fizyka wzory

 0    40 fiszek    dominikakuc0
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym
rozpocznij naukę
v = s / t [1 m/s]
droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym
rozpocznij naukę
s = v * t [1 m]
prędkość średnia
rozpocznij naukę
v śr = Δs / Δt [1 m/s]
droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
rozpocznij naukę
s = a * t² / 2 [1 m]
prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym
rozpocznij naukę
v = a * t [1 m/s]
siła tarcia
rozpocznij naukę
T = f * Fn [1 N]
przyspieszenie pod wpływem działania stałej siły
rozpocznij naukę
a = F / m [1 m/s²]
siła w ruchu jednostajnie przyspieszonym
rozpocznij naukę
F = m * a [1 N = 1 kg * 1 m/s²]
siła ciężkości (ciężar siała)
rozpocznij naukę
F = m * g [1 N]
pęd ciała
rozpocznij naukę
p = m * v [1kg * 1m/s]
prędkość liniowa w ruchu jednostajnym po okręgu
rozpocznij naukę
v = 2 * PI * r / T [1 m/s]
siła powszechnego ciążenia
rozpocznij naukę
Fg = G * m1 * m2 / r² [1 N]
praca mechaniczna
rozpocznij naukę
W = F * s [1J = 1N * 1s]
moc mechaniczna
rozpocznij naukę
P = W / t [1W = 1J / 1s]
energia kinetyczna
rozpocznij naukę
Ek = mv² / 2 [1 J]
energia potencjalna ciężkości
rozpocznij naukę
Ep = m * g * h [1 J]
warunek równowagi dźwigni dwustronnej
rozpocznij naukę
F1 * r2 = F2 * r2
zmiana energi wewnętrznej
rozpocznij naukę
ΔEw = Q + W [1 J]
ciepło właściwe
rozpocznij naukę
cw = Q / m * Δt [1 J / kg * C]
ilość ciepła pobranego lub oddanego przez ciało
rozpocznij naukę
Q = cw * m * Δt [1 J]
ciepło topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania
rozpocznij naukę
c = Q / m [1 J / kg]
okres drgań
rozpocznij naukę
T = 1 / f [1 s]
częstotliwość drgań
rozpocznij naukę
f = 1 / T [1Hz = 1/s]
prędkość fali
rozpocznij naukę
v = λ / T, v = λ * f [1 m/s]
ciśnienie
rozpocznij naukę
ciśnienie po malezyjsku
p = F / S [1Pa = 1N / 1m²]
gęstość ciała
rozpocznij naukę
ρ = m / V [1 kg/m³]
ciśnienie hydrostatyczne
rozpocznij naukę
p = ρ * g * h [1 Pa]
siła wyporu
rozpocznij naukę
Fw = ρ cieczy * g * V wypartej cieczy [1 N]
siła oddziaływania elektrostatycznego
rozpocznij naukę
F = k q1 * q2 / r² [1 N]
natężenie prądu
rozpocznij naukę
I = q / t [1A = 1C / 1s]
natężenie prądu
rozpocznij naukę
I = U / R [1A = 1V / 1Ω]
ładunek elektryczny
rozpocznij naukę
q = I * E * t [1C = 1 AEls]
opór elektryczny
rozpocznij naukę
R = U / I [1Ω = 1V / 1A]
opór elektryczny
rozpocznij naukę
R = ρ * l / S [1 Ω]
napięcie elektryczne
rozpocznij naukę
U = W / q [1V = 1J / 1C]
praca prądu elektrycznego
rozpocznij naukę
W = U * I * t [1J = 1V * 1A = 1s]
moc prądu elektrycznego
rozpocznij naukę
P = U * I [1W = 1V * 1A]
moc prądu (ogólnie)
rozpocznij naukę
P = W / t [1W = 1J / 1s]
opór zastępczy w połączeniu szeregowym oporników
rozpocznij naukę
R = R1 + R2 + R3 + ... [1 Ω]
opór zastępczy w połączeniu równoległym dwóch oporników
rozpocznij naukę
R = R1 * R2 / R1 + R2 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.