urinary/reproductive/nervous/endocrine system + ear + eye

 0    265 fiszek    juliazawierucha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
the genitourinary system
rozpocznij naukę
układ moczowo-płciowy
to secrete
rozpocznij naukę
wydzielać
to eliminate liquid waste products
rozpocznij naukę
wyeliminować zbędne płynne produkty
urine
rozpocznij naukę
mocz
kidney
rozpocznij naukę
nerka
ureter
rozpocznij naukę
moczowód
urinary bladder
rozpocznij naukę
pęcherz moczowy
urethra
rozpocznij naukę
cewka moczowa
bean-shaped
rozpocznij naukę
w kształcie fasoli
cortex
rozpocznij naukę
kora
medulla
rozpocznij naukę
rdzeń
bowman's capsule
rozpocznij naukę
torebka bowmana
tiny coiled tube
rozpocznij naukę
maleńka zwinięta rura
tubule
rozpocznij naukę
kanalik nerkowy
calyx
rozpocznij naukę
kielich nerkowy
renal pelvis
rozpocznij naukę
miedniczka
collect
rozpocznij naukę
zbierać
muscular sack
rozpocznij naukę
worek mięśniowy
external opening
rozpocznij naukę
otwarcie zewnętrzne
to obstruct the urinary flow
rozpocznij naukę
blokować przepływ moczu
presence of bacteria
rozpocznij naukę
Obecność bakterii
cystitis
rozpocznij naukę
zapalenie pęcherza
urethritis
rozpocznij naukę
zapalenie cewki moczowej
nephritis
rozpocznij naukę
zapalenie nerek
pyelonephritis
rozpocznij naukę
odmiedniczkowe zapalenie nerek
burning urination
rozpocznij naukę
pieczenie przy oddawaniu moczu
haematuria
rozpocznij naukę
krwiomocz
nocturia
rozpocznij naukę
oddawanie moczu w nocy
incontinence
rozpocznij naukę
niemożność utrzymania
tissue oedma
rozpocznij naukę
obrzęk tkankowy
a benign mass
rozpocznij naukę
łagodna masa
malignant neoplasm
rozpocznij naukę
nowotwór złośliwy
nephroblastoma
rozpocznij naukę
nerczak
urolithiasis
rozpocznij naukę
kamica nerkowa
oliguria
rozpocznij naukę
skąpomocz
dysuria
rozpocznij naukę
bolesne oddawanie moczu
pyuria
rozpocznij naukę
ropomocz
renal failure
rozpocznij naukę
niewydolność nerek
lethargy
rozpocznij naukę
ospałość
fatal condition
rozpocznij naukę
śmiertelna kondycja
uraemia
rozpocznij naukę
mocznica
urea
rozpocznij naukę
mocznik
dialysis
rozpocznij naukę
dializa
kidney transplantation
rozpocznij naukę
przeszczep nerki
to maintain life
rozpocznij naukę
utrzymać przy życiu
glomerulus
rozpocznij naukę
kłębuszek nerkowy
urinary tract infection (UTI)
rozpocznij naukę
zakażenie dróg moczowych (ZUM)
hilus
rozpocznij naukę
wnęka
pass water
rozpocznij naukę
oddawać mocz
traces of blood
rozpocznij naukę
ślady krwi
retention of urine
rozpocznij naukę
zatrzymanie moczu
urinalysis
rozpocznij naukę
badanie moczu
urography
rozpocznij naukę
radiografia dróg moczowych
scintigraphy
rozpocznij naukę
scyntygrafia
female / male reproductive system
rozpocznij naukę
żeński / męski układ rozrodczy
ovum / ova
rozpocznij naukę
jajo / komórki jajowe
ovary
rozpocznij naukę
jajnik
fallopian tube
rozpocznij naukę
jajowód
to fertilize / fertilization
rozpocznij naukę
zapłodnić / zapłodnienie
to implant into
rozpocznij naukę
zagnieżdzić się
the lining of the uterus
rozpocznij naukę
błona wyścielająca macicę
to develop into embryo
rozpocznij naukę
rozwinąć się w embrion
the cervix
rozpocznij naukę
szyjka macicy
fimbriae
rozpocznij naukę
strzępki jajowodu
vagina
rozpocznij naukę
pochwa
new generation
rozpocznij naukę
Nowe pokolenie
fusion of two cells
rozpocznij naukę
fuzja dwóch komórek
sperm
rozpocznij naukę
plemnik
sexual intercourse
rozpocznij naukę
stosunek płciowy
artificial insemination
rozpocznij naukę
sztuczne zapłodnienie
ovulate
rozpocznij naukę
owulowac
to nourish an ovum
rozpocznij naukę
odżywiać komórkę jajową
full-growth fetus
rozpocznij naukę
dojrzały płód
to give birth
rozpocznij naukę
urodzić
vulva
rozpocznij naukę
srom
external genitalia
rozpocznij naukę
zewnętrzne narządy płciowe
to release an egg
rozpocznij naukę
uwolnić jajko
at monthly intervals
rozpocznij naukę
w odstępach miesięcznych
an egg-shaped glands
rozpocznij naukę
gruczoły w kształcie jaja
to secrete sex hormones
rozpocznij naukę
wydzielać hormony płciowe
adjacent to
rozpocznij naukę
przylegający do
hollow, pear-shaped organ
rozpocznij naukę
wydrążone organy w kształcie gruszki
the birth canal
rozpocznij naukę
kanał rodny
puberty
rozpocznij naukę
okres dojrzewania
onset of mentruation
rozpocznij naukę
początek mentruacji
menopause
rozpocznij naukę
menopauza
testis/testes
rozpocznij naukę
jądra / jądra
vas deferens
rozpocznij naukę
nasieniowodu
the seminal vesicles
rozpocznij naukę
pęcherzyki nasienne
the prostate gland
rozpocznij naukę
prostata
to ejaculate / ejaculationa
rozpocznij naukę
mieć wytrysk / wystrysk
erectile tissue
rozpocznij naukę
ciała jamiste
ovoid gland
rozpocznij naukę
okrągły gruczoł
pouch
rozpocznij naukę
woreczek
the scrotum
rozpocznij naukę
moszna
epididymis
rozpocznij naukę
najądrza
mature
rozpocznij naukę
dojrzewać
seminal fluid
rozpocznij naukę
Płyn nasienny
semen
rozpocznij naukę
nasienie
chestnut-shaped organ
rozpocznij naukę
organ w kształcie kasztana
at orgasm
rozpocznij naukę
podczas orgazmu
testicles
rozpocznij naukę
jądra
pituitary gland
rozpocznij naukę
przysadka mózgowa
hypothalamus
rozpocznij naukę
podwzgórze
pineal gland
rozpocznij naukę
szyszynka
parathyroid gland
rozpocznij naukę
przytarczyce
thyroid gland
rozpocznij naukę
tarczyca
thymus
rozpocznij naukę
grasica
adrenal gland
rozpocznij naukę
nadnercze
pancreas
rozpocznij naukę
trzustka
ovaries
rozpocznij naukę
jajniki
relatively constant level
rozpocznij naukę
względnie stały poziom
alkali secretion
rozpocznij naukę
wydzielanie zasad
excessive production of hormones
rozpocznij naukę
nadmierna produkcja hormonów
obesity
rozpocznij naukę
otyłość
initiate labour
rozpocznij naukę
wywoływać akcję porodową
maintain pregnancy
rozpocznij naukę
utrzymać ciążę
abscess
rozpocznij naukę
ropień
autonomic
rozpocznij naukę
autonomiczny
axon
rozpocznij naukę
akson
brain / cerebrum
rozpocznij naukę
mózg / mózg
bundle
rozpocznij naukę
pęczek
central nervous system
rozpocznij naukę
ośrodkowy układ nerwowy
cerebellum
rozpocznij naukę
móżdżek
concussion
rozpocznij naukę
wstrząs
consciousness
rozpocznij naukę
przytomność
degeneration
rozpocznij naukę
degeneracja
dementia
rozpocznij naukę
demencja
dendrite
rozpocznij naukę
dendryt
dizziness
rozpocznij naukę
zawroty głowy
drowsiness
rozpocznij naukę
senność
encephalitis
rozpocznij naukę
zapalenie mózgu
environment
rozpocznij naukę
środowisko
epileptic seizure
rozpocznij naukę
napad padaczkowy
handicap
rozpocznij naukę
upośledzenie
gray / white matter
rozpocznij naukę
istota szara / biała
hemisphere
rozpocznij naukę
półkula
hydrocephalus
rozpocznij naukę
wodogłowie
impulse
rozpocznij naukę
bodziec
meninges
rozpocznij naukę
opony rdzeniowe
meningitis
rozpocznij naukę
zapalenie opon mózgowych
migraine
rozpocznij naukę
migrena
multiple sclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie rozsiane
myelin
rozpocznij naukę
mielina
neurosis
rozpocznij naukę
nerwica
parasympathetic nervous system
rozpocznij naukę
układ nerwowy przywspółczulny
paresis
rozpocznij naukę
niedowład
hemiparesis
rozpocznij naukę
niedowład połowiczy
peripheral
rozpocznij naukę
obwodowy
corpus callosum
rozpocznij naukę
Ciało modzelowate
frontal lobe
rozpocznij naukę
Płat czołowy
olfactory lobe
rozpocznij naukę
płat węchowy
pons
rozpocznij naukę
most
medulla oblongata
rozpocznij naukę
rdzeń przedłużony
occipital lobe
rozpocznij naukę
płat potyliczny
spinal cord
rozpocznij naukę
rdzeń kręgowy
persistent
rozpocznij naukę
uporczywy
photophobia
rozpocznij naukę
światłowstręt
projection
rozpocznij naukę
ustawienie
stem
rozpocznij naukę
pień
stroke
rozpocznij naukę
udar
sympathetic nervous system
rozpocznij naukę
układ nerwowy współczulny
synapse
rozpocznij naukę
synapsa
traumatic
rozpocznij naukę
urazowy
voluntary
rozpocznij naukę
dobrowolny
cerebrospinal fluid
rozpocznij naukę
płynu mózgowo-rdzeniowego
neuropathy
rozpocznij naukę
neuropatia
auriculocranial
rozpocznij naukę
uszno-czaszkowy
eyeball
rozpocznij naukę
gałka oczna
spherical in shape
rozpocznij naukę
kształt kulisty
eye socket
rozpocznij naukę
oczodół
eyebrow
rozpocznij naukę
brew
eyelid
rozpocznij naukę
powieka
eyelashes
rozpocznij naukę
rzęsy
lacrimal gland
rozpocznij naukę
gruczoł łzowy
foreign bodies
rozpocznij naukę
ciała obce
sclera
rozpocznij naukę
twardówka
choroid
rozpocznij naukę
naczuniówka
retina
rozpocznij naukę
siatkówka
the white of the eye
rozpocznij naukę
białko oka
cornea
rozpocznij naukę
rogówka
transparent
rozpocznij naukę
przezroczysty
conjuctiva
rozpocznij naukę
conjuctiva
anterior chamber
rozpocznij naukę
komora przednia
aqueous humour
rozpocznij naukę
ciecz wodnista
iris
rozpocznij naukę
tęczówka
pupil
rozpocznij naukę
źrenica
dim light
rozpocznij naukę
słabe światło
to contract
rozpocznij naukę
zwężać się
to dilate
rozpocznij naukę
rozszerzać się
to narrow
rozpocznij naukę
zwężać
the crystalline lens
rozpocznij naukę
soczewka krystaliczna
to focus the light on the retina
rozpocznij naukę
skupić światło na siatkówce
posterior chamber
rozpocznij naukę
komora tylna
jelly-like body
rozpocznij naukę
galaretowate ciało
vitreous humour
rozpocznij naukę
ciało szkliste
suspensory ligament
rozpocznij naukę
więzadło wieszadłowe
fovea centralis
rozpocznij naukę
dołek środkowy siatkówki oka
optic nerve
rozpocznij naukę
nerw wzrokowy
ciliary process
rozpocznij naukę
wyrostek rzęskowy
papilla
rozpocznij naukę
tarcza nerwu wzrokowego
rod and cons
rozpocznij naukę
pręciki i czopki
the yellow spot
rozpocznij naukę
żółta plama
short-sightedness / myopia
rozpocznij naukę
krótkowzroczność / krótkowzroczność
long - sightedness / hypermetropia
rozpocznij naukę
dalekowzroczność / hipermetropia
astigmatism
rozpocznij naukę
astygmatyzm
strabismus / cross-eye / squint
rozpocznij naukę
zez
conjunctivitis
rozpocznij naukę
zapalenie spojówek
stye
rozpocznij naukę
jęczmień
reddening
rozpocznij naukę
zaczerwienienie
prickling pain
rozpocznij naukę
kłujący ból
increased pressure in the eyeball
rozpocznij naukę
zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
glaucoma
rozpocznij naukę
jaskra
detachment of the retina
rozpocznij naukę
oderwanie siatkówki
cataract / opacity
rozpocznij naukę
zaćma
due to ageing
rozpocznij naukę
z powodu starzenia się
extraction of the lens
rozpocznij naukę
usunięcie soczewki
to misread
rozpocznij naukę
błędnie odczytać
chart
rozpocznij naukę
wykres
receptive organ
rozpocznij naukę
narząd receptyczny
external / middle / internal ear
rozpocznij naukę
ucho zewnętrzne / środkowe / wewnętrzne
pinna / auricle
rozpocznij naukę
małżowina
auditory canal
rozpocznij naukę
Kanał słuchowy
tympatic cavity
rozpocznij naukę
jama bębenkowa
three auditory bones
rozpocznij naukę
trzy kości słuchowe
membranous and bony labyrinths
rozpocznij naukę
błoniaste i kościste labirynty
elastic cartilage
rozpocznij naukę
elastyczna chrząstka
tympanic membrane
rozpocznij naukę
błony bębenkowej
temporal bone
rozpocznij naukę
kość skroniowa
hammer / malleus
rozpocznij naukę
młoteczek
anvil / incus
rozpocznij naukę
kowadełko
stirrup / stapes
rozpocznij naukę
strzemiączko
vestibule
rozpocznij naukę
przedsionek
cochlea
rozpocznij naukę
ślimak
semicircular canal
rozpocznij naukę
kanał półkolisty
oval window
rozpocznij naukę
okienko owalnw
filled with fluid
rozpocznij naukę
wypełnione płynem
resembling a snail's shell
rozpocznij naukę
przypominający muszlę ślimaka
concerned with hearing
rozpocznij naukę
związany ze słuchem
to convert the sound waves into sound impulses
rozpocznij naukę
przekształcić fale dźwiękowe w impulsy dźwiękowe
via
rozpocznij naukę
przez
helix
rozpocznij naukę
obrąbek ucha
lobe
rozpocznij naukę
płat
eustachian tube
rozpocznij naukę
trąbka eustachiusza
excrete wax
rozpocznij naukę
wydalać wosk
mastication
rozpocznij naukę
żucie
to expel wax grom ear
rozpocznij naukę
wydalić wosk z ucha
congenital efect
rozpocznij naukę
wrodzony efekt
rubella
rozpocznij naukę
różyczka
inherited deafness
rozpocznij naukę
dziedziczna głuchota
mental subnormality
rozpocznij naukę
niedorozwinięcie umyslowe
cerebral palsy
rozpocznij naukę
porażenie mózgu
athetotis
rozpocznij naukę
adetoza
neonatal miningitis
rozpocznij naukę
neonatalne zapalenie opon mózgowych
otitis externa
rozpocznij naukę
zapalenie ucha zewnętrznego
otitis media
rozpocznij naukę
zapalenie ucha środkowego
sterile
rozpocznij naukę
sterylny
pus
rozpocznij naukę
ropa
to perforate spontaneously
rozpocznij naukę
pęknąć samoistnie
to be punctured surgically
rozpocznij naukę
być przekłutym chirurgicznie
acute earache
rozpocznij naukę
ostry ból ucha
ear noises
rozpocznij naukę
szumy w uszach
acoustic nerve
rozpocznij naukę
nerw słuchowy
focus
rozpocznij naukę
skupiać
mental retardation
rozpocznij naukę
niedorozwój umysłowy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.