Extraclass GIS

 0    116 fiszek    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
gap 1 gdzie sie znajduje
rozpocznij naukę
pod basilar part of occipital bone, nad superior constrictor (a konkretnie nad pterygopharyngeus)
gap 2 gdzie sie znajduje
rozpocznij naukę
pomiędzy superior (pod glossopharyngeus) a middle constrictor (nad chondropharyngeus)
gap 3 gdzie sie znajduje
rozpocznij naukę
pomiędzy middle (pod ceratopharyngeus) a inferior constrictor (nad thyropharyngeus)
gap 4 gdzie sie znajduje
rozpocznij naukę
pod inferior constrictor (pod cricopharyngeus)
Na poziomie C1 do C4 kręgów szyjnych mamy
rozpocznij naukę
very sophisticated structures w szyi.
Do tyłu znajduje się
rozpocznij naukę
Cervical spine: np trzon kręgu C3
Do przodu znajdują się
rozpocznij naukę
mięśnie głębokie szyi: longus coli i longus capitis.
mięśnie głębokie szyi pokryte sa
rozpocznij naukę
pecjalną powięzią- prevertebral layer of cervical fascia lub można powiedzieć prevertebral cervical fascia, ona rozpościera się po szyi a także wstępuje do klatki piersiowej. Ona biegnie od occipital bone do kręgu piersiowego- Th3.
prevertebral layer of cervical fascia posiada czesc
rozpocznij naukę
która przebiega tak trochę do przodu (ciemnoróżowa) i nazywa się: Alar Fascia, jest ona trochę krótsza. Ona rozpościera się od C1 do Th2. Po dwóch swoich bokach łączy się z prevertebral fascia.
Alar Fascia i prevertebral cervical fascia ograniczają
rozpocznij naukę
Danger Space
Danger space łączy się z
rozpocznij naukę
posterior mediastinum na poziomie Th2.
danger space znajduje się
rozpocznij naukę
Za prevertebral cervical fascia
przed vertebral body znajduje sie
rozpocznij naukę
deep cervical space
Deep cervical space a danger space
rozpocznij naukę
deep cervical space jest ona do tyłu od danger space
przez deep cervical space przebiega
rozpocznij naukę
pień współczulny jest on do tyłu od prevertebral cervical fascia, ale nie styka się z vertebral body
gardło przebiega do przodu od
rozpocznij naukę
alar fascia
Gardło najbardziej skomplikowana cz.
rozpocznij naukę
części górnej na poziomie C1-C4, tam superior pharyngeal constrictor
na poziomie C1-C4 sciana przednia gardła sklada sie
rozpocznij naukę
składa się z trzech bardzo dużych otworów: akurat na tym poziomie jest to: oropharyngeal opening and laryngeal aditus (czyli po ludzku: inlet)
Obie ściany boczne i tylna gardła są pokryte przez
rozpocznij naukę
grubą powięź: buccopharyngeal fascia
buccopharyngeal fascia łączy się z
rozpocznij naukę
buccinator fascia
Pomiędzy buccopharyngeal fascia i alar fascia znajduje się
rozpocznij naukę
retropharyngeal space
retropharyngeal space zawiera
rozpocznij naukę
Ta przestrzeń nic nie zawiera oprócz loose conective tissue i lymph nodes!
po bokach gardła znajduje się
rozpocznij naukę
styloid process gdzie zaczyna się bukiet Riolana
Riolan’s bunch tworzą
rozpocznij naukę
trzy mięśnie: styloglossus, stylohyoid i stylopharyngeus, oraz dwa więzadła: stylomandibular i stylohyoid.
parapharyngeal space jest
rozpocznij naukę
przyśrodkowo od bukietu
parotid space jest
rozpocznij naukę
bocznie od bukietu
Do przodu od bukietu Riolana znajduje się
rozpocznij naukę
kąt żuchwy (na poziomie C3). Do niego przyczepiają się dwa mięśnie: bocznie- masseter i przyśrodkowo i skośnie- medial pterygoid
Do tyłu od bukietu Riolana znajduje sei
rozpocznij naukę
mastoid process, do którego przyczepia się sternocleidomastoideus, a przyśrodkowo od tego przyczepu znajduje się posterior belly of digastric.
Prevertebral cervical fascia dołącza się do
rozpocznij naukę
digastric muscle.
Parapharyngeal space ogranicznia: medially
rozpocznij naukę
buccopharyngeal fascia
Parapharyngeal space ogranicznia: tylne
rozpocznij naukę
prevertebral cervical fascia
Parapharyngeal space ogranicznia: boczne
rozpocznij naukę
Riolan’s Bunch
Parapharyngeal space ogranicznia: przednie
rozpocznij naukę
Medial Pterygoid Muscle i trochę ramus of mandible.
Parapharyngeal space bocznie od niej znajduje się
rozpocznij naukę
Bocznie do niej znajduje się parotid space (ograniczona parotid fascia)
Parotid space ograniczenie przyśrodkowe
rozpocznij naukę
Riolan’s bunch
Parotid space ograniczenie tylne
rozpocznij naukę
posterior belly of digastric and sternocleidomastoid mm.
Parotid space ograniczenie boczne
rozpocznij naukę
parotid fascia
Parotid space ograniczenie przednie
rozpocznij naukę
masseter muscle, mandible and sometimes medial pterygoid muscle
Parotid fascia do tyłu jest
rozpocznij naukę
w kontynuacji z superficial cervical fascia, czyli powięzią przykrywającą SCM, a do przodu z masseteric fascia. Zatem wspólna nazwa tej powięzi parotid i masseteric to parotidomaseteric fascia.
Parotid space jest wypełniona
rozpocznij naukę
ślinianką przyuszną- największą ślinianką w organizmie.
Głęboka część parotid space, zaraz za żuchwą
rozpocznij naukę
retromandibular fossa
Co dzieli retromandibular fossa od części powierzchownej parotid space?
rozpocznij naukę
Jest to struktura która przebiega jak taki wachlarz nerwowy- pes anserinus majorgęsia stopa większa czyli włókna ruchowe nerwu twarzowego.
Facial nerve wychodzi przez
rozpocznij naukę
stylomastoid foramen i rzutuje na parotid space. Oddaje 5 włókien ruchowych jak palce u dłoni.
Jaki nerw jest obecny w parotid space, unerwia śliniankę przyuszną i jest parasympatyczny?
rozpocznij naukę
Glossopharyngeal nerve! On oddaje małe włókienka do parotid gland.
araz za żuchwą przebiega
rozpocznij naukę
retromandibular vein. Jest ona bardzo ważna, dołącza do facial vein. Po tym jak się połączą to facial vein, która na początku jest dość mała staje się bardzo duża i uchodzi do internal jugular vein.
W parotid space jaka a?
rozpocznij naukę
external carotid artery.
internal carotid artery przebiega
rozpocznij naukę
bardziej przyśrodkowo(niz ex. caroid a) w parapharyngeal space
Internal carotid artery towarzyszy
rozpocznij naukę
internal jugular vein, a w bruździe między nimi znajduje się vagus nerve. Te trzy elementy są otoczone wspólną pochewką- carotid sheath.
Carotid sheath jest utworzona z
rozpocznij naukę
trzech powięzi: prevertebral cervical fascia, pretracheal cervical fascia i superficial cervical fascia
pretracheal cervical fascia jest
rozpocznij naukę
najbardziej cienka, jest przyłączona do internal jugular vein co zapobiega jej zapadaniu się
W parapharyngeal space mamy
rozpocznij naukę
4 nerwy czaszkowe (od przodu do tyłu) XII, X, IX i XI.
Parasymphatetic trunk przebiega
rozpocznij naukę
nie przebiega przez parapharyngeal space tylko przez deep cervical space
Jak mamy carotid triangle, common carotid artery rozdziela się na internal i external, bardziej przyśrodkowo
rozpocznij naukę
na początku jest external a bocznie internal, lecz trochę wyżej wszystko się zmienia, wewnętrzna zaczyna przebiegać przyśrodkowo a zewnętrzna bocznie.
Dwie parapharyngeal spaces połączone są poprzez
rozpocznij naukę
jedną retropharyngeal space
Parapharyngeal space i deep part of parotid space ku przodowi przechodzą
rozpocznij naukę
ą infratemporal space (ona jak wiemy jest przyśrodkowo do żuchwy)
jezyk, blaszka przebiegająca poprzecznie
rozpocznij naukę
- lingual aponeurosis
powyzej - lingual aponeurosis znajduja sie
rozpocznij naukę
tylko submucosal membrane i mucosa (śluzówka), żadne mięśnie!
ponizej - lingual aponeurosis znajduja sie
rozpocznij naukę
a prostopadle znajduje się septum, taka prostopadła podziałka, ale ona nie dochodzi do rozcięgna, nie łączą się
pomiędzy lingual aponeurosis a septum przebiega
rozpocznij naukę
przebiega tylko jeden mięsień od tyły do przodu, który nie jest podzielony przez septum, jest to superior longitudinal muscle of the tongue.
nizej od superior longitudinal muscle of the tongue przebiega
rozpocznij naukę
na poziomie septum przebiegają dwa odrębne mięśnie po dwóch jego stronach- inferior longitudinal muscles: left and right.
ile jest longitudinal muscles
rozpocznij naukę
3
mięsień który przebiega w poprzek aż od rozcięgna do dolnego brzegu przegrody
rozpocznij naukę
transversalis
transversalis stanowi
rozpocznij naukę
n główną masę języka, jest to największy jego mięsień
transversalis u gory
rozpocznij naukę
jest w kontynuacji z palatoglossus, który jest mięśniem między podniebieniem miękkim a stroną boczną języka
palatoglossal arch
rozpocznij naukę
palatoglossus + transversalis muscle
palatopharyngeal arch
rozpocznij naukę
to projekcja palatopharyngeal muscle i znajduje się on bardziej do tyłu od palatoglossal)
Pomiędzy palatoglossal a palatopharyngeal arches znajduje się
rozpocznij naukę
palatine tonsil.
Transversus do tyłu, przechodzi w
rozpocznij naukę
glossopharyngeus- najbardziej dolną część superior pharyngeal constrictor
glossopharyngeus unerwienie
rozpocznij naukę
tak jak gardło, przez glossopharyngeal nerve
palatoglossus jako jedyny mięsień unerwiony jest przez
rozpocznij naukę
X vagus nerve (wszystkie inne mięśnie języka przez XII hypoglossal nerve)
Przestrzeń pomiędzy palatopharyngeus i palatoglossus (jakby z tyłu) odnosi się do
rozpocznij naukę
zwieracza górnego gardła (konkretnie do buccopharyngeus).
zwieracz gorny gardla (buccopharyngeus) na nim znajduje sie;
rozpocznij naukę
na nim, bocznie do gardła przebiega ascending palatine artery, gałąź tętnicy twarzowej, przebija ona buccopharyngeus muscle by zaopatrzyć palatine gland Następnie przebiega ku górze i na końcu przechodzi przez gap 1.
Przestrzeń pomiędzy palatopharyngeus i palatoglossus: po 2 stronach przegrody
rozpocznij naukę
Po dwóch stronach przegrody pionowo przebiega mięsień verticalis.
Jakie wewnętrzne mięśnie języka są pojedyncze, nie mają pary?
rozpocznij naukę
superior longitudinal i transversus.
mięśnie wewnętrzne języka
rozpocznij naukę
one sprawiają, że możemy nim poruszać, mogą spowodować że stanie się on płaski, bądź gruby.
zewnętrzne mięśnie języka, extrinsic musles
rozpocznij naukę
Są to trzy mięśnie, jeden zaczyna się od trzonu żuchwy. Są four spines, two supeior, one on either side, które dotyczą genioglossus.
Początek mięśnia genioglossus jest
rozpocznij naukę
blisko saggital plane (septum), jest to najbardziej przyśrodkowy mięsień języka
poniżej genioglossus znajduje sie
rozpocznij naukę
body and greater horn of hyoid bone, tam przebiega hyoglossus
extrinsic musles
rozpocznij naukę
genioglossus hyoglossus styloglossus
Hyoglossus co robi
rozpocznij naukę
pociąga język do dołu i trochę do tyłu
Genioglossus co robi
rozpocznij naukę
pociąga język do przodu
Styloglossus: co robi
rozpocznij naukę
pociąga język do tyłu i do góry
Superior wall of pharynx jest
rozpocznij naukę
najdłuższa,
Włókna zwieraczy przebiegają
rozpocznij naukę
od tyłu do przodu po skosie
pharyngeal raphe. Rozpoczyna się on na
rozpocznij naukę
pharyngeal tubercle on external basilar part of occipital bone, a kończy się na brzegu dolnym mięśnia thyropharyngeus (należy on do zwieracza dolnego
Gaps of pharynx znajdują się
rozpocznij naukę
między zwieraczami gardła.
Górny zwieracz ma
rozpocznij naukę
4 czesci
środkowy dolny zwieracz ma
rozpocznij naukę
2 czesci
Middle Pharyngeal Constrictor
rozpocznij naukę
ma związek z kością gnykową — chondropharyngeus od lesser horn of hyoid bone — ceratopharyngeus od greater horn and body of hyoid bone
Inferior Pharyngeal Constrictor
rozpocznij naukę
związany jest z dwiema chrząstkami krtani: — thyropharyngeus od thyroid cartilage — cricopharyngeus od cricoid cartilage,
— cricopharyngeus od cricoid cartilage, ten mięsień różni się
rozpocznij naukę
od innych mięśni budujących zwieracze tym że jako jedyny nie przyłącza się do pharyngeal raphe, są tam tylko włókna mięśniowe!
Szew gardłowy kończy się na
rozpocznij naukę
inferior border of thyropharyngeus muscle
Na dolnym brzegu thyropharyngeus znajduje się
rozpocznij naukę
trójkąt Killiana, a pod cricothyroid i esophagus znajduje się trójkąt Laimera. To są dwa słabe miejsca przez które śluzówka (mucosa) gardła może wybrzuszać się na zewnątrz
GAP 1: co przebiega od najwyżej przebiegającej do najniżej przebiegającej
rozpocznij naukę
— Eustachian tube- chrząstkowa część auditory tube/petrotympanic tube — brzusiec levator veli palatini — oraz palatine branch of ascending pharyngeal artery
Gap 2 co przebiega
rozpocznij naukę
IX glossopharyngeal nerve — stylopharyngeus muscle (jest to mięsień pilotujący dla nerwu IX) — stylohyoid ligament
gap 3 co przebiega
rozpocznij naukę
internal branch of superior laryngeal nerve — towarzyszące mu naczynia: superior laryngeal artery & vein
gap 4 co przebiega
rozpocznij naukę
— ending of recurrent laryngeal nerve i to jest właśnie miejsce gdzie on zmienia swoją nazwę na inferior laryngeal — inferior laryngeal artery and vein
otwor 1 na na buccopharyngeus
rozpocznij naukę
) Za pterygomandibular raphe wysokości mięśnia policzkowego jest mały otworek dla ścięgna napinacza podniebienia miękkiego (tendon of tensor veli palatini)
otwor 2 na buccopharyngeus
rozpocznij naukę
Jest to otworek dla gałęzi ascending palatine artery do migdałka podniebiennego (tonsillar branch of ascending palatine artery
otwor 3 na buccopharyngeus
rozpocznij naukę
wejście dla styloglossus muscle między buccopharyngeus i mylopharyngeus
Superior pharyngeal constrictor unerwiony jest przez
rozpocznij naukę
9
a middle i inferior pharyngeal constrictor unerwiony jest przez
rozpocznij naukę
10
W carotid triangle
rozpocznij naukę
common carotid artery rozdziela się na internal i external
posterior scalene muscle jest
rozpocznij naukę
zrośnięty z middle scalene muscle, nie ma szczeliny między nimi
scalene fissures oddzielone sa
rozpocznij naukę
anterior scalene muscle
Superior Pharyngeal Constrictor
rozpocznij naukę
za dlugie na fiszke
subclavian artery jest otoczone
rozpocznij naukę
, otoczona sympathetic subclavian plexus
Przez posterior scalene fissure przebiega
rozpocznij naukę
subclavian a i 3 pnie brachial plexus: superior, middle i inferior
W 60% przypadkach, pomiędzy subclavian artery a trzema pniami brachial plexus można zauważyć mięsień
rozpocznij naukę
Przyczepia się on do pleura cupola i ją unosi (osklepek opłucnej to jest).
Scalenovertebral triangle tworzą
rozpocznij naukę
od boku: anterior scalene muscle, od przyśrodka longus colli, od dołu: pleura cupola (osklepek opłucnej)
bo na kręgach szyjnych znajduje się
rozpocznij naukę
longus colli.
W scalenovertebral triangle przebiegają
rozpocznij naukę
subclavian vein(do przodu) i subclavian a(do tyłu). Między tymi naczyniami przebiega: (od przyś do boku) sympathetic trunk, X vagus, phrenic nerve(na anterior scalene m), zstępuje po nim, od lateral do medial border.
Ponad naczyniami podobojczykowymi jest
rozpocznij naukę
middle cervical ganglion, a pod inferior cervical ganglion, który inaczej nazywa się stellate ganglion
Pień współczulny obejmuje
rozpocznij naukę
obejmuje tętnice od przodu i od tyłu. Jest to tak zwana subclavian ansa
Przez jugular foramen cz. przednia przechodzi
rozpocznij naukę
inferior petrosal sinus, glossopharyngeal n. (9)
Przez jugular foramen cz. tylna przechodzi
rozpocznij naukę
n. vagus(x), n. accesory(11), meningeal r. of vagus, internal jug. vv, sigmoid sinus, posterior meningeal a. od t. gardlowej wstepujacej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.