Unit 27

 0    24 fiszki    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
równy, równać się
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
rozpocznij naukę
equal
All our employees are equal.
pojedynczy
Chciałby pan pojedynczy czy podwójny pokój?
rozpocznij naukę
single
Would you like a single or double room?
podwójny
Wezmę pokój z podwójnym łóżkiem.
rozpocznij naukę
double
I'll take the room with a double bed.
odstępy, interlinia
rozpocznij naukę
spacing
główny
rozpocznij naukę
main
głównie
Kierowcy ciężarówek to głównie mężczyźni.
rozpocznij naukę
mainly
Truck drivers are mainly men.
przyczyna, powód
"Nie ma powodu do paniki", powiedziała spokojnie Ann.
rozpocznij naukę
reason
"There's no reason to panic," Ann said calmly.
zadać sobie trud, żeby coś zrobić
Uczniowie powinni zadać sobie trud, aby nauczyć się wszystkich form czasowników
rozpocznij naukę
take the trouble
Students should take the trouble to learn all the verbs form.
tło
Kim jest ten mężczyzna w tle?
rozpocznij naukę
background
Who is this man in the background?
koncentrować się, skupiać się, ustawiać ostrość
Musisz przyciągnąć ich skupienie.
rozpocznij naukę
focus
You have to attract their focus.
składać sie z...
Nasza drużyna składa się z dwudziestu ludzi.
rozpocznij naukę
consist of
Our team consists of twenty people.
kakao
Rano zawsze piję kakao.
rozpocznij naukę
cocoa
I always drink cocoa in the morning.
Ziemia
Nasza planeta nazywa się Ziemia.
rozpocznij naukę
Earth
Our planet is called Earth.
miliard
Na niebie są miliardy gwiazd.
rozpocznij naukę
billion
There are billions of stars in the sky.
Igrzyska Olimpijskie
Ile osób ogląda Igrzyska Olimpijskie?
rozpocznij naukę
The Olympic Games
How many people watch the Olympic Games?
umysł
Co masz na myśli?
rozpocznij naukę
mind
What do you have in mind?
zmienić zdanie
Nie zmieniłem zdania.
rozpocznij naukę
change your mind
I haven't changed my mind.
czasownik pomocniczy, posiłkowy
rozpocznij naukę
auxiliary verb
pomnożone przez...
rozpocznij naukę
multiplied by...
podzielone przez
rozpocznij naukę
divided by
dworzec kolejowy
Twój pociąg odjeżdża z dworca głównego o 4 po południu.
rozpocznij naukę
a railway station
Your train leaves the main station at 4 p.m.
słaby
fizycznie
To dziecko jest słabe.
rozpocznij naukę
weak
This child is weak.
mało stanowczy
o charakterze
Musisz być miły i uprzejmy, ale nie mało stanowczy.
rozpocznij naukę
weak character
You have to be nice and polite but not weak.
prawie
Jestem prawie gotowy.
rozpocznij naukę
almost
I'm almost ready.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.