Unit 28

 0    23 fiszki    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wiara
Wiara Adele jest bardzo silna.
rozpocznij naukę
faith
Adele's faith is very strong.
chrześcijański
Wielkanoc to chrześcijańskie święto.
rozpocznij naukę
Christian
Easter is a Christian holiday.
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?
rozpocznij naukę
soul
Do you believe that people have souls?
religijny
rozpocznij naukę
religious
naukowiec
Naukowcy nie wiedzą, dlaczego się to dzieje
rozpocznij naukę
a scientist
Scientists do not know why this happens.
eksperyment
Musimy przeprowadzić eksperyment.
rozpocznij naukę
experiment
We need to carry out an experiment.
odkryć
odkryć przypadkowo, odnaleźć po poszukiwaniach
On odnalazł ukryty skarb.
rozpocznij naukę
discover
He discovered the hidden treasure.
ból
ciągły, ćmiący, uciążliwy ból
Nie mogę spać, bo zaczęła mnie boleć głowa.
rozpocznij naukę
ache
I can't sleep because my head began to ache.
ranić, urazić
Myślę, że uraziłeś ich uczucia.
rozpocznij naukę
hurt - hurt - hurt
I think you've hurt their feelings.
być chorym
Mój ojciec jest chory.
rozpocznij naukę
be sick
My father is sick.
wynalazek
Ktoś ukradł jego wynalazek z laboratorium.
rozpocznij naukę
an invention
Somebody has stolen his invention from the lab.
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
rozpocznij naukę
funny
The play was very funny.
zabawiać, zapewniać rozrywkę
On zabawiał nas swoimi anegdotkami.
rozpocznij naukę
amuse
He amused us by his anecdotes.
rozrywka
Chciałbym częściej chodzić do parków rozrywki.
rozpocznij naukę
amusement
I'd like to go to amusement parks more often.
przepraszać
Masz rację i przepraszam.
rozpocznij naukę
to apologize
You're right, and I apologize.
przeprosiny
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
rozpocznij naukę
apology
Please accept my apologies.
przepraszam
grzecznościowe, np. przy pytaniu o godzinę
Przepraszam, czy wie pan gdzie jest toaleta?
rozpocznij naukę
excuse me
Excuse me, do you know where the bathroom is?
przepraszam
za coś np. za spóźnienie
Przepraszam za spóźnienie.
rozpocznij naukę
I'm sorry
I'm sorry I'm late.
przyjemność
Cała przyjemność po mojej stronie.
rozpocznij naukę
pleasure
The pleasure is all mine.
tańczyć
Zatańczymy?
rozpocznij naukę
dance
Shall we dance?
zrelaksować się, rozluźnić
Po prostu usiądźmy i odprężmy się.
rozpocznij naukę
relax
Let's just sit down and relax.
odkrycie
W dwudziestym wieku dokonano wielu odkryć.
rozpocznij naukę
a discovery
There was plenty of discoveries in the 20th century.
ból
silny nagły ból
On poczuł ostry ból w żołądku.
rozpocznij naukę
a pain
He felt a sharp pain in his stomach.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.