<31

 0    63 fiszki    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
częstość skurczów mięśnia sercowego zależy od częstości
rozpocznij naukę
powstających potencjałów czynnościowych w komórkach węzła SA
rytm zatokowy
rozpocznij naukę
jeżeli fizjologicznie generowana jest przez SA częstość potencjałów czynnościowych - jest to rytm zatokowy
z SA rozchodzą się na
rozpocznij naukę
mięsień przedsionków, żeby wygenerowane były pobudzenia w m. przedsionków
mamy dwa typy komórek
rozpocznij naukę
 komórki rozrusznikowe - zdolne do samoistnego generowania potencjałów czynnościowych  komórki robocze - skurcz
Jak pobudzone będą kardiomiocyty robocze komór?
rozpocznij naukę
pobudzenie przedostaje się z m. przedsionków (pobudzonych) do AV, przed pęczek Hisa do włókien Purkiniego -> pobudzenia na kardiomiocyty robocze Między przedsionkami a komorami znajdują się pierścienie izolujące z tkanki łącznej
Mięsień sercowy wyizolowany będzie kurczył się do momentu
rozpocznij naukę
Mięsień sercowy wyizolowany będzie kurczył się do momentu wyczerpania źródła ATP lub ATP.
Unerwienie serca - pozazwojowe włókna autonomiczne:
rozpocznij naukę
modulują częstość powstawania potencjałów czynnościowych
przywspółczulny
rozpocznij naukę
zmniejsza częstość, prawie nie ma go dla komór, więc ten układ może zmniejszać siłę skurczu tylko przedsionków
współczulny
rozpocznij naukę
zwiększa częstość, unerwia m. przedsionków i komór
unerwienie
rozpocznij naukę
prawy współczulny - SA, PRZEDSIONKI I KOMORY lewy nerw współczulny - AV, KOMORY SERCA prawy przywspółczulny - SA I PRZEDSIONKI lewy nerw przywspółczulny - AV
Neurotransmitery:  zakończenia przedzwojowe
rozpocznij naukę
acetylocholina  zakończenia zazwojowe:  noradrenalina - cz. współczulna  acetylocholina - cz. przywspółczulna  aminy katecholowe - są to noradrenalina, adrenalina, dopamina
acznijmy od tego, że zdolność do generowania pobudzeń jest możliwa dzięki istnieniu w błonie komórkowej kanałów typu
rozpocznij naukę
FUNNY CHANNEL - HCN (hiperpolaryzacja i cAMP)
FUNNY CHANNEL - HCN (hiperpolaryzacja i cAMP) zapewniaja
rozpocznij naukę
powstanie depolaryzującego prądu sodowego - przewaga prądu sodowego dokomórkowego nad potasowym odkomórkowym (FUNNY CHANNELS - są to nieselektywne kanały napięciozależne sodowo-potasowe)
po fazie repolaryzacji pojawia się
rozpocznij naukę
artość najniższa potencjału błony -> otwiera HCN  zwrot kierunkow obu sił dla sodu dokomórkowo - dlatego prąd dokomórkowy sodowy przeważa nad odkomórkowym potasowym -> depolaryzacja
komórka rozrusznikowa ma
rozpocznij naukę
niestabilny potencjał spoczynkowy
komórka rozrusznikowa ma niestabilny potencjał spoczynkowy  powstaje
rozpocznij naukę
mniej ujemny potencjał spoczynkowy...
na szczycie potencjału czynnościowego
rozpocznij naukę
otwieraja się kanały potasowe potencjałozależne, pojawia się odkomórkowy repolaryzujący prąd potasowy, potencjał błony komórkowej zaczyna się obnizać, do momentu, potem pojawia sie prąd sodowy przez HCN
faza repolaryzacji
rozpocznij naukę
o faza 1,2, 3
Kanał sodowo-potasowy HCN/If (hiperpolarisation - cyclic nucleotide
rozpocznij naukę
Napięcio i ligandozależny Jego otwarcie rozpoczyna fazę PSD, zależny jest również od cAMP, który może być jego ligandem; aktywowany głównie poprzez najmniejszy potencjał błony pojawiający się pod koniec fazy 3 potencjału czynnościoweg
Kanał wapniowy typu T/TCa
rozpocznij naukę
Otwarcie kanału inicjuje przejściowy dokomórkowy prąd wapniowy w czasie fazy PSD, doprowadza do depolaryzacji błony i dojścia do potencjału progowego
Kanał wapniowy typu L/ICaL
rozpocznij naukę
Otwiera się chwilę przed osiągnięciem potencjału progowego, umożliwia wystąpienie wolnego dokomórkowego prądu wapniowego pod koniec fazy PSD
Kanał potasowy/IKr
rozpocznij naukę
Otwiera się na szczycie, szybko aktywowany kanał, którego otwarcie umożliwia fazę 3 potencjału czynnościowego (r-rapid
Kanał potasowy/IKs
rozpocznij naukę
Wolno aktywowany kanał, który umożliwia zajście fazy 3 potencjału czynnościowego
Kanał potasowy GIRK (G proteincoupled inwardly-rectifying potassium channel)/IKAch
rozpocznij naukę
Aktywowany przez przyłączenie ACh do receptora M2, jego otwarcie powoduje hiperpolaryzację komórki rozrusznikowej (hiperpolaryzujący odkomórkowy prąd potasowy), co wydłuża czas PSD
Kanał jonowy potasowy IkATP
rozpocznij naukę
Obecny w komórkach rozrusznikowych węzła SA, jego otwarcie prowadzi do hiperpolaryzacji komórek, co zmniejsza częstość potencjałów czynnościowych...
NA or A Wpływ amin katecholowych na komórki rozrusznikowe węzła SA
rozpocznij naukę
rzyłącza się do receptora BETA1 metabotropowy, sprzężony z białkiem Gs, aktywacja cyklazy adenylanowej, powstaje cAMP - otwiera funny channel
cAMP aktywuje
rozpocznij naukę
proteinkinazę A - fosforyluje kanały typu TCa i LCa, powoduje szybsze ich otwieranie 3. przyspieszony PSD, wygenerowanie potencjału spoczynkowe
Wpływ acetylocholiny na komórki rozrusznikowe węzła SA:1
rozpocznij naukę
eceptor M2 - METABOTROPOWY, prowadzi do otwarcia kanału potasowego cholinzależnego, wydłuża się czas PSD, więc zmniejsza się CZĘSTOŚĆ potencjałów czynnościowych
Wpływ acetylocholiny na komórki rozrusznikowe węzła SA:2
rozpocznij naukę
przyłączenie ACh przez M2 powoduje rozpad trzech podjednostek:  podjednostka alfa hydrolizuje GTP do GDP podjednostka beta i gamma - przyłącza nam się do kanału potasowego i go otwiera
Potencjał czynnościowy kardiomiocytów roboczych: faza 0
rozpocznij naukę
0. otwarcie potencjało zależnych kanałów Na poprzez otwarcie konekson...
Kanał sodowy INa
rozpocznij naukę
Szybki kanał sodowy, którego otwarcie umożliwia zajście fazy 0 potencjału czynnościowego
Kanał wapniowy ICa typu L
rozpocznij naukę
Umożliwia wystąpienie wolnego dokomórkowego prądu wapniowego w fazie 2 potencjału czynnościowego, odpowiada za fazę plateau, przepuszcza wapń już w fazie 1
Kanał potasowy prostowniczy IK1
rozpocznij naukę
Umożliwia występowanie potencjału spoczynkowego, bo go stabiliz...
Kanał prostowniczy potasowy Ito
rozpocznij naukę
Szybko aktywowany i inaktywowany kanał, przyczynia się do wystąpienia fazy 1 potencjału czynnościowego
Kanał prostowniczy potasowy IKur
rozpocznij naukę
Obecny w miocytach przedsionków, aktywowany bardzo szybko w czasie fazy plateau, a inaktywowany wolno
Kanał prostowniczy potasowy IKr
rozpocznij naukę
Szybko aktywowany i inaktywowany kanał, którego otwarcie umożliwia fazę 3 potencjału czynnościowego
Kanał prostowniczy IKs
rozpocznij naukę
Wolno aktywowany i inaktywowany kanał, które otwarcie umożliwia zajście fazy 3 potencjału czynnościowego
Kanał jonowy potasowy IKCa
rozpocznij naukę
Kanał jest aktywowany wysokim stężeniem jonów wapnia w cytozolu, jego otwarcie przyspiesza fazę 3
Kanał jonowy potasowy IKATP
rozpocznij naukę
Obecny w komórkach przedsionków, jego otwarcie prowadzi do hiperpolaryzacji komórek
Kanał jonowy potasowy IKAch
rozpocznij naukę
Obecny głównie w komórkach przedsionków, jego otwarcie obniża potencjał błony komórkowej i hamuje prądy wapniowe przez kanały typu L obniżenie stężenia jonów wapnia zmniejsza siłę skurczu inotropowo ujemnie
Inaktywacja kanałów prostowniczych potasowych:
rozpocznij naukę
kanał potasowy prostowniczy - zamykany przez napór jonów potasu oraz poprzez napór jonów magnezowych oraz poliamin np. sperminy
potencjał czynnościowy w mięsniu sercowym trwa
rozpocznij naukę
tyle samo co skurcz - największy skurcz w fazie plateau, faza rozkurczowa krótko po zakończeniu potencjalu czynnosciowego, skurcz tężcowy nie występuje
refrakcja bezwzgledna/efektywna ARP, EFP
rozpocznij naukę
-bezwzględna bo absolutnie nie powstanie potencjał czynnościowy, efektywna - jest możliwe wywołanie ale nie jest dalej przewodzona, więc i tak bezwzględna jakby
2. refrakcja względna RRP
rozpocznij naukę
taki czas kiedy możliwe jest wywołanie pot. czynnościowego gdy zadziała bodziec silniejszy - nadprogowy - względem stanu spoczynku, amplituda jest niższa bo nie wszystkie kanały sodowe są aktywne
faza supranormalna SNP
rozpocznij naukę
okres w czasie po refrakcji względnej - gdy w jej czasie slabszy niz normalnie wymag...
Refakcja bezwzględna:
rozpocznij naukę
faza 0,1,2 i cz. 3  kardiomiocyt roboczy nie jest zdolny do wytworzenia nowego pot. czynnosciowego, gdyż bramki inaktywacyjne są zamknięte
refrakcja bezwz determinuje
rozpocznij naukę
liczbę powtających w kardiomiocycie potenjałów czynnościowych w czasie jednej minuty i w rez...
aza plateau wydłuża
rozpocznij naukę
czas trwania refrakcji bezwzględnej!
Refrakcja względna:  obejmuje
rozpocznij naukę
cz. fazy 3 - dokładnie 1/3 końcową
Refrakcja względna:
rozpocznij naukę
umożliwia wytworzenie przez komórkę nowego potencjału czynnościowego w przypadku zadziałania na tę komórkę depolaryzacji nadprogowej (w stosunku do stanu spoczynku kardiomiocytu roboczego) będącej skutkiem prądów z przyległych komórek
Refrakcja względna:
rozpocznij naukę
w czasie refrkacji względnej nie wszystkie potencjalozależne kanały sodowe są otwarte (wracają do stanu konformacji jaki ma miejsce w czasie potencjału spoczynkowego zamknięta bramka m i otwarta bramka h
w czasie refrkacji względnej nie wszystkie potencjalozależne kanały sodowe są otwarte (wracają do stanu konformacji jaki ma miejsce w czasie potencjału spoczynkowego zamknięta bramka m i otwarta bramka h
rozpocznij naukę
co prowadzi do obniżenia amplitudy wygenerowanego potencjału czynnościowego
Wpływ układu autonomicznego na kurczliwość kardiomiocytów: a) współczulny
rozpocznij naukę
receptor BETA1 - ligand to noradrenalina, cAMP przez białko Gs, aktywuje kinazę białkową A która:  fosforyluje fosfolamban  fosforyluje kanały LCa, co otwiera kanały LCa  fosforyluje troponinę I
Wpływ układu autonomicznego na kurczliwość kardiomiocytów: a) współczulny efekt inotropowy
rozpocznij naukę
zwiększa kurczliwość poprzez zwiększenie ilości wapnia w komórce (dłużej otwarte kanały LCa), przez co więcej elementów kurczliwych zostaje "odblokowanych" oraz uwapniowana kalmodulina aktywuje kinazę miozyny cieżkiej - zwiększa wrażliwość na wapń
Wpływ układu autonomicznego na kurczliwość kardiomiocytów: a) współczulny efekt lusitropowy
rozpocznij naukę
przyspiesza fazę rozkurczu, bo fosforylacja fosfolambanu zwiększa aktywność pompy SERCA, przez...
więcej pobudzeń w węźle, więc musi być
rozpocznij naukę
szybszy rozkurcz i krótszy potencjał czynnościowy by komórka była gotowa na kolejne pobudzenie - dlatego działanie lusitropowe dodatnie po stymulacji adrenergicznej b
b) przywspółczulny:
rozpocznij naukę
pobudzanie receptorów M2 przez ACh - receptory te znajdują się głównie na kardiomiocytach przedsionków
przywspolczuklny
rozpocznij naukę
poprzez białko G - jego rozpad i przyłączenie się podjednostek do kanału potasowego i otwarcie go, co powoduje powst...
stymulacja B-adrenergiczna powoduje
rozpocznij naukę
fosforylację końca N polipeptydowego łańcucha zawiera...
od stężenia jonów K+ w ECF zależy
rozpocznij naukę
wartość potencjału spoczynkowego błony komórkowej:  gdy zwiększymy steżenie jonów na zewnatrz - mamy mniej ujemny potencjał błonowy, gdyż w mniejszym stopniu wypływają przez kanały K1
gdy zmniejszymy stężenie jonów K+ w ECF
rozpocznij naukę
dochodzi do hiperpolaryzacji, jony w większej ilości wypływają na zewnątrz, potencjał błony obniża się, więc musi zadziałać bodziec silniejszy - nadprogowy
wartość potencjału błony na poczatku fazy 0 wpływa na
rozpocznij naukę
iczbe potencjałozależnych kanałów sodowych aktywowanych w czasie depolaryzacji, co z kolei determinuje wielkośc dokomórkowego prądu sodowego i wartość Vmax potencjału czynnościowego
wartosc Vmax potencjału jest największa kiedy na
rozpocznij naukę
początku potencjału czynnościowowego wartość potencjału błony komórkowej wynosi ok. -75mV i nie zwiększa się nawet kiedy potencjał błony jest bardziej ujemny (do -90mV)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.