IN THE MOUNTAINS

 0    36 fiszek    grzegorzp9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy to jest trudna góra do zdobycia?
110
rozpocznij naukę
Is this mountain difficult to climb?
isdys małntejn dyfikolt tu klajm
Ta Góra nie jest trudna technicznie.
111
rozpocznij naukę
This mountain is not difficult from a technical point of view.
dys małtejn ysnat dyfikolt from e teknikol pojnt ow wju
To jest trudna góra z powodu choroby wysokościowej.
112
rozpocznij naukę
It's a difficult mountain because it causes altitude sickness.
yts e dyfikolt małtejn bikoz yt kozes altitjud syknes
Trzeba się dobrze przygotować do wyprawy na szczyt.
113
rozpocznij naukę
You have to be well- prepared for a climb to the peak.
ju hew tubi łel priperd for e klajm tu de pik.
Trzeba przyjechać tydzień wcześniej.
114
rozpocznij naukę
You have to arrive a week earlier.
ju hew tu erajw e łik erljer
Chodzi o to żeby przyzwyczaić się do wysokości.
115
rozpocznij naukę
It's because you need to get used to the high altitude.
yts bikoz ju nid tu get juzd tu de haj altitjud.
Chodzi o to żeby się dobrze aklimatyzować.
116
rozpocznij naukę
You need to get acclimatized well.
ju nid tu get aklaimatajzd łel
Kiedy jesteś dobrze aklimatyzowany, wejście na szczyt będzie łatwe.
117
rozpocznij naukę
If you are well acclimatized, the climb to the peak will be easy.
if juar łel aklimatajzd de klajm tu de pik łyl bi izi
Na jakiej wysokości jesteśmy?
118
rozpocznij naukę
What altitude are we at?
łot altitjud ar łi et
Na jakiej wysokości będziemy?
119
rozpocznij naukę
What altitude are we going to reach?
łot altitjud ar łi gołiń tu ricz
Nigdy nie byłem /byłam wyżej niż na Rysach.
120
rozpocznij naukę
I have never been on a peak higher than Rysy.
aj hew newer bin on e pik hajer den rysy
Rysy mają dwa i pół tysiąca metrów wysokości.
121
rozpocznij naukę
Rysy is two thousands five hundred meters high.
Rysy ys tu tausen fajw handred miters haj
Nie wiem czy sobie poradzę.
122
rozpocznij naukę
I do't know if I will manage.
aj dont noł if aj łyl menydż
Jak mam się przygotować do wyprawy w wysokie góry?
123
rozpocznij naukę
How should I prepare for an expedition to high mountains?
hał szud aj priper for en ekspedyszyn tu haj małntejns
Brakuje mi oddechu.
124
rozpocznij naukę
I'm short of breath
ajm szort ow bref
Głowa mnie boli
125
rozpocznij naukę
I have a headache
aj hew e hedejk
Myślę że mam chorobę wysokościową
126
rozpocznij naukę
I think I have altitude sickness
aj fink aj hew altitjud syknes
W wysokich górach trzeba pić dużo wody
127
rozpocznij naukę
You have to drink a lot of water in high mountains
ju hew tu dżrink e lot of łoter yn haj małntejns
W Andach można pić herbatę z koki
128
rozpocznij naukę
In the Andes you can drink coca tea
yn di endis ju ken dżrink koka ti
Herbata z koki świetnie pomaga na chorobę wysokościową
rozpocznij naukę
Coca tea is a great for altitude sickness
koka ti ys greit for altitjud syknes
Jaki ekwipunek mam ze sobą zabrać?
130
rozpocznij naukę
What equipment do I need to take?
łot ikłypment duaj nid tu tejk
Czy będziemy potrzebować kijów trekkingowych?
131
rozpocznij naukę
Are we going to need trekking poles?
are łi gołiń tu nid trekin pols
W Himalajach Szerpowie piją herbatę ze świeżym imbirem.
132
rozpocznij naukę
The Sherpas in the Himalaya drink tea with fresh ginger.
de szerpas yn de himalaja dżrink ti łiw fresz dzindżer
Imbirowa herbata świetnie rozgrzewa
133
rozpocznij naukę
Ginger tea is great for warming up.
dżindżer ti ys grejt for łormin ap
O której godzinie rozpoczyna się wejście na szczyt?
134
rozpocznij naukę
What time are we going to start the climb to the peak?
łot tajm ar łi gołiń tu start de klajm tu de pik
czy będzie bardzo zimno?
135
rozpocznij naukę
is it going to be very cold?
isyt gołiń tubi weri kold
W górach pogoda często się zmienia.
136
rozpocznij naukę
In the mountains the weather changes very often.
yn de małntejns de łeder czejńdżys weri ofen.
Zawsze trzeba być przygotowanym na zmiany pogody.
137
rozpocznij naukę
You have to be always prepared for the weather to change.
ju hew tubi olłejs priperd for de łeder tu czejńdż.
Mam raki, czekan i stuptuty.
138
rozpocznij naukę
I have crampons, an ice axe, and gaiters.
aj hew krampons, en ajs aks, end gejters.
Stuptuty to ochraniacze na spodnie i buty.
139
rozpocznij naukę
Gaiters are protekcting coverings worn over the trousers and shoes.
gejters ar protektin kawerins łorn ołwer de trałzers end sziuz
Czekan jest potrzebny do wspinaczki lodowej.
140
rozpocznij naukę
You need an ice axe for ice climbing.
ju nid en ajs aks for ajs klajmiń
Muszę zabrać puchowy śpiwór.
141
rozpocznij naukę
I need to take a down sleeping bag.
aj nid tu tejk e dałn slipin beg.
Potrzebuję kasku i karabinków.
142
rozpocznij naukę
I need a helmet and pitons.
aj nid e helmet and pajtons
Chciałbym/chciałabym wynająć tragarza
143
rozpocznij naukę
I would like to hire a porter
aj łud lajk tu hajer e porter
Chciałbym /chciałabym zobaczyć klasztor budyjski w Tybecie.
144
rozpocznij naukę
I would like to see a Buddhist monastery in Tibet.
aj łud lajk tusi e budist monestri yn tybet
zaaklimatyzowany
rozpocznij naukę
acclimatized

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.