Do egzaminu rekacje

 0    106 fiszek    Artisti
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
H₂SO₄ + SO₃
rozpocznij naukę
H₂S₂O₇
H₂SO₄ + SO₂
rozpocznij naukę
H₂S₂O₆
H₂SO₃ + SO₃
rozpocznij naukę
H₂S₂O₆
H₂SO₃ + SO
rozpocznij naukę
H₂S₂O₄
H₂SO₅ + SO₃
rozpocznij naukę
H₂S₂O₈
H₂S₂O₃ + SO₃
rozpocznij naukę
H₂S₃O₆
SO₃²⁻ + S
rozpocznij naukę
S₂O₃²⁻
H₂SO₄ + C
rozpocznij naukę
CO₂ + SO₂ + H₂O
TYLKO NA GORACO
H₂SO₄ + S
rozpocznij naukę
SO₂ + H₂O
TYLKO NA GORACO
Fe₂(SO₄)₃
rozpocznij naukę
Fe₂O₃ + SO₃
ROZKLAD
Na₂SO₃ + S
rozpocznij naukę
Na₂S₂O₃
ogrzewanie
Cu + H₂SO₄
rozpocznij naukę
CuSO₄ + SO₂ + H₂O
FeS₂ + O₂
rozpocznij naukę
Fe₂O₃ + SO₂
ogrzewanie T
SO₂ + C
rozpocznij naukę
S + CO
ogrzewanie T
SO₂ + F₂
rozpocznij naukę
SF₂
SeF₆ + NH₃
rozpocznij naukę
N₂ + Se + HF
ogrzewanie
KCl + TeCl₄
rozpocznij naukę
K₂[TeCl₆]
TeF₆ + H₂O
rozpocznij naukę
H₆TeO₆ + HF
S₂O₅²⁻ + S
rozpocznij naukę
S₂O₃²⁻
I₂O₅ + CO
rozpocznij naukę
CO₂ + I₂
Cl₂ + Ca(OH)₂
rozpocznij naukę
CaCl(ClO) + H₂O
Cl₂ + HgO + H₂O
rozpocznij naukę
HgO * HgCl₂ + HClO
NaClO
rozpocznij naukę
NaClO₃ + NaCl
rozklad termiczny
KClO₃
rozpocznij naukę
KCl + O₂
rozklad termiczny z MnO₂
KClO₃
rozpocznij naukę
KClO₄ + KCl
rozklad termiczny
Cl₂ + F₂
rozpocznij naukę
ClF
NaOH + ICl
rozpocznij naukę
NaCl + NaIO + H₂O
ICl dysocjacja
rozpocznij naukę
I⁺ + ICl₂⁻
I⁻ + I₂
rozpocznij naukę
I₃⁻
Cl₂ + NaOH
rozpocznij naukę
NaClO + NaCl + H₂O
SiO₂ + HF
rozpocznij naukę
SiF₄ + H₂O
F⁻ + HF
rozpocznij naukę
HF₂⁻
CaF₂ + H₂SO₄
rozpocznij naukę
CaSO₄ + HF
NaCl + H₂SO₄
rozpocznij naukę
NaHSO₄ + HCl
P + Br₂
rozpocznij naukę
PBr₃
PBr₃ + H₂O
rozpocznij naukę
H₃PO₃ + HBr
HF
rozpocznij naukę
H₂F⁺ + F⁻
X₂ + H₂O
rozpocznij naukę
HX + HXO
Chlor i Brom
HClO
rozpocznij naukę
HCl + O₂
rozklad pod wyplywem swiatla
HBrO
rozpocznij naukę
HBr + O₂
Br⁻ + Cl₂
rozpocznij naukę
Br₂ + Cl⁻
HBrO₃ + HBr
rozpocznij naukę
H₂O + Br₂
Na + H₃O⁺
rozpocznij naukę
Na⁺ + H₂ + H₂O
CH₄ + H₂O
rozpocznij naukę
CO + H₂
1025K kat. Ni
CO + H₂O
rozpocznij naukę
CO₂ + H₂
1025K kat. Ni
Fe₂O₃ + H₂
rozpocznij naukę
Fe₃O₄ + H₂O
520 K
Fe₂O₃
rozpocznij naukę
FeO + H₂O
800 K
Fe₂O₃ + H₂
rozpocznij naukę
Fe + H₂O
900 K
CaH₂ + H₂O
rozpocznij naukę
CaO + H₂
XeF₆ + H₂O
rozpocznij naukę
XeO₃ + HF
NaBH₄ + H₂O
rozpocznij naukę
NaOH + HBO₂ + H₂
NaNH₂ + H₂O
rozpocznij naukę
NH₃ + NaOH
NH₃ + Na
rozpocznij naukę
NaNH₂ + H₂
NH₃ + O₂
rozpocznij naukę
N₂ + H₂O
NH₃ + O₂
rozpocznij naukę
NO + H₂O
katalizator Pt
NH₃ + N₂O
rozpocznij naukę
H₂O + N₂
srodowisko kwasne
NH₄NO₂
rozpocznij naukę
N₂ + H₂O
rozklad termiczny
NaN₃
rozpocznij naukę
Na + N₂
rozklad termiczny
N₂ + O₂
rozpocznij naukę
NO
luk elektryczny
NO + O₂
rozpocznij naukę
NO₂
NO₂ + NO
rozpocznij naukę
N₂O₃
T = 260 K
NO₂ + H₂O
rozpocznij naukę
HNO₃ + HNO₂
HNO₃ - H₂O
rozpocznij naukę
N₂O₅
Mg + N₂
rozpocznij naukę
Mg₃N₂
ogrzewanie
NH₃ + NaClO
rozpocznij naukę
N₂H₄
P₄ + KOH + H₂O
rozpocznij naukę
PH₃ + KH₂PO₂
fosfor bialy
NH₃ + NaClO
rozpocznij naukę
NaOH + NH₂Cl
NH₂Cl + NH₃
rozpocznij naukę
N₂H₄ + HCl
NH₂Cl + N₂H₄
rozpocznij naukę
NH₄Cl + N₂
N₂O + NaNH₂
rozpocznij naukę
NaN₃ + H₂O
NaNH₂ + H₂O
rozpocznij naukę
NH₃ + NaOH
NH₄NO₃
rozpocznij naukę
N₂O + H₂O
rozklad termiczny
H₂N₂O₂
rozpocznij naukę
N₂O + H₂O
rozklad w r-rze
Cu + HNO₃
rozpocznij naukę
Cu(NO₃)₂ + NO + H₂O
rozcienczony
HNO₃ + H₂O + As₄O₆
rozpocznij naukę
H₃AsO₄ + NO + NO₂
N₂O₃ + H₂O
rozpocznij naukę
HNO₂
NaOH + NO + NO₂
rozpocznij naukę
NaNO₂ + H₂O
NaNO₃ + Pb
rozpocznij naukę
NaNO₂ + PbO
Cu + NO₂
rozpocznij naukę
Cu₂O + NO
CO + NO₂
rozpocznij naukę
CO₂ + NO
SO₂ + NO₂
rozpocznij naukę
SO₃ + NO
Cl₂ + NO₂
rozpocznij naukę
NO₂Cl
nitroil
N₂O₄
rozpocznij naukę
NO⁺ + NO₃⁻
N₂O₄ + H₂O
rozpocznij naukę
HNO₃ + HNO₂
NOCl + AgNO₃
rozpocznij naukę
AgCl + N₂O₄
HNO₃ + P₂O₅
rozpocznij naukę
N₂O₅ + HPO₃
HNO₃
rozpocznij naukę
NO₂ + H₂O + O₂
rozklad
HNO₃
rozpocznij naukę
H₂NO₃⁺ + NO₃⁻
autodysocjacja
HCl + HNO₃
rozpocznij naukę
H₂O + Cl₂ + NOCl
Cl₂ + HgO
rozpocznij naukę
HgCl₂ * HgO + Cl₂O
Cl₂O + NaOH
rozpocznij naukę
NaClO + H₂O
KClO₃ + H₂SO₄
rozpocznij naukę
ClO₂ + [H₃O⁺] [ClO₄⁻]
0°C
ClO₂ + NaOH
rozpocznij naukę
NaClO₂ + NaClO₃ + H₂O
Cl₂O₆ + NaOH
rozpocznij naukę
NaClO₃ + NaClO₄ + H₂O
HClO₄
rozpocznij naukę
Cl₂O₇ + H₂O
I₂O₅ + CO
rozpocznij naukę
CO₂ + I₂
X₂ + NaOH
rozpocznij naukę
NaXO + NaX + H₂O
P₄ + KOH
rozpocznij naukę
KH₂PO₂ + PH₃
P₄ + O₂
rozpocznij naukę
P₄O₆
kontrolowane spalanie fosfor bialy
P₄ + O₂
rozpocznij naukę
P₄O₁₀
spalanie na powietrzu fosforu bialego
P₄O₆ + H₂O
rozpocznij naukę
H₃PO₃
P₄ + X₂
rozpocznij naukę
PX₅ + PX₃
P₄ + S₂
rozpocznij naukę
P₄S₁₀
NaH₂P₂O₇
rozpocznij naukę
NaPO₃
ogrzewanie
As₄O₆ + H₂O
rozpocznij naukę
H₃AsO₃
H₃AsO₃ + H₂O
rozpocznij naukę
H₃AsO₄

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.