The World in danger

 0    25 fiszek    justynawitt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
główne zagrożenia
rozpocznij naukę
major threats
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming
powszechne obawy
rozpocznij naukę
common fears
kwestie środowiska
rozpocznij naukę
environmental issues
niszczenie lasów tropikalnych
rozpocznij naukę
the destruction of rainforests
wyczerpanie surowców naturalnych
rozpocznij naukę
exhaustion of natural resources
wyginięcie gatunków
rozpocznij naukę
The extinction of species
zanieczyszczenie gleby
rozpocznij naukę
pollution of soil
ekstremalne warunki pogodowe
rozpocznij naukę
extreme weather conditions
topnienie lodowców
rozpocznij naukę
melting of glaciers
zmiany klimatyczne
rozpocznij naukę
climatic changes
kwestie demograficzne
rozpocznij naukę
demographic issues
przeludnienie
rozpocznij naukę
overpopulation
wzrost zaludnienia
rozpocznij naukę
population growth
przepaść demograficzna
rozpocznij naukę
demographic gap
epidemie nieuleczalnych chorób
rozpocznij naukę
outbreaks of incurable diseases
głód
rozpocznij naukę
starvation
niedozywienie
rozpocznij naukę
malnutrition
nadużywanie osiągnięć naukowych
rozpocznij naukę
misuse of scientific achievements
zastraszanie
rozpocznij naukę
intimidation
rasizm
rozpocznij naukę
racism
nacjonalizm
rozpocznij naukę
nationalism
klusowanictwo
rozpocznij naukę
poaching
smiertelny
rozpocznij naukę
fatal
terroryzm
rozpocznij naukę
terrorism

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.