słówka od Madzi

 0    136 fiszek    magdalenapiotrowska02
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zdawać sobie sprawę
rozpocznij naukę
to realize
zwracać uwagę
rozpocznij naukę
to pay attention
opiekować się
rozpocznij naukę
to take care of sth/sb
look after, cafe about
podziwiać
rozpocznij naukę
to admire
godny podziwu
rozpocznij naukę
admirable
codzienny
rozpocznij naukę
everyday
każdego dnia, codziennie
rozpocznij naukę
every day, every day
rozgosc sie
rozpocznij naukę
Make yourself comfortable
make yourself at home
lub: feel at home
przyszło ci na myśl
rozpocznij naukę
cross your mind
czy przyszło ci kiedyś do głowy?
Has it ever crossed your mind
polegać na czyms
rozpocznij naukę
consist in
IT doesn't consist in doing sth for others. nie polega na tym żeby robić coś za kogoś.
consist in + ing
móc
rozpocznij naukę
to be able to
to manage to
zarządzać zrobić czegoś
rozpocznij naukę
to manage to do sth
precyzja, dokładność
rozpocznij naukę
precision, accuracy
dokładny
rozpocznij naukę
accurate
inaccurate niedokładny
emocjonalny
rozpocznij naukę
emotional
emocjonalność
rozpocznij naukę
emotionality
wewnątrz
rozpocznij naukę
indoors
bawić
rozpocznij naukę
to amuse
zabawa
rozpocznij naukę
amusement
odrodzenie
rozpocznij naukę
Revival
wskrzesić
rozpocznij naukę
revive
ledwie
rozpocznij naukę
hardly, barely
I can hardly imagine staying here for a long. I hardly know him.
hardly to rodzaj zaprzeczenia
slaby
rozpocznij naukę
weak
verb: weaken - osłabić
zly
rozpocznij naukę
angry
złość, gniew
rozpocznij naukę
anger, wrath
być złym: to be angry
rysy twarzy
rozpocznij naukę
facial features
zazdrościc
rozpocznij naukę
envy
zazdrością, zazdrośnie
rozpocznij naukę
enviously, jealously
he finnished his cake and look on my plate enviously.
wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine
zawsze + ing
żucie
rozpocznij naukę
chewing
wymyslic coś
rozpocznij naukę
come up with something
to come up with
nadużywać
rozpocznij naukę
to abuse
zobowiązany do
rozpocznij naukę
obligated to
kuszona
rozpocznij naukę
tempted
I was tempted.
kusić
rozpocznij naukę
tempt
obowiazkowy
rozpocznij naukę
obligatory
dutiful
nie mogę nic na to poradzić
rozpocznij naukę
I can not do anything about it
I can't help it
nie może pomóc, robi sth
rozpocznij naukę
can't help doing sth
przyznac
rozpocznij naukę
admit
doceniam
rozpocznij naukę
I appreciate
odwaga
rozpocznij naukę
courage
zachecac do czegos
rozpocznij naukę
Encourage something
encourage sb to do sth
zniechęcać kogoś do czegoś
rozpocznij naukę
discourage somebody from something
pogodzić się z czymś
rozpocznij naukę
come to terms with
jak najlepiej sth
rozpocznij naukę
make the most of sth
wymazać
rozpocznij naukę
erase
mieć całkiem niezły pomysł
rozpocznij naukę
to be on to sth
Iceland might just be on to sth here
zwolnienia grupowe
rozpocznij naukę
lay-offs
łapówkarstwo
rozpocznij naukę
bribery
bribe -lapowka
wyjątek
rozpocznij naukę
exception
rozszerzyły
rozpocznij naukę
widened
niezamieszkały
rozpocznij naukę
uninhabited
Sprawy dnia codziennego porządki
rozpocznij naukę
houshold chores
zająć się
rozpocznij naukę
take up
utrzymywać pozory
rozpocznij naukę
keep up appearances
podświadomość
rozpocznij naukę
the subconscious
odgracić
rozpocznij naukę
declutter
np. mieszkanie
pozbyć się czegoś
rozpocznij naukę
get rid of something
udowodnić
rozpocznij naukę
to prove
dziecinny
rozpocznij naukę
childish
bez względu na
rozpocznij naukę
regardless
lekceważyć
rozpocznij naukę
disregard
lekceważący
rozpocznij naukę
disrespectful
przy
rozpocznij naukę
alongside
wraz z
rozpocznij naukę
alongside with
wymyślić
rozpocznij naukę
come up with
zmyślić coś
rozpocznij naukę
to make sth up
zemdlała
rozpocznij naukę
fainted
zysk polityczny
rozpocznij naukę
political gain
walka
rozpocznij naukę
combat
dźwignia finansowa
rozpocznij naukę
leverage
nieunikniony
rozpocznij naukę
inevitable
można przypisać do czegoś
rozpocznij naukę
attributable to sth
upijania
rozpocznij naukę
binge drinking
utrzymanie
rozpocznij naukę
livelihood
żal
rozpocznij naukę
grief
ponownie przystąpić do egzaminu
rozpocznij naukę
retake exam
bardzo rano, blady świt
rozpocznij naukę
crack of dawn
wszechstronny
rozpocznij naukę
comprehensive
stosunkowo
rozpocznij naukę
comparatively
relatywnie
kozioł ofiarny
rozpocznij naukę
scapegoat
wyczyn
rozpocznij naukę
feat
ogromny
rozpocznij naukę
tremendous
ogromny przywilej
tremendous privilage
reguła, zasada
rozpocznij naukę
priniciple
plan
rozpocznij naukę
blueprint
Ma mocne uderzenie
rozpocznij naukę
Has a whopping
wycofanie
rozpocznij naukę
withdrawal
zmusić kogoś do posłuszeństwa
rozpocznij naukę
to bring sb to heel
prawdziwy, faktyczny, autentyczny
rozpocznij naukę
genuine
zatem
rozpocznij naukę
therefore
kierownictwo
rozpocznij naukę
stewardship
odpowiednik
rozpocznij naukę
counterpart
przeciwnik, wróg
rozpocznij naukę
adversary
protest, sprzeciw
rozpocznij naukę
dissent
przeciwstawiać się
rozpocznij naukę
resist
nie mogę się oprzeć.
I can't resist
dwojaki
rozpocznij naukę
twfold
gwiezdny
rozpocznij naukę
stellar
wykorzystać coś na tyle ile to możliwe
rozpocznij naukę
make the most of sth
może wyrządzić więcej szkody niż pożytku
rozpocznij naukę
can do more harm than good
nic nie trwa wiecznie
rozpocznij naukę
nothing lasts forever
wśród, z powodu, w związku
rozpocznij naukę
amid
naśladuj, udawaj
rozpocznij naukę
imitate, pretend
autonomicznych
rozpocznij naukę
siloed
wszechobecny
rozpocznij naukę
ubiquitous
zgromadził
rozpocznij naukę
amassed
zgon
rozpocznij naukę
demise
potentat
rozpocznij naukę
tycoon
Zamieszkuje
rozpocznij naukę
inhabits
ozdobiony
rozpocznij naukę
adorned with
umiłowany
rozpocznij naukę
beloved
wykonalny
rozpocznij naukę
viable
przyrostowe
rozpocznij naukę
incremental
uwolnienie
rozpocznij naukę
release
przyczynić się
rozpocznij naukę
contribute
do osiągnięcia
rozpocznij naukę
to accomplish
zachować pozory
rozpocznij naukę
to keep appearances
przypominać, być podobnym
rozpocznij naukę
resemble
jaki on jest?
rozpocznij naukę
what is he like?
jak on się czuje
rozpocznij naukę
how is he
jak on wygląda?
rozpocznij naukę
what does he look like?
jak on wygląda?
rozpocznij naukę
how does he look?
stan, w danej sytuacji jak wyglądam
zdawac sobie sprawe
rozpocznij naukę
be aware
trudności w zrobieniu czegoś
rozpocznij naukę
difficulty doing sth
zagrozić. narazić na niebezpieczemstwo
rozpocznij naukę
andanger
rzetelny / zawodny
rozpocznij naukę
reliable / unreliable
wpływowy
rozpocznij naukę
influential
może potrzebować
rozpocznij naukę
he might need
bać się robić coś
rozpocznij naukę
to be afraid to do sth
bać się czegoś zrobić
rozpocznij naukę
to be afraid of doing something
boje się że coś się stanie
jeden z moich kolegów
rozpocznij naukę
one of my collegues
one of my children
zasługiwać na coś
rozpocznij naukę
deserve sth
I don't desereve you.
desereve bez przyimka
ujść na sucho, uniknąć kary za coś
rozpocznij naukę
get away with sth
tak uciec od czegoś
np. od kary
nie chcesz ponownie tworzyć koła
rozpocznij naukę
you don't want re-creat the wheel
pod górę
rozpocznij naukę
uphill
niechlujny, niechlujny
rozpocznij naukę
sloppy, messy
odeprzeć
rozpocznij naukę
punch back

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.