egzamin sesja letnia

 0    550 fiszek    nnomsi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
abduct a person
rozpocznij naukę
uprowadzić (osobę)
abduction
rozpocznij naukę
uprowadzenie
abuse of surveillance technology
rozpocznij naukę
nadużycie technologii nadzoru
abusive language
rozpocznij naukę
zniewagi, obelżywe słowa
accessibility
rozpocznij naukę
dostępność
account for -
rozpocznij naukę
stanowi, odpowiadać za, uzasadniać, być przyczyną
accountability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność
accountable -
rozpocznij naukę
odpowiedzialny -
accountable for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za
responsible for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za
accumulate wealth
rozpocznij naukę
gromadzić majątek
accuracy
rozpocznij naukę
dokładność -
accurate
rozpocznij naukę
dokładne -
acquire
rozpocznij naukę
nabyć
admit yours mistakes
rozpocznij naukę
przyznaj się do swoich błędów
adopt the Euro
rozpocznij naukę
przyjąć euro
adress the policy area
rozpocznij naukę
zajmować się danym obszarem polityki
adversarial press
rozpocznij naukę
prada antagonistyczna
adversary
rozpocznij naukę
przeciwnik
advertiser
rozpocznij naukę
reklamodawca
advertorial
rozpocznij naukę
artykuł sponsorowany
affectionate type of person
rozpocznij naukę
czuły, tkliwy typ osoby
allocate
rozpocznij naukę
przeznaczyć
ally
rozpocznij naukę
sojusznik
alter
rozpocznij naukę
zmieniać
alternate
rozpocznij naukę
zmieniać się, występować naprzemiennie
amend
rozpocznij naukę
wnieść poprawki
amendment
rozpocznij naukę
poprawka
anonymity
rozpocznij naukę
anonimowość
anonymous
rozpocznij naukę
anonimowy
anti-fraud actions
rozpocznij naukę
działania antykorupcyjne
appeasement
rozpocznij naukę
uspokojenie, ugłaskanie
apply law/a treaty
rozpocznij naukę
stosować prawo/traktakt
apply to
rozpocznij naukę
mieć zastosowanie do
appoinment
rozpocznij naukę
mianowanie
appoint
rozpocznij naukę
mianować -
approachable
rozpocznij naukę
przystępny
appropriation
rozpocznij naukę
asygnowanie
approve of
rozpocznij naukę
popieram
architectural masterpiece
rozpocznij naukę
architektoniczne arcydzieło
armed forces
rozpocznij naukę
siły zbrojne
as opposed to
rozpocznij naukę
w odróżnieniu od
assault
rozpocznij naukę
napad
asylum seeker
rozpocznij naukę
osoba starająca się o azyl
at short notice
rozpocznij naukę
w krótkim czasie
at your fingertips
rozpocznij naukę
w zasięgu ręki
attentive
rozpocznij naukę
uważny
avail oneself of
rozpocznij naukę
posiłkować się czymś
available to
rozpocznij naukę
dostępny
avarage
rozpocznij naukę
przeciętny
disapprove of
rozpocznij naukę
nie pochwalać
approval
rozpocznij naukę
zatwierdzenie
backlighting
rozpocznij naukę
podświetlenie
badge
rozpocznij naukę
odznaka
banner ad
rozpocznij naukę
reklama na banerze na stronie internetowej
be for the role
rozpocznij naukę
mieć kwalifikacje na dane stanowisko
be a spokesman for the government
rozpocznij naukę
być rzecznikiem rządu
be appointed by
rozpocznij naukę
być/zostać mianowanym przez
be at risk of
rozpocznij naukę
być narażonym na...
be bound to represent the interest of the UE as a whole
rozpocznij naukę
być zobowiązany do reprezentowania interesów UE jako całości -
be divided over
rozpocznij naukę
być podzielone
be in line with
rozpocznij naukę
być zgodnym z...
be in the public eye
rozpocznij naukę
być w centrum uwagi publiki
be inclined to do sth
rozpocznij naukę
być skłonny do zrobienia czegoś
be legally obliged to...
rozpocznij naukę
być prawnie zobowiązanym do... -
be summoned
rozpocznij naukę
być wezwany
be sworn in
rozpocznij naukę
zostać zaprzysiężonym
be under house arrest
rozpocznij naukę
być w areszcie domowym
behind the facade of sth
rozpocznij naukę
za fasadą czegoś
beyond belief
rozpocznij naukę
nie do uwierzenia
bias
rozpocznij naukę
stronniczość, tendencyjność, uprzedzenie
bipartisan
rozpocznij naukę
w USA wspólny dla Republikanów i Demokratów
blueprint
rozpocznij naukę
plan
blur
rozpocznij naukę
zamazywać
boast of
rozpocznij naukę
pochwalić
border region
rozpocznij naukę
teren przygraniczny
brand extension
rozpocznij naukę
rozciąganie marki
brand stretching
rozpocznij naukę
rozciąganie marki,
brand positioning
rozpocznij naukę
pozycjonowanie marki na rynku względem konkurencji
breaking news
rozpocznij naukę
wiadomości z ostatniej chwili
breathtaking
rozpocznij naukę
zapierający dech
broadcast
rozpocznij naukę
audycja, program (radio, tv)
burglar
rozpocznij naukę
włamywacz
burglary
rozpocznij naukę
włamanie
burgle a house
rozpocznij naukę
obrabować dom
call for a referendum on...
rozpocznij naukę
domagać się referendum z sprawie...
call the shots
rozpocznij naukę
decydować
candid
rozpocznij naukę
szczery
captures CCTV
rozpocznij naukę
uchwycić na CCTV
casualties
rozpocznij naukę
ofiary w ludziach
CCT (closed circuit TV) – monitoring
rozpocznij naukę
CCT (telewizja przemysłowa) - monitoring
censor
rozpocznij naukę
ocenzurować
censorship
rozpocznij naukę
cenzura
challenge the ruling
rozpocznij naukę
zakwestionować orzeczenie
checks and balances
rozpocznij naukę
trójpodział władzy, zasada wzajemnego powstrzymywania i równowagi
circulation
rozpocznij naukę
nakład
citizen
rozpocznij naukę
obywatel
citizen journalism
rozpocznij naukę
dziennikarstwo obywatelskie
citizenship
rozpocznij naukę
obywatelstwo
civil war
rozpocznij naukę
wojna domowa
civilian
rozpocznij naukę
cywil
claim responsibility for the attack
rozpocznij naukę
wziąć odpowiedzialność za atak
coast guard
rozpocznij naukę
straż przybrzeżna
code of conduct
rozpocznij naukę
zasady postępowania
coin the term
rozpocznij naukę
monety termin
combat crime
rozpocznij naukę
zwalczania przestępczości
come into force
rozpocznij naukę
wejść w życie
come up with strategies
rozpocznij naukę
obmyślić strategię
Commander in Chief
rozpocznij naukę
dowódca naczelny
commercial
rozpocznij naukę
reklama telewizyjna lub radiowa
commit a crime
rozpocznij naukę
dokonać przestępstwa
commit an act of terror
rozpocznij naukę
popełnić akt terroru
commit bank fraud
rozpocznij naukę
popełnić oszustwo bankowe
commitment
rozpocznij naukę
zobowiązanie / obowiązek
community
rozpocznij naukę
gmina, społeczność
compelling
rozpocznij naukę
nieodparty
complement
rozpocznij naukę
uzupełniać
condemn
rozpocznij naukę
potępić
congenitally
rozpocznij naukę
wrodzone
consent
rozpocznij naukę
zgoda
consider
rozpocznij naukę
rozważyć
constituency
rozpocznij naukę
okręg wyborczy
constituent
rozpocznij naukę
wyborca, mieszkaniec okręgu wyborczego
contemptuous
rozpocznij naukę
pogardliwy -
convene four times a year
rozpocznij naukę
zwołać cztery razy w roku
conversely
rozpocznij naukę
odwrotnie
convey a message
rozpocznij naukę
przekazać wiadomość
coup
rozpocznij naukę
zamach stanu
cover an event, a story
rozpocznij naukę
zdawać relację
coverage
rozpocznij naukę
relacja, sprawozdanie
crack down on
rozpocznij naukę
ograniczać, hamować, powstrzymywać (coś), podjąć działania przeciwko
craft
rozpocznij naukę
rzemiosło
craftsmanship
rozpocznij naukę
rzemiosło
crimes against humanity
rozpocznij naukę
zbrodnie przeciwko ludzkości
crisis/crises
rozpocznij naukę
kryzys / kryzysy -
critical leap on technology
rozpocznij naukę
przełomowy skok technologiczny
cross the finish line
rozpocznij naukę
mety
curated exhibition
rozpocznij naukę
wystawa kuratorska
current events
rozpocznij naukę
wydarzenia bieżące
customer retention
rozpocznij naukę
skala klientów powracających, tj. kupujących ten sam produkt ponownie
cutting-edge technique
rozpocznij naukę
nowatorska technik
deadly threat to sb
rozpocznij naukę
śmiertelne zagrożenie dla kogoś
deceive
rozpocznij naukę
oszukać
deceptive
rozpocznij naukę
zwodniczy
decision-making
rozpocznij naukę
podejmowanie decyzji
decisive action
rozpocznij naukę
zdecydowane działanie
declining market
rozpocznij naukę
spadku rynku
defector
rozpocznij naukę
dezerter
deliver the news
rozpocznij naukę
dostarczaj wiadomości
demand/supply
rozpocznij naukę
popyt, podaż
demographic
rozpocznij naukę
demograficzne
demonstrate power
rozpocznij naukę
demonstrować władze
denominational affiliation
rozpocznij naukę
przynależność wyznaniowa
depart from norms
rozpocznij naukę
odbiegać od norm
depict
rozpocznij naukę
ukazywać
deploy technology
rozpocznij naukę
wdrożyć technologię
deployment
rozpocznij naukę
wdrożenie
descendant
rozpocznij naukę
potomek
detain sb
rozpocznij naukę
zatrzymajcie sb
deterrent
rozpocznij naukę
odstraszający
develop a contingency plan
rozpocznij naukę
opracować plan awaryjny
develop a new surveillance system
rozpocznij naukę
opracować nowy system nadzoru
devise an experiment
rozpocznij naukę
opracować eksperyment
diligence
rozpocznij naukę
wytrwałość
dim
rozpocznij naukę
przyciemniony, przygaszony
disagreements over controversial issues
rozpocznij naukę
różnice zdań w kontrowersyjnych kwestiach
disapprove of, approve of -
rozpocznij naukę
nie pochwalać, aprobować -
dispatch a patrol unit
rozpocznij naukę
wysyłać patrol
display dominance/submissiveness
rozpocznij naukę
okazywać przewagę/uległość
diverse
rozpocznij naukę
różnorodny
diversity
rozpocznij naukę
różnorodność
double majority
rozpocznij naukę
podwójna większość
downsize
rozpocznij naukę
redukować (np.: zatrudnienie)
drop in crime
rozpocznij naukę
spadek przestępczości
drop in sth
rozpocznij naukę
spadek
economic recovery
rozpocznij naukę
poprawa koniunktury
economic slowdown
rozpocznij naukę
spowolnienie gospodarcze
economic stability
rozpocznij naukę
stabilność gospodarcza
economically harmful
rozpocznij naukę
ekonomicznie szkodliwe
editor
rozpocznij naukę
redaktor -
efficient
rozpocznij naukę
wydajny
elections are held
rozpocznij naukę
wybory odbywają się
eligible to vote
rozpocznij naukę
uprawnionych do głosowania
embezzle money
rozpocznij naukę
zdefraudować pieniądze
emotional heft
rozpocznij naukę
ładunek emocjonalny
endorsement
rozpocznij naukę
poparcie
enforce law
rozpocznij naukę
egzekwowania prawa
engulf sb’s hand
rozpocznij naukę
obejmować czyjąś rękę
entail
rozpocznij naukę
pociągać za sobą
entrepreneur/enterprise
rozpocznij naukę
przedsiębiorca, przedsiębiorstwo
entrepreneurship
rozpocznij naukę
przedsiębiorczość
equal
rozpocznij naukę
równy
equality
rozpocznij naukę
równość
equivalent powers -
rozpocznij naukę
równorzędna władza
ethnic cleansing
rozpocznij naukę
czystki etniczne
evaluate
rozpocznij naukę
oceniać
evaluation
rozpocznij naukę
ocena
executive
rozpocznij naukę
wykonawcza
executive arm
rozpocznij naukę
organ wykonawczy
executive power
rozpocznij naukę
władza wykonawcza -
exercise executive functions
rozpocznij naukę
sprawować funkcję wykonawcze
expel
rozpocznij naukę
wydalać
explore heritage
rozpocznij naukę
odkrywać dziedzictwo
facial recognitation system
rozpocznij naukę
system rozpoznawania twarzy
facility
rozpocznij naukę
ośrodek
fake news
rozpocznij naukę
fałszywe informacje
false allegations
rozpocznij naukę
fałszywe zarzuty
falsehood
rozpocznij naukę
fałsz, kłamstwo
feedback
rozpocznij naukę
informacja zwrotna
feel at ease
rozpocznij naukę
czuć się swobodnie
feud
rozpocznij naukę
wojna
figure something out
rozpocznij naukę
rozwiązać, wykombinować, znaleźć wyjście
figures
rozpocznij naukę
dane liczbowe
file for
rozpocznij naukę
wnosić sprawę do sądu o
firearms
rozpocznij naukę
broń palna
flee (fled, fled) the country
rozpocznij naukę
zbiec z kraju
flourish
rozpocznij naukę
prosperować
flow of information
rozpocznij naukę
przepływ informacji
focus on
rozpocznij naukę
skupiać się na
foe
rozpocznij naukę
wrog
follow the news
rozpocznij naukę
śledzić wiadomości
follow to the letter of law
rozpocznij naukę
przestrzegać litery prawa
follower
rozpocznij naukę
stronnik, zwolennik
footage
rozpocznij naukę
materiały filmowe
forge a passport
rozpocznij naukę
sfałszować paszport
forger
rozpocznij naukę
fałszerz
forgery
rozpocznij naukę
fałszerstwo
foster
rozpocznij naukę
wspierać
GDP - Gross domestic product
rozpocznij naukę
PKB - Produkt krajowy brutto
genocide
rozpocznij naukę
ludobójstwo
get a warrant
rozpocznij naukę
zdobądź nakaz
get along
rozpocznij naukę
dogadać się, mieć dobre stosnki
get the upper hand
rozpocznij naukę
uzyskać przewagę
get together
rozpocznij naukę
spotkanie
give off an impression
rozpocznij naukę
wywołać wrażenie
go unnoticed
rozpocznij naukę
pozostać niezauważonym
goosebumper
rozpocznij naukę
gęsia skorka
grant
rozpocznij naukę
zastosować
growing/developing/expanding market
rozpocznij naukę
rynek rosnący, rozwijający się
guerilla
rozpocznij naukę
partyzant
habitual residence
rozpocznij naukę
miejsce stałego pobytu
harsh
rozpocznij naukę
surowy
hate speech
rozpocznij naukę
mowa nienawiści
have a significant impact
rozpocznij naukę
mieć ogromny wpływ
have access to medical care
rozpocznij naukę
mieć dostęp do opieki medycznej
have access to the video footage
rozpocznij naukę
mieć dostęp do nagrania / do materiału filmowego
have authority over somebody
rozpocznij naukę
sprawować nad kimś władzę
have relevance to
rozpocznij naukę
odnosić się do, dotyczyć
head of state
rozpocznij naukę
głowa państwa
hereditary
rozpocznij naukę
dziedziczny
high resolution
rozpocznij naukę
wysoka rozdzielczość
hoax
rozpocznij naukę
oszustwo, kaczka dziennikarska
hold a televised session
rozpocznij naukę
przeprowadzić sesję telewizyjną
hold a vote on
rozpocznij naukę
przeprowadzić głosowanie nad
hold sb responsible
rozpocznij naukę
obarczać kogoś odpowiedzialnością
homeland security
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo wewnętrzne
homicide
rozpocznij naukę
zabójstwo
identifiable
rozpocznij naukę
określony
impartial
rozpocznij naukę
bezstronny
impartiality
rozpocznij naukę
bezstronność
impeach
rozpocznij naukę
kwestionować, usuwać z urzędu
implement
rozpocznij naukę
wdrażać
implement a constitutional provision
rozpocznij naukę
wprowadzić przepis konstytucyjny
implement radical policing
rozpocznij naukę
wprowadzić radykalne metody utrzymania porządku
implement strict sanctions against
rozpocznij naukę
wprowadzić surowe sankcje przeciwko...
impostor
rozpocznij naukę
oszust
in advance
rozpocznij naukę
z góry
in conjunction with
rozpocznij naukę
w połączeniu z
in essence
rozpocznij naukę
w istocie
in favour of a proposal
rozpocznij naukę
na korzyść propozycji
in place
rozpocznij naukę
na miejscu
in return for
rozpocznij naukę
w zamian za
in the aftermath of
rozpocznij naukę
w następstwie
in the line of duty
rozpocznij naukę
w czasie pełnienia służby
in the media glare
rozpocznij naukę
w blasku mediów
income tax
rozpocznij naukę
podatek dochodowy
incumbent
rozpocznij naukę
urzędujący
independence
rozpocznij naukę
niezależność
independent
rozpocznij naukę
niezależny
indiscriminate
rozpocznij naukę
masowy
influx
rozpocznij naukę
napływ
inherit
rozpocznij naukę
dziedziczyć
innovative
rozpocznij naukę
Innowacyjny
instrumental
rozpocznij naukę
kluczowy, zasadniczy
intelligence
rozpocznij naukę
wywiad
intercept
rozpocznij naukę
przechwycić
intricare
rozpocznij naukę
zawiły, misterny
invasion of SB privacy
rozpocznij naukę
inwazja na prywatność
invasive
rozpocznij naukę
inwazyjna
involvement
rozpocznij naukę
zaangażowanie
IRS – Internal Revenue Service
rozpocznij naukę
urząd skarbowy
issue a detailed guidance
rozpocznij naukę
wystosować szczegółowe wytyczne
judicial
rozpocznij naukę
sądowniczy
justify
rozpocznij naukę
uzasadnić
keep watch over sb/sth
rozpocznij naukę
czuwaj nad sb / sth
labour legislation
rozpocznij naukę
prawo pracy
labour unions/trade unions
rozpocznij naukę
związki zawodowe
lacerate
rozpocznij naukę
rozdzierać, ranić
launch an investihation
rozpocznij naukę
wszcząć dochodzenie
launch intiative
rozpocznij naukę
podjąć inicjatywę
lead to abuse
rozpocznij naukę
prowadzić do nadużyć
leaflet/flyer
rozpocznij naukę
ulotka reklamowa
lean in towards someone
rozpocznij naukę
pochylać się w kierunku kogoś
legal framework
rozpocznij naukę
ramy prawne
legislative
rozpocznij naukę
ustawodawczy
legitimate leader
rozpocznij naukę
prawowity przywódca
let alone
rozpocznij naukę
nie mówiąc już o
long-standing
rozpocznij naukę
długotrwały
loop
rozpocznij naukę
pętla
mailshot
rozpocznij naukę
ulotka wkładana do skrzynek pocztowych lub reklama elektroniczna wysyłana mailem
mainstream
rozpocznij naukę
główne, dominujące (media, sources)
majority/plurality system
rozpocznij naukę
ordynacja większościowa
make headway
rozpocznij naukę
robić postępy
make up of
rozpocznij naukę
składać się z
mandatory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
mandatory training
rozpocznij naukę
obowiązkowe szkolenie
market adaptation
rozpocznij naukę
dostosowanie do warunków panujących na rynku, np. na rynkach zagranicznych
market research
rozpocznij naukę
badanie rynku
market share
rozpocznij naukę
udział w rynku
marketing mix
rozpocznij naukę
cztery najważniejsze elementy marketingu: produkt, promocja, dystrybucja, cena
media outlet
rozpocznij naukę
środek masowego przekazu
meet constitutional standards
rozpocznij naukę
odpowiadać standardom konstytucjonalnym
member states
rozpocznij naukę
państwa członkowskie
memoirist
rozpocznij naukę
pamiętnikarz
mercenary
rozpocznij naukę
najemnik
militant
rozpocznij naukę
bojownik
military drills
rozpocznij naukę
manewry wojskowe
military facility
rozpocznij naukę
obiekt wojskowy
misinformation
rozpocznij naukę
dezinformacja
mislead the public
rozpocznij naukę
wprowadzać w błąd opinie publiczną
moderate
rozpocznij naukę
być moderatorem w debacie (powściągać, wprowadzać umiarkowanie)
newscaster
rozpocznij naukę
prezenter wiadomości
newsroom
rozpocznij naukę
pokój redakcji informacyjnej
niche
rozpocznij naukę
nisza
nonpartisan
rozpocznij naukę
bezstronny
not to have a penny to your name
rozpocznij naukę
nie mieć ani grosza na twoje imię
number plates
rozpocznij naukę
numery rejestracyjne
ombudsmann
rozpocznij naukę
rzecznik praw obywatelskich
on a regular basis
rozpocznij naukę
regularnie
on avarage
rozpocznij naukę
średnio
on behalf of
rozpocznij naukę
w imieniu
organized labour/trade union
rozpocznij naukę
związek zawodowy
other than
rozpocznij naukę
inne niż
outside the boundaries of law
rozpocznij naukę
poza prawem
overlap with
rozpocznij naukę
Pokrywają się z
override
rozpocznij naukę
uchylić
overrule a court’s decision
rozpocznij naukę
unieważnić decyzję sądu
oversee sth
rozpocznij naukę
nadzorować coś
pace
rozpocznij naukę
przemierzać, chodzić
pace up and down
rozpocznij naukę
chodzić tam i z powrotem
pardon
rozpocznij naukę
ułaskawienie
partial
rozpocznij naukę
częściowy; stronniczy
partisan
rozpocznij naukę
stronniczy
pass a law
rozpocznij naukę
uchwalić prawo
pay a visit
rozpocznij naukę
złożyć wizytę
pay respects
rozpocznij naukę
oddawać cześć
perceive
rozpocznij naukę
dostrzegać
perceprible
rozpocznij naukę
dostrzegalny
perpendicular
rozpocznij naukę
pionowo
persecute
rozpocznij naukę
prześladować
persecution
rozpocznij naukę
prześladowanie
perseverance
rozpocznij naukę
wytrwałość / niezmordowanie
pill-hazed
rozpocznij naukę
zamroczony narkotykami
pill-popping days
rozpocznij naukę
czasy zażywania narkotyków
pivotal battle/event
rozpocznij naukę
decydująca bitwa / wydarzenie
plaintiff
rozpocznij naukę
powód
pledge
rozpocznij naukę
zdeklarować, przysięgnąć
point-of-sale
rozpocznij naukę
w punktach sprzedaży
point-of-sale advertising
rozpocznij naukę
reklama w miejscu sprzedaży
police state
rozpocznij naukę
państwo policyjne
policy
rozpocznij naukę
reguła, strategia postępowania
political discourse
rozpocznij naukę
dyskurs polityczny
pop-up - reklama wyskakująca w okienku na stronie internetowej
rozpocznij naukę
pop-up - reklama wyskakująca w okienku na stronie internetowej
powder-keg relationship
rozpocznij naukę
związek będący „beczką prochu”
press the shutter buton
rozpocznij naukę
nacisnąć przycisk migawki
print
rozpocznij naukę
odbitka
probationary period
rozpocznij naukę
okres próbny
product launch
rozpocznij naukę
wprowadzenia produktu
product placement - lokowanie produktu
rozpocznij naukę
lokowanie produktu - lokowanie produktu
product portfolio - lista produktów sprzedawanych przez danego producenta
rozpocznij naukę
portfolio produktów - lista produktów sprzedawanych przez programator producenta
product range
rozpocznij naukę
Asortyment produktów
promote
rozpocznij naukę
wspierać
prompt
rozpocznij naukę
skłaniać, namówić
proportional representation
rozpocznij naukę
proporcjonalna ordynacja
propose amendments, amend
rozpocznij naukę
zaproponować poprawki, zmienić
prosecutor
rozpocznij naukę
prokurator
public advocate
rozpocznij naukę
adwokat z urzędu
public services
rozpocznij naukę
usługi publiczne
purchase
rozpocznij naukę
zakup, kupować
purposefully
rozpocznij naukę
celowo, z determinacją
put into practice
rozpocznij naukę
wprowadzić w życie
quicksand
rozpocznij naukę
grząski grunt
range of
rozpocznij naukę
zakres
rapport
rozpocznij naukę
porozumienie
ratify documents/a treaty
rozpocznij naukę
ratyfikować dokumenty / traktat
raw materials
rozpocznij naukę
surowce
reason for sth
rozpocznij naukę
przyczyna, powód czegoś
red tape
rozpocznij naukę
biurokracja
refugee
rozpocznij naukę
uchodźca
refute
rozpocznij naukę
obalić, wykazać fałszerstwo
regain composure
rozpocznij naukę
odzyskać zimną krew
relocation
rozpocznij naukę
przesiedlenie
render/capture an image
rozpocznij naukę
oddać/ująć obraz
reprieve, postpone or delay punishment
rozpocznij naukę
zwiększenie kary
research & development
rozpocznij naukę
badania i rozwój
resolve political crises
rozpocznij naukę
rozwiązywać kryzysy polityczne
resources
rozpocznij naukę
zasoby
respect for minorities
rozpocznij naukę
szacunek dla mniejszości
respected
rozpocznij naukę
szanowany
retailer
rozpocznij naukę
detalista
reveal resilience to
rozpocznij naukę
okazywać odporność na
riot police
rozpocznij naukę
oddziały policji szturmowej
riots
rozpocznij naukę
zamieszki
robust handshake
rozpocznij naukę
krzepki uścisk dłoni
rule / rule a law unconstitutional
rozpocznij naukę
zasada / zasada prawa niekonstytucyjna
dostaw prawo za nie / konstytucyjne
rozpocznij naukę
uznać prawo za nie/konstytucyjne
rumors
rozpocznij naukę
plotki
sales figures
rozpocznij naukę
statystyka zbytu
sales forecast
rozpocznij naukę
prognoza sprzedaży
sales target
rozpocznij naukę
docelowa wielkość sprzedaży
sales tax
rozpocznij naukę
podatek od sprzedaży
sanctuary
rozpocznij naukę
schronienie
satellite tracking system for vehicles
rozpocznij naukę
satelitarny system śledzenia pojazdów
savings
rozpocznij naukę
oszczędności
scope
rozpocznij naukę
zakres
sculpture
rozpocznij naukę
rzeźba
security forces
rozpocznij naukę
siły bezpieczeństwa
see through a disguise
rozpocznij naukę
przejrzeć kogoś mimo przebrania
seek asylum
rozpocznij naukę
starać się o azyl
serve for a term
rozpocznij naukę
służyć przez okres (kadencje)
serve for live
rozpocznij naukę
piastować urząd dożywotnio
serve in the army
rozpocznij naukę
służyć w wojsku
set the stage for
rozpocznij naukę
zaaranżować
set the terms
rozpocznij naukę
ustanowić warunki
set the tone
rozpocznij naukę
nadawać ton
settlement
rozpocznij naukę
porozumienie, ugoda
settlement of a lawsuit
rozpocznij naukę
rozstrzygnięcie sprawy sądowej
showcase
rozpocznij naukę
prezentować
shrink
rozpocznij naukę
psychiatra
significant contribution
rozpocznij naukę
znaczący wkład
signify
rozpocznij naukę
oznaczać
single sb out for stops
rozpocznij naukę
wytypować kogoś do zatrzymania
skills shortage
rozpocznij naukę
niedobór wykwalifikowanych pracowników
snoop on communications
rozpocznij naukę
czytać/przesłuchiwać kogoś rozmowy/maile
soaring
rozpocznij naukę
szybko rosnący
soaring prices
rozpocznij naukę
Gwałtowny wzrost cen
social benefits/welfare benefits
rozpocznij naukę
świadczenie socjalne
social critique
rozpocznij naukę
krytyka społeczna
solely
rozpocznij naukę
wyłącznie, jedynie
sort out disputes between member states
rozpocznij naukę
rozwiązywać spory pomiędzy państwami członkowskimi
spark
rozpocznij naukę
wywołać
spark (a revolution, riots)
rozpocznij naukę
wzniecić (rewolucja, zamieszki)
sparkle the revolution
rozpocznij naukę
rozniecić rewolucję
speak volumes
rozpocznij naukę
wiele mówić/dawać do myślenia (idiom)
speaker
rozpocznij naukę
marszałek
spread the news
rozpocznij naukę
rozpowszechnianie wiadomości
STEP analysis - analiza czynników społecznych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych
rozpocznij naukę
Analiza STEP - analiza danych społecznych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych
stir an outcry in the press
rozpocznij naukę
podnosić larum w prasie
stir fears of
rozpocznij naukę
wzbudzają lęki
stop-and-frisk program
rozpocznij naukę
program zatrzymywania i rewidowania
strengths and weaknesses
rozpocznij naukę
mocne i słabe strony
strike down
rozpocznij naukę
powalić kogoś
stun
rozpocznij naukę
wprawić w osłupienie
subliminal advertising
rozpocznij naukę
reklama podprogowa
subtle
rozpocznij naukę
subtelny
summons
rozpocznij naukę
wezwanie
supplier
rozpocznij naukę
dostawca
surplus
rozpocznij naukę
nadwyżka
surrender responsibility
rozpocznij naukę
zrzec się odpowiedzialności
surveillance
rozpocznij naukę
nadzór, monitoring
suspicious of
rozpocznij naukę
nieufny wobec
sweeping judgment
rozpocznij naukę
ogólnikowa ocena
SWOT analysis - analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń
rozpocznij naukę
Analiza SWOT - analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń
take action
rozpocznij naukę
podjąć działanie
take in refugees
rozpocznij naukę
przyjąć uchodźców
take the oath
rozpocznij naukę
ślubowanie
take to the streets
rozpocznij naukę
na ulice
target financial institutions
rozpocznij naukę
obrać za cel instytucje finansowe
tax revenue
rozpocznij naukę
dochód z podatków
taxation
rozpocznij naukę
opodatkowanie
tear gas
rozpocznij naukę
gaz łzawiący
teaser campaign
rozpocznij naukę
zwiastun kampanii
the appeal was dropped
rozpocznij naukę
odwołanie zostało odrzucone
the cost of living
rozpocznij naukę
koszt utrzymania
the Council of the European Union
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
the Court of Justice od the European Union
rozpocznij naukę
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
the European Commission
rozpocznij naukę
Komisja Europejska
the European Council
rozpocznij naukę
Rada Europejska
the European Court of Auditors
rozpocznij naukę
Europejski Trybunał Obrachunkowy
the European Parliament
rozpocznij naukę
Parlament Europejski
the fourth estate -
rozpocznij naukę
czwarta władza
outcome of the elections
rozpocznij naukę
wynik wyborów
the rate of
rozpocznij naukę
wskaźnik
the rate of inflation
rozpocznij naukę
wskaźnik inflacji
the service sector
rozpocznij naukę
sektor usług
thorny and contentios issue
rozpocznij naukę
drażliwy i problematyczny problem
thwart a terrorist attack
rozpocznij naukę
udaremnić atak terrorystyczny
tighten lips
rozpocznij naukę
zaciskać usta
tip of the iceberg
rozpocznij naukę
wierzchołek góry lodowej
to foster stable government
rozpocznij naukę
wspierać stabilny rząd
topple the president
rozpocznij naukę
obal prezydenta -
traitor
rozpocznij naukę
zdrajca
transform skills into mastery
rozpocznij naukę
przeobrazić zręczność w mistrzostwo
transparency
rozpocznij naukę
przezroczystość
troops
rozpocznij naukę
wojsko
turning point
rozpocznij naukę
punkt zwrotny
tv network
rozpocznij naukę
sieć telewizyjna
TV slot
rozpocznij naukę
pasmo tv
tweak
rozpocznij naukę
poprawić, ulepszyć, podrasować
twofold
rozpocznij naukę
dwojaki
UN Security Council
rozpocznij naukę
Rada Bezpieczeństwa ONZ
uncritically
rozpocznij naukę
bezkrytycznie
under oath
rozpocznij naukę
pod przysięgą
under the terms of
rozpocznij naukę
na mocy
unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie
unfair terms
rozpocznij naukę
niesprawiedliwe warunki
unique
rozpocznij naukę
unikalny, wyjątkowy
unreasonable search and seizure
rozpocznij naukę
nieuzasadnione poszukiwanie i zajęcie
unrest
rozpocznij naukę
zamieszki
unskippable video ads
rozpocznij naukę
reklamy niedające się zamknąć
updates
rozpocznij naukę
aktualizacje
uphold the law
rozpocznij naukę
przestrzegać prawa
uprising
rozpocznij naukę
powstanie
usable
rozpocznij naukę
nadający się do użytku
USP = Unique Sellind Point - unikatowa cecha produktu (wyróżniająca go od konkurencji)/usługi
rozpocznij naukę
USP = Unikalny punkt sprzedaży - unikatowa cecha produktu (wyróżniająca się od konkurencji) / usługi
valid signatures
rozpocznij naukę
prawomocne podpisy
valuable
rozpocznij naukę
cenny
vent your anger
rozpocznij naukę
uwolnij swój gniew
verify the news
rozpocznij naukę
weryfikować wiadomości
versatile
rozpocznij naukę
wszechstronny
versatility
rozpocznij naukę
różnorodność/wszechstronność
violate constitutional prohibitions
rozpocznij naukę
naruszać konstytucyjne zakazy
violation of a resolution
rozpocznij naukę
naruszenie rezolucji
viral advertising - technika reklamowa, w której klienci sami między sobą rozpowszechniają info
rozpocznij naukę
reklama wirusowa - technika reklamowa, w której klienci sami między sobą rozszerzają informacje
visual recognition
rozpocznij naukę
rozpoznawanie wizualne
vote of approval
rozpocznij naukę
absolutorium
voter turnout
rozpocznij naukę
frekwencja
warrant
rozpocznij naukę
nakaz
warrantless wiretapping
rozpocznij naukę
zakładanie podsłuchu bez nakazu sądu
watchlist
rozpocznij naukę
lista podejrzanych
welfare
rozpocznij naukę
dobrobyt
welfare state
rozpocznij naukę
państwo opiekuńcze, socjalne
whistleblower
rozpocznij naukę
demaskator/sygnalista
wholesaler
rozpocznij naukę
hurtownik
win by landslide
rozpocznij naukę
wygrać z ogromną przewagą
wink at sb
rozpocznij naukę
mrugnąć do kogoś, puścić oko
with no basis for
rozpocznij naukę
bez podstawy
withdraw a product
rozpocznij naukę
wycofania produktu
word-of-mouth - tzw.”marketing szeptany”, tj. sytuacja, w której klienci przekazują sobie metodą polecenia informacje dot. firmy, usług lub produktów
rozpocznij naukę
word-of-mouth - tzw. „marketing szeptany”, tj. sytuacja, w której klienci przekazują sobie metodę polecenia informacji dot. firmy, usługi lub produkty
worthwhile
rozpocznij naukę
warte zachodu, zasługujące na uwagę

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.