unit 6

 0    128 fiszek    kzdrojewska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
inteligentne budynki (w których oświetlenie, ogrzewanie itp. są sterowane przez komputer
rozpocznij naukę
smart buildings
wirtualna rzeczywistość
rozpocznij naukę
virtual reality
telewizja interaktywna
rozpocznij naukę
interactive tv
podróże międzyplanetarne
rozpocznij naukę
interplanetary travel
dwukierunkowy
rozpocznij naukę
two-way
doing business via the Internet
rozpocznij naukę
e-commerce/electronic commerce
scenariusz zagłady
rozpocznij naukę
a doomsday scenario
duzy korek (when youre unable to move)
rozpocznij naukę
gridlocked traffic
modyfikacja genetyczna
rozpocznij naukę
genetic modification
modyfikowane genetycznie
rozpocznij naukę
genetically modified
geny
rozpocznij naukę
genes
genom
rozpocznij naukę
genom
inżynieria genetyczna
rozpocznij naukę
genetic engineering
terapia genowa
rozpocznij naukę
gene therapy
index of all the genes
rozpocznij naukę
the human genome
babies whose genes have been chosen by their parents and doctors
rozpocznij naukę
designer babies
Klonowanie
rozpocznij naukę
cloning
wystąpić
rozpocznij naukę
to occure
mother father and 1-2 children
rozpocznij naukę
nuclear family
jednostka rodziny
rozpocznij naukę
family unit
zglobalizowany świat
rozpocznij naukę
globalised world
pracować z innymi ludźmi
rozpocznij naukę
to mix and work with other people
globalnej wioski
rozpocznij naukę
global village
istoty pozaziemskie
rozpocznij naukę
extraterrestrial beings
przepaść
rozpocznij naukę
the gulf
przemysł ciężki / przemysł lekki
rozpocznij naukę
heavy industry/ light industry
Sektor przemysłu wytwórczego
rozpocznij naukę
manufacturing industry sector
przemysł usługowy / sektor usług
rozpocznij naukę
service industry
zaawansowana technologia
rozpocznij naukę
high technology
niska technologia
rozpocznij naukę
low technology
prywatyzacja
rozpocznij naukę
privatisation
nacjonalizacja
rozpocznij naukę
nationalisation
własność państwowa
rozpocznij naukę
state ownership
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
rozpocznij naukę
public private partnership
Dotacje
rozpocznij naukę
subsidies
money to encourage factories to open in undeveloped areas
rozpocznij naukę
sweeteners
inwestycje zagraniczne
rozpocznij naukę
inward investment
pracowac na akord
rozpocznij naukę
to be on piecework
praca dzieci
rozpocznij naukę
child labour
przedstawiciel związków zawodowych
rozpocznij naukę
trade union representative
factories where people dont get paid enough
rozpocznij naukę
sweatshops
weak business that loses money
rozpocznij naukę
to become a lame duck
wielkie koncerny
rozpocznij naukę
big multinationals
cięcie kosztów
rozpocznij naukę
cost cutting exercise
przenieść
rozpocznij naukę
to relocate
move the center of manufacturing
rozpocznij naukę
switch production
nadmierna biurokracja
rozpocznij naukę
red tape
przekwalifikowanie i zdobywanie nowych kwalifikacji
rozpocznij naukę
retraining and reskilling
czarny rynek (nielegalny)
rozpocznij naukę
black market
naruszenie praw autorskich
rozpocznij naukę
copyright infringement
piractwo przemysłowe chuj wie co to
rozpocznij naukę
industrial piracy
szpiegostwo przemysłowe
rozpocznij naukę
industrial espionage
pranie brudnych pieniędzy
rozpocznij naukę
money laundering
nieopodatkowane luksusowe towary
rozpocznij naukę
untaxed luxury
nielegalne wydania
rozpocznij naukę
illegal editions
postęp w technologii
rozpocznij naukę
advances in technology
najnowocześniejsza technologia
rozpocznij naukę
cutting edge technology
different from what is used to be (about technology)
rozpocznij naukę
new fangled technology
przestarzały, przestarzały
rozpocznij naukę
obsolete, outdated
inaczej old fashioned
rozpocznij naukę
old hat
nieaktualny
rozpocznij naukę
outmoded, unfashionable, dowdy, outdated
zbędny
rozpocznij naukę
redundant
Stan techniki, najnowoczesniejszy
rozpocznij naukę
state of the art technology
rozbudowa
rozpocznij naukę
expansion of
przełom w
rozpocznij naukę
breakthrough in
długość życia
rozpocznij naukę
life expectancy
zmienić
rozpocznij naukę
to alter
szybkie tepo (o swiecie)
rozpocznij naukę
fact paced world
efekty dehumanizujące
rozpocznij naukę
dehumanizing effects
mieszac z
rozpocznij naukę
to mess about with
hodować lenistwo XD
rozpocznij naukę
to breed laziness
impet
rozpocznij naukę
impetus
być zniesionym
rozpocznij naukę
to be supreseded by
sztuczna inteligencja
rozpocznij naukę
artificial intelligence
poleganie na
rozpocznij naukę
reliance on
eksploatacja
rozpocznij naukę
exploitation
poza siecią
rozpocznij naukę
off the grid
highest level of oil production
rozpocznij naukę
at peak oil
metodą prób i błędów
rozpocznij naukę
by trial and error
promienny
rozpocznij naukę
radiant
głęboki
rozpocznij naukę
profound
współmierny
rozpocznij naukę
commensurate
cecha
rozpocznij naukę
trait
przeczucie
rozpocznij naukę
hunch
dyspensa (uchylenie)
rozpocznij naukę
dispensation
półprzewodnik
rozpocznij naukę
semiconductor
ekspresyjny
rozpocznij naukę
expressive
inteligentne sieci
rozpocznij naukę
smart grids
ciężkie czasy
rozpocznij naukę
hard pressed times
być zanurzonym w
rozpocznij naukę
to be bathed in
dobroczynny
rozpocznij naukę
beneficent
genomika
rozpocznij naukę
genomics
Sekwencjonowanie
rozpocznij naukę
sequencing
dane przodków
rozpocznij naukę
ancestry data
ubezpieczenie stołówkowe, takie w ktorym wybiera sie samemu swoj pakiet
rozpocznij naukę
cafeteria insurance
spersonalizowana medycyna
rozpocznij naukę
personalised medicine
opłacalne dla
rozpocznij naukę
viable for
załadować na
rozpocznij naukę
load up on
paternalistyczny
rozpocznij naukę
paternalistic
zakodowany materiał
rozpocznij naukę
information coded material
wstawić
rozpocznij naukę
insert
odnawialny
rozpocznij naukę
renewable
wywodzić się z
rozpocznij naukę
to derive from
wszechobecność
rozpocznij naukę
ubiquity
przychód
rozpocznij naukę
revenue
objętość
rozpocznij naukę
capacity
siedziba
rozpocznij naukę
headquarters
kluczowe elementy
rozpocznij naukę
key components
wydac nowy produkt
rozpocznij naukę
roll out a new product
opracowywanie sposobów
rozpocznij naukę
devising ways
oferty
rozpocznij naukę
offerings
prognozy trendów
rozpocznij naukę
forecast trends
Badania rynku
rozpocznij naukę
market surveys
baza danych
rozpocznij naukę
database
Wielkość
rozpocznij naukę
magnitude of
byc prowadzonym przez inny zespol
rozpocznij naukę
to be run by other team
wzmocnienie
rozpocznij naukę
enhancement
włączone do czegoś
rozpocznij naukę
incorporated into sth
z miejsca się zaprzyjaźnić
rozpocznij naukę
get on like a house on fire
miec dobry start
rozpocznij naukę
get off to a flying start
uzyskać zrozumienie czegoś (zrozumieć)
rozpocznij naukę
get the hang of sth (understand)
sprowadzić kogoś na dół / zdenerwować kogoś
rozpocznij naukę
get sb down/ upset someone
niewdzięczna praca
rozpocznij naukę
menial job
drobny ułamek
rozpocznij naukę
a tiny fraction
uniwersalny
rozpocznij naukę
versatile
uciążliwość społeczna
rozpocznij naukę
social nuisance
kluczowy środek dla
rozpocznij naukę
a key means for
niezbędny
rozpocznij naukę
indispensible

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.