ROZDZIAŁ 8 CZ 2

 0    102 fiszki    majkakurczynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
plama śmieci
rozpocznij naukę
garbage patch
gaz
rozpocznij naukę
gas
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming
niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
hazard
odpady przemysłowe / nieulegające biodegradacji
rozpocznij naukę
industrial / non-biodegradable waste
industrializacja
rozpocznij naukę
industrialization
miejscowa / morska przyroda
rozpocznij naukę
local / marine wildlife
czynić wysiłki
rozpocznij naukę
make effords
topnieć
rozpocznij naukę
melt
negatywny wpływ
rozpocznij naukę
negative impact
substancja odżywcza
rozpocznij naukę
nutrient
szyb naftowy
rozpocznij naukę
oil well
pole naftowe na lądzie / na morzu
rozpocznij naukę
onshore / offshore oilfield
zanieczyszczenie powodowane przez coś
rozpocznij naukę
pollution from sth
odpady plastikowe
rozpocznij naukę
plastic waste
substancja zanieczyszczająca środowisko
rozpocznij naukę
pollutant
zanieczyszczać
rozpocznij naukę
pollute
zachować
rozpocznij naukę
preserve
popierający energię jądrową
rozpocznij naukę
pro-nuclear
poddawać recyklingowi
rozpocznij naukę
recycle
ograniczyć
rozpocznij naukę
reduce
uwalniać toksyny / substancje chemiczne
rozpocznij naukę
release toxins / chemical substances
energia odnawialna
rozpocznij naukę
renewable energy
wzrosnąć o jeden stopień celsjusza
rozpocznij naukę
rise by one degree Celsius
podnoszenie się poziomu morza
rozpocznij naukę
rising sea levels
wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
rubbish tip / landfill
śmieci, odpady
rozpocznij naukę
garbage / waste /rubbish / litter / debris
ścieki
rozpocznij naukę
sewage
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution
toksyczny
rozpocznij naukę
toxic
toksyna
rozpocznij naukę
toxin
ochrona dzikiej natury
rozpocznij naukę
wildlife protection
bardzo wysokie temperatury
rozpocznij naukę
baking / burning scorching temperatures
susza
rozpocznij naukę
drought
powódź
rozpocznij naukę
flood
osuwisko
rozpocznij naukę
landslide
rwący / huczący / rozszalały prąd
rozpocznij naukę
rushing / roaring / raging torrent
klęska głodu
rozpocznij naukę
starvation
obszar o pięknej przyrodzie
rozpocznij naukę
area of natural beauty
dookoła świata
rozpocznij naukę
around the globe
przecinać
rozpocznij naukę
cross
dziedzictwo kulturowe
rozpocznij naukę
cultural heritage
rozkładać się
rozpocznij naukę
degrade
opuszczona / jałowa / bezludna dzika przestrzeń
rozpocznij naukę
deserted / barren / desolate wilderness
odległy / niedostępny rejon
rozpocznij naukę
distant / remote / inaccessible region
wybrać się w podróż
rozpocznij naukę
embark on a journey
wyludnione / ponure / niegościnne miejsce
rozpocznij naukę
empty / bleak / inhospitable place
wytrzymałość
rozpocznij naukę
endurance
udogodnienia dla turystów
rozpocznij naukę
facilities for tourists
cel podróży
rozpocznij naukę
goal of the journey
polować na coś
rozpocznij naukę
hunt for something
ograniczyć turystykę
rozpocznij naukę
limit tourism
stracić poczucie przestrzeni / czasu
rozpocznij naukę
lose all sense of space / time
błąd w nawigacji
rozpocznij naukę
navigation error
trasa, ścieżka
rozpocznij naukę
path
malowniczy
rozpocznij naukę
picturesque
dotrzeć do celu
rozpocznij naukę
reach your destination
kurort
rozpocznij naukę
resort
motorówka
rozpocznij naukę
speedboat
przetrwać
rozpocznij naukę
survive
turystyka nienaruszająca równowagi eklogicznej
rozpocznij naukę
sustainable tourism
trudna / mordercza / męcząca podróż
rozpocznij naukę
tough / punishing / arduous journey
touroperator
rozpocznij naukę
tour operator
cel wycieczek trurystycznych
rozpocznij naukę
tourist destination
towarzysz podróży
rozpocznij naukę
travelling companion
gość, odwiedzający
rozpocznij naukę
visitor
rozpadać się
rozpocznij naukę
break up
chodzić za kimś
rozpocznij naukę
follow sb around
obdzielić wszystkich
rozpocznij naukę
go around
wyruszyć
rozpocznij naukę
set off / set out
siedzieć bezczynnie
rozpocznij naukę
sit aound
obracać się
rozpocznij naukę
turn around and around
aprobata
rozpocznij naukę
approval
około
rozpocznij naukę
approximately / around
wyzwanie
rozpocznij naukę
challenge
stanowiący wyzwanie
rozpocznij naukę
challenging
mit, częsty błąd
rozpocznij naukę
common misconception
kryształowy
rozpocznij naukę
crystal
zdystansować się od kogoś
rozpocznij naukę
distance yourself from sb
zatrucie pokarmowe
rozpocznij naukę
food poisoning
geolog
rozpocznij naukę
geologist
dorosły
rozpocznij naukę
grown
wzrost
rozpocznij naukę
growth
niezrównany
rozpocznij naukę
incomparable
nieodłączny
rozpocznij naukę
inherent
ranny
rozpocznij naukę
injured
rana, uraz
rozpocznij naukę
injury
minerał
rozpocznij naukę
mineral
truć
rozpocznij naukę
poison
trujący
rozpocznij naukę
poisonous
ścigać
rozpocznij naukę
pursue
szmata
rozpocznij naukę
rag
obszarpany
rozpocznij naukę
ragged
badania naukowe
rozpocznij naukę
scientific research
nasiono
rozpocznij naukę
seed
zaryzykować
rozpocznij naukę
take a chance
pragnienie
rozpocznij naukę
thirst
spragniony
rozpocznij naukę
thirsty
bez wątpienia
rozpocznij naukę
undoubtedly
w odróżnieniu od czegoś
rozpocznij naukę
unlike sth
ogrom
rozpocznij naukę
vastness
rzucić okiem
rozpocznij naukę
glance

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.