general english

 0    291 fiszek    magdalenazuk1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pozbyć się
rozpocznij naukę
get rid of
zawierać
rozpocznij naukę
to contain
świadomy
rozpocznij naukę
conscious
wymagać
rozpocznij naukę
to demand
wysiłek
rozpocznij naukę
effort
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
pojawić się
rozpocznij naukę
appear
podejście
rozpocznij naukę
approach
rozważać
rozpocznij naukę
to consider (doing)
brak
rozpocznij naukę
lack
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
wpływ
rozpocznij naukę
impact
pewny
rozpocznij naukę
sure
wpłynąć
rozpocznij naukę
affect
silnik
Silnik nie odpala, musimy zadzwonić do serwisu.
rozpocznij naukę
engine
The engine doesn't start, we need to call the service.
wada
Nasze wakacje mają jedną wadę. Będziemy w Afryce w najgorętszej porze roku.
rozpocznij naukę
drawback
There's one drawback to our holiday. We're going to be in Africa at the hottest time of the year.
chętnie
rozpocznij naukę
keen on
lubiący, lubić
rozpocznij naukę
fond of
zrównoważony argument
rozpocznij naukę
balanced argument
mężczyźni
Nie rozumiem mężczyzn.
rozpocznij naukę
men
I don't understand men.
między
rozpocznij naukę
among
zgubić się
Zazwyczaj gubię się w nowym miejscu.
rozpocznij naukę
get lost
I usually get lost in a new place.
spadaj!
rozpocznij naukę
get lost!
dostał list
rozpocznij naukę
got a letter
coraz gorzej / lepiej
rozpocznij naukę
getting worse/better
stał się
rozpocznij naukę
grew to be
wstrząśnięty
rozpocznij naukę
shocked by
winić kogoś za cos
rozpocznij naukę
blame sb for sth
wyznać
rozpocznij naukę
confess
rabunek
rozpocznij naukę
robbery
przyznać się do czegoś
Muszę przyznać się do zabrania reszty twojej pizzy z lodówki. Przepraszam, byłem głodny!
rozpocznij naukę
confess to sth
I have to confess to stealing your leftover pizza from the fridge. I'm sorry, I was hungry!
Słynny z czegoś
rozpocznij naukę
famous for something
zachwycony
rozpocznij naukę
delighted
wyczerpany
rozpocznij naukę
exhausted
zadowolony
rozpocznij naukę
1. glad 2. pleased
wdzieczny za
rozpocznij naukę
grateful for
boi
rozpocznij naukę
afraid of
wybaczyć komuś coś
rozpocznij naukę
forgive someone something
oskarżać o coś
rozpocznij naukę
accused of something
dumny z
rozpocznij naukę
proud of
zdolny do czegoś
rozpocznij naukę
capable of something
pożyczyć coś komuś
Pożyczyłam mu książkę w zeszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
lend something to somebody
I lent a book to him last week.
żałosny
rozpocznij naukę
pitiful
wierzyć w duchy
rozpocznij naukę
belive in ghosts
nie obwiniaj mnie / nie obwiniaj mnie
rozpocznij naukę
don't blame me/don't put the blame on me
przyzwyczajeni do
rozpocznij naukę
accustomed to
kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifting
zapewniać
rozpocznij naukę
assert
szanowac
rozpocznij naukę
respect
niepokój
rozpocznij naukę
anxiety
zaniepokojony, zniecierpliwiony
rozpocznij naukę
anxious
dawny
rozpocznij naukę
former
ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate
tratwa
rozpocznij naukę
raft
rysownik
rozpocznij naukę
draftsman
natychmiast
rozpocznij naukę
straightaway
wysiłek
rozpocznij naukę
effort
wymagać
rozpocznij naukę
to demand
rozważać
rozpocznij naukę
to consider (doing)
wywracać się/przewracać się
rozpocznij naukę
fall over
w lesie, w polu
rozpocznij naukę
in forest, in field
skreślać
rozpocznij naukę
cross out
upewnić się, że
rozpocznij naukę
make sure that
nie wahac się
rozpocznij naukę
do not hesitate
przypomnienie
rozpocznij naukę
reminder
zastanawiać się
rozpocznij naukę
to wonder about
odczytać, przeczytać
rozpocznij naukę
read out
rozerwać
rozpocznij naukę
rip up
zrewidować
rozpocznij naukę
revise
budowanie, rozwijanie
rozpocznij naukę
to build up
przysługa
rozpocznij naukę
favour
radzenie sobie z
rozpocznij naukę
cope with
stosowność
rozpocznij naukę
relevance
zawody sportowe
rozpocznij naukę
competition
czytanie pobieżne
rozpocznij naukę
skim reading
portal społecznościowy
rozpocznij naukę
social networking site
Byłoby to korzystne dla Ciebie, jeśli...
rozpocznij naukę
It would work to your advantage if you...
pułapka
rozpocznij naukę
trap
odstraszyć
rozpocznij naukę
scare away
opór
rozpocznij naukę
drag
ustaw się za i poczekaj
rozpocznij naukę
line up behind and wait
odzyskać
rozpocznij naukę
reclaim
przyznana nagroda
rozpocznij naukę
rendered award
mądrość
rozpocznij naukę
wisdom
mylić coś z czymś
rozpocznij naukę
confuse sth with sth
dobry w, radzący sobie z
rozpocznij naukę
succeed in
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
spokojnie (2)
rozpocznij naukę
calmly, peacefully
ochoczo / chętnie
rozpocznij naukę
readily
zapewniać
rozpocznij naukę
to assure
wpłynąć
rozpocznij naukę
affect
pojawić się
rozpocznij naukę
appear
rozciągać się
rozpocznij naukę
extend
tracic cierpliwosc
rozpocznij naukę
to lose one's patience
pośpiech
rozpocznij naukę
rush
wziąć wolne
rozpocznij naukę
take time off
zajmować trochę czasu
rozpocznij naukę
take some time
drżeć
rozpocznij naukę
tremble
świadomy(2), nieświadomy
rozpocznij naukę
conscious, aware, unaware
przewidywać
rozpocznij naukę
anticipate
czas wolny
rozpocznij naukę
time off
doceniać
rozpocznij naukę
to appreciate
Doprowadziło to do sth
rozpocznij naukę
led to sth
poleganie na, polegać na, zależność od
rozpocznij naukę
reliance on, rely on
umieścić rezerwację
rozpocznij naukę
put a reserve
zostać zwrócone
rozpocznij naukę
to be returned
bryła, ciało stałe
rozpocznij naukę
solid
wyłącznie
rozpocznij naukę
solely
dokądkolwiek
rozpocznij naukę
wherever
kiedykolwiek
rozpocznij naukę
whenever
prowadzenie samochodu
rozpocznij naukę
running car
wszędzie
rozpocznij naukę
everywhere
zatłoczone
rozpocznij naukę
crowded
zalety przeważają nad wadami
rozpocznij naukę
advantages outweigh the disadvantages
odlewnia
rozpocznij naukę
foundry
ludzkość
rozpocznij naukę
mankind
wytrwałość / niezmordowanie
rozpocznij naukę
perseverance
przezwyciężać
rozpocznij naukę
overcome
zepsuć, zepsute, zepsute
rozpocznij naukę
spoil, spoilt, spoilt
brzeg
Spędził mniej czasu na brzegu niż większość ludzi.
rozpocznij naukę
shore
He has spent less time on shore than most people.
garbarnia
rozpocznij naukę
tannery
piła
Czasami trzeba ręcznie ciąć drewno piłą.
rozpocznij naukę
saw
Sometimes you need to cut wood by hand with a saw.
tartak, tartak
rozpocznij naukę
sawmill, lumbermill
odlewnia
rozpocznij naukę
foundry
piaskownica
rozpocznij naukę
sandbox
obfity
rozpocznij naukę
abundant
głęboki
rozpocznij naukę
deep
zachować
rozpocznij naukę
keep
ogromny
rozpocznij naukę
huge
ciemny
rozpocznij naukę
dark
niski
rozpocznij naukę
short
wąski
rozpocznij naukę
narrow
szeroki
rozpocznij naukę
wide
silny
rozpocznij naukę
strong
wysoki
rozpocznij naukę
tall
długi
rozpocznij naukę
long
wróbel
rozpocznij naukę
sparrow
pomysłowość
rozpocznij naukę
ingenuity
polegać na sth / sb
rozpocznij naukę
rely on sth/sb
pragnąć
rozpocznij naukę
long for
przytoczenie
rozpocznij naukę
adduction
skromny
rozpocznij naukę
modest
ssanie
rozpocznij naukę
sucking
okolice, w sąsiedztwie
rozpocznij naukę
vicinity, in the vicinity
siła zewnętrzna
rozpocznij naukę
external force
zasadniczy
rozpocznij naukę
underlying
uparty
rozpocznij naukę
stubborn
odpalać
Rakieta została odpalona.
rozpocznij naukę
blast off
The rocket was blasted off.
podmuch
rozpocznij naukę
blast
bluźnierstwo
rozpocznij naukę
blasphemy
niemożność zrobienia
rozpocznij naukę
inability to do
Będziesz na czas?
rozpocznij naukę
Will you be on time?
Będzie przeprowadzony zdalnie
rozpocznij naukę
Will be carried remotely
zdalnie sterowane
rozpocznij naukę
remotely controlled
zdalnie
Dziś będę pracował zdalnie, bo nie chce mi się iść do biura.
rozpocznij naukę
remotely
I'm going to work remotely today because I can't be bothered going into the office.
przeszkadzać (coś mi przeszkadza)
rozpocznij naukę
to be bothered by
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
rozpocznij naukę
schedule
zobowiązanie / obowiązek
rozpocznij naukę
obligation
powstać
rozpocznij naukę
arise
wyciągając nogi
rozpocznij naukę
pulling your leg
śledzenie
rozpocznij naukę
tracing
skamielina
rozpocznij naukę
fossil
podkowa
rozpocznij naukę
horseshoe
spłaszczyć
rozpocznij naukę
flatten
pochlebiać
rozpocznij naukę
flatter
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
rozpocznij naukę
flat
You have a nice flat.
wyrównać lot
rozpocznij naukę
flatten out
ukryty
rozpocznij naukę
hidden
ukryta kamera
rozpocznij naukę
hidden camera
sprawa
rozpocznij naukę
matter
kwestią chwili
rozpocznij naukę
matter of time
wskazówka
rozpocznij naukę
clue
brak pojęcia - ciężkie myślenie
rozpocznij naukę
clueless - hard thinking
rodzeństwo
rozpocznij naukę
sibling
ród
rozpocznij naukę
kin
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
rozpocznij naukę
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
obniża ryzyko
rozpocznij naukę
lowers you risk
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
podnieść
rozpocznij naukę
to pick sb/sth up
dobrze zaplanowane dni
rozpocznij naukę
tightly scheduled days
mocno zagnieżdżone
rozpocznij naukę
tightly nested
ciasno
rozpocznij naukę
tightly
Ściśle kontrolowane
rozpocznij naukę
tightly regulated
zawiły
rozpocznij naukę
intricate
misternie
rozpocznij naukę
intricately
jazda na nartach
rozpocznij naukę
skicide
łatwość
rozpocznij naukę
ease
napotkane problemy
rozpocznij naukę
encountered problems
przyległe
rozpocznij naukę
contiguous
wklęsły
rozpocznij naukę
concave
wypukły
rozpocznij naukę
convex
wklęsłość
rozpocznij naukę
concavity
zmienny
rozpocznij naukę
alternating
klimat łagodny
rozpocznij naukę
mild climate
prostokątny
rozpocznij naukę
rectangular
stożek
rozpocznij naukę
cone
pionowy
rozpocznij naukę
vertical
sześcian
rozpocznij naukę
cube
szerokość
rozpocznij naukę
width
trójkąt
rozpocznij naukę
triangle
równoległy
rozpocznij naukę
parallel
prostokąt
rozpocznij naukę
rectangle
trójkątny
rozpocznij naukę
triangular
poziomy
rozpocznij naukę
horizontal
długość
rozpocznij naukę
length
kula
rozpocznij naukę
sphere
głębokość
rozpocznij naukę
depth
wysokość
rozpocznij naukę
height
obwód
rozpocznij naukę
circuit, circumferen­ce
romb
rozpocznij naukę
rhombus
kwadrat
rozpocznij naukę
square
koło
rozpocznij naukę
a wheel
średnica
rozpocznij naukę
diameter
kąt ostry
rozpocznij naukę
acute angle
promień
rozpocznij naukę
radius
kąt prosty
rozpocznij naukę
right angle
walec
rozpocznij naukę
roller
południe / południe
rozpocznij naukę
midday/noon
zagrożonych gatunków
rozpocznij naukę
endangered species
Wybuch (wojny)
rozpocznij naukę
outbreak (of war)
groźba
rozpocznij naukę
threat
przysmak
rozpocznij naukę
delicacy
gryzoń
rozpocznij naukę
rodent
żółw błotny
rozpocznij naukę
pond turtle
staw
rozpocznij naukę
pond
zapchana
rozpocznij naukę
swamped
bagno
W bajkach straszny ogr często mieszka w pobliżu bagna.
rozpocznij naukę
swamp
In fairytales, the scary ogre often lives next to a swamp.
strumień
rozpocznij naukę
a stream
półwysep
rozpocznij naukę
peninsula
zatoka
rozpocznij naukę
bay
łąka
rozpocznij naukę
a meadow
pasmo górskie
rozpocznij naukę
a range of mountains
przylądek
rozpocznij naukę
cape
wydmy
rozpocznij naukę
dunes
brzeg rzeki
rozpocznij naukę
bank
kanał
rozpocznij naukę
a channel
linia brzegowa
rozpocznij naukę
shoreline
gęsty las
rozpocznij naukę
dense forest
wąwóz
rozpocznij naukę
gorge
zaniedbany
rozpocznij naukę
neglected
las deszczowy
rozpocznij naukę
rain forest
teren podmokły
rozpocznij naukę
wetland
szczyt górski
rozpocznij naukę
mountain peak
skała
rozpocznij naukę
rock
zaniedbanie
Uszkodzenie bukszprytu było wynikiem zaniedbania skipera.
rozpocznij naukę
negligence
Damage to the bowsprit was a result of skipper's negligence.
pokonany
rozpocznij naukę
defeathered
Porażka, awaria
rozpocznij naukę
defeat, failure
podniesienie brwi
rozpocznij naukę
raise your eyebrows
zdobyć cos cennego
rozpocznij naukę
raise sth
widzowie
rozpocznij naukę
audience
mięso / ciało
rozpocznij naukę
flesh
gad
rozpocznij naukę
reptile
niewłaściwy
rozpocznij naukę
improper
zanurza się w
rozpocznij naukę
immersed in
płazy
rozpocznij naukę
amphibians
zostawać w domu/nadal uczestniczyć w czymś
W weekend siedzę w domu, więc wpadaj.
rozpocznij naukę
stay in
I'm staying in this weekend so come on over.
zapewniać
rozpocznij naukę
to aver
skarcić
rozpocznij naukę
scold
wyróżniać się
rozpocznij naukę
stand out
poza
rozpocznij naukę
beyond
węzeł
rozpocznij naukę
node
narzucać coś komuś
Piotrek narzuca Marysi swoje zasady prowadzenia domu.
rozpocznij naukę
impose something on somebody
Peter imposes his house-keeping rules on Mary.
zmusić to
rozpocznij naukę
force it
przekraczać
rozpocznij naukę
exceed
dowolnie
rozpocznij naukę
freely
przydzielać
rozpocznij naukę
assign
zamieć, nawał (gdy nagle coś pojawia się w dużej ilości)
rozpocznij naukę
blizzard, snowstorm
śnieżyce
rozpocznij naukę
blizzards
tor
rozpocznij naukę
rail
czas poświęcony na coś
rozpocznij naukę
time devoted to
nieistotny
rozpocznij naukę
irrelevant
istotny / trafny
rozpocznij naukę
relevant
przysługa od kogoś
rozpocznij naukę
favor from sb
znieść coś, wytrzymać,
rozpocznij naukę
to bear sth
dopasowane z natury
rozpocznij naukę
fitted by nature
ruchomy
rozpocznij naukę
motile
łączyć
rozpocznij naukę
merge
zapałki
rozpocznij naukę
matches
dopasuj razem
rozpocznij naukę
match along
dopasowane
rozpocznij naukę
matched
czuć się źle
Jan źle się czuje.
rozpocznij naukę
feel under the weather
John's feeling under the weather.
znaleźć pewne sposoby rozwiązania problemu
rozpocznij naukę
to found some is isues to solve problem
ryzyko czegos
rozpocznij naukę
hazard of
wilgotny (o powietrzu)
rozpocznij naukę
damp
podzielone, zrywać (związek)
rozpocznij naukę
split, split up
kogut
rozpocznij naukę
rooster
surowy klimat
rozpocznij naukę
harsh climate
kura
rozpocznij naukę
hen
koza
rozpocznij naukę
goat
wir
rozpocznij naukę
whirlpool

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.