Acute Intestinal Obstructions in Large Animals

 0    119 fiszek    jacektadych
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
acute intestinal obstructions
rozpocznij naukę
ostra niedrożność jelitowa
large animals
rozpocznij naukę
duże zwierzęta
ruminants
rozpocznij naukę
przeżuwacze
affected
rozpocznij naukę
zaatakowany chorobą
goats
rozpocznij naukę
kozy
exception
rozpocznij naukę
wyjątek
intestinal volvulus
rozpocznij naukę
skręt jelit
lambs
rozpocznij naukę
jagnięta
inguinal hernias
rozpocznij naukę
przepuklina pachwinowa
infrequently
rozpocznij naukę
rzadko
recognized
rozpocznij naukę
rozpoznawane
interrupt the flow of ingesta
rozpocznij naukę
przerwać przepływ pokarmu
luminal
rozpocznij naukę
w świetle
extra-luminal
rozpocznij naukę
poza światłem
include
rozpocznij naukę
zawierać
hemorrhagic strangulating
rozpocznij naukę
duszenie krwotoczne
hypomotility
rozpocznij naukę
niedoruchliwości
volvulus
rozpocznij naukę
skręcenia/zawęźlenie
torsion
rozpocznij naukę
skręcenie
GI tract
rozpocznij naukę
Przewód pokarmowy
simple comporession
rozpocznij naukę
prosta kompresja
expanding
rozpocznij naukę
rozszerzenie
abdominal mass
rozpocznij naukę
masa brzucha
such as
rozpocznij naukę
taki jak/jak na przykład
lymphosarcoma
rozpocznij naukę
mięsak limfatyczny
fat necrosis
rozpocznij naukę
tłusta martwica
gross abnormality
rozpocznij naukę
wielka nieprawidłowość
generalized
rozpocznij naukę
uogólniony/ogólnie
ileus
rozpocznij naukę
niedrożność
associated
rozpocznij naukę
związane
altered
rozpocznij naukę
zmieniony
intestinal motility
rozpocznij naukę
ruchliwość jelit
dietary
rozpocznij naukę
żywieniowy
mangament factors
rozpocznij naukę
czynniki zarządzania
parasite infection
rozpocznij naukę
infekcja pasożytnicza
enteritis
rozpocznij naukę
zapalenie jelita
peritonitis
rozpocznij naukę
zapalenie otrzewnej
blockage of ingesta
rozpocznij naukę
zablokowanie pokarmu
occur
rozpocznij naukę
występować
bowel lumen
rozpocznij naukę
światło jelita
wall
rozpocznij naukę
ściana
congenital obstructions
rozpocznij naukę
wrodzone przeszkody
atresia jejuni
rozpocznij naukę
atrezja jelita czczego
colon
rozpocznij naukę
okrężnica
rectum
rozpocznij naukę
odbytnica
lack off passage
rozpocznij naukę
brak przejścia
feces
rozpocznij naukę
kał
birth
rozpocznij naukę
narodziny
dental abnormalities
rozpocznij naukę
nieprawidłowości dentystyczne/zębowe
implicated
rozpocznij naukę
zamieszany
development
rozpocznij naukę
rozwój
impactions
rozpocznij naukę
implikacje
coarse feeds
rozpocznij naukę
zgrubne kanały
reduced water intake
rozpocznij naukę
zmniejszone spożycie wody
ingested foreign material
rozpocznij naukę
połknął obcy materiał
can result from
rozpocznij naukę
może wynikać z
sites of impaction
rozpocznij naukę
miejsce zdarzenia
pelvic flexure
rozpocznij naukę
zgięcie miednicy
small colon
rozpocznij naukę
mała okrężnicy
cecum
rozpocznij naukę
jelito ślepe
ileum
rozpocznij naukę
jelito kręte/biodrowe
twist on the mesenteric axis
rozpocznij naukę
skręt na osi krezki
twist along the long axis the bowel
rozpocznij naukę
skręt wzdłuż długiej osi jelita
displacement
rozpocznij naukę
przemieszczenie
ascending
rozpocznij naukę
wstępujące
sternuous exercise
rozpocznij naukę
ciężkie ćwiczenie
rolling
rozpocznij naukę
walcowanie/toczenie
initiating causes
rozpocznij naukę
inicjowanie przyczyn
broodmares
rozpocznij naukę
klacze
during
rozpocznij naukę
w czasie / podczas
gestation
rozpocznij naukę
ciąża
parturition
rozpocznij naukę
poród
either
rozpocznij naukę
bądź
incarceration
rozpocznij naukę
uwięzienie
herniation
rozpocznij naukę
przepuklina
through
rozpocznij naukę
przez coś
diaphragm
rozpocznij naukę
przepona
mesenteric defects
rozpocznij naukę
wady krezki
umbilicus
rozpocznij naukę
pępek
epiploic foramen
rozpocznij naukę
otwór epiploiczny
fibrous bands
rozpocznij naukę
taśmy włókniste
adhesions
rozpocznij naukę
zrosty
stalks
rozpocznij naukę
łodygi
pedunculated lipomas
rozpocznij naukę
szypułkowe tłuszczaki
diaphragmatic hernias
rozpocznij naukę
przepuklina przeponowa
mesenteric defects
rozpocznij naukę
wady krezki
congenital
rozpocznij naukę
wrodzony
traumatically inducec
rozpocznij naukę
traumatycznie indukujący
sequela
rozpocznij naukę
następstwem
abdominal surgery
rozpocznij naukę
operacja brzucha
are common
rozpocznij naukę
są pospolite
ileocecal
rozpocznij naukę
krętniczo-kątnicza
cecocolic
rozpocznij naukę
ślepo-okrężnicze
intussusception
rozpocznij naukę
wgłobienie
abdominal neoplasms
rozpocznij naukę
nowotwory jamy brzusznej
as well as
rozpocznij naukę
oraz
abdominal abscesses
rozpocznij naukę
ropnie brzuszne
variety
rozpocznij naukę
różnorodność
falciform ligament
rozpocznij naukę
więzadło sierpowate
spermatic cord
rozpocznij naukę
powrózek nasienny
surgical castration
rozpocznij naukę
kastracja chirurgiczna
mural thickennig
rozpocznij naukę
pogrubienie ściany
intestinal adenocarcinoma
rozpocznij naukę
gruczolakorak jelit
extramural masses
rozpocznij naukę
guzy pozajelitowe
hamorrhagic jejunitis
rozpocznij naukę
krwotoczne zapalenie jelita czczego
luminal blood
rozpocznij naukę
krew luminalna
clots
rozpocznij naukę
skrzepy
subsequent to peritonitis
rozpocznij naukę
po zapaleniu otrzewnej
intaperitoneal injections
rozpocznij naukę
zastrzyki dootrzewnowe
previous
rozpocznij naukę
poprzedni
manifests
rozpocznij naukę
objawia się
termed
rozpocznij naukę
określany
colic
rozpocznij naukę
kolka
signs
rozpocznij naukę
Znaki
treading
rozpocznij naukę
kroczenie
hind limbs
rozpocznij naukę
tylne kończyny
stretching
rozpocznij naukę
rozciąganie
restlessness
rozpocznij naukę
niepokój
kicking
rozpocznij naukę
kopanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.