Genome in bottle

 0    51 fiszek    karocharlotte
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dostosowane
rozpocznij naukę
tailored
zgodnie z
Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane.
rozpocznij naukę
according to
According to the rules it is strictly forbidden.
ostatecznie
rozpocznij naukę
ultimately eventually
niesłychanie
rozpocznij naukę
incredibly
zmiany
rozpocznij naukę
variations
drobny
rozpocznij naukę
tiny
aktualny
rozpocznij naukę
current
cel
rozpocznij naukę
aim
cały
Chciałabym kupić cały ten stojak na ubrania, ale stać mnie tylko na jedną nową sukienkę.
rozpocznij naukę
entire
I'd like to buy this entire rack of clothes, but I can only afford one new dress.
odnosić się
rozpocznij naukę
refer relate
pewny
To pewne.
rozpocznij naukę
certain
It's certain.
istotnie
rozpocznij naukę
essentially vital
umożliwia trawienie
rozpocznij naukę
enables digestion
Stany umysłowe
rozpocznij naukę
mental states
oszacować
Powinniśmy oszacować zysk z reklam.
rozpocznij naukę
estimate
We should estimate the profit from advertisements.
ryzyko
rozpocznij naukę
risk
radzić sobie
Po śmierci mojego taty nie byłem pewien, jak sobie poradzę.
rozpocznij naukę
cope
After my Dad died, I wasn't sure how I was going to cope.
podatne
rozpocznij naukę
prone
zasięg
rozpocznij naukę
extent
okazuje się przydatny
rozpocznij naukę
proving useful
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
rozpocznij naukę
responsible
I'm responsible for the key clients.
choroba
rozpocznij naukę
disease
prawdopodobnie
rozpocznij naukę
likely probably
wyłącznik
rozpocznij naukę
switch
włączać
rozpocznij naukę
switch on
wyłączać
rozpocznij naukę
switch off
przełącznik
rozpocznij naukę
switch
praktycznie nieograniczone
rozpocznij naukę
virtually endless
szerokie pole
rozpocznij naukę
vast field
drugą stroną monety
rozpocznij naukę
the other side of the coin
wymiar
rozpocznij naukę
dimension
wątpliwy
rozpocznij naukę
dubious
trochę moralnie
rozpocznij naukę
sorts of morally
zmieniać
rozpocznij naukę
alter
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
rozpocznij naukę
insurance
You'll need to take out accident insurance.
odmawiać
rozpocznij naukę
refuse
paskudny
rozpocznij naukę
nasty
prywatność
rozpocznij naukę
privacy
emocjonalnie
rozpocznij naukę
emotionally
wynik
Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
rozpocznij naukę
result
Are you satisfied with the result of your research?
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
rozpocznij naukę
experience
Do you have any work experience?
nietknięty
Jest już bardzo niewiele krain, które pozostają nietknięte.
rozpocznij naukę
intact
There are very few lands that still remain intact.
skok
rozpocznij naukę
leap
skoczyć do przodu
rozpocznij naukę
leap forward
moralnie wątpliwe
rozpocznij naukę
morally dubious
odporny
rozpocznij naukę
resistant
lekarstwo
rozpocznij naukę
cure
strata
rozpocznij naukę
loss
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
rozpocznij naukę
consider
We'll have to consider all pros and cons.
okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity
dostosować
rozpocznij naukę
tailor

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.