Present Simple i Present Continous

 0    37 fiszek    doidoldoad
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Piję kawę codziennie.
rozpocznij naukę
I drink coffee every day.
On pracuje trzy dni w tygodniu.
rozpocznij naukę
He works three days a week.
Kupujemy nasze jedzenie w supermarkecie.
rozpocznij naukę
We buy our food in the supermarket.
Ona pracuje dla IBM
rozpocznij naukę
She works for IBM
Anna studiuje w WSB.
rozpocznij naukę
Anna is studies at WSB.
Mój menadżer lata do Warszawy co tydzień.
rozpocznij naukę
My manager flies to Warsaw every week.
Mój wujek ma trzy samochody.
rozpocznij naukę
My uncle has got three cars.
Mamy duży problem
rozpocznij naukę
We have got a big problem.
Zawsze pijam kawę rano.
rozpocznij naukę
I always drink coffee in the morning.
Oni często grają w golfa.
rozpocznij naukę
They often play golf.
Ona zazwyczaj wyjeżdża do Egiptu na wakacje.
rozpocznij naukę
She usually goes to Egypt on holiday.
Ona czasami zapomina wyłączyć komputer.
rozpocznij naukę
She sometimes forgets to switch off her computer.
Rzadko nie mamy nic do roboty.
rozpocznij naukę
We rarely had nothing to do.
Oni nigdy nie kończą swoich projektów na czas.
rozpocznij naukę
They never finish their projects on time.
On jest zazwyczaj zmęczony wieczorem.
rozpocznij naukę
He is usually tired in the evening.
Nigdy się nie spóźniam.
rozpocznij naukę
I am never late.
Mamy lekcje angielskiego dwa razy w tygodniu.
rozpocznij naukę
We have English classes twice a week.
Wyjeżdża za granicę trzy razy w roku.
rozpocznij naukę
He goes abroad three times a year.
Czy pracujesz 10 godzin dziennie?
rozpocznij naukę
Do you work 10 hours a day?
Czy ona ma IPhona?
rozpocznij naukę
Does she have an IPhone?/Has she got al IPhone?
Czy oni znają odpowiedź?
rozpocznij naukę
Do they know the answer?
Czy on chce zmienić pracę?
rozpocznij naukę
Does he want to change his job?
Lubisz latać? Tak.
rozpocznij naukę
Do you like flying? Yes, I do.
Czy on pozostaje w kontakcie z tobą? Tak.
rozpocznij naukę
Does he keep in touch with you? Yes, he does.
Czy ona idzie spać późno? Nie.
rozpocznij naukę
Does she going to bed late? No, she doesn't.
Czy masz prawo jazdy? Nie.
rozpocznij naukę
Do you have a driving licence? No, I don't.
Co to znaczy?
rozpocznij naukę
What does it mean?
To nie jest wystarczająco dobre
rozpocznij naukę
This is not good enough
Nie jesteśmy zajęci.
rozpocznij naukę
We are not busy.
Oni nie są zadowoleni.
rozpocznij naukę
They are not satisfied.
On bierze teraz prysznic.
rozpocznij naukę
He is having a shower now.
Oni się nie wyprowadzają.
rozpocznij naukę
They are not moving out.
Mecz zaczyna się o 20:00.
rozpocznij naukę
The match starts at 8 PM.
Ona poszukuje nowego mieszkania.
rozpocznij naukę
She is looking for a new flat.
Ona chce się wyprowadzić.
rozpocznij naukę
She wants to move out.
Robi się późno.
rozpocznij naukę
It's getting late.
Robię się głodny.
rozpocznij naukę
I'm getting hungry.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.