
rozpocznij naukę
gazowana
surveys
rozpocznij naukę
ankiet, badać
conducting
rozpocznij naukę
prowadzenie
high profit margins
rozpocznij naukę
wysokie marże zysku
investing
rozpocznij naukę
inwestowanie
ready to wear
rozpocznij naukę
gotowe do noszenia
values of a historic lable
rozpocznij naukę
wartości historycznej etykiety
demonds of sharesholders
rozpocznij naukę
demondery sharesholders
creative types
rozpocznij naukę
kreatywnych
newness
rozpocznij naukę
nowość
balances
rozpocznij naukę
Salda, balans
advice
rozpocznij naukę
porada
expansion
rozpocznij naukę
rozbudowa, powiększenie
approach
rozpocznij naukę
podejście
offer services
rozpocznij naukę
Oferta usług
told secrets
rozpocznij naukę
powiedział tajemnice
to take actions
rozpocznij naukę
do podjęcia działań
a demond
rozpocznij naukę
zapotrzebowanie
to demond
rozpocznij naukę
wymagający
to pay attention to
rozpocznij naukę
zwrócić uwagę
to many devices
rozpocznij naukę
zbyt wiele urządzeń
to prefer to buy
rozpocznij naukę
wolę kupować
carry out
rozpocznij naukę
wykonać, przeprowadzać
to cary out project
rozpocznij naukę
prowadzić projekt
develop supply chain
rozpocznij naukę
sieć dostawców
restless
rozpocznij naukę
nerwowy, niespokojny
pursuer
rozpocznij naukę
podążać za czymś
longest - serving
rozpocznij naukę
najdłuższy
executives industry
rozpocznij naukę
przemysł menedżerski
demands
rozpocznij naukę
Wymagania
values of a historic lable
rozpocznij naukę
wartości historycznej etykiety
routinely
rozpocznij naukę
rutynowo
including
rozpocznij naukę
łączne z/razem z
almost
rozpocznij naukę
prawie
for example
rozpocznij naukę
na przykład
leather goods house
rozpocznij naukę
dom wyroby skórzane
prime
rozpocznij naukę
główny
territory
rozpocznij naukę
terytorium
factory
rozpocznij naukę
fabryka
owners
rozpocznij naukę
Właściciele
culture
rozpocznij naukę
kultura
bankcruptcy
rozpocznij naukę
bankructwo
network
rozpocznij naukę
sieć
supply
rozpocznij naukę
podaż, dostarczać
chain
rozpocznij naukę
łańcuszek
anticipate
rozpocznij naukę
przewidywać
routine
rozpocznij naukę
rutyna
to pursure goals
rozpocznij naukę
aby osiągnąć cele, naciskać,
pressure
rozpocznij naukę
ciśnienie, presja
vice president
rozpocznij naukę
wiceprezes
store
rozpocznij naukę
sklep
to supply
rozpocznij naukę
do dostarczenia
bancruptcy
rozpocznij naukę
bancruptcy
to anticipate
rozpocznij naukę
przewidywanie, wyprzedzać
to go bankrupt
rozpocznij naukę
zbankrutować
target
rozpocznij naukę
cel
a worker
rozpocznij naukę
pracownik
an employee
rozpocznij naukę
zatrudniony
board of directors
rozpocznij naukę
zarząd / rada nadzorcza
arrange meeting
rozpocznij naukę
umów spotkanie
plan meeting
rozpocznij naukę
zaplanuj spotkanie
to schedule meeting
rozpocznij naukę
zaplanować spotkanie
call suppliers
rozpocznij naukę
zadzwonić do dostawców
company included in the group
rozpocznij naukę
firma należąca do grupy
stock exchange
rozpocznij naukę
giełda
to sell
rozpocznij naukę
sprzedawać
to sail
rozpocznij naukę
żeglować
a sale
rozpocznij naukę
wyprzedaż
a fever
rozpocznij naukę
gorączka
a fewer
rozpocznij naukę
mniej
according to me
rozpocznij naukę
Jeśli chodzi o mnie
incentives
rozpocznij naukę
Zachęty
unigue selling point
rozpocznij naukę
niezrównany punkt sprzedaży
search engine
rozpocznij naukę
wyszukiwarka
rapidly
rozpocznij naukę
gwałtownie
operate
rozpocznij naukę
działać
revenue
rozpocznij naukę
przychód
focus
rozpocznij naukę
skupić się
trustworthy
rozpocznij naukę
godny zaufania
amongs
rozpocznij naukę
Z pośród
asset
rozpocznij naukę
kapitał, wartość
driving business growth
rozpocznij naukę
napędzać rozwój firmy
steadily
rozpocznij naukę
stopniowo / równomiernie
steadily growth
rozpocznij naukę
stale rośnie
either
rozpocznij naukę
albo albo, bądź
obstacle
rozpocznij naukę
przeszkoda
craze
rozpocznij naukę
szaleństwo
overcapacity
rozpocznij naukę
nadmiar mocy, przeładowanie
capacity
rozpocznij naukę
objętość, pojemność
remarkable
rozpocznij naukę
wybitny, wyjątkowy, specjalny
instead of
rozpocznij naukę
zamiast
notice
rozpocznij naukę
zawiadomienie, zauważać
factory
rozpocznij naukę
czynnik
to increase
rozpocznij naukę
zwiększać / wzrastać, rośnie
to decrease
rozpocznij naukę
zmniejszać się, spada
ability
rozpocznij naukę
umiejętność
buzz marketing
rozpocznij naukę
marketing szeptany
to influence
rozpocznij naukę
wpływać
ordinary
rozpocznij naukę
zwykły, zwyczajny
an influance
rozpocznij naukę
wpływ
a steady
rozpocznij naukę
stały
manage
rozpocznij naukę
kierować
develop supply chain
rozpocznij naukę
rozwijanie łańcucha dostaw
supervise
rozpocznij naukę
kontrolować
expand
rozpocznij naukę
rozszerzać
owners
rozpocznij naukę
Właściciele
indeed
rozpocznij naukę
w rzeczy samej / istotnie
expectation
rozpocznij naukę
oczekiwanie
particular
rozpocznij naukę
szczególny
hugely
rozpocznij naukę
ogromnie
throughout
rozpocznij naukę
na wskroś
campaign
rozpocznij naukę
kampania
fewer
rozpocznij naukę
mniej
competitors
rozpocznij naukę
konkurenci
postpone
rozpocznij naukę
odraczać
soft drinks
rozpocznij naukę
napoje bezalkoholowe
ingredients
rozpocznij naukę
składniki
properly
rozpocznij naukę
prawidłowo
tolietries
rozpocznij naukę
tolietries
belong
rozpocznij naukę
należeć
compare
rozpocznij naukę
porównać
consist
rozpocznij naukę
składać się
contain
rozpocznij naukę
zawierać
nowadays
rozpocznij naukę
obecnie
fake items
rozpocznij naukę
fałszywe przedmioty
suspicious
rozpocznij naukę
podejrzany, podejrzliwy
coverage
rozpocznij naukę
relacja
strenghten
rozpocznij naukę
krochmalenie
background
rozpocznij naukę
tło
base
rozpocznij naukę
podstawa
associated
rozpocznij naukę
związane
craftmanship
rozpocznij naukę
rzemiosła
emphasises
rozpocznij naukę
podkreśla
decreased
rozpocznij naukę
spadła
similar
rozpocznij naukę
podobny / podobna
lower prices
rozpocznij naukę
niższe ceny
boost
rozpocznij naukę
doładowania
entering
rozpocznij naukę
wprowadzenie
initially
rozpocznij naukę
początkowo
branch office
rozpocznij naukę
Oddział
warehouse facility
rozpocznij naukę
obiekt magazynowy
face on
rozpocznij naukę
na twarz
focus group
rozpocznij naukę
badania fokusowe
perceived
rozpocznij naukę
postrzegane
contributed
rozpocznij naukę
przyczyniły
entering
rozpocznij naukę
wprowadzenie
establish
rozpocznij naukę
ustanawiać
adapt
rozpocznij naukę
dostosować
costly
rozpocznij naukę
kosztowny
allowed
rozpocznij naukę
dozwolony
budget
rozpocznij naukę
budżet
conscious
rozpocznij naukę
świadomy
downmarket
rozpocznij naukę
downmarket
aim
rozpocznij naukę
cel
achieve
rozpocznij naukę
osiągać
high-volume
rozpocznij naukę
wysoki poziom
manufacturing costs
rozpocznij naukę
koszty produkcji
upmarket
rozpocznij naukę
Droższe
certainly
rozpocznij naukę
rzeczywiście
plenty
rozpocznij naukę
mnóstwo
doubt
rozpocznij naukę
wątpliwość
how do you feel about that
rozpocznij naukę
jak się czujesz, że
what do you think
rozpocznij naukę
co myślisz
what's your view
rozpocznij naukę
Jaki jest twoja opinia
i think that's a good idea
rozpocznij naukę
Myślę, że to dobry pomysł
in my opinion we need
rozpocznij naukę
moim zdaniem potrzebujemy
that's true
rozpocznij naukę
to prawda
i agree
rozpocznij naukę
Zgadzam się
absolutely
rozpocznij naukę
absolutnie
exactly
rozpocznij naukę
dokładnie
i think sa too
rozpocznij naukę
też myślę, że sa
i see what you mean, but i yhink there's a problem
rozpocznij naukę
widzę, co masz na myśli, ale myślę, że jest problem
i'm not sure
rozpocznij naukę
Nie jestem pewny
maybe, but that's not enough
rozpocznij naukę
Być może, ale to nie wystarczy
i think we should
rozpocznij naukę
Myślę, że powinniśmy
how about
rozpocznij naukę
jak o
why don't we
rozpocznij naukę
Dlaczego nie
perhaps we could
rozpocznij naukę
Może moglibyśmy
labour
rozpocznij naukę
poród, praca
reposition
rozpocznij naukę
położenie
placement
rozpocznij naukę
umieszczenie
endorse
rozpocznij naukę
popieram
tag
rozpocznij naukę
etykieta
interest
rozpocznij naukę
zainteresowanie
aimed
rozpocznij naukę
wymierzony, skierowany
fashion-conscious
rozpocznij naukę
świadomy mody
label
rozpocznij naukę
nalepka
wider
rozpocznij naukę
szerszy
trolley-backpack
rozpocznij naukę
Wózek-plecak
trolley
rozpocznij naukę
wózek sklepowy
briefcases
rozpocznij naukę
teczki
document cases
rozpocznij naukę
Szafy na dokumenty
competitive
rozpocznij naukę
lubiący współzawodnictwo, konkurencyjny
make an agreement with
rozpocznij naukę
zawrzeć umowę
an acorns
rozpocznij naukę
żołędzie
a bee hive
rozpocznij naukę
ula pszczół
a sloth
rozpocznij naukę
Leniwiec
a rail
rozpocznij naukę
Szyna, kołowrotek
a swan
rozpocznij naukę
łabędź
a hen house
rozpocznij naukę
kurnik
a hen
rozpocznij naukę
kura
jelly fish
rozpocznij naukę
meduz
snares
rozpocznij naukę
wnyki
the no feeding sign
rozpocznij naukę
znak "nie karmić"
injured
rozpocznij naukę
ranny
a hurt swan
rozpocznij naukę
zraniony łabędź
to aim at
rozpocznij naukę
zmierzać do, celować (np. z broni)
aim
rozpocznij naukę
cel
investment
rozpocznij naukę
inwestycja
labour
rozpocznij naukę
poród

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.