prezentacja 2

 0    66 fiszek    patrycjapaulinaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
contrast
rozpocznij naukę
kontrast
to constrain
rozpocznij naukę
zahamowywać, ograniczać
narrow, wide
rozpocznij naukę
wąskie / szerokie
to face
rozpocznij naukę
stawiać czoła (czemuś), mierzyć się z czymś (np. z problemem), zmagać się z czymś, stawać w obliczu czegoś
to determine
rozpocznij naukę
ustalać, determinować, określać, wyznaczać, rozstrzygać
to connect
rozpocznij naukę
łączyć, powiązywać (odkryć związek między czymś a czymś)
ethnicity
rozpocznij naukę
pochodzenie etniczne
class
rozpocznij naukę
klasa (grupa ludzi), grupa społeczna
structural factors connected
Poeple face a very narrow range of choices determined by structural factors connected, for example to a class, geography
rozpocznij naukę
powiązane czynniki strukturalne
Ludzie stają w obliczu bardzo wąskiego zakresu wyborów określonych przez czynniki strukturalne związane, na przykład z klasą, geografią
to a degree
rozpocznij naukę
do pewnego stopnia
degree
Degree to which individuals have control over their lives
rozpocznij naukę
stopień
Stopień, w jakim jednostki mają kontrolę nad swoim życiem
resistance
rozpocznij naukę
sprzeciw, przeciwstawianie się, odporność
habitus
rozpocznij naukę
nabyte umiejętności i kompetencje jednostki, które przyjmują postać trwałych dyspozycji, takich jak sposoby postrzegania świata czy reguły działania i myślenia
disposition
rozpocznij naukę
usposobienie, skłonność, tendencja, dysponowanie, dyspozycja
to inherit
rozpocznij naukę
odziedziczyć, dziedziczyć
to reproduce
rozpocznij naukę
reprodukować, powielać, kopiować
to generate
rozpocznij naukę
wytwarzać, tworzyć, generować
perception
rozpocznij naukę
wyobrażenie, spostrzeżenie, percepcja, postrzeganie
deterministic
rozpocznij naukę
deterministyczny, warunkowany przyczynowo, nieprzypadkowy
room
rozpocznij naukę
miejsce
powerful
rozpocznij naukę
potężny, silny, mocny, wpływowy
framework
rozpocznij naukę
struktura, szkielet, model (w teorii naukowej), kontekst
outcome
rozpocznij naukę
wynik, rezultat
to produce
rozpocznij naukę
produkować / wytwarzać
to ground
rozpocznij naukę
uziemić, uziemiać
Cultural and political processes must be grounded in and understood as emergent from, the practices of real people on the ground
rozpocznij naukę
Procesy kulturowe i polityczne muszą być ugruntowane i rozumiane jako wyłaniające się z praktyk prawdziwych ludzi w terenie
tight, tight
rozpocznij naukę
obcisły, ciasny
be grounded in
rozpocznij naukę
być ugruntowanym
put out a cigarette
rozpocznij naukę
zgasić papierosa
emergent from
rozpocznij naukę
wyłaniający się z
ground-in
rozpocznij naukę
uziemiony w
to embed
rozpocznij naukę
osadzać, osadzić
Projection
rozpocznij naukę
przewidywanie, wizja, projekcja
empowerment
rozpocznij naukę
upoważnienie, wzmocnienie
agency
rozpocznij naukę
wola
to impose
rozpocznij naukę
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
to impose something on somebody
rozpocznij naukę
narzucać coś komuś, obciążać kogoś czymś
to include
rozpocznij naukę
włączać, wliczać, zawierać, ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś)
request
rozpocznij naukę
żądanie, prośba
to admit
rozpocznij naukę
przyznać, dopuszczać, przyjmować
claim
rozpocznij naukę
roszczenie, prawo, twierdzenie, zapewnienie
challenging
rozpocznij naukę
stawiający wysokie wymagania, ambitny (np. zadanie), wyzywający, prowokujący
meaningful
rozpocznij naukę
istotny / mający znaczenie / sensowny
recognition
rozpocznij naukę
uznanie
global trends on development
rozpocznij naukę
globalne trendy rozwoju
percentage
rozpocznij naukę
procent
systematically
rozpocznij naukę
systematycznie
modernity
rozpocznij naukę
nowoczesność
wealth
rozpocznij naukę
bogactwo
sharpening of
rozpocznij naukę
naostrzenie, wyostrzenie, ostrzenie, spotęgowanie czegoś
to represent
rozpocznij naukę
przedstawiać / reprezentować
distinguishing
rozpocznij naukę
odróżnianie, wyróżnianie (czynienie innym)
to remain
rozpocznij naukę
pozostać (jakimś, gdzieś)
critical
rozpocznij naukę
krytyczny
to halve
rozpocznij naukę
przepoławiać, zmniejszyć o połowę
to vaccinate
rozpocznij naukę
zaszczepić
majority
rozpocznij naukę
większość
on average
rozpocznij naukę
średnio
roughly
rozpocznij naukę
w przybliżeniu
to list as
rozpocznij naukę
wymienić jako
endangered species
rozpocznij naukę
zagrożone gatunki
loser
rozpocznij naukę
przegrany
expectancy
rozpocznij naukę
oczekiwanie, wyczekiwanie
estimation
rozpocznij naukę
oszacowanie
eradicating
rozpocznij naukę
wykorzenianie, wykorzenienie, wyplenienie, wyplenianie, zwalczenie, zwalczanie, pozbycie się, pozbywanie się
stage
rozpocznij naukę
stadium, punkt, etap, faza

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.