ROZDZIAL 5 CZ 1

 0    110 fiszek    majkakurczynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
księgowy
rozpocznij naukę
accountant
kosmetyczka
rozpocznij naukę
beautician
urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant
detektyw
rozpocznij naukę
detective
fotograf fotografujący ludzi w różnych sytuacjach życiowych
rozpocznij naukę
lifestyle photographer
ambasador
rozpocznij naukę
official ambassador
strażnik w parku
rozpocznij naukę
park ranger
technik turbin wiatrowych
rozpocznij naukę
wind turbines technican
przyjąć stanowisko
rozpocznij naukę
accept a post
aplikacja
rozpocznij naukę
application
ubiegać się o coś
rozpocznij naukę
apply for something
zarządzać czymś
rozpocznij naukę
be in charge of sth
dostępny
rozpocznij naukę
available
kandydat
rozpocznij naukę
candidate
perspektywy zawodowe
rozpocznij naukę
career prospects
kolega z pracy
rozpocznij naukę
colleague
dojeżdżać codziennie do pracy
rozpocznij naukę
commute to work
umowa
rozpocznij naukę
contract
utworzyć stanowisko pracy
rozpocznij naukę
create vacancy/vacant post
poświęcić się czemuś
rozpocznij naukę
dedicate yourself to something
stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree
zwolnić
rozpocznij naukę
dismiss
odbywać praktyki
rozpocznij naukę
do an apprenticeship
obowiązki
rozpocznij naukę
duties
efektywnie
rozpocznij naukę
efficiently
zatrudnić
rozpocznij naukę
employ/hire
pracownik
rozpocznij naukę
employee
pracodawca
rozpocznij naukę
employer
doświadczenie w pracy w restauracji
rozpocznij naukę
experience of restaurant work
wygasać
rozpocznij naukę
expire
wyrazić zainteresowanie czymś
rozpocznij naukę
express interest in something
wyrazić zaniepokojenie czymś
rozpocznij naukę
express concern about something
wypełnić wakat/ zająć wolne stanowisko
rozpocznij naukę
fill the vacancy/ vacant post
znaleść zatrudnienie
rozpocznij naukę
find employment
zdobywać umiejętności/ kwalifikacje
rozpocznij naukę
gain skills / qualifications
absolwent
rozpocznij naukę
graduate
zdolności interpelsonalne
rozpocznij naukę
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
interview
osoba z ktora przeprowadzany jest interwiew
rozpocznij naukę
interviewee
osoba przeprowadzająca interwiew
rozpocznij naukę
interviewer
dotyczyć, polegać na
rozpocznij naukę
involve
oferty pracy
rozpocznij naukę
job opportunities
najważniejsze obowiązki
rozpocznij naukę
(key/primary) responsibilities
koszty utrzymania
rozpocznij naukę
living expenses
stopa życiowa
rozpocznij naukę
living standards
odległa przyszłość
rozpocznij naukę
long-term future
praca w służbie zdrowia/szkolnictwie
rozpocznij naukę
medical/teaching profession post
ranny ptaszek
rozpocznij naukę
morning person
motywować się do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
motivate yourself to do something
motywacja
rozpocznij naukę
motivation
uposażenie w wysokości
rozpocznij naukę
pay packet of...
dodatki do uposażenia
rozpocznij naukę
perks
miejsce pracy
rozpocznij naukę
place of work
stanowisko
rozpocznij naukę
position/post
sporządzić listę wyselekcjonowanych kandydatów
rozpocznij naukę
prepare a shortlist of candidates
promować
rozpocznij naukę
promote
prowadzić rekrutację
rozpocznij naukę
recruit
rekrutacja
rozpocznij naukę
recruitment
osoba udzielające referencji
rozpocznij naukę
reference
istotny (w czyjejs pracy)
rozpocznij naukę
relevant (for your job)
zastąpić
rozpocznij naukę
replace
wymagać
rozpocznij naukę
require
wymagania
rozpocznij naukę
requirements
handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku
rozpocznij naukę
retain sb as
przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire
recenzja
rozpocznij naukę
review
recenzent
rozpocznij naukę
reviewer
(wnikliwy) proces rekrutacji
rozpocznij naukę
(rigorious) application process
odpowiadać czyimś kwalifikacjom
rozpocznij naukę
suit your qualifications
rozpisać konkurs
rozpocznij naukę
run a competition
pensja
rozpocznij naukę
salary
poczucie spełnienia
rozpocznij naukę
sense of achievement
żądza przygód
rozpocznij naukę
sense of adventure
stabilny zawód
rozpocznij naukę
stable profession
odejść z pracy
rozpocznij naukę
leave a job
(wybrany) kandydat
rozpocznij naukę
(successful) applicant
kierować coś do młodzieży
rozpocznij naukę
target the youth market
warunki
rozpocznij naukę
terms and conditions
przemysł turystyczny
rozpocznij naukę
tourism industry
przeszkolenie
rozpocznij naukę
training
bezrobocie
rozpocznij naukę
unemployment
impreza dla vipów
rozpocznij naukę
VIP event
słabe strony
rozpocznij naukę
Weaknesses
pracować jako wolny strzelec
rozpocznij naukę
work freelance
pracować w domu
rozpocznij naukę
work from home
siła robocza
rozpocznij naukę
workforce
godziny pracy
rozpocznij naukę
working hours
wymagający
rozpocznij naukę
demanding/challenging
dający satyswakcję
rozpocznij naukę
fulfilling/rewarding
ważny, odpowiedzialny
rozpocznij naukę
high-powered
intratny/dobrze płatny
rozpocznij naukę
lucrative / well-paid
monotonny, żmudny
rozpocznij naukę
monotonous/ tedious
na niepełny etat
rozpocznij naukę
part-time
słabo płatny
rozpocznij naukę
poorly paid
stabilny
rozpocznij naukę
stable/secure
niedający satyswakcji
rozpocznij naukę
unsatisfying
księgowość
rozpocznij naukę
accountary
architektura
rozpocznij naukę
architecture
zarządzanie
rozpocznij naukę
buismess studies/management
ekonomia
rozpocznij naukę
economics
inżynieria
rozpocznij naukę
engineering
prawo
rozpocznij naukę
law
medycyna
rozpocznij naukę
medicine
pielęgniarstwo
rozpocznij naukę
nursing
filozofia
rozpocznij naukę
philosophy
nauczanie początkowe
rozpocznij naukę
primary school teaching
opuścić
rozpocznij naukę
abandon
być w coś zaangażowanym
rozpocznij naukę
be engaged in something
opieka nad dziećmi/ wychowanie dzieci
rozpocznij naukę
childcare / child-rearing duties

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.