100 zwrotów, które musisz znać pisząc po angielsku - Engleash. net (cz. 3 wyrażanie opinii)

5  1    25 fiszek    rafal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
powiedziałbym, że
rozpocznij naukę
I would say that
I would say that such a view is unacceptable.
wydaje mi się, że
rozpocznij naukę
It seems to me that
It seems to me that his arguments are difficult to prove.
moim zdaniem
rozpocznij naukę
In my opinion
In my opinion, it is not worth its price.
jestem zdania, że
rozpocznij naukę
I am of the opinion that
I am of the opinion that it is impossible.
uważam, że
rozpocznij naukę
I am of the view that
I am of the view that it is very probable.
co do, jeśli chodzi o
rozpocznij naukę
As for
As for me, I would have done it.
według mnie
rozpocznij naukę
To my mind
To my mind, it is nonsense.
Z tego, co wiem
rozpocznij naukę
As far as I know
As far as I know it works in a different way.
jeśli o mnie chodzi
rozpocznij naukę
As far as I am concerned
As far as I am concerned they can do what they want.
według (kogoś innego niż ja)
rozpocznij naukę
According to sb
According to the author...
uważam, że
rozpocznij naukę
I reckon (that)
I reckon these allegations are unjustified.
uważam, że
rozpocznij naukę
I opine (that)
I opine that such a statement is ridiculous.
reprezentuję pogląd/zdanie, że
rozpocznij naukę
I hold the view that
I hold the view that it cannot be correct.
z czyjegoś punktu widzenia
rozpocznij naukę
From sb’s standpoint
Try to think of it from my standpoint.
uważam, że
rozpocznij naukę
I think (that)
I think the authors exaggerate.
mam wszelkie powody, by sądzić, że
rozpocznij naukę
I have every reason to believe that
I have every reason to believe that it could not happen for real.
sądząc po
rozpocznij naukę
Judging from/by
Judging from the facts it is possible.
sądzę, że
rozpocznij naukę
I suppose that
I suppose he did not consider the elementary rules.
zgaduję, że
rozpocznij naukę
I guess that
I guess he wrote it himself.
twierdzę/utrzymuję, że
rozpocznij naukę
I claim (that)
He claims he followed the instructions.
twierdzę/zapewniam, że
rozpocznij naukę
I assert that
I assert that the thesis is to be substantiated.
upieram się/obstaję przy tym, że
rozpocznij naukę
I maintain (that)
He maintained his innocence.
uważam kogoś za
rozpocznij naukę
I consider sb (to be)
I consider the author (to be) a great novelist.
sądzić, uważać, przypuszczać
rozpocznij naukę
I believe (that)
I believe (that) this conclusion is legitimate.
jestem przekonany, że
rozpocznij naukę
I am convinced that
I am convinced that it may happen.

Opinia po angielsku? Ucz się z fiszkami, a nauczysz się dobrych nawyków językowych!

Język to narzędzie komunikacji na różnych poziomach rozumienia i poznawania świata, ale podstawową funkcją komunikacji jest wyrażanie naszych myśli, przekonań i opinii o świecie, w którym żyjemy. Im więcej tych własnych myśli jesteśmy w stanie zakomunikować w języku obcym, tym bardziej motywujemy się do jego nauki. Wszak kontakt z drugim człowiekiem to opowiadanie mu tajemnic własnego umysłu. Z szacunku dla tych zasad poznawania świata za sprawą wypowiadania opinii o nim powstały fiszki do nauki wyrażania opinii w języku angielskim. Gromadzą one sto najbardziej popularnych w angielskim zwrotów intencjonalnych mówiących o naszych myślach i przekonaniach, czyli komunikujących nasze postawy intelektualne i emocjonalne. Warto mieć ten zestaw fiszek w swoim posiadaniu, nawet jeśli już naprawdę dobrze znamy język angielski, gdyż ich zamienność i synonimiczność, może przydać się w przygotowaniu wypowiedzi, ustnych lub pisemnych.

"Uważam, że", "myślę, że", "moim zdaniem", czyli zwroty wprowadzające pogłębione opinie o świecie

Fiszki ćwiczące zwroty do wyrażania opinii gromadzą najpopularniejsze i najbardziej poprawne sposoby mówienia o świecie. Niektóre z nich są dosłowne i odpowiadają polskim wyrażeniom, inne to idiomy zaskakujące Polaków formą gramatyczną i polem znaczeniowym. Obie te opcje świetnie wprowadzają fiszki, dzięki którym zestaw wyrażeń wejdzie w dobry nawyk każdemu uczącemu się. Fiszki to życzliwa podpowiedź i narzędzie dla każdego, kto zechce z nich skorzystać.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.