unit 22

 0    17 fiszek    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
naturalny
Ludzie preferują naturalne kosmetyki.
rozpocznij naukę
natural
People prefer natural cosmetics.
kosmetyk
rozpocznij naukę
cosmetic
opieka / uwaga
rozpocznij naukę
care
opiekować się
Powinniśmy się opiekować ludźmi którzy są bardzo chorzy.
rozpocznij naukę
care for
We should care for people who are very ill.
troszczyć się o
rozpocznij naukę
care(about)
prawie nie, ledwo co
Ona prawie cię nie zna.
rozpocznij naukę
hardly
She hardly knows you.
zero
od zera do bohatera
rozpocznij naukę
zero
from zero to hero
trząść (się)
Wstrząśnij dobrze butelką przed otwarciem.
rozpocznij naukę
shake
Shake the bottle well before opening.
potrząsnął, wstrząsnąć 3 formy
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken
przywitać się podając rękę
Musicie się uspokoić i podać sobie dłonie.
rozpocznij naukę
shake hands
You must relax and shake hands.
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
rozpocznij naukę
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
z uwagą / uważnie / ostrożnie
On ostrożnie otworzył pudełko.
rozpocznij naukę
carefully
He opened the box carefully.
nieostrożny
on został ukarany grzywną za nieostrożną jazdę.
rozpocznij naukę
careless
He was fined for careless driving.
grzywna
narzucić komuś grzywnę
rozpocznij naukę
fine
to impose a fine on somebody
niedbale, nieostrożnie
Gdybym jechał nieostrożnie, mógłbym mieć wypadek.
rozpocznij naukę
carelessly
If I drove carelessly, I might have an accident.
żądanie
Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
rozpocznij naukę
request
We'll send you the information upon your written request.
kilka, kilkanaście
Byłem chory przez kilka dni.
rozpocznij naukę
several
I was ill for several days.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.