2 wyklad szpinda

 0    96 fiszek    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Nerw 1 i 2
rozpocznij naukę
to nie nerwy czaszkowe, tylko wypustki mózgowia, nie posiadają swoich jąder. 1 węchowy to wypustki kresomózgowia, wzrokowy II międzymózgowia
Wypustki mózgowia otoczone są
rozpocznij naukę
3 oponami i regularnymi przestrzeniami wypełnionymi płynem
Nerwy czaszkowe od 3 do 12 leżą w obrębie
rozpocznij naukę
pnia mózgu
Nerw 12 ma pochodzenie
rozpocznij naukę
szyjne, został włączony do tylnego dołu czaszki, do pnia. Ma powinnowactwo do nerwów szyjnych
Nerw 12 zespala się z
rozpocznij naukę
pętlą szyjną na krótkim odcinku, biegną razem, ale nie wymienają żadnych swoich włókień
Wszystkie nerwy ukazują sięna... poza...
rozpocznij naukę
na powierzchni brzusznej pnia mózgu, poza nerwem 4 który jest na powierzchni grrzbietowej
Przebieg 4 nerwu
rozpocznij naukę
Zawija się z cz. grzbietowej wokół pnia mózgu na stronę brzuszną, gdzie następnie wstępuje do cavernous sinus
Nerw 4 ukazuje się po wstapieniu do cavernous sinus
rozpocznij naukę
po stronie wędzidełka zasłony rdzeniowej górnej i to jedyny nerw czaszkowy, który prowadzi włókna, ktore skrzyzowaly sie juz w srodmozgowiu
frenulum of superior medullary velum =
rozpocznij naukę
wędzidełko zasłony rdzeniowej górnej (przedniej)
Lewy nerw bloczkowy prowadzi włókna
rozpocznij naukę
ktore zaczęły się w prawym jądrze bloczkowym
Lewe jądro bloczkowe zaopatruje
rozpocznij naukę
prawy nerw skośny górny.
Bez jakie prestrzenie płynowe musi przebiegać nerw bloczkowy? (4)
rozpocznij naukę
quadrigeminal cistern, ambient cistern, odnogowy
Nerw V ukazuje się
rozpocznij naukę
na powierzchni brzusznej, między mostem a konerem środkowym móżdżku
Nerw V, części
rozpocznij naukę
większa portio major czuciowa, i portio minor ruchowa
Portio minor nerwu 5 biegnie
rozpocznij naukę
przyśrodkowo od części większej
Nerw trójdzielny V wstępuje
rozpocznij naukę
do zbiornika mżdzkowo-mstowego (cerebello-pontine cistern)
Nerw 6 ukazuje się
rozpocznij naukę
między rdzeniem przedłużonym a mostem, dokladnie nad piramidą
Nerv 6 znajduje się
rozpocznij naukę
w tylnym dole czaszki; a musi się znależć w dole środkowym.
Nerw 6 wspina się
rozpocznij naukę
z przodu przed mostem, leży na clivus między nim a pons, tam przebiega w przestrzeni płynowej która tworzy prepontine cistern
Nerw 6 przechodzi pod
rozpocznij naukę
więzadłem Grubera
Jakie nerwy ukazują się w kącie mostowo-móżdzkowym?
rozpocznij naukę
Nerw twarzowy VII i nerw przedsionkowo-ślimakowy VIII, są w zbiorniku mostowo-mozdzkowym
Nerwy 9, 10 i korzenie czaszkowe 11 wychodzą
rozpocznij naukę
ciągiem w górnej cz. bruzdzy bocznej tylnej, która jest za oliwką
Nerw 12 ukazuje się
rozpocznij naukę
przed oliwką, w bruzdzie bocznej przedniej i zaraz pod nim wuchodzi c1. Jądro nerwu ruchowego to jakby kontynuacja blaszki 9 rdzenia kręgowego
Nerwy, które mają zamiar wsapic do oczodoołu przez superior orbital fissure
rozpocznij naukę
III, IV, v1, VI
Nerwy, które mają zamiar wsapic do oczodoołu przez superior orbital fissure biegną
rozpocznij naukę
strzałkowo od przodu do tyłu na powierzchni bocznej trzonu kości klinowej w której jest zatoka jamista
Nerwy, które mają zamiar wsapic do oczodoołu przez superior orbital fissure: najgłębiej przebiega
rozpocznij naukę
w zatoce jamistej nerw VI na bocznym obwodzie tet. szyj, wew
Nerwy, które mają zamiar wsapic do oczodoołu przez superior orbital fissure: pozostałe 3 nerwy biegną
rozpocznij naukę
w ścianie zatoki jamistej: nie we wnętrzu
Zatoka jamista prowadzi do
rozpocznij naukę
szczeliny oczodołowej górnej
Przez optic canal przechodzą
rozpocznij naukę
optic n, optic a.
Embriologia: nerwy wyłącznie zmysłowe prowadzą
rozpocznij naukę
czucie specyficzne i nie zawierajądomieszek innych włókien.
Embriologia: nerwy wyłącznie zmysłowe to
rozpocznij naukę
wechowe 1, wzrokowy 2, przedsionkowo slimakowy 8
przedsionkowo-slimakowy jest odpowiedzialny
rozpocznij naukę
za równowagęi słuch
Nerwy czystoruchowe
rozpocznij naukę
Włókna GSE. Te jądra ruchowe dla 3 nerwów gałkoruchowuch i jądro podjęzkowe leżą najbardziej przyśrodkowo w pniu mózgu gdzie tworza slup GSE.
łuk skrzelowy 1
rozpocznij naukę
żuchwowy, trigeminal v
łuk skrzelowy 2
rozpocznij naukę
gnykowy, facial 7
łuk skrzelowy 3
rozpocznij naukę
gardłowy, nerw językowo-gardłowy 9
łuk skrzelowy 4 i 6
rozpocznij naukę
nerwy x i korzenie czaszkowe 11
Jaka gałąź dołącza do nerwu błędnego?
rozpocznij naukę
Gałąź wewnętrzna nerwu dodatkowego (od korzeni czaszkowych nerwu 9)
Unerwienie miesni krtani z przodu (np. cricothyroid)
rozpocznij naukę
cricothyroid to 4 łuk skrzelowy, n. krtaniowy górny
Unerwienie miesni krtani z tyłu
rozpocznij naukę
6 łuk skrzelowy, n. krtaniowy dolny czyli zakonczenie n. krtaniowego wstecznego (-> gałąź nerwu błednego)
Nerw trójdzielny
rozpocznij naukę
prowadzi 2 rodzaje włókien: czuciowe i ruchowe
Nerw trójdzielny: włókna ruchowe to
rozpocznij naukę
aksony jądra żwaczowego, jądra ruchowego, leży w moście, należy do SVE
Jądra ruchowe leżą
rozpocznij naukę
bardziej przyśrodkowo
Nerw trójdzielny: włókna czuciowe dzielą się
rozpocznij naukę
na mniejsze i tworzą rusztowanie nerwowe.
Nerw trójdzielny pełni funkcję
rozpocznij naukę
inerwacyjną i podporową
Nerw trójdzielny: wszystkie ciała dla komórek nerwowych czuciowych znajdują się
rozpocznij naukę
w zwoju trójdzielnym Gassera. To jedyny zwój n. trojdzielnego i jest czuciowy.
Od zwoju Gassera podążają
rozpocznij naukę
w kierunku mózgowia aksony 1 neurony, które wstępują do pnia mózgu na pogranicznu mostu i rdzenia do jąder czuciowych.
Dendryty które niosą czucie głębokie z mięśni żwaczowych biegną
rozpocznij naukę
nie do Gassera, biegną w góre jako dendryty by zakonczyć się w jądrze pasma sródmozgowiowego nerwu trójdzielnego
jądro pasma srodmozgowiowego nerwu trojdzielnego jest
rozpocznij naukę
nie jest prawdziwym jądrem, to nie jest 2 neruon, tam znajdują sięcaiła pierwszego neruonu. To rodzaj zwoju. Tam ciała komórek rzekomo jednobiegunowych
Co przebiega między zwojem półksiężycowatym(Gassera) a miejsscem wstąpienia do pnia mózgu?
rozpocznij naukę
Aksony pierwszego neuronu + dendryty pierwszego neuronu (w tym te pochodzące z czucia głębokiego m. żwaczowych)
Jądro pasma rdzeniowego i jądro czuciowe główne są to ciała
rozpocznij naukę
neuronu drugiego
Jądro pasma sródzmozgowiowego nerwu trojdzielngo to
rozpocznij naukę
ciało 1 neuronu
Nerw oczny i szczękowy są
rozpocznij naukę
wyłącznie czuciowe
Nerw żuchwowy
rozpocznij naukę
jedyna galaz trojdzielnego, ktora poza czuciowymi prowadzi takze rucowe
Portio minor przechodzi
rozpocznij naukę
po stronie przyśrodkowej zwoju i dołącza do nerwu żuchwowego, czyli wchodzi do foramen ovale
Nerw oczny i szczękowy oddaje
rozpocznij naukę
3 gałęzie czuciowe
N. żuchwowy oddaje
rozpocznij naukę
6 gałęzi zasadniczych
Na gałęzi n. ocznego zawiesza się
rozpocznij naukę
zwój parasympatyczny: łzowo-rzęskowy
Na gałęzi n. szczękowego zawiesza się
rozpocznij naukę
zwój skrzydłowo-podniebienny
Nerw żuchwowy: na nim zawiesza się
rozpocznij naukę
2 zwoje parasympatyczne: podżuchwowy i zwój uszny
N. oczny, żuchwowy, szczekowy: każdy oddaje
rozpocznij naukę
gałąź oponową
Gałąź oponowa: n oczny i szczękowy
rozpocznij naukę
odchodzi wewnątrz czaszki
Gałaąź oponowa: n. zuchwowy
rozpocznij naukę
galaz wychodzi na zew. czaszki i wraca przez otwor kolcowy.
Galaxz oponowa nerwu ocznego to
rozpocznij naukę
galaz namiotu: zaopatruje dol tylny czaszki, zatoke poprzeczną esowatą skalistą górną
N. sitowy przedni
rozpocznij naukę
gałąź n. ocznego od trigeminal, zaopatruje oponę twardą
Galąź oponowa n. szczekowego
rozpocznij naukę
galaz oponowa srodkowa, zaopatruje dol przedni czaszki, okostną, oponę twarda i przednia cz. dolu srodkowego
N. oponowy od nerwu zuchwowego zaopatruje
rozpocznij naukę
wieksza cz. dolu srodkowego czaszki
Nerw trojdzielny nie posiada
rozpocznij naukę
zadnych wlokien parasympatycznych
Gałęzie n. ocznego
rozpocznij naukę
frontal: najsilniejsza najgrubsza, lacrimal boczna i cienka, nasociliary przysrodkowa
Gałęzie n. ocznego
rozpocznij naukę
biegną ku przodowi i unerwiają powiekę górną (NIE DOLNĄ), nasadę nosa i całe czoło aż do szcytu
Nerw oczny: najdłuższa gałąż to ta
rozpocznij naukę
od której odchodzi n. sitowy przedni, on zstepuje i zaopatruje caly nos zewnetrzy zarowno na jego powierzchni zew jak i wew.
N. oczny zaopatruje
rozpocznij naukę
gorne pietro twarzy siegajac az do vertex: wyjatek
wyjatek w zaopatrywaniu n. ocznego
rozpocznij naukę
w lini pośrodkowej tam gdzie jest nos swoim n. sitowym przednim zaopatruje caly nos zewnetrzny
Gałąź namiotu oddziela sie
rozpocznij naukę
jeszcze przed wejściem do szczeliny oczodołowej górnej
Przez szczelinę oczodołową góną
rozpocznij naukę
nie wchodzi 1 pien nerwu ocznego tylko 3 galezie podzielone juz
Nerw nadoczodołowy
rozpocznij naukę
gałąź n. czołowego, najslineszej g. ocznego: przechodzi przez wciecie/otwor czolowy i nadoczodolowy
Najwyżej w oczodole biegnie
rozpocznij naukę
n. czolowy i kueruje sie ku przodowi pod koscia, ale zanim wyjdzie dzieli się na nerw nadbloczkowy i nadoczodolowy
Nadbloczkowy n. zespala się z
rozpocznij naukę
z podbloczkowym który jest przedłużeniem n. nosowo-rzęskowego
W miejscu w który młączy się n. nadbloczkowy i podbloczkowy wychodzą
rozpocznij naukę
gałęzie ktore przebijaja na zew. skore i zaopatruja kat przysrodkowy oka, powiekę górną
Nerw łzowy biegnie
rozpocznij naukę
na pograniczu sciany bocznej i gornej oczodolu i wchodzi do gruczolu lzowego
Nerw lzowy
rozpocznij naukę
ma swoje wlokna tylko czuciowe i prowadzi czucie z gruczolu lzowego
Po zaopatrzeniu gruczolu lzowego n. lzowy
rozpocznij naukę
wychodzi na zewnatrz.
Nerw łzowy zaopatruje
rozpocznij naukę
powiekę górną i kąt boczny
Do nerwu ocznego dochodzą
rozpocznij naukę
włókna parasympatyczne nerwu 7 od nerwu skalistego większego, które unerwiają gruczoł zowy
Nerw nosowo-rzeskowy ma
rozpocznij naukę
2 czesci: nosową z przodu i rzęskoa z tylu
Cz. rzeskowa n. nosowo-rzeskowego
rozpocznij naukę
ma zwiazek ze zwojem rzeskowym, oddaje galaz na ktorej zawiesza sie zwoj rzeskowy
Nerw nosowo-rzeskowy oddaje
rozpocznij naukę
nerw rzeskowe dlugie, moga byc tylko czuciowe
Nerwy rzęskowe krótkie
rozpocznij naukę
sa mieszane, bo podchodzą od zwoju arasympatycznego
Wszystko co pochodzi od zwoju parasympatycznego na głowie to
rozpocznij naukę
nerwy mieszane prowadzące 3 rodzaje włókien
zwój rzęskowy
rozpocznij naukę
korzeń czuciowy: n nosowo=rzeskowy jego cz. rzeskowa, parasymp: jądro Westphala Edingera nerwu III, korzen sympatyczny: splot zatoki jamistej
Wszystkie włókna sympatyczne na głowie są
rozpocznij naukę
zazwojowe, gdyż przyłączyły się w zwoju szyjnym górnym
Nerwy długie i krótkie rzęskowe razem
rozpocznij naukę
przebijaą twardówkę gałki ocznej wokół n. rdzeniowego. Po rzebicu sa miedzy zew. a srodkowa i biegnac ku przodowi zaopatruja czuciowo bl. wlkonista i bl. naczyniowa galki ocznej
Włókna parasympatyczne nerwow rzeskowych zaopatruja
rozpocznij naukę
m. rzeskowy i zwieracz zrenicy
wlokna sympatyczne n. rzeskowych zaopatruja
rozpocznij naukę
rozwieracz zrenicy
Włókna parasympatyczne i sympatyczne nie naleza
rozpocznij naukę
do nerwu ocznego, one przebiegaja razem z nim
Cz. nosowa nerwu nosowo-rzeskowego oddaje
rozpocznij naukę
n. sitowy tylny i przedni

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.