Unit 30

 0    19 fiszek    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
benzyna
Benzyna staje się coraz droższa i droższa.
rozpocznij naukę
petrol
Petrol is becoming more and more expensive.
stacja benzynowa
Kończyło nam się paliwo, a w pobliżu nie było żadnej stacji benzynowej.
rozpocznij naukę
a petrol station
We were running out of fuel and there was no petrol station nearby.
olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
rozpocznij naukę
oil
Have you bought the sunflower oil?
olej napędowy
Do zbiornika paliwa nalali benzynę zamiast oleju napędowego.
rozpocznij naukę
diesel
They poured petrol instead of diesel in the fuel tank.
bez przerwy
Ludzie z nadwagą mają tendencję do jedzenia non-stop
rozpocznij naukę
non-stop
The overweight people tend to eat in a non-stop motion.
starszy
Mam dwóch starszych braci.
rozpocznij naukę
elder
I have two elder brothers.
najstarszy
Susan jest najstarszą z trzech sióstr.
rozpocznij naukę
the eldest
Susan is the eldest of three sisters.
wiać, dmuchać
3 formy
Wiatr wieje od wschodu.
rozpocznij naukę
blow, blew, blown
The wind is blowing from the east.
żagiel, żeglować
Możesz opuścić żagle. Żeglowaliśmy po morzu.
rozpocznij naukę
sail
You can drop the sails. We were sailing on the sea.
żeglarz
rozpocznij naukę
sailor
kogo komu
Nigdy nie zgadniesz kogo spotkałem dzisiaj rano.
rozpocznij naukę
whom
You will never guess whom I met this morning.
formalny, oficjalny
rozpocznij naukę
formal
obciążyć kwotą, ładować
rozpocznij naukę
charge
Ładowarka
rozpocznij naukę
charger
bateria, akumulator
Ona wymieniła baterie w swoim odtwarzaczu MP3.
rozpocznij naukę
battery, BATTERY
She changed the batteries in her MP3 player.
szef
Nienawidzę mojego szefa!
rozpocznij naukę
boss
I hate my boss!
menedżer, kierownik
Ona awansowała na kierownika.
rozpocznij naukę
manager
She was promoted to manager
odpowiadać za, kierować
Ja kieruję tą firmą.
rozpocznij naukę
be in charge of
I'm in charge of this company.
Jak się masz?
rozpocznij naukę
How do you do?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.