nerkagielda

 0    22 fiszki    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Opisz i wyjaśnij rolę układu RAA w regulacji ciśnienia filtracyjnego.
rozpocznij naukę
W warunkach aktywacji współczulnej, a także spadku ciśnienia osmotycznego i objętości krwi krążącej dochodzi do uwalniania reniny z komórek ziarnistych aparatu przykłębuszkowego
W warunkach aktywacji współczulnej, a także spadku ciśnienia osmotycznego i objętości krwi krążącej dochodzi do uwalniania reniny z komórek ziarnistych aparatu przykłębuszkowego jest to
rozpocznij naukę
jest to pierwszy komponent układu RAA, który niemniej nie wpływa bezpośrednio na regulację ciśnienia filtracyjnego)
Renina jest jednak enzymem, który
rozpocznij naukę
katalizuje przemianę angiotensynogenu w angiotensynę I, która następnie ulega przemianie dzięki obecnej w płucach konwertazie angiotensyny I do angiotensyny II- komponentu układu RAA
angiotensyny II- komponentu układu RAA, który jest
rozpocznij naukę
głównym jej elementem odpowiedzialnym za regulację przepływu krwi przez nerki i filtracji.
Angiotensyna II łączy się z
rozpocznij naukę
receptorami AT1 (których jest szczególnie dużo w naczyniach odprowadzających) i AT2, co wywołuje sekwencję zdarzeń prowadzącą do zwężenia obu tętniczek- choć zwężenie tętniczki odprowadzającej jest wyraźnie większe niż doprowdzającej.
receptorami AT1 (których jest szczególnie dużo w naczyniach odprowadzających) i AT2, co wywołuje sekwencję zdarzeń prowadzącą do zwężenia obu tętniczek- choć zwężenie tętniczki odprowadzającej jest wyraźnie większe niż doprowdzającej.
rozpocznij naukę
Prowadzi to do utrudnienia odpływu krwi z sieci naczyń włosowatych kłębuszka, a więc ciśnienie hydrostatyczne krwi tamże- siła profiltracyjna!- wzrasta. Tym samym, dochodzi do wzrostu ciśnienia filtracyjnego.
Należy nadmienić, że w warunkach masywnej utraty płynów (np. krwotoku) dojdzie do
rozpocznij naukę
o bardziej uogólnionego wpływu angiotensyny II i silnej uogólnionej wazokonstrykcji, w której dojdzie do spadku ilości krwi dopływającej do sieci naczyń włosowatych kłębuszka i wówczas ciśnienie filtracyjne zmaleje.
2Wyjaśnij przebieg mechanizmów fizjologicznych uruchamianych w przypadku hipokaliemii.
rozpocznij naukę
W warunkach hipokaliemii uruchamiane są mechanizmy mające na celu zachowanie jonów K+ w ustroju. Po pierwsze, dojdzie do intensywnej resorpcji tego jonu przez komórki wstawkowe kanalika dystalnego;
2W warunkach hipokaliemii uruchamiane są mechanizmy mające na celu zachowanie jonów K+ w ustroju. Po pierwsze, dojdzie do intensywnej resorpcji tego jonu przez komórki wstawkowe kanalika dystalnego;
rozpocznij naukę
becna w błonie luminalnej tych komórek pompa H+/K+ ATP-aza będzie intensywnie tłoczyć jony H+ na zewnątrz komórki, a jony K+ do wewnątrz (skąd do śródmiąższa trafiają dzięki swoim kanałom w błonie podstawno-bocznej)
2 po drugie dojdzie do
rozpocznij naukę
o drugie, dojdzie do zahamowania wydzielania aldosteronu, promującego wydzielanie K+ do światła kanalika; zmniejszenie ilości aldosteronu przełoży się zatem na mniejszą utratę K+ z moczem.
3 40,2°C, HR 140, BP 100/50 w pozycji leżącej. Badanie wykazało, że ma suchą śluzówkę i ma słabą orientację co do miejsca pobytu i czasu.
rozpocznij naukę
Warunki, w jakich pracował pacjent (ciężka praca fizyczna w wysokiej temperaturze), oraz informacje na temat jego stanu zdrowia (wysoka gorączka, wysokie HR, hipotensja, splątanie i sucha śluzówka) jednoznacznie wskazują na odwodnienie pacjenta.
3 W takich warunkach organizm
rozpocznij naukę
zachowanie wody w ustroju, broniąc się przed jej dalszą utratą; ponieważ pacjent jest odwodniony, osmotyczność jego osocza wzrasta
3pobudzającym osmoreceptory w jądrze przykomorowym i nadwzrokowym- które z kolei powodują
rozpocznij naukę
stymulację uwalniania ADH. ADH, wydzielane w dużych ilościach w warunkach odwodnienia, łącząc się na receptorach V2 powoduje po całej kaskadzie zdarzeń wbudowanie AQP2 (akwaporyn 2) w błonę luminalną kanalika zbiorczego
3ADH, wydzielane w dużych ilościach w warunkach odwodnienia, łącząc się na receptorach V2 powoduje po całej kaskadzie zdarzeń wbudowanie AQP2 (akwaporyn 2) w błonę luminalną kanalika zbiorczego
rozpocznij naukę
a tym samym- pozwalają na znaczną i intensywną resorpcję wody z moczu do komórek kanalika, skąd do śródmiąższa trafia ona dzięki AQP3 i AQP4; poziom wazopresyny zatem będzie wysoki.
3Hipotensja i aktywacja współczulna
rozpocznij naukę
stępująca u pacjenta to silne bodźce wpływające na uwalnianie reniny z komórek ziarnistych- tym samym, poziom tego hormonu będzie wysoki u tego pacjenta.
3Także poziom... bedzie wysoki
rozpocznij naukę
Także poziom angiotensyny I będzie wysoki; ta bowiem jest bezpośrednim prekursorem angiotensyny II, która w warunkach dużego odwodnienia wywołuje uogólnioną wazkonstrykcję
Także poziom angiotensyny I będzie wysoki; ta bowiem jest bezpośrednim prekursorem angiotensyny II, która w warunkach dużego odwodnienia wywołuje uogólnioną wazkonstrykcję
rozpocznij naukę
mniejszającą ciśnienie filtracyjne i tym samym objętość moczu pierwotnego powstającą w jednostce czasu, tym samym zaś przeciwdziała utracie wody przez organizm.
Poziom aldosteronu u pacjenta również będzie
rozpocznij naukę
wysoki; aktywacja układu RAA powoduje także zwiększenie poziomu tego hormonu, ktory wiążąc się na receptorze MR wewnątrz komórek kanalika dystalnego
stępująca u pacjenta to silne bodźce wpływające na uwalnianie reniny z komórek ziarnistych- tym samym, poziom tego hormonu będzie wysoki u tego pacjenta.
rozpocznij naukę
Dzieje się tak, gdyż aktywacja układu RAA to kolejny mechanizm obronny organizmu przed utratą wody i hipotensją
wysoki; aktywacja układu RAA powoduje także zwiększenie poziomu tego hormonu, ktory wiążąc się na receptorze MR wewnątrz komórek kanalika dystalnego
rozpocznij naukę
powoduje wzrost transkrypcji genów odpowiedzialnych za syntezę pomp sodowo-potasowych w błonie podstawno-bocznej tych komórek oraz kanałów ENaC dla jonów sodowych w błonie luminalnej tych komórek
powoduje wzrost transkrypcji genów odpowiedzialnych za syntezę pomp sodowo-potasowych w błonie podstawno-bocznej tych komórek oraz kanałów ENaC dla jonów sodowych w błonie luminalnej tych komórek
rozpocznij naukę
tym samym zaś zwiększa resorpcję sodu- i co za tym idzie, wody- ze światła kanalika; przeciwdziała zatem jej utracie z moczem. Poziomy wyższej wymienionych hormonów są zatem wysokie u pacjenta.
zachowanie wody w ustroju, broniąc się przed jej dalszą utratą; ponieważ pacjent jest odwodniony, osmotyczność jego osocza wzrasta
rozpocznij naukę
o jest bardzo silnym bodźcem pobudzającym osmoreceptory w jądrze przykomorowym i nadwzrokowym- które z kolei powodują stymulację uwalniania ADH

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.