Energy Sources

 0    97 fiszek    ewasowa9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
biomasa
rozpocznij naukę
biomass
węgiel
rozpocznij naukę
coal
energia geotermalna
rozpocznij naukę
geothermal energy
energia hydroelektrowni
rozpocznij naukę
hydropower energy
gaz naturalny
rozpocznij naukę
natural gas
ropa naftowa
rozpocznij naukę
petroleum
propan
rozpocznij naukę
Propane
energia sloneczna
rozpocznij naukę
solar energy
uran
rozpocznij naukę
uranium
energia wiatru
rozpocznij naukę
wind-power
wydobywać
rozpocznij naukę
extract
gaz łupkowy
rozpocznij naukę
shale gas
benzyna
rozpocznij naukę
gasoline/petrol
piaskowiec
rozpocznij naukę
sandstone
wieża wiertnicza
rozpocznij naukę
derrick
szczelinowanie hydrauliczne
rozpocznij naukę
hydraulic fracturing
nierafinowana ropa naftowa
rozpocznij naukę
crude oil
niedobór
rozpocznij naukę
scarcity
rafineria ropy naftowej
rozpocznij naukę
oil refinery
odwierty na morzu
rozpocznij naukę
offshore drills
złoża węgla
rozpocznij naukę
coal deposit
reakcja łańcuchowa
rozpocznij naukę
chain reaction
weglowodory
rozpocznij naukę
hydrocarbons
ujarzmić, wykorzystać
rozpocznij naukę
harness
rozszczepienie jądra atomu
rozpocznij naukę
fission of the atom
wiązanie
rozpocznij naukę
bond
gaz płynny
rozpocznij naukę
liquefied gas
porowata skała
rozpocznij naukę
porous rock
odzyskiwanie gazu naturalnego
rozpocznij naukę
natural gas recovery
znaczne ryzyko
rozpocznij naukę
considerable risk
substancje chemiczne rakotwórcze
rozpocznij naukę
carcinogenic chemicals
kwas mrowkowy
rozpocznij naukę
formic acid
warstwa gazonośna
rozpocznij naukę
gas-bearing layer
środki chemiczne
rozpocznij naukę
chemical agents
płyny, płuczki wiertnicze szczelinujące
rozpocznij naukę
fracking fluids
pompy o dużej wydajności
rozpocznij naukę
high-performance pumps
zdolność produkcyjna/wydajność
rozpocznij naukę
capacity
zaopatrzyć, zaspokoić
rozpocznij naukę
supply
źródła termalne
rozpocznij naukę
springs
przewodnictwo
rozpocznij naukę
conduction
skorupa ziemska
rozpocznij naukę
crust
magazynowany
rozpocznij naukę
stored
wykorzystanie
rozpocznij naukę
exploitation
płyty tektoniczne
rozpocznij naukę
tectonic plates
wytwarzanie energii
rozpocznij naukę
generation
rdzeń/jądro
rozpocznij naukę
core
rozkład
rozpocznij naukę
decay
współczynnik
rozpocznij naukę
gradient
płaszcz ziemski
rozpocznij naukę
Earth's mantle
otaczać
rozpocznij naukę
surround
uzupełnić, odnowić
rozpocznij naukę
replenish
pochodzić z
rozpocznij naukę
derive from
angażować, pociągać za sobą
rozpocznij naukę
involve
składać się z
rozpocznij naukę
compose of
skraplać
rozpocznij naukę
condense
płyn chłodzący
rozpocznij naukę
refrigerant
pochłaniać ciepło
rozpocznij naukę
absorb heat
wiercić studnie
rozpocznij naukę
drill wells
pętla rur
rozpocznij naukę
loop of pipes
czerpać/wykorzystywać z ciepła
rozpocznij naukę
use/tap into heat
obracać turbine
rozpocznij naukę
spin a turbine
wytwarzać parę
rozpocznij naukę
generate steam
przebiegać odwrotnie
rozpocznij naukę
run in reverse
dostarczać ciepło
rozpocznij naukę
provide the heat
wychwycić/łapać energię
rozpocznij naukę
capture energy
wieża chłodnicza
rozpocznij naukę
cooling tower
stała temperatura
rozpocznij naukę
constant temperature
pod wysokim ciśnieniem
rozpocznij naukę
under high pressure
przenosić ciepło do budynku
rozpocznij naukę
transfer heat into the building
elektrownia pracująca w cyklu podwójnym
rozpocznij naukę
binary cycle power plant
elektrownia wykorzystująca suchą parę
rozpocznij naukę
dry steam power plant
ciepłownia wykorzystująca parę rzutową
rozpocznij naukę
flash steam power plant
przełomowy
rozpocznij naukę
groundbreaking
zasobny, obfity
rozpocznij naukę
abundant
palny
rozpocznij naukę
combustible
granulat drzewny
rozpocznij naukę
wood pellets
zrębki drewna
rozpocznij naukę
wood chips
ścięta trawa
rozpocznij naukę
grass clippings
resztki, pozostałości
rozpocznij naukę
residues
tartak
rozpocznij naukę
sawmill/lumber mill
resztki jedzenia
rozpocznij naukę
food scraps
zakład wytwarzający energię z odpadów
rozpocznij naukę
waste-to-energy plant
śmieci, odpady
rozpocznij naukę
garbage, rubbish, junk, trash, liter, waste
uprawy
rozpocznij naukę
crops
trawienie, rozkładanie
rozpocznij naukę
digestion
drożdże
rozpocznij naukę
yeast
bulgotanie
rozpocznij naukę
effervescence
aparaty ekstrakcyjne
rozpocznij naukę
digesters
węgiel drzewny
rozpocznij naukę
charcoal
gaz wodny
rozpocznij naukę
bio-syngas
zbiory, żniwa
rozpocznij naukę
harvest
szkółki leśne
rozpocznij naukę
woodlots
kukurydza
rozpocznij naukę
corn/maize
topola
rozpocznij naukę
poplar
trzcina
rozpocznij naukę
switchgrass
jęczmień
rozpocznij naukę
barley
wierzba
rozpocznij naukę
willow

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.