never ever

 0    25 fiszek    blackview
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
rozpocznij naukę
never
I will never forget you.
kiedykolwiek / kiedyś
rozpocznij naukę
ever
zawsze
rozpocznij naukę
always
już
Ona już wyszła.
rozpocznij naukę
already
She’s already left.
jeszcze / już
rozpocznij naukę
yet
rzadko, rzadko
rozpocznij naukę
seldom, rarely
teraz
rozpocznij naukę
now
często
rozpocznij naukę
often
tutaj
rozpocznij naukę
here
czasami
rozpocznij naukę
sometimes
zwykle / zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
rozpocznij naukę
usually
I usually go to work by bus.
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
rozpocznij naukę
currently
He's currently working in England.
aktualny
rozpocznij naukę
current
prawie
rozpocznij naukę
almost
Do czasu...
rozpocznij naukę
by the time...
przechodzić do czegoś
Po godzinie wykładowca w końcu przeszedł do właściwego tematu.
rozpocznij naukę
go over to something
After an hour the lecturer went over to a proper topic.
każdy
rozpocznij naukę
each
żaden
To nie twój interes.
rozpocznij naukę
none
It's none of your business.
nawet
rozpocznij naukę
even
bądź
rozpocznij naukę
either
albo ... albo
rozpocznij naukę
either ... or
sam, samotny
rozpocznij naukę
alone, lonley
pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
rozpocznij naukę
between
Laptop is between bed and wardrobe
między
pomiędzy wieloma
rozpocznij naukę
among
przestraszony, przestraszony, przerażony czymś, boi się
rozpocznij naukę
scared, frightened, terrified of something, afraid

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.