Bovine spongiform encelopathy

 0    117 fiszek    jacektadych
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bovine spongiform encephalopathy
rozpocznij naukę
gąbczasta encefalopatia bydła
commonly known
rozpocznij naukę
powszechnie znany
mad cow disease
rozpocznij naukę
choroba szalonych krów
fatal neurodegenerative disease
rozpocznij naukę
śmiertelna choroba neurodegeneracyjna
spongy degeneration
rozpocznij naukę
zwyrodnienie gąbczaste
incubation period
rozpocznij naukę
okres inkubacji
affecting adult
rozpocznij naukę
dotykające dorosłego
peak age onset
rozpocznij naukę
początek wieku szczytowego
breeds
rozpocznij naukę
Rasy
equally susceptible
rozpocznij naukę
równie podatne
slaughtered during
rozpocznij naukę
zabity podczas
eradication program
rozpocznij naukę
program eradykacji
easily transmited
rozpocznij naukę
łatwo transmitowane
food contaminated
rozpocznij naukę
skażone jedzenie
infected carcasses
rozpocznij naukę
zainfekowane tusze
infectious agent
rozpocznij naukę
czynnik zakaźny
although
rozpocznij naukę
mimo że / chociaż
virtually impossible
rozpocznij naukę
praktycznie niemożliwe
throughout the body
rozpocznij naukę
w całym ciele
including blood
rozpocznij naukę
w tym krew
elsewhere
rozpocznij naukę
gdzie indziej
entered
rozpocznij naukę
Wprowadzona/ weszły
food chain
rozpocznij naukę
łańcuch pokarmowy
high-risk offal
rozpocznij naukę
podroby wysokiego ryzyka
introduced
rozpocznij naukę
wprowadzone
inquiry into
rozpocznij naukę
dochodzenie w
concluded
rozpocznij naukę
zawartej
herbivores
rozpocznij naukę
zwierzęta roślinożerne
being fed the remains
rozpocznij naukę
karmione resztkami
meat dish
rozpocznij naukę
danie mięsne
bone meal
rozpocznij naukę
mączka kostna
agent to spread
rozpocznij naukę
agent do rozprzestrzeniania
spread
rozpocznij naukę
rozprzestrzenienie
contamination
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie
scrapie
rozpocznij naukę
trzęsawki
processed
rozpocznij naukę
przetworzony
slaughterhouse
rozpocznij naukę
rzeźnia
probably
rozpocznij naukę
prawdopodobnie
accelerated
rozpocznij naukę
przyśpieszony
bovine tissues
rozpocznij naukę
tkanki bydlęce
prior to the recognition
rozpocznij naukę
przed uznaniem
origin
rozpocznij naukę
pochodzenie
itself remains
rozpocznij naukę
sam pozostaje
distinctive
rozpocznij naukę
charakterystyczny
viable
rozpocznij naukę
zdolny do życia
contributed
rozpocznij naukę
przyczyniły
reduced the temperatures
rozpocznij naukę
obniżono temperatury
during
rozpocznij naukę
w czasie / podczas
rendering process
rozpocznij naukę
proces renderowania
contributory factor
rozpocznij naukę
czynnik dodatkowy
feeding bottle
rozpocznij naukę
butelka do karmienia
protein supplements
rozpocznij naukę
suplementy białkowe
young calves
rozpocznij naukę
młode cielęta
reported case
rozpocznij naukę
Zgłoszona sprawa
occurence came
rozpocznij naukę
pojawił się
though it
rozpocznij naukę
choć to
confirmed
rozpocznij naukę
potwierdzony
announced
rozpocznij naukę
ogłosił
additional cases
rozpocznij naukę
dodatkowe przypadki
chief veterianry officer
rozpocznij naukę
główny oficer weterynarii
animal health inspection service
rozpocznij naukę
usługa kontroli zdrowia zwierząt
fully domestic case
rozpocznij naukę
w pełni krajowa sprawa
identify the ranch
rozpocznij naukę
zidentyfikować ranczo
privileged information
rozpocznij naukę
Uprzywilejowanych informacji
case
rozpocznij naukę
przypadek
recently
rozpocznij naukę
ostatnio
dairy cow
rozpocznij naukę
krów mlecznych
planned
rozpocznij naukę
planowany
specific types
rozpocznij naukę
konkretne typy
misfolded protein
rozpocznij naukę
źle sfałdowane/złożone białko
called
rozpocznij naukę
zwany
not destroyed even
rozpocznij naukę
nie zniszczony nawet
beef
rozpocznij naukę
wołowina
material containing
rozpocznij naukę
materiał zawierający
heat-treated
rozpocznij naukę
obróbce cieplnej
carry
rozpocznij naukę
przenosi
deterioration
rozpocznij naukę
pogorszenie
individuals
rozpocznij naukę
osób
transmissible spongiform encephalopathy
rozpocznij naukę
pasażowalna encefalopatia gąbczasta
arise
rozpocznij naukę
powstać
previously
rozpocznij naukę
poprzednio
molecules to concort by themselves
rozpocznij naukę
molekuły do komponowania
arrangement
rozpocznij naukę
układ
beta pleated sheet
rozpocznij naukę
beta plisowana
disease-causing shape
rozpocznij naukę
kształt choroby
particular protein
rozpocznij naukę
szczególne białko
occur
rozpocznij naukę
występować
tainted tissues
rozpocznij naukę
skażone tkanki
come in contact
rozpocznij naukę
wchodzą w kontakt
native cellular prion
rozpocznij naukę
rodzimy prion komórkowy
deform into
rozpocznij naukę
zdeformować się
infectious state
rozpocznij naukę
stan zakaźny
then goes on to
rozpocznij naukę
następnie przechodzi do
further prion protein
rozpocznij naukę
dalsze białko prionowe
exponential cascade
rozpocznij naukę
Kaskada wykładnicza
the results in
rozpocznij naukę
skutkuje to
dense plaque fibers
rozpocznij naukę
gęste włókna płytkowe
leading
rozpocznij naukę
prowadzący
apperance
rozpocznij naukę
Wygląd
holes
rozpocznij naukę
otwory
degeneration of physical
rozpocznij naukę
degeneracja/zwyrodnienie fizyczne
mental abilities
rozpocznij naukę
zdolności umysłowe
ultimately death
rozpocznij naukę
ostatecznie śmierć
exist
rozpocznij naukę
istnieć
species
rozpocznij naukę
gatunek
spontaneous form
rozpocznij naukę
spontaniczna forma
centuries
rozpocznij naukę
wieków
similar illness
rozpocznij naukę
podobna choroba
recorded cases
rozpocznij naukę
zarejestrowane przypadki
enquiry took the view the cause
rozpocznij naukę
dochodzenie zajęło stanowisko
as had
rozpocznij naukę
jak to miało miejsce
orginally been postulated
rozpocznij naukę
pierwotnie postulowano
research
rozpocznij naukę
badania
called
rozpocznij naukę
nazwa/zwane
within
rozpocznij naukę
w ciągu/w obrębie
atypical from
rozpocznij naukę
nietypowy
variant
rozpocznij naukę
odmiana/wariant

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.