open close

 0    38 fiszek    aniabor96
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pochodzić z pomysłem, wymyslic
rozpocznij naukę
come up with the idea
lubiący coś
rozpocznij naukę
fond of something
szybciej niż
rozpocznij naukę
much faster than
jeden z powodów
rozpocznij naukę
one of the reason
tak dużo jak
rozpocznij naukę
as many as
tak mały jak
rozpocznij naukę
as little as
tak dużo jak to możliwe
rozpocznij naukę
as much as possible
tak zimno
rozpocznij naukę
so cold
dobry w
rozpocznij naukę
good at
skoncentrować się na
rozpocznij naukę
concentrate on
frekwencja spadła
rozpocznij naukę
attendance fell to
do problemu
rozpocznij naukę
to the problem
W innych słowach
rozpocznij naukę
in the other words
jest znany jako...
rozpocznij naukę
is known as...
Oprócz
rozpocznij naukę
in addition to
również
rozpocznij naukę
also
mieszka w
rozpocznij naukę
living in
kosztem czegoś
rozpocznij naukę
expense of sth
z powodu
rozpocznij naukę
because of
z takim problemem
rozpocznij naukę
with such a problem
najwyższy czas
rozpocznij naukę
high time
podczas gdy
rozpocznij naukę
whereas
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
przed
rozpocznij naukę
in front of
przez
rozpocznij naukę
for
każdy
rozpocznij naukę
each
wiele
rozpocznij naukę
many
o czasie / czasie
rozpocznij naukę
about time / high time
pomoc przy użyciu
rozpocznij naukę
help by using
na przykład / na przykład
rozpocznij naukę
for instance / for example
w całości
rozpocznij naukę
as a whole
problem o podobnej skali
rozpocznij naukę
problem of similar scale
przez pomyłkę
rozpocznij naukę
by mistake
rozwiązany przez wprowadzenie
rozpocznij naukę
solved by putting
który
rozpocznij naukę
which
kilka
rozpocznij naukę
a few
tak źle
rozpocznij naukę
so bad that
sztuka dla sztuki
rozpocznij naukę
art of the sake

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.