Czas. nieregularne 81-110

 0    30 fiszek    borysmen190380
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
stehen, stand, hat gestanden
rozpocznij naukę
stać
stehlen, stahl, hat gestohlen
rozpocznij naukę
kraść
steigen, stieg, ist gestiegen
rozpocznij naukę
wspinać się
sterben, starb, ist gestorben
rozpocznij naukę
umierać
stoßen stieß gestoßen sein/haben
rozpocznij naukę
popychać
streichen, strich, gestrichen
rozpocznij naukę
skreślać, malować
streiten stritt gestritten
rozpocznij naukę
kłócić się
tragen, trug, getragen
rozpocznij naukę
nosić,
treffen, traf, getroffen
rozpocznij naukę
spotykać się
treiben, trieb, getrieben
rozpocznij naukę
pędzić
treten, trat, getreten
rozpocznij naukę
deptać
trinken, trank, getrunken
rozpocznij naukę
pić,
tun, tat, getan
rozpocznij naukę
czynić
unterbrechen, unterbrach, unterbrochen
rozpocznij naukę
przerywać,
unterchreiben, unterschrieb, unterschreiben
rozpocznij naukę
podpisać
verderben, verdarb, verdorben
rozpocznij naukę
zepsuć,
vergessen, vergaß, vergessen
rozpocznij naukę
zapomnieć, nie pamiętam, zapomniana
vergleichen, verglich, verglichen
rozpocznij naukę
porównać,
verliren, verlor, verloren
rozpocznij naukę
zgubić, przegrać
vermeiden, vermied, vermieden
rozpocznij naukę
uniknąć
verschwinden, verschwand, ist verschwunden
rozpocznij naukę
znikać
verzeihen, verzieh, verziehen
rozpocznij naukę
przebaczać
wachsen, wuchs, ist gewachsen
rozpocznij naukę
rosnąć
waschen wusch gewaschen
rozpocznij naukę
myć, prać
werben, warb, geworben
rozpocznij naukę
zjednywać, reklamować
werden, wurde, ist geworden
rozpocznij naukę
stawać się
werfen, warf, hat geworfen
rozpocznij naukę
rzucać
wiegen, wog, gewogen
rozpocznij naukę
ważyć
ziehen, zog, gezogen
rozpocznij naukę
ciągnąć,
zwingen zwang gezwungen
rozpocznij naukę
zmuszać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.