Pierwsze spotkanie

 0    69 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Wspaniale Cię spotkać.
rozpocznij naukę
How wonderful to see you.
Przedstawić się
rozpocznij naukę
Introduce yourself
Przedstawić się
rozpocznij naukę
Introduce yourself
Jak u Ciebie?
rozpocznij naukę
How are you doing?
Jak miło Cię spotkać.
rozpocznij naukę
So nice to see you.
Jak się wymawia...?
rozpocznij naukę
How do you pronounce ...?
Jak się czuje Karolina?
rozpocznij naukę
How is Karolina?
Miło Cię poznać
rozpocznij naukę
It's good to meet you.
Ciebie też miło poznać
rozpocznij naukę
Nice to meet you too.
Nie przeszkadza mi to.
rozpocznij naukę
I don't mind it.
A Ty?
rozpocznij naukę
What about you?
Skąd znasz solenizanta?
rozpocznij naukę
How do you know the birthday boy?
Na zdrowie/Cześć/Pa
rozpocznij naukę
Cheers
Domyślam się.
rozpocznij naukę
I assume that.
Na razie/Spokojnie
rozpocznij naukę
Take it easy
Co powiesz na...? / Co z...?
rozpocznij naukę
How about...?
Mam dwójkę dzieci.
rozpocznij naukę
I am mother of two.
Kiedyś rozmawialiśmy.
rozpocznij naukę
We've spoken.
Czym się zajmujesz?
rozpocznij naukę
What do you do?
Poznaj mojego męża.
rozpocznij naukę
Meet my husband.
Jesteśmy tutaj na wakacjach.
rozpocznij naukę
We're here on vacation/holiday.
Na początek
rozpocznij naukę
For starters
Mówiłeś że jak masz na imię?
rozpocznij naukę
What was your name again?
Poczta zaadresowana do...
rozpocznij naukę
Mail addressed to...
Dziękuję za zaproszenie.
rozpocznij naukę
Thank you for having me.
Jak długo jesteście razem?
rozpocznij naukę
How long have you been together?
Dziękuję, że pytasz.
rozpocznij naukę
Thank you for asking.
Jestem jedynakiem.
rozpocznij naukę
I am an only child.
Znamy się?
rozpocznij naukę
Do I know you?
Możesz do mnie mówić...
rozpocznij naukę
You can call me...
Życzę Ci wszystkiego najlepszego.
rozpocznij naukę
I wish you all the best.
Wzajemnie.
rozpocznij naukę
The same to you/ Same to you.
kujon
rozpocznij naukę
nerd
język duński
rozpocznij naukę
Danish
ściągać (w szkole)
rozpocznij naukę
cheat
nie zdać
rozpocznij naukę
to fail
korepetytor
rozpocznij naukę
tutor
właściwie, rzeczywiście, faktycznie
rozpocznij naukę
actually
dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
headmaster/principal
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school
początkujący
rozpocznij naukę
beginner
zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced
domyślić się/wykombinować/rozkminić
rozpocznij naukę
figure out
pilny uczeń
rozpocznij naukę
diligent student
cel
rozpocznij naukę
purpose
cenny
rozpocznij naukę
valuable
wartość
rozpocznij naukę
value
dawać radość
rozpocznij naukę
bring joy
niezadowalający
rozpocznij naukę
unsatisfactory
niedoskonały
rozpocznij naukę
imperfect
popełniać błędy
rozpocznij naukę
make mistakes
Uczyłem się go w szkole.
rozpocznij naukę
I studied it at school.
Złapałem język z filmów.
rozpocznij naukę
I picked it up from movies.
gramatyka
rozpocznij naukę
grammar
słownictwo
rozpocznij naukę
vocabulary
ortografia, pisownia
rozpocznij naukę
spelling
wymowa
rozpocznij naukę
pronunciation
brać udział w...
rozpocznij naukę
participate in...
Jaki jest twój stopień naukowy?
rozpocznij naukę
What's your degree?
Urodziłam się 10 października.
rozpocznij naukę
I was born on the 10th of October.
Jaki jest dziś dzień?
rozpocznij naukę
What's the date?
Moja żona urodziła się 26 czerwca.
rozpocznij naukę
My wife was born on 26th June.
On nie urodził się w 21 wieku.
rozpocznij naukę
He wasn't born in the 21st century.
Ona ma trzydzieste urodziny.
rozpocznij naukę
She is thirtieth birthday.
Piąty sierpień to szczególny dzień.
rozpocznij naukę
The fifth of August is a special day.
Czy ona ma urodziny 12 marca?
rozpocznij naukę
Does she has a birthday on the 12th of March?
Dyrektor jest nieco ekscentryczny. Nosi różowe sukienki.
rozpocznij naukę
The manager/head is a bit eccentric. He wears pink dresses.
Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.
rozpocznij naukę
Hope to see you soon.
Trzymaj się!
rozpocznij naukę
Take care!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.