czasowniki

 0    55 fiszek    angteresa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zastanawiać się, dziwić, zdumiewać
rozpocznij naukę
to wonder
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
rozpocznij naukę
make money
Making money isn't the aim of life.
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
rozpocznij naukę
to earn
I've earned some extra money this month.
zarabiać na życie
Rodzice już mnie nie utrzymują, więc muszę sam zarobić na życie.
rozpocznij naukę
to earn a living
My parents no longer give me money so I have to earn a living myself.
kąpać się
rozpocznij naukę
bath
kąpać się w morzu
rozpocznij naukę
bathe in the sea
pływać w morzu
rozpocznij naukę
swim in the sea
pływać kajakiem
rozpocznij naukę
canoeing
zapamiętać / nauczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/learn by heart
biały
Chmury są białe.
rozpocznij naukę
white
The clouds are white.
czekać na
rozpocznij naukę
whait
zobaczył, piła, piłować
rozpocznij naukę
saw, saw, saw
szyć
rozpocznij naukę
sew
kradzież / złodziej /złodzieje
rozpocznij naukę
theft / thief /thieves
płakać wielkimi łzami
rozpocznij naukę
cry with big tears
wypełnić formularz
rozpocznij naukę
fill in a form
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
błogosław, błogosławił pobłogosławił
rozpocznij naukę
bless, blest/blessed, blest/blessed
obdarzony
rozpocznij naukę
blessed with
błogosławiony
rozpocznij naukę
blessed
wymagać
rozpocznij naukę
to reqire, to demand
skłonić, kusić, podpowiadać, spowodować, wywołać, wymuszać, doprowadzić do
rozpocznij naukę
to prompt
Parents usualy prpompt they children to say "thank you".
osiągnąć, otrzymać, dostać
rozpocznij naukę
reach, receive, get
zniszczył
rozpocznij naukę
destroyed, smashed
zmiażdżony, zgnieciony
rozpocznij naukę
smashed up
tluczone ziemniaki
rozpocznij naukę
smashed potatoes
rozbita
rozpocznij naukę
smashed
zniszczone, zrujnowane
rozpocznij naukę
destroyed, dilapidated
zniszczone, uszkodzone
rozpocznij naukę
destroyed, damaged
spacerować, chodzić, pieszo
rozpocznij naukę
walk, walk, on fut
brać, wyprzedzać, podejmować się czegoś,
rozpocznij naukę
take, overtake, undertake sth,
wystartować, wznieść się, wystrzelić.
rozpocznij naukę
take off, take off, launch.
wystartować lub wznieść się, wystrzelić., usunąć,
rozpocznij naukę
take off, or lift off, blast off., remove,
zająć np. czas, objąć stanowisko
rozpocznij naukę
take up
wejść, wejść, wyjść, wyjść, wyjść, idź
rozpocznij naukę
enter, go in, exit, leave, go out, go on
pękać/o gałęzi/, łamać się, zatrzaskiwać/kajdanki, napy/
rozpocznij naukę
snap
uciekać się
On nigdy nie ucieka się do przemocy.
rozpocznij naukę
to resort
He never resorts to violence.
wymówi, wymówić, wymowa
rozpocznij naukę
will pronounce, pronounce, pronunciation
pożyczać
od kogoś
Muszę iść do biblioteki i wypożyczyć kilka książek.
rozpocznij naukę
to borrow
I need to go to the library and borrow some books.
pożyczyć
komuś
Czy możesz pożyczyć mi pieniądze na kupno książek?
rozpocznij naukę
to lend
Can you lend me some money for books?
wtyczka, do wtyczki/zatykać, plombować
rozpocznij naukę
plug, to plug
zapewniać, dostarczać
rozpocznij naukę
provide; deliver
zapewniać, gwarantować
rozpocznij naukę
provide, guarantee
pozwolić (sobie na coś) / stać (na coś)
rozpocznij naukę
to afford (to do)
oprzeć się, oprzeć się pokusie, oprzeć się czemuś
rozpocznij naukę
to resist, to resist temptation, to resist sth
opowiadać /po wiedzieć komuś
rozpocznij naukę
tell - told - told
mówić/powiedzieć/wyrażać coś (to, that, sth)
rozpocznij naukę
say - said - said
mówić
Mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
speak
Do you speak English?
rozmowa-rozmowa-rozmowa 1. do Piotra 2. z kimś
rozpocznij naukę
talk-talk-talk 1. to Peter2. with sb
wchodzić, wchodzić, wychodzić, wychodzić, wychodzić, jechać,
rozpocznij naukę
enter, go in, exit, leave, go out, go on,
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
rozpocznij naukę
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
obracać się; obracać się wokół czegoś
rozpocznij naukę
to revolve; to revolve around sth
mówić/powiedzieć/wyrażać; patrz widziałem; patrz-patrz-patrz-patrz
rozpocznij naukę
say - said - said; see-saw-seen; behold-beheld-beheld
wymawiać
rozpocznij naukę
to pronounce, to articulate
nalać, wlać, wsypać; wylewać
rozpocznij naukę
pour; pour out

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.