prowadzenie samochodu

 0    10 fiszek    emiliakusiak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Wyprzedzanie na drogach wiejskich może być trudne i powinno się go unikać w miarę możliwości.
rozpocznij naukę
Overtaking on rural roads can be difficult and should be avoided wherever possible.
Ogólna ocena
rozpocznij naukę
Overall Score
Dobra robota. W tym tygodniu pokazałeś wielką świadomość swojej prędkości. Bezpieczniejsi kierowcy są bardziej skłonni do uzyskania zniżek, gdy dochodzi do odnowienia
rozpocznij naukę
Well Done. You've shown great awareness off your speed this week. Safer drivers are more likely to earn discounts when it gets to renewal
Zaawansowani kierowcy przewidują zagrożenia. Co jest w następnym zakręcie? Jeśli nie wiesz i nie widzisz wyraźnie, postępuj ostrożnie
rozpocznij naukę
Advanced drivers anticipate hazards. What's around the next bend? If you don't know and can't see clearly then proceed with caution
Należy pamiętać, że przejazdy o długości mniejszej niż 0,5 mil nie są wyświetlane poniżej, chociaż nadal będą uwzględnione w ogólnej odległości
rozpocznij naukę
Please note that journeys of less than 0.5 miles are not displayed below, although they will still be included in your overall distance
Ogólne statystyki
rozpocznij naukę
Overall Statistics
Kusi, by jechać szybciej na autostradach. Bądź ostrożny i nie przesadzaj. Pamiętaj, że droga zatrzymania przy prędkości 70 mil na godzinę to 96 metrów (315 stóp).
rozpocznij naukę
It's tempting to go faster on motorways. Just be careful and don't overdo it. Remember that the stopping distance at 70mph is 96 metres (315 feet).
Nie zapomnij wylogować się z portalu dokumentów online!
rozpocznij naukę
Please don't forget to log out of your online documents portal!
Wygląda na to, że w tym tygodniu odbyłeś więcej podróży późno w nocy. Jazda zmęczona jest prawie tak samo niebezpieczna jak jazda pod wpływem alkoholu. Dbać
rozpocznij naukę
It looks like you've made more journeys late at night this week. Driving tired is almost as dangerous as drink driving. Take care
Wskazówka Jeśli zakręt jest za ciasny, możesz podejść zbyt szybko. Przewiduj kąt zakrętu i złap wcześniej pedał gazu
rozpocznij naukę
Tip If cornering feels too tight, then you may be approaching too fast. Anticipate the angle of the bend and ease off the accelerator beforehand

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.