Unit 26

 0    18 fiszek    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
lokalny
rozpocznij naukę
local
narodowy
rozpocznij naukę
national
Międzynarodowy
Wprowadzenie nowego produktu na rynek było wielkim międzynarodowym sukcesem.
rozpocznij naukę
International
The launch of the new brand was enormous international success.
nagłówek
rozpocznij naukę
headline
wydawać się
rozpocznij naukę
appear
wygląd
Ona bardzo dba o swój wygląd.
rozpocznij naukę
appearance
She cares a lot about her appearance.
gość
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
rozpocznij naukę
guest
Invitations have been sent to all the guests.
zapraszać
rozpocznij naukę
invite
rysować, ciągnąć
Sam narysowałeś ten obrazek? Nagle kobieta wyciągnęła broń i zaczęła krzyczeć.
rozpocznij naukę
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself? Suddenly, she drew a gun and started shouting.
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
rozpocznij naukę
colour
What colour is his car?
szukać
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
look for
I'm looking for exit.
sprawdzać
Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.
rozpocznij naukę
look up
If you don't know this word, just look it up in a dictionary.
opisywać
Opisz obrazek a potem odpowiedz na pytania.
rozpocznij naukę
describe
Describe the picture and then answer the questions.
opis
Policja nie miała pełnego opisu trzeciego człowieka.
rozpocznij naukę
description
The police did not have a complete description of the third man.
kredki
On ma całe pudełko kredek.
rozpocznij naukę
coloured pencils
He has a whole box of coloured pencils.
kredka
rozpocznij naukę
crayon
pędzel
W dłoni trzymał pędzel ociekający czarną farbą
rozpocznij naukę
paintbrush
He had a paintbrush in his hand, dripping with black paint.
rozpoznać
Miałem tylko nadzieję, że ona mnie rozpozna.
rozpocznij naukę
recognize
I only hoped she would recognise me.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.