polish mistakes 26/03

 0    31 fiszek    aidr
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Myślę, że tak
rozpocznij naukę
I think so
Mam dla ciebie lepszą radę.
rozpocznij naukę
I have some better advice for you.
jak powiesz...?
rozpocznij naukę
How do you say
jak ona wygląda?
rozpocznij naukę
what does she look like
Lubię siedzieć w autobusie, kiedy nie jest tłoczno.
rozpocznij naukę
I like sitting on the bus when it isn't crowded.
proszę, weź mi ten magazyn, jeśli masz czas.
rozpocznij naukę
please get me that magazine if you have the time.
Ważną rzeczą
rozpocznij naukę
The important thing
Nie mam dużo pieniędzy na koncie bankowym.
rozpocznij naukę
I haven't got much money in my bank account.
przepraszam za spóźnienie
rozpocznij naukę
I'm sorry for being late.
Nigdy nie byłem na takiej imprezie.
rozpocznij naukę
I have never been at such a party.
ja stawiam
rozpocznij naukę
It's on me
w pośpiechu
rozpocznij naukę
in rush
poganiać kogoś
rozpocznij naukę
to rush someone
nie poganiaj mnie
rozpocznij naukę
Don't rush me
znosić, tolerować
rozpocznij naukę
to put up with
jak możesz to tolerować?
rozpocznij naukę
how can you put up with that?
nic z tego nie będzie
rozpocznij naukę
It's not going to happen
wcale, zupełnie nic, wogóle
rozpocznij naukę
at all
To w ogóle nie ma znaczenia
rozpocznij naukę
It doesn't matter at all
pwenie jesteś zmęczony. Wcale nie.
rozpocznij naukę
you are probably tired. not at all
wcale nie, nie ma za co
rozpocznij naukę
not at all
Ona jest taka niemiła. Wcale nie, musisz jej lepiej poznać.
rozpocznij naukę
She is so rude. Not at all you have to get to know her better.
Nie wiem, co to znaczy.
rozpocznij naukę
I don't know what it means.
Muszę sprawdzić, o której godzinie rozpocznie się dzisiejszy mecz.
rozpocznij naukę
I must check what time the match start tonight.
Sugeruję systematyczne uczenie się, jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki.
rozpocznij naukę
I suggest studing systematically if you want better results.
Miasto rodzinne
rozpocznij naukę
hometown
jaka jest sytuacja w Anglii?
rozpocznij naukę
how is the situation in England?
Mam dla radę.
rozpocznij naukę
I have some advice to you.
Czego potrzebujesz, aby skutecznie się uczyć?
rozpocznij naukę
what do you need to learn effectivelly?
świrus czubek
rozpocznij naukę
creep
zamknij się, czubku
rozpocznij naukę
shut up you creep

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.