czasowniki nieregularne

 0    91 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
be - was/were - been
zostawać
rozpocznij naukę
become - became - become
zaczynać się
rozpocznij naukę
begin - began - begun
łamać, tłuc, zepsuć
rozpocznij naukę
break - broke - broken
przynosić
rozpocznij naukę
bring - brought - brought
budować
rozpocznij naukę
build - built - built
palić
rozpocznij naukę
burn - burnt - burnt
wybuchać, pękać
rozpocznij naukę
burst - burst - burst
kupować
rozpocznij naukę
buy - bought - bought
może - może - w stanie
rozpocznij naukę
can - could - been able to
łapać
rozpocznij naukę
catch - caught - caught
wybierać
rozpocznij naukę
choose - chose - chosen
przychodzić
rozpocznij naukę
come - came - come
kosztować
rozpocznij naukę
cost - cost - cost
ciąć
rozpocznij naukę
cut - cut - cut
kopać
rozpocznij naukę
dig - dug - dug
robić
rozpocznij naukę
do - did - done
rysować
rozpocznij naukę
draw - drew - drawn
śnić, marzyć
rozpocznij naukę
dream - dreamt - dreamt
pić
rozpocznij naukę
drink - drank - drunk
kierować
rozpocznij naukę
drive - drove - driven
jeść
rozpocznij naukę
eat - ate - eaten
upaść
rozpocznij naukę
fall - fell - fallen
karmić
rozpocznij naukę
feed - fed - fed
czuć
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
walczyć, kłócić się
rozpocznij naukę
fight - fought - fought
walczyć, kłócić się
rozpocznij naukę
fight - fought - fought
znaleźć
rozpocznij naukę
find - found - found
latać
rozpocznij naukę
fly - flew - flown
zapominać
rozpocznij naukę
forget - forgot - forgotten
wybaczać
rozpocznij naukę
forgive - forgave - forgiven
dostać
rozpocznij naukę
get - got - got
dawać
rozpocznij naukę
give - gave - given
iść
rozpocznij naukę
go - went - gone
rosnąć
rozpocznij naukę
grow - grew - grown
powiesić
rozpocznij naukę
hang - hung - hung
mieć
rozpocznij naukę
have - had - had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear - heard - heard
schować
rozpocznij naukę
hide - hid - hidden
uderzać
rozpocznij naukę
hit - hit - hit
trzymać
rozpocznij naukę
hold - held - held
ranić, urazić
rozpocznij naukę
hurt - hurt - hurt
wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know - knew - known
prowadzić
rozpocznij naukę
lead - led - led
uczyć się
rozpocznij naukę
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
zostawiać, wyjść, wyjechać
rozpocznij naukę
leave - left - left
pożyczać (coś komuś)
rozpocznij naukę
lend - lent - lent
pozwolić
rozpocznij naukę
let - let - let
leżeć
rozpocznij naukę
lie - lay - lain
zapalać
rozpocznij naukę
light - lit - lit
gubić, tracić, przegrywać
rozpocznij naukę
lose - lost - lost
robić
rozpocznij naukę
make - made - made
znaczyć
rozpocznij naukę
mean - meant - meant
spotkać
rozpocznij naukę
meet - met - met
musi
rozpocznij naukę
must - had to - had to
płacić
rozpocznij naukę
pay - paid - paid
kłaść
rozpocznij naukę
put - put - put
czytać
rozpocznij naukę
read - read - read
jeździć
rozpocznij naukę
ride - rode - ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring - rang - rung
biec
rozpocznij naukę
run - ran - run
mówić/powiedzieć/wyrażać
rozpocznij naukę
say - said - said
widzieć
rozpocznij naukę
see - saw - seen
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell - sold - sold
wysyłać
rozpocznij naukę
send - sent - sent
nastawić, umieszczać,
rozpocznij naukę
set - set - set
świecić
rozpocznij naukę
shine - shone - shone
pokazywać
rozpocznij naukę
show - showed - shown
zamykać
rozpocznij naukę
shut - shut - shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing - sang - sung
tonąć
rozpocznij naukę
sink - sank - sunk
siadać
rozpocznij naukę
sit - sat - sat
spać
rozpocznij naukę
sleep - slept - slept
pachnieć
rozpocznij naukę
smell - smelt - smelt
rozlewać
rozpocznij naukę
spill - spilt - spilt
stać
rozpocznij naukę
stand - stood - stood
kraść
rozpocznij naukę
steal - stole - stolen
pływać
rozpocznij naukę
swim - swam - swum
brać
rozpocznij naukę
take - took - taken
nauczać
rozpocznij naukę
teach - taught - taught
drzeć
rozpocznij naukę
tear - tore - torn
opowiadać
rozpocznij naukę
tell - told - told
myśleć
rozpocznij naukę
think - thought - thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw - threw - thrown
rozumieć
rozpocznij naukę
understand - understood - understood
budzić się
rozpocznij naukę
wake - woke - woken
nosić
rozpocznij naukę
wear - wore - worn
wygrać
rozpocznij naukę
win - won - won
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
pisać
rozpocznij naukę
write - wrote - written
zachować / zatrzymać
rozpocznij naukę
keep - kept - kept

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.