ROZDZIAŁ 6 CZ 2

 0    103 fiszki    majkakurczynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
rozpocznij naukę
awareness-raising campaign
przynosić korzyść społeczeństwu
rozpocznij naukę
benefit society
korzyść dla społeczeństwa
rozpocznij naukę
benefit to society
złamać prawo
rozpocznij naukę
break the law
narkomania
rozpocznij naukę
drug abuse
równy
rozpocznij naukę
equal
równość
rozpocznij naukę
equality
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
rozpocznij naukę
expose unacceptable behavior
sprawiedliwe traktowanie
rozpocznij naukę
fair treatment
sprawiedliwość, bezstronność
rozpocznij naukę
fairness
wolność słowa
rozpocznij naukę
freedom of speech
angażować osoby publiczne
rozpocznij naukę
get public figures involved
polować na zwierzęta dla sportu
rozpocznij naukę
hunt animals for sport
zaangażowanie osób publicznych
rozpocznij naukę
involvement of public figures
członek społeczeństwa, zwykły obywatel
rozpocznij naukę
member of the public
pokojowy protest
rozpocznij naukę
peaceful protest
petycja
rozpocznij naukę
petition
za anonimowością
rozpocznij naukę
pro-anonymity
szerzyć wiedzę
rozpocznij naukę
promote awareness
protestować
rozpocznij naukę
protest
marsz protestacyjny
rozpocznij naukę
protest march
bezpieczeństwo publiczne
rozpocznij naukę
public safety
rasizm
rozpocznij naukę
racism
szanować, szacunek
rozpocznij naukę
respect
prawo do prywatności
rozpocznij naukę
right to privacy
powstrzymać jakąś praktykę
rozpocznij naukę
stop the practice of sth
testować kosmetyki na zwierzętach
rozpocznij naukę
test cosmetics on animals
przemoc
rozpocznij naukę
violence
zły, niewłaściwy moralnie
rozpocznij naukę
wrong
dopasować się do czegoś
rozpocznij naukę
blend into sth
natknąć się na coś
rozpocznij naukę
come across sth
zatuszować coś
rozpocznij naukę
cover sth up
znaleść się, wylądować w
rozpocznij naukę
end up in
przejść przez coś
rozpocznij naukę
go through sth
rozdawać
rozpocznij naukę
hand sth out
podtrzymywać kłamstwo
rozpocznij naukę
keep up a lie
rozpatrzyć coś, pzyjrzeć się czemuś
rozpocznij naukę
look into sth
podać się za kogoś
rozpocznij naukę
pass yourself off as sb
odebrać kogoś
rozpocznij naukę
pick sb up
uciec
rozpocznij naukę
run away
przejrzeć coś na wylot
rozpocznij naukę
see through sth
zaaklimatyzować się
rozpocznij naukę
settle in
przyjąć kogoś pod swój dach
rozpocznij naukę
take sb in
wyjąć coś z kontekstu
rozpocznij naukę
take sth out of context
pojawić się
rozpocznij naukę
turn up
przybliżyć coś
rozpocznij naukę
zoom in on sth
uznany za zmarłego
rozpocznij naukę
assumed to be dead
ponownie spotkać się z kimś
rozpocznij naukę
be reunited with sb
wyraźnie
rozpocznij naukę
clearly
w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
conversely / in contrast
ekipa
rozpocznij naukę
crew
pogłębić swoją wiedzę
rozpocznij naukę
deepen your knowledge
odmienny
rozpocznij naukę
distinct
nadający się do zatrudnienia
rozpocznij naukę
employable
zagadka
rozpocznij naukę
enigma
enigmatyczny
rozpocznij naukę
enigmatic
zgłębiać/badać/rozpatrywać problem
rozpocznij naukę
explore / examine / consider the problem
sława
rozpocznij naukę
fame
daleko idące konsekwencje
rozpocznij naukę
far-reaching consequences
stanąć na drodze
rozpocznij naukę
get in the way
przyznać
rozpocznij naukę
grant
złapać gume
rozpocznij naukę
have a flat tyre
nierozważny, nierozsądny
rozpocznij naukę
ill-advised
nie w porę
rozpocznij naukę
ill-timed
jeśli chodzi o
rozpocznij naukę
in terms of
na oczach opinii publicznej
rozpocznij naukę
in the public eyes
ustawodawca
rozpocznij naukę
lawmaker
przywództwo
rozpocznij naukę
leadership
radosny, beztroski
rozpocznij naukę
light-hearted
dawno niewidziany
rozpocznij naukę
long-lost
ulotka z informacjami na temat osoby zaginionej
rozpocznij naukę
missing person flyer
wzorowy obywatel
rozpocznij naukę
model citizen
oczywiście
rozpocznij naukę
obviously
sierota
rozpocznij naukę
orphan
dom dziecka
rozpocznij naukę
orphanage
zaspać
rozpocznij naukę
oversleep
bezcelowy
rozpocznij naukę
pointless
pozować do czegoś
rozpocznij naukę
pose for sth
prywatny detektyw
rozpocznij naukę
private investigator
kwestionować fakt
rozpocznij naukę
question a fact
niestety
rozpocznij naukę
regrettably/sadly
reprezentant
rozpocznij naukę
representative
ponowne spotkanie
rozpocznij naukę
reunion
od samego początku
rozpocznij naukę
right from the start
zaspokoić ludzką ciekawość
rozpocznij naukę
satisfy people's curiosity
moja krew
rozpocznij naukę
my flesh and blood
służyć pożytecznemu celowi
rozpocznij naukę
serve a useful purpose
zdjęcie, ujęcie
rozpocznij naukę
shot
istotny
rozpocznij naukę
significant
ponury, złowieszczy
rozpocznij naukę
sinister
wzmocnić
rozpocznij naukę
strengthen
zastąpić coś czymś
rozpocznij naukę
substitute sth for sth
wolny od podatku
rozpocznij naukę
tax-free
uraz, cięzkie przeżycie
rozpocznij naukę
trauma
pytanie bez odpowiedzi
rozpocznij naukę
unanswered question
nieosiągalny
rozpocznij naukę
unattainable
ukryte przesłanie
rozpocznij naukę
underlying message
mało prawdopodobny
rozpocznij naukę
unlikely to happen
nieprzygotowany
rozpocznij naukę
unprepared
punkt widzenia
rozpocznij naukę
point of view / viewpoint
istotny, niezbędny
rozpocznij naukę
vital
w odniesieniu do czegoś
rozpocznij naukę
with regard to sth
praca zawodowa
rozpocznij naukę
working life

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.