1 zajęcia chemia

 0    50 fiszek    issssa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
prezentować dodatkowe dane
rozpocznij naukę
to present additional data
ogrzewać delikatnie
rozpocznij naukę
to heat gently
bezwodny
rozpocznij naukę
anhydrous
pomocniczy, zewnętrzny
rozpocznij naukę
auxiliary
rozdzielacz
rozpocznij naukę
the separatory funnel
efekt steryczny
rozpocznij naukę
the steric effect
jon trójwartościowy
rozpocznij naukę
the trivalent ion
zawiesina
rozpocznij naukę
the suspension
stała trwałości
rozpocznij naukę
the stability constant
usunąć nadmiar produktu
rozpocznij naukę
to remove excess product
kwas pirogronowy
rozpocznij naukę
the pyruvic acid
nie mniej niż
rozpocznij naukę
not less than
ilościowo
rozpocznij naukę
quantitatively
uwaga
rozpocznij naukę
the caution
wyparka obrotowa
rozpocznij naukę
the rotavapor
wzrastać
rozpocznij naukę
to increase
rzucać na coś swiatlo
rozpocznij naukę
to shed light on something
odessać
rozpocznij naukę
to suck out
wykres
rozpocznij naukę
the plot
pęcherzyki gazu
rozpocznij naukę
the bubbles of gas
odzwierciedlać
rozpocznij naukę
to reflect
chromatografia cienkowarstwowa
rozpocznij naukę
thin layer chromatography
na przykład
rozpocznij naukę
for instance (e.g.)
kwas nadmanganowy
rozpocznij naukę
the permanganic acid
złączka
rozpocznij naukę
the joint
związek
rozpocznij naukę
the compound
przemyć czymś
rozpocznij naukę
to slurry with
zlewka
rozpocznij naukę
the beaker
chromatografia gazowa
rozpocznij naukę
Gas Chromatography
moździerz z tłuczkiem
rozpocznij naukę
the mortar with pestle
amoniak
rozpocznij naukę
the ammonia
bezbarwne igły
rozpocznij naukę
the colourless needles
łapa, zacisk
rozpocznij naukę
the clamp
zrobić widma
rozpocznij naukę
to takie the spectra
oryginalna objętość
rozpocznij naukę
the original volume
przejściówka
rozpocznij naukę
the adapter
dobrze zmieszany roztwór
rozpocznij naukę
the well-stirred solution
kwas bursztynowy
rozpocznij naukę
the succinic acid
naczynko wagowe
rozpocznij naukę
the weighed bottle
temperatura topnienia
rozpocznij naukę
melting point
metale ziem alkalicznych
rozpocznij naukę
the alkaline earth metals
przechować przez całą noc
rozpocznij naukę
to keep overnight
sączek
rozpocznij naukę
the filter paper
aby, żeby
rozpocznij naukę
in order to
w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
In contrast
tworzyć zawiesinę
rozpocznij naukę
to suspend
składniki
rozpocznij naukę
the components
przedmuchać / oczyścić Argonem
rozpocznij naukę
to purge thoroughly with Argon
mianowicie
rozpocznij naukę
namely
rzeczywiście
rozpocznij naukę
indeed

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.