powiedzenia 2

 0    200 fiszek    pawelparszewski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
na Jasnej stronie
rozpocznij naukę
on the bright side
Johnny Sick and can go to work on the bright side he will finally have some Extra Time to spend with his Family
martwa natura
rozpocznij naukę
still life
srebrna podszewka, iskra nadziei,
inaczej bright side
rozpocznij naukę
the silver lining
wyrzuciłem to wszystko
rozpocznij naukę
threw it all away
weź się w garść uspokój się i dojdz do siebie
rozpocznij naukę
pull yourself together
być naturalnym nie opowiadać się za żadną ze stron
rozpocznij naukę
to sit/ to be on the fence
I'm sitting on the fence on this one I don't want to offend anyone
orzeł czy reszka
rozpocznij naukę
heads or tails
złamać kod
is an expression that means to figure something out
rozpocznij naukę
crack a code
nadążyć za kimś czymś
rozpocznij naukę
keep up with
I can't Keep up with all the project The professor assigns!
Nie zrobiłem tego skoro zapytałeś
rozpocznij naukę
I didn't since you asked
ominąć problem, znaleźć rozwiązanie
rozpocznij naukę
get around to
I finally got around to finishing that book you have me last year.
dobrze dla ciebie! gratuluję super inaczej
rozpocznij naukę
good for you!
rezolucja, decyzja postanowienie
rozpocznij naukę
resolutions, decision
My New Year resolution is to speak more English at work
Nie zrozumcie mnie źle.
rozpocznij naukę
Don't get me wrong.
Jego pomysł był genialny.
rozpocznij naukę
He's idea was brilliant.
wymyślić, wpaść na
rozpocznij naukę
come up with
są zawsze mile widziane
rozpocznij naukę
are always welcome
podnieść wyzwanie
rozpocznij naukę
pick up challenge
zajmować kogoś
rozpocznij naukę
keep someone busy
When I was in the hospital I tried to keep myself busy reading so I wouldn't get bored.
Pozwól mi sobie wyjaśnić.(w jasny przejrzysty sposób)
rozpocznij naukę
Let me get this straight.
brać pod uwagę
rozpocznij naukę
take into account
Krew jest gęstsza niż woda
więzy krwi są najważniejsze - to oznacza
rozpocznij naukę
Blood is thicker than water
trudny dzień trudny czas
rozpocznij naukę
rough day rough time
mamy duzo roboty
rozpocznij naukę
I am snowed under
to zajmie tylko sekundę
rozpocznij naukę
it will just take a second
nigdy nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj
rozpocznij naukę
never put off until tomorrow what you can do today
zatrzymać się przy drodze w samochodzie
rozpocznij naukę
stop by the side of the road in a car
brak
rozpocznij naukę
lack
naprawdę dobry
rozpocznij naukę
really good one
tutaj, tu
rozpocznij naukę
over here
I can smell your hat from over here
zobacz, jakie są tanie
rozpocznij naukę
look how cheap they are
mimo
rozpocznij naukę
despite
pozbywać się, zrzucać lub szopa
rozpocznij naukę
shed - shed - shed
nawy w supermarkecie
rozpocznij naukę
aisle in the supermarket
zaintrygowany
rozpocznij naukę
intrigued
jeśli nie masz nic przeciwko mojemu pytaniu
rozpocznij naukę
if you don't mind my asking
jeden jedyny
rozpocznij naukę
the one
robic scenę
rozpocznij naukę
cause a scene
Mad girlfriend caused a scene when she saw his ex texted him.
schemat
rozpocznij naukę
scheme
wpływ
rozpocznij naukę
impact
mogę cokolwiek ci dać
rozpocznij naukę
can I get you anything
Lily też
zamiast too also
rozpocznij naukę
so was Lily
So + to be+ subject
I was born in Brazil so was my grandmother.
co za zbieg okoliczności
rozpocznij naukę
what a coincidence
niegrzeczny
rozpocznij naukę
rude
The little kit was punished because she was rude to his teacher
Przodkowie
rozpocznij naukę
ancestors
tony dużo
a lot of inaczej
rozpocznij naukę
tons of
I've got tons of homework to do.
Atrybuty
rozpocznij naukę
attributes
Chodzi o to,
rozpocznij naukę
the point is
The Point is that you should go to the sleep earlier If you dont want to be tired all morning.
robić scene
rozpocznij naukę
cause the scene
Matt girlfriend cause a scene when she so his ex text him
Nie robi się to bardziej przerażające niż Egzorcysta.
rozpocznij naukę
It doesn't get more horrific than the Exorcist.
nie ma nic lepszego
rozpocznij naukę
it doesn't get better than that
Getting your dream job right out of college and getting better then that
wzbogacać
rozpocznij naukę
enrich
Making friends from other countries has enriched my life experience.
lepiej
rozpocznij naukę
better off
after I broke up with my ex I realized that I was better off
podjedź samochodem np. pod restauracje
rozpocznij naukę
pull the car around
orzechy szalony
inaczej crazy
rozpocznij naukę
nuts
pętla
rozpocznij naukę
loop
mieć pełne prawo do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to have every right to do something
As your teacher she has every right to decide if you are being disruptive and should leave the classroom
wybitny
rozpocznij naukę
outstanding
poświęcać
rozpocznij naukę
sacrifice
disruptive (przym) disrupt (czasownik)
rozpocznij naukę
disruptive (adj) disrupt (verb)
He disturbs other children and disrupts class.
podtrzymywać
rozpocznij naukę
hold up
the tent was held up by ropes.
całkowicie
rozpocznij naukę
totally
na morzu, na powierzchni, na utrzymanie
rozpocznij naukę
afloat
wiecie co?
rozpocznij naukę
guess what?
absolutny zupełny kompletny
rozpocznij naukę
utter (adj) (verb)
She dismissed the article as utter nonsense.
śmiercionośny, zabójczy
rozpocznij naukę
deadly (adj adverb)
sarkazm
rozpocznij naukę
sarcasm
oh I'm sorry she said her voice heavy with sarcasm
się przydać przydać sir
rozpocznij naukę
come in handy
don't throw those jars away they might come in handy
Możesz przekazać?
rozpocznij naukę
can you pass
podciąganie
rozpocznij naukę
pull ups
Z jakiegokolwiek powodu
rozpocznij naukę
for any reason
Drugie miejsce
second place differently
rozpocznij naukę
Runner up
poczekaj!
wait differently
rozpocznij naukę
hang on!
hang on, I will be with you in the moment.
kufel piwa (ok. 0,5l), pół litra
rozpocznij naukę
pint of beer
rozpocząć
start differently
rozpocznij naukę
embark
w celu, aby
rozpocznij naukę
in order to
I woke up early today in order to do exercise.
niby, jak gdyby
rozpocznij naukę
kind of
siła mocne strony
rozpocznij naukę
strenght
opposite weakness
Captain turn your greatest weakness into your greatest strength
nadzwyczajnie niesamowicue spotkać cię tutaj
rozpocznij naukę
fancy meeting you here
radzić sobie z kimś
rozpocznij naukę
to deal with somebody
I cannot deal with her right now.
nerka torebka
rozpocznij naukę
fanny pack
Tak fantazyjne
rozpocznij naukę
So fancy
wziąć sobie do serca
rozpocznij naukę
take to heart
don't take it to heart he was only joking about your hair
anonimowo
rozpocznij naukę
anonymously
żywo
rozpocznij naukę
vividly
przemoc domowa
rozpocznij naukę
domestic violence
znaleźć z kimś wspólny język
rozpocznij naukę
find a common language with someone
komórkowy
rozpocznij naukę
cellular
Więc czapki z głów
rozpocznij naukę
So hat off
na mój znak
rozpocznij naukę
on my mark
być surowym wobec kogoś
rozpocznij naukę
be harsh with someone
może być widziane
rozpocznij naukę
can be seen
alimenty na dziecko
rozpocznij naukę
child support
testament
rozpocznij naukę
last will
kieszonkowe
rozpocznij naukę
pocket money
ciągnąć
Moja torba była za ciężka i musiałam ciągnąć ją po ścieżce.
rozpocznij naukę
drag
My bag was too heavy and I had to drag it along the path.
ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
life insurance
świrować, wkurzyć się
rozpocznij naukę
freak out
please stop freaking out.
masz coś przeciwko?
rozpocznij naukę
do you mind
do you mind if I open the window
hej to co zwykle
rozpocznij naukę
hey the usual please
żywiciel rodziny
rozpocznij naukę
breadwinner
samotny rodzic
rozpocznij naukę
single parent
jak to pomaga
rozpocznij naukę
how is that helping
jak możesz wiesz
rozpocznij naukę
as you might know
Przepraszam, z kim chciałeś rozmawiać
rozpocznij naukę
I'm sorry to whom did you wish to speak
o ile nie jest zbyt tłoczno, zostaniemy na obiad
rozpocznij naukę
as long as it's not too crowded we will stay for dinner
1 condtionals
czy mogę ci pomóc nakryć do stołu
rozpocznij naukę
can I help you set a table
Jimmy nakrywa do stołu
rozpocznij naukę
Jimmy setting a table
czy mógłbyś podać chleb, proszę
rozpocznij naukę
could you pass the bread please
proszę bardzo
rozpocznij naukę
there you go
Emma smaruje masłem kawałek chleba
rozpocznij naukę
Emma is buttering a piece of bread
jak gotować jajko
rozpocznij naukę
how to poach an egg
poczekaj, aż woda się zagotuje
rozpocznij naukę
wait until the water is simmering
rozsmaruj masło na grzance
rozpocznij naukę
spread some butter on the toast
nazwa wlasna
rozpocznij naukę
proper noun
pod warunkiem, że jest bezpłatny
rozpocznij naukę
as long as it's free
nad zlewem znajdują się trzy szafki
rozpocznij naukę
there are three cupboards above the sink
idź po to powinieneś to zrobic
rozpocznij naukę
go for it
i to słowo utknęło we mnie
rozpocznij naukę
and that's word stuck with me
przewijając kanały
rozpocznij naukę
flipping through the channels
przecinek
rozpocznij naukę
comma
przekartkować
rozpocznij naukę
flick through
aż do zobaczenia następnym razem
rozpocznij naukę
until I see you next time
mieć pamięć jak sito
rozpocznij naukę
have memory like a sieve
powinien był podwoić swój rozmiar
rozpocznij naukę
it should have doubled in size
to znaczy, że powinien być dwa razy większy niż wcześniej
rozpocznij naukę
that means it should be two times bigger than it was before
Minęło trochę czasu
rozpocznij naukę
Its been a while
rzucić się do ucieczki
Na widok psa rzuciłam się do ucieczki.
rozpocznij naukę
make a run for it
At the sight of the dog I made a run for it.
nie spiesz się
rozpocznij naukę
don't rush
to nie było moim zamiarem
rozpocznij naukę
it wasn't my intention
szklanka do połowy pełna
rozpocznij naukę
a glass half-full
I'm a glass-half-full kind of guy.
dbajcie o siebie i o siebie nawzajem
rozpocznij naukę
hang on to yourself
in my opinion differently
rozpocznij naukę
the way I see it
nie zdawałem sobie sprawy
rozpocznij naukę
didn't realize
bez urazy
rozpocznij naukę
no hard feelings
wynoś się stąd
rozpocznij naukę
get the fuck out of here
wszystko idzie dobrze
rozpocznij naukę
things get fine
alibi
rozpocznij naukę
alibi
premier
rozpocznij naukę
prime minister
bezrobocie
rozpocznij naukę
unemployment
rząd
rozpocznij naukę
1. the Cabinet 2. the government
głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state
(US) adwokat
rozpocznij naukę
attorney
Jestem dziś po służbie.
rozpocznij naukę
I am off duty today.
nieproduktywny sposób
rozpocznij naukę
unproductive way
podziękujesz mi później
rozpocznij naukę
you can thank me later
masz moje wsparcie
rozpocznij naukę
you had my back
masz moje wsparcie
rozpocznij naukę
you had my back
włóż cal wody
rozpocznij naukę
put an Inch of water
gałka masła
rozpocznij naukę
knob of butter
na małym ogniu
rozpocznij naukę
over the low heat
wszystko to wchodzi
rozpocznij naukę
all of it goes in
ubijamy naszą trzepaczką
rozpocznij naukę
we are whisking with our whisk
rondel
rozpocznij naukę
a saucepan
mieszając jednocześnie na bieżąco
rozpocznij naukę
stirring as we go
potraktuj to jako pracę domową
rozpocznij naukę
consider it homework
I want you to try this at home consider it homework.
wielkie kciuki w górę
rozpocznij naukę
big thumbs up
garnek
rozpocznij naukę
pot
Nie obchodzi mnie to
rozpocznij naukę
I don't give a fuck
Jest dość trudny do usunięcia, ponieważ jest tak mały.
rozpocznij naukę
It is quite difficult to remove due to it being so small.
once you have decided you can't go back to a previous state
rozpocznij naukę
there is no tourning back
Once you jump, there is no tourning back. You go all the way down.
czerstwy
rozpocznij naukę
stale
podwieczorek
rozpocznij naukę
afternoon tea
otwieracz do puszek
rozpocznij naukę
a can opener
łyżka
rozpocznij naukę
a spoon
czy mogę dostać menu?
rozpocznij naukę
can I have a menu?
przekąska
rozpocznij naukę
a snack
co tam?
rozpocznij naukę
what's up?
hey you seem sad Whats up?
czy mogę dać ci radę
rozpocznij naukę
can I give you a piece of advice
dobrze wiedzieć
rozpocznij naukę
good to know that
rachunek
rozpocznij naukę
a bill
smaczny
rozpocznij naukę
tasty
zarezerwować stolik
rozpocznij naukę
to book a table
przepraszam, że przeszkadzam
rozpocznij naukę
sorry to bother you
to było do przewidzenia tego można było się spodziewać
rozpocznij naukę
that figures
lepiej żebyś
rozpocznij naukę
you had better
Jestem za
rozpocznij naukę
I'm all for it
Poradzę sobie ze wszystkim
rozpocznij naukę
I can handle anything
Proszę bardzo
rozpocznij naukę
Here you go
from the beginning
rozpocznij naukę
from the top
nie powinno zająć dużo czasu
rozpocznij naukę
shouldn't take long
co na tym jest
rozpocznij naukę
what's on it?
co jeszcze mogliśmy powiedzieć?
rozpocznij naukę
what else could we say?
czy robisz to sam
rozpocznij naukę
do you make it yourself
zupełnie nowy poziom
rozpocznij naukę
whole new level
wstydź się
rozpocznij naukę
shame on you
spieprzyć to
rozpocznij naukę
fuck this up
polite way screw this up
odpłacić komuś pięknym za nadobne
rozpocznij naukę
get your own back on somebody
Jestem na kawie numer 5
rozpocznij naukę
I'm on coffee number 5
na koszt firmy
rozpocznij naukę
on the house
nawet nie kończ
rozpocznij naukę
don't even finish
spójrzmy prawdzie w oczy
rozpocznij naukę
let's face it
jak to możliwe
rozpocznij naukę
how is this possible
zależy od ciebie
rozpocznij naukę
depends on you
orzeł czy reszka?
rozpocznij naukę
heads or tails?
zapamiętaj moje słowa
rozpocznij naukę
mark my words
zostaw tak, jak jest
rozpocznij naukę
leave it as it is
jeśli zajdzie potrzeba
rozpocznij naukę
if needed
traf chciał
rozpocznij naukę
luck wanted
co tu się dzieje?
rozpocznij naukę
What is going on here?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.