niemiecki - STARTER

 0    158 fiszek    guest1856549
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ja
(Ja) jetsem Jan.
rozpocznij naukę
ich
Ich bin Jan.
ty
(Ty) jesteś Claudia.
rozpocznij naukę
du
Du bist Claudia.
Polak/Polka
Polacy/Polki
(Ja) jestem Polakiem.
rozpocznij naukę
der Pole/die Polin
die Polen/die Polinnen
Ich bin Pole.
Niemcy/Niemka
Niemcy/Niemki
(Ty) jetsen Niemką.
rozpocznij naukę
der Deutsche/die Deutsche
die Deutschen/ die Deutschen
Du bist Deutche.
kto?
- Kim (ty) jetseś? - (Ja) jestem Martin
rozpocznij naukę
wer?
- Wer bist du? - Ich bin Martin.
to
przy wskazywaniu lub przedstawianu
- Kto to jest? - To jest Magda.
rozpocznij naukę
das
- Wer ist das? - Das ist Magda.
on
- On jest Niemcem
rozpocznij naukę
er
Jeśli rzeczownik „der Deutsche” występuje bez rodzajnika, przybiera forme „Deutscher”.
- Er ist Deutscher
ona
Czy ona jest Niemką?
rozpocznij naukę
sie
Ist sie Deutsche?
ono
rozpocznij naukę
es
być
ja jestem, ty jesteś, on/ona/ono jest
rozpocznij naukę
sein
ich bin, du bist, er/sie/es ist
tak
-Czy (ty) jesteś Polką? - Tak, (ja) jestem Polką.
rozpocznij naukę
ja
- Bist du Polin? - Ja, ich bin Polin.
nie
samodzielne zaprzeczenie
- Czy ona jest Polką? - Nie, ona jeste Niemką.
rozpocznij naukę
nein
- Ist sie Polin? - Nein, sie ist Deutsche.
Cześć!
na powitanie
rozpocznij naukę
Hallo!
nazywać sie, mieć na imię
ja nazywam się, ty nazywasz się, on/ona/ono/ nazywa się
rozpocznij naukę
heißen
ich heiße, du heißt, er/sie/es heißt
jak?
- Jak masz na imię? - Mam na imię Paul.
rozpocznij naukę
wie?
- Wie haißt du? - Ich haiße Paul.
iść
ja idę, ty idziesz, on/ona/ono idzie
rozpocznij naukę
gehen
ich gehe, du gehst, er/sie/es geht
zaimek nieokreślony
nie tłumaczy się go na język polski
- Jak się masz?
rozpocznij naukę
es
- Wie geht es dir?
dobrze; w porzątku
- Mam się dobrze.
rozpocznij naukę
gut; gut
- Mir geht es gut.
i; a
- A ty jak się masz?
rozpocznij naukę
und
- Und wie geht es dir?
Dziękuję!
- Mam się dobrze, dziękuje.
rozpocznij naukę
Danke!
- Danke, mir geht es gut.
bardzo
- A jak ma się Peter? - Peter ma się bardzo dobrze.
rozpocznij naukę
sehr
- Und wie geht es Peter? - Peter geht es sehr gut.
Cześć!
na pożegnanie
rozpocznij naukę
Tschüss!
skąd?
- Skąd jesteś?
rozpocznij naukę
woher?
- Woher bist du?
z
Jestem z...
rozpocznij naukę
aus
Ich bin aus...
Polska
Jestem z Polski
rozpocznij naukę
Polen
Ich bin aus Polen
Warszawa
- Skąd jesteś? - Jestem z Warszawy.
rozpocznij naukę
Warschau
- Woher bist du? - Ich bin aus Warschau.
Niemcy
- Skąd jest Peter? - Peter jest z Niemiec.
rozpocznij naukę
Deutschland
- Woher ist Peter? - Peter ist aus Deutchland.
Berlin
- Skąd ona jest? - Ona jest z Berlina.
rozpocznij naukę
Berlin
- Woher ist sie? - Sie ist aus Berlin.
być
my jesteśmy, wy jesteście, oni/one są
rozpocznij naukę
sein
wir sind, ihr seid, sie sind
my
(My) jesteśmy z Niemiec.
rozpocznij naukę
wir
Wir sind aus Deutschland.
wy
- Skąd wy jesteście? - My jesteśmy z Polski.
rozpocznij naukę
ihr
- Woher seid ihr? - Wir sind aus Deutschland.
oni/one
- Skąd oni są? - Oni są z Berlina.
rozpocznij naukę
sie
Forma „sie” nie rozróżnia rodzaju naturalnego; wynika on z kontekstu.
-Woher sind sie? - Sie sind aus Berlin.
pan/pani; państwo
W j. niemieckim forma grzecznościowa nie rozróżnia ani liczby, ani rodzaju naturalnego; wynikają one z kontekstu
Czy pani jest z Warszawy
rozpocznij naukę
Sie
„Sie” w znaczeniu „pan/pani; państwo” piszemy wielką literą. Po zaimku „Sie” czasownik zawsze przybiera formę 3 os.lm.
Sind Sie aus Warschau?
Anglia
Jestem z Anglii.
rozpocznij naukę
England
Ich bin aus England.
Hiszpania
Pedro jest z Hiszpanii.
rozpocznij naukę
Spanien
Pedro ist aus Spanien.
Francja
Anita jest z Francji
rozpocznij naukę
Frankreich
Anita ist aus Frankreich.
Włochy
Jestem z Włoch
rozpocznij naukę
Italien
Ich bin aus Italien.
Austria
Oni są z Austri.
rozpocznij naukę
Österreich
Sie sind aus Österreich.
Szwajcaria
Ty jesteś ze Szwajcarii.
rozpocznij naukę
die Schweiz
„Schweiz” wystepuje z rodzaj ikiem określonym „die”. Po przyimku „aus” rodzajnik „die” przyjmuje formę „der”.
Du bist aus der Schweiz.
mówic
odmień prze osoby
rozpocznij naukę
sprechen
ich spreche, du sprichst, er/sie/es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen
niemiecki
jezyk
Czy mówisz po niemiecku?
rozpocznij naukę
Deutsch
Sprichst du Deutsch?
angielski
Mówię dobrze po angielsku
rozpocznij naukę
Englisch
Ich spreche gut Englisch
źle
Mówię słabo po niemiecku.
rozpocznij naukę
schlecht
Ich spreche schlecht Deutsch.
włoski
jezyk
Czy mówicie po włosku?
rozpocznij naukę
Italienisch
Sprecht ihr Italienisch?
francuski
jezyk
Czy mówią państwo po francusku?
rozpocznij naukę
Französisch
Sprechen Sie Französisch?
rozumieć
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
verstehen
ich verstehe, du verstehst, er/sie/es versteht, wir verstehen, ihr versteht, sie verstehen
nie
zaprzeczenie całego zdania, przysłówka lub przymiotnika
Nie rozumiem.
rozpocznij naukę
nicht
Kiedy „nicht” stanowi zaprzeczenie całego zdania, stoi na jego końcu.
Ich verstehe nicht.
Przykro mi!
Przykro mi, nie mówie dobrze po angielsku.
rozpocznij naukę
Es tut mir Leid!
Kiedy „nicht” jest zaprzeczniem przysłówka, stoi bezpośrednio przed nim.
Es tut mir Leid, ich spreche nicht gut Eniglisch.
wszystko
Rozumiem wszystko.
rozpocznij naukę
alles
Ich verstehe alles.
nic
Nic nie rozumiem.
rozpocznij naukę
nichts
Stosując „nichts”, nie należy dodatkowo zaprzeczać słowem „nicht” (zasada pojedyńczego przecznia)
Ich verstehe nichts.
wiedzieć
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
wissen
ich weiß, du weißt, er/sie/es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen
hiszpański
jezyk
Czy oni mówią po hiszpańsku?
rozpocznij naukę
Spanisch
Sprechen sie Spanisch?
jeden/jedna/jedno
jedn Niemiec/ jedna Niemka
rozpocznij naukę
ein/eine /ein
W j. niemieckim jedynie liczebnik ”jeden” posiada rodzaj męski, żeński i nijaki.
ein Deutscher/ eine Deutsche
numer/numery
rozpocznij naukę
die Nummer/die Nummern
telefon/telefony
rozpocznij naukę
das Telefon/die Telefone
twój/ twoja/ twoje
Jaki jest twój numer telefonu?
rozpocznij naukę
dein/ deine/ dein
Wie ist deine telefonnummer?
mój/ moja/ moje
Mój numer telefonu to...
rozpocznij naukę
mein/ meine/ mein
Jeśli rzeczownik poprzedzony jest zaimkiem, nie stosuje się już rodzajnika.
Meine Telefonnummer ist...
jego
rozpocznij naukę
sein/ seine/ sein
ona / ona / ona
rozpocznij naukę
ihr/ ihre/ ihr
adres/adresy
Jaki jest twoj adres?
rozpocznij naukę
die Adresse/die Adressen
Wie ist deine Adresse?
ulica/ulice
Moj adres to: BanhofStraße 1, Berlin
rozpocznij naukę
die Straße / die Straßen
co?
Co to jest?
rozpocznij naukę
was?
Was ist das?
klucz/klucze
To jest klucz.
rozpocznij naukę
das Schlüssel / die Schlüssel
Mówiąc o kimś lub o czymś po raz pierwszy, używa sie rodzajnika nieokreślonego.
Das ist ein Schlüssel.
zegarek/zegarki
rozpocznij naukę
die Uhr/ die Uhren
książka/książki
rozpocznij naukę
das Buch /die Bücher
gazeta/gazety
rozpocznij naukę
die Zeitung /die Zeitungen
ołówek/ołówki
Nie, to nie jest ołówek.
rozpocznij naukę
der Bleistift /die Bleistifte
„Kein” jest formą przeczącą rodzajnika nieokreślonego „ein” zaprzecza rzeczownik.
Nein, das ist kein Bleistift.
portfel/portfele
To są portfele.
rozpocznij naukę
die Brieftasche /die Brieftaschen
W lm. nie ma rodzajnika nieokreślonego.
Das sind Brieftaschen.
słownik/słowniki
rozpocznij naukę
das Wörterbuch /die Wörterbücher
pocztówka/pocztówki
rozpocznij naukę
die Postkarte /die Postkarten
lecz
To nie jest ksiażka, lecz gazeta.
rozpocznij naukę
sondern
Spójnik „sondern” występuje po zdaniu przeczącym.
Das ist kein Buch, sondern eiene Zeitung.
długopis/długopisy
rozpocznij naukę
der Kugelschreiber/ die Kugelschreiber
ten/ta/to/ci; te
Ta gazeta jest stara.
rozpocznij naukę
dieser/diese/dieses/diese
Diese Zeitung ist alt.
nowy
rozpocznij naukę
neu
znaczek pocztowy/znaczki pocztowe
rozpocznij naukę
die Briefmarke /die Briefmarken
duży
rozpocznij naukę
groß
walizka/walizki
rozpocznij naukę
der Koffer / die Koffer
mały
rozpocznij naukę
klein
mapa/mapy
rozpocznij naukę
die Karte / die Karten
parasol/parasole
rozpocznij naukę
der Regenschirm/ die Regenschirme
zawód/zawody
rozpocznij naukę
der Beruf/ die Berufe
z, od
w odniesieniu do zawodu
Kim jesteś z zawodu?
rozpocznij naukę
von
Was bist du von Beruf?
nauczyciel/nauczycielka
Jestem nauczycielką.
rozpocznij naukę
der Lehrer/die Lehrerin
Podając zawód, pomija sie rodzajnik.
Ich bin Lehrerin
pielęgniarka/ pielęgniarz
rozpocznij naukę
die Krankenschwester /der Krankenpfleger
lekarz/lekarka
rozpocznij naukę
der Arzt/die Ärztin
kucharz/kucharka
rozpocznij naukę
der Koch/die Köchin
Zawody żenskie tworzymy dodając to meskiego „-in” i rodzajnik die.
również, też
Ja też jestem kelnerem.
rozpocznij naukę
auch
Ich bin auch Kellner.
sprzedawca/sprzedawczyni
rozpocznij naukę
der Verkäufer/die Verkäuferin
policjant/policjantka
rozpocznij naukę
der Polizist/die Polizistin
sekretarka
rozpocznij naukę
die Sekretärin
fryzjer/fryzjerka
rozpocznij naukę
der Frisör/die Frisörin
pracować
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
arbeiten
1) arbeite 2) arbeitst 3) arbeitet 1) arbeiten 2) arbeitet 3) arbeiten
mechanik/mechanicy
rozpocznij naukę
der Mechaniker / die Mechaniker
inżynier/inżynierka
rozpocznij naukę
der Ingenieur / die Ingenieurin
architekt/ architektka
rozpocznij naukę
der Architekt /die Architektin
prawnik
rozpocznij naukę
der Anwalt/ die Anwältin
ojciec/ojcowie
rozpocznij naukę
der Vater / die Väter
matka/matki
rozpocznij naukę
die Mutter / die Mütter
rodzice
rozpocznij naukę
die Eltern
mieć
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
haben
ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie haben
dziecko/dzieci
rozpocznij naukę
das Kind / die Kinder
syn/synowie
Mam syna.
rozpocznij naukę
der Sohn / die Söhne
Czasownik „haben” rządzi biernikiem (kogo? co?); rodzajnik męski „ein” przyjmuje wtedy formę „einen”, a „der” formę „den”.
Ich habe einen Sohn.
córka/córki
Mam córkę.
rozpocznij naukę
die Tochter / die Töchter
Rodzajniki żeńskie „eine” i „die” nie zmieniają formy w bierniku; tak samo rodzajniki nijakie „ein” i „das” oraz „die” w lm.
Ich habe eine Tochter.
brat/bracia
„Kein” mozna tłumaczyć jako „żaden”; tu „Nie mam żadnego brata”.
Nie mam brata.
rozpocznij naukę
der Bruder / die Bruder
„Kin” odmienia się w lp. jak rodzajnik nieokreślony; w bierniku ma formy: „keinen”, „keine”, „kein”.
Ich habe keinen Bruder.
siostra/siostry
rozpocznij naukę
die Schwester / die Schwestern
nasz/nasza/nasze
rozpocznij naukę
unser/ unsere / unser
wasz/wasza/wasze
rozpocznij naukę
euer/ eure/ euer
ich
rozpocznij naukę
ihr/ihre/ihr
pana/pani/państwa
rozpocznij naukę
Ihr/Ihre/Ihr
żona/żony
rozpocznij naukę
die Frau/die Frauen
mąż/mężowie
rozpocznij naukę
der Mann/die Männer
żonaty/zamężna
rozpocznij naukę
verheiratet
przyjaciel/przyjaciółka
rozpocznij naukę
der Freund/ die Freundin
pies/psy
rozpocznij naukę
der Hund / die Hunde
kot/koty
rozpocznij naukę
die Katze/ die Katzen
lubić
odmien przez osoby
rozpocznij naukę
mögen
ich mag, du magst, er/sie/es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen
herbata
Ja lubie herbatę.
rozpocznij naukę
der Tee
Ich mag Tee.
pić
odmien przez osoby
rozpocznij naukę
trinken
ich trinke, du trinkst, er/sie/es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken
dużo
Pijesz duzo herbaty?
rozpocznij naukę
viel
przed rzeczownikami poprzedzonymi przysłókiem „viel” pomija sie rodzajnik.
Trinkst du viel Tee
kawa
Nie lubię kawy.
rozpocznij naukę
der Kaffee
Ich mag keinen Kaffee.
mleko
rozpocznij naukę
die Milch
mało
Piję mało kawy.
rozpocznij naukę
wenig
Przed rzeczownikami poprzedzonymi przysłówkiem „wenig” pomija się rodzajnik.
Ich trinke wenig Kaffee.
z
On lubi kawe z mlekiem.
rozpocznij naukę
mit
Er mag Kaffee mit Milch.
cukier
rozpocznij naukę
der Zucker
bez
ona lubi herbate bez cukru.
rozpocznij naukę
ohne
Sie mag Tee ohne Zucker.
woda
rozpocznij naukę
das Wasser
sok/soki
rozpocznij naukę
der Saft/ die Säfte
piwo
rozpocznij naukę
das Bier
wino
rozpocznij naukę
der Wein
jabłko/jabłka
rozpocznij naukę
der Apfel/ die Äpfel
pomarańcza/pomarańcze
rozpocznij naukę
die Orange / die Orangen
banan/banany
rozpocznij naukę
die Banane / die Bananen
jeść
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
essen
ich esse, du isst, er/sie/es isst, wir essen, ihr esst, sie essen
chleb/chleby
rozpocznij naukę
das Brot / die Brote
ser
rozpocznij naukę
der Käse
szynka
to jest moja kanapka z szynką.
rozpocznij naukę
der Schinken
Das ist mein Schinkenbrot.
ciasto/ciasta
Bardzo lubię szarlotkę.
rozpocznij naukę
der Kuchen/die Kuchen
Ich mag Apfelkuchen sehr.
czekolada
rozpocznij naukę
die Schokolade
lody
lubie lody czekoladowe.
rozpocznij naukę
das Eis
Ich mag Schokoladeneis.
robić
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
machen
ich mache, du machst, er/sie/es macht, wir machen, ihr macht, sie machen
chętnie
Co lubisz robic chętnie?
rozpocznij naukę
gern
Was machst du gern?
słuchać
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
hören
ich höre, du hörst, er/sie/es hört, wir hören, ihr hört, sie hören
muzyka
Lubie słuchć muzyki.
rozpocznij naukę
die Musik
Ich höre gern Musik.
śpiewać
odmień przez osoby.
rozpocznij naukę
singen
ich singe, du singst, er/sie/es singt, wir singen, ihr singt, sie singen
wszyscy / wszystkie
Wszystkie dzieci dobrze śpiewają.
rozpocznij naukę
alle
Alle Kinder singen gut.
grać
odmień przez osoby
rozpocznij naukę
spielen
ich spiele, du spielst, er/sie/es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen
gitara/gitary
rozpocznij naukę
die Gitarre / die Gitarren
tanczyć
odmien przez osoby
rozpocznij naukę
tanzen
ich tanze, du tanzt, er/sie/es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen
ale
Lubię tanczyć, ale nie lubię śpiewać.
rozpocznij naukę
aber
Spójnik „aber” wystepuje po zdaniu twierdzącym.
Ich tanze gern, aber ich singe nicht gern.
czytać
odmien przez osoby
rozpocznij naukę
lesen
ich lese, du liest, er/sie/es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen
często
Czesto czytam książki.
rozpocznij naukę
oft
Ich lese oft Bucher.
film/filmy
rozpocznij naukę
der Film/ die Filme
uczyć się
odmien przez osoby
rozpocznij naukę
lernen
ich lerne, du lernst, er/sie/es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen
język/języki
mowa(obce)
rozpocznij naukę
die Sprache / die Sprachen
gotować
odmien przez ososby
rozpocznij naukę
kochen
ich koche, du kochst, er/sie/es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen
rzadko
Ja rzadko gotuję.
rozpocznij naukę
selten
Ich koche selten.
restauracja/restauracje
rozpocznij naukę
das Restaurant / die Restaurants
iść, chodzić
odmien przez osoby
rozpocznij naukę
gehen
ich gehe, du gehst, er/sie/es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.