Σε σύσκεψη - In a meeting

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Είμαι πεπεισμένος πως αυτό το σχέδιο θα είναι επιτυχές.
rozpocznij naukę
I'm convinced that this project will be a success.
Από τη δική μου άποψη, νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερους πωλητές.
rozpocznij naukę
From my point of view, I think we need more sellers.
Δεν είμαι σίγουρος γι'αυτό.
rozpocznij naukę
I'm not sure about that.
Τι πιστεύουν όλοι γι'αυτό;
rozpocznij naukę
What does everyone think about it?
Θα συζητήσουμε τις νέες αλλαγές.
rozpocznij naukę
We are going to discuss the new changes.
Πολλοί άνθρωποι δεν παρευρέθηκαν στην τελευταία σύσκεψη.
rozpocznij naukę
Several people didn't attend the last meeting.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες πωλήσεις.
rozpocznij naukę
Today we are going to talk about the new sales.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(w sumie 512 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.