Intermediate Polish wordlist - English File Intermediate 3 - Level B2

 0    1 153 fiszki    dfrackowiak97
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aubergine
You need an aubergine for this pasta dish.
rozpocznij naukę
bakłażan
Do tego dania z makaronem potrzebujesz bakłażana.
baked
I had a baked potato with tuna for my lunch.
rozpocznij naukę
pieczony
Na lunch miałem pieczonego ziemniaka z tuńczykiem.
beans
These beans are overcooked.
rozpocznij naukę
fasola
Ta fasola jest rozgotowana.
beef
We always eat roast beef on Sundays.
rozpocznij naukę
wołowina
Zawsze jemy pieczoną wołowinę w niedziele.
beetroot
I always put beetroot in my salads.
rozpocznij naukę
burak
Zawsze do sałatek wkładam buraki.
boiled
I like to have boiled eggs for breakfast.
rozpocznij naukę
gotowany
Na śniadanie lubię gotowane jajka.
cabbage
I don’t like the taste of cabbage.
rozpocznij naukę
kapusta
Nie lubię smaku kapusty.
cherries
Cherries are really delicious.
rozpocznij naukę
wiśnie
Wiśnie są naprawdę pyszne.
chicken
I'll have chicken with french fries.
rozpocznij naukę
kurczak
Zjem kurczaka z frytkami.
courgette
I used a courgette in this recipe.
rozpocznij naukę
cukinia
W tym przepisie użyłem cukinii.
crab
Can I have a crab sandwich, please?
rozpocznij naukę
krab
Czy mogę prosić o kanapkę z kraba?
cucumber
I don’t like the taste of cucumber.
rozpocznij naukę
ogórek
Nie lubię smaku ogórka.
duck
I love duck with orange sauce.
rozpocznij naukę
kaczka
Uwielbiam kaczkę z sosem pomarańczowym.
egg
I like boiled eggs for breakfast.
rozpocznij naukę
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
fish
The most popular fresh water fish in Poland are carp, perch and trout.
rozpocznij naukę
ryba
Najpopularniejsze w Polsce ryby słodkowodne to karp, okoń i pstrąg.
fried
Fried bread is too oily for me.
rozpocznij naukę
smażony
Smażony chleb jest dla mnie zbyt tłusty.
fruit
My favourite fruit is pineapple.
rozpocznij naukę
owoc
Moim ulubionym owocem jest ananas.
grapes
Do you prefer red or green grapes?
rozpocznij naukę
winogrona
Wolisz czerwone czy zielone winogrona?
grilled
I would like the grilled steak, please.
rozpocznij naukę
grillowany
Poproszę stek z grilla.
lamb
I always order a lamb curry at that Indian restaurant.
rozpocznij naukę
jagnięcina
W tej indyjskiej restauracji zawsze zamawiam jagnięce curry.
lemon
Do we have any lemon juice?
rozpocznij naukę
cytryna
Czy mamy sok z cytryny?
mango
While being on Bocas del Toro I have been eaten mango for the first time.
rozpocznij naukę
mango
Będąc na Bocas del Toro, jadłam pierwszy raz mango.
meat
Vegetarians don't eat meat.
rozpocznij naukę
mięso
Wegetarianie nie jedzą mięsa.
melon
Any clue how to choose a good melon?
rozpocznij naukę
melon
Jakaś wskazówka jak wybrać dobrego melona?
mussels
We had some delicious mussels and chips in Belgium.
rozpocznij naukę
małże
Jedliśmy pyszne małże i frytki w Belgii.
peach
Use fresh peaches to make a smoothie.
rozpocznij naukę
brzoskwinia
Użyj świeżych brzoskwiń do zrobienia koktajlu.
pear
Would you like a pear or an apple?
rozpocznij naukę
gruszka
Chciałbyś gruszkę czy jabłko?
pepper
I added to much pepper.
rozpocznij naukę
pieprz
Dodałam za dużo pieprzu.
pork
Many people do not eat pork in Morocco.
rozpocznij naukę
wieprzowina
Wiele osób nie je wieprzowiny w Maroku.
prawns
We had prawns with lemon juice and garlic.
rozpocznij naukę
krewetki
Mieliśmy krewetki z sokiem z cytryny i czosnkiem.
raspberries
We had raspberries and ice cream.
rozpocznij naukę
maliny
Mieliśmy maliny i lody.
roast
We always have roast potatoes on Sundays.
rozpocznij naukę
pieczeń
W niedziele zawsze mamy pieczone ziemniaki.
salmon
Salmon is one of my favourite fish.
rozpocznij naukę
łosoś
Łosoś to jedna z moich ulubionych ryb.
seafood
My mum loves seafood, especially prawns and mussels.
rozpocznij naukę
owoce morza
Moja mama uwielbia owoce morza, zwłaszcza krewetki i małże.
squid
I ordered fried squid for my starter.
rozpocznij naukę
kałamarnica
Na przystawkę zamówiłem smażoną kałamarnice.
steamed
Steamed vegetables are very healthy.
rozpocznij naukę
gotowany na parze
Warzywa na parze są bardzo zdrowe.
tuna
I made a tuna salad for my dinner.
rozpocznij naukę
tuńczyk
Zrobiłem sałatkę z tuńczyka na obiad.
vegetable
Is an avocado a fruit or a vegetable?
rozpocznij naukę
warzywo
Czy awokado jest owocem czy warzywem?
affectionate
Dogs are friendly and affectionate pets.
rozpocznij naukę
przywiązany, kochający
Psy to przyjazne i czułe zwierzęta.
aggressive
He’s very aggressive and often gets into fights.
rozpocznij naukę
agresywny
Jest bardzo agresywny i często wdaje się w bójki.
ambitious
Paul is ambitious and studies very hard at school.
rozpocznij naukę
ambitny
Paul jest ambitny i bardzo ciężko uczy się w szkole.
anxious
My sister is very anxious and is always stressed.
rozpocznij naukę
niespokojny
Moja siostra jest bardzo niespokojna i zawsze jest zestresowana.
attractive
Darren’s new girlfriend is attractive.
rozpocznij naukę
atrakcyjny
Nowa dziewczyna Darrena jest atrakcyjna.
bad-tempered
Our neighbour is bad-tempered so I don’t talk to him.
rozpocznij naukę
wybuchowy
Nasz sąsiad jest wybuchowy, więc nie rozmawiam z nim.
bossy
My husband is bossy and tells me what to do.
rozpocznij naukę
apodyktyczny
Mój mąż jest apodyktyczny i mówi mi, co mam robić.
charming
Nicola’s new boyfriend is charming and friendly.
rozpocznij naukę
czarujący, uroczy
Nowy chłopak Nicoli jest uroczy i przyjazny.
clever
My sister is clever and wants to study medicine.
rozpocznij naukę
zdolny, bystry
Moja siostra jest sprytna i chce studiować medycynę.
competitive
I don’t play football with Jason – he’s too competitive!
rozpocznij naukę
ambitny, konkurencyjny
Nie gram w piłkę z Jasonem - jest zbyt konkurencyjny!
dishonest
I think Jenny is being dishonest about her past.
rozpocznij naukę
nieuczciwy
Myślę, że Jenny jest nieuczciwa wobec swojej przeszłości.
disorganized
Our secretary is so disorganized.
rozpocznij naukę
niezorganizowany
Nasza sekretarka jest tak zdezorganizowana.
friendly
Our new neighbour is friendly.
rozpocznij naukę
przyjazny
Nasz nowy sąsiad jest przyjazny.
generous
Diane is generous and often buys me presents.
rozpocznij naukę
hojny, wspaniałomyślny
Diane jest hojna i często kupuje mi prezenty.
hard-working
Mary is hard-working so she will pass her exams.
rozpocznij naukę
pracowity
Mary jest pracowita, więc zda egzaminy.
honest
Wendy is so honest – she always tells the truth.
rozpocznij naukę
uczciwy
Wendy jest taka szczera - zawsze mówi prawdę.
imaginative
My daughter is imaginative and loves stories.
rozpocznij naukę
z wyobraźnią
Moja córka ma wyobraźnię i uwielbia historie.
immature
He’s nearly 26 now, but he’s still so immature.
rozpocznij naukę
niedojrzały
Ma prawie 26 lat, ale wciąż jest niedojrzały.
impatient
Megan is always so impatient.
rozpocznij naukę
niecierpliwy
Megan jest zawsze taka niecierpliwa.
independent
Karen lives on her own and likes to be independent
rozpocznij naukę
niezależny
Karen żyje sama i lubi być niezależna.
insecure
Stuart is insecure about the way he looks.
rozpocznij naukę
niepewny
Stuart nie jest pewny, jak wygląda.
insensitive
She asked about his divorce which was insensitive.
rozpocznij naukę
niedelikatny
Zapytała o jego rozwód, który był niewrażliwy.
irresponsible
Don’t go out with Vanessa – she’s too irresponsible.
rozpocznij naukę
nieodpowiedzialny
Nie wychodź z Vanessą - jest zbyt nieodpowiedzialna.
jealous
Louise is jealous of Pete because he has a great job.
rozpocznij naukę
zazdrosny
Louise jest zazdrosna o Pete'a, ponieważ ma świetną robotę.
kind
My wife is kind and enjoys helping others.
rozpocznij naukę
uprzejmy
Moja żona jest miła i lubi pomagać innym.
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
rozpocznij naukę
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
mature
She’s only 12, but she’s very mature for her age.
rozpocznij naukę
dojrzały
Ma tylko 12 lat, ale jest bardzo dojrzała jak na swój wiek.
mean
My sister never shares her things – she’s really mean.
rozpocznij naukę
złośliwy, małostkowy
Moja siostra nigdy nie dzieli się swoimi rzeczami - jest naprawdę wredna.
moody
Our teenage son is moody and bad-tempered.
rozpocznij naukę
kapryśny
Nasz nastoletni syn jest nastrojowy i kapryśny.
obey
You should obey your parents.
rozpocznij naukę
słuchać się, być posłusznym
Powinieneś być posłuszny swoim rodzicom.
offend
You should try not to offend people.
rozpocznij naukę
obrażać
Powinieneś starać się nie obrażać ludzi.
opinion
What’s your opinion of the new government?
rozpocznij naukę
opinia, zdanie
Jakie jest twoje zdanie na temat nowego rządu?
organized
Our administrator is really organized.
rozpocznij naukę
(dobrze) zorganizowany
Nasz administrator jest naprawdę zorganizowany.
outgoing
James is outgoing and has many friends.
rozpocznij naukę
otwarty, towarzyski
James jest towarzyski i ma wielu przyjaciół.
patient
You need to be patient if you are a driving instructor.
rozpocznij naukę
cierpliwy
Musisz być cierpliwy, jeśli jesteś instruktorem nauki jazdy.
quiet
Anna is so quiet – it’s hard to talk to her.
rozpocznij naukę
cichy, małomówny
Anna jest taka cicha - ciężko z nią rozmawiać.
rebellious
Julie is rebellious and ignores her parents.
rozpocznij naukę
zbuntowany
reliable
Ken is not very reliable – he’s always late.
rozpocznij naukę
solidny
Julie jest zbuntowana i ignoruje swoich rodziców.
responsible
Our son is very responsible and hard-working.
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
Ken nie jest bardzo odpowiedzialny - zawsze się spóźnia.
self-confident
She’s a self-confident and sociable child.
rozpocznij naukę
pewny siebie
Ona jest pewnym siebie i towarzyskim dzieckiem.
selfish
Jane is really selfish and only ever thinks of herself.
rozpocznij naukę
samolubny
Jane jest naprawdę samolubna i tylko myśli o sobie.
sensible
Our teenage daughter is sensible so we can trust her.
rozpocznij naukę
rozsądny
Nasza nastoletnia córka jest rozsądna, więc możemy jej zaufać.
sensitive
Helen is always crying – she’s really sensitive.
rozpocznij naukę
wrażliwy
Helen zawsze płacze - jest naprawdę wrażliwa.
shy
I’m shy and find it hard to meet new people.
rozpocznij naukę
nieśmiały
Jestem nieśmiały i trudno mi poznać nowych ludzi.
sociable
Jack is sociable and has lots of friends.
rozpocznij naukę
towarzyski
Jack jest towarzyski i ma wielu przyjaciół.
spoilt
Rachel is spoilt – her parents always give her money.
rozpocznij naukę
rozpieszczony
Rachel jest zepsuta - jej rodzice zawsze dają jej pieniądze.
stubborn
My dad is stubborn and never changes his mind.
rozpocznij naukę
uparty
Mój tata jest uparty i nigdy nie zmienia zdania.
stupid
My parents think that all my friends are stupid.
rozpocznij naukę
głupi
Moi rodzice myślą, że wszyscy moi przyjaciele są głupi.
talkative
Lucy is very talkative – we chatted for hours.
rozpocznij naukę
rozmowny
Lucy jest bardzo rozmowna - rozmawialiśmy godzinami.
tidy
Harry is really tidy so his house always looks great.
rozpocznij naukę
porządny, schludny
Harry jest naprawdę schludny, więc jego dom zawsze wygląda świetnie.
unambitious
I was unambitious at school so I didn’t study much.
rozpocznij naukę
bez ambicji
W szkole byłem mało ambitny, więc nie uczyłem się dużo.
unfriendly
I think our new boss is rather unfriendly.
rozpocznij naukę
nieżyczliwy, nieprzyjazny
Myślę, że nasz nowy szef jest raczej nieprzyjazny.
unimaginative
The children’s story was boring and unimaginative.
rozpocznij naukę
bez wyobraźni
Historia dzieci była nudna i pozbawiona wyobraźni.
unkind
Don’t be unkind to your poor brother.
rozpocznij naukę
niemiły
Nie bądź niemiły dla swojego biednego brata.
unreliable
I won’t ask Colin for help because he is unreliable.
rozpocznij naukę
niesolidny
Nie poprosiłbym Colina o pomoc, ponieważ jest zawodny.
unselfish
Adam is unselfish and always thinks of others.
rozpocznij naukę
bezinteresowny
Adam jest bezinteresowny i zawsze myśli o innych.
unsociable
Chris never comes out with us – he’s unsociable.
rozpocznij naukę
nietowarzyski
Chris nigdy nie wychodzi z nami - jest nietowarzyski.
untidy
Jim is very untidy – his bedroom is a mess.
rozpocznij naukę
nieporządny, niechlujny
Jim jest bardzo nieporządny - jego sypialnia to bałagan.
adult
I think I became an adult when I left home.
rozpocznij naukę
dorosły
Myślę, że stałem się dorosły, kiedy wyszedłem z domu.
arrangement
Have you made an arrangement for tomorrow?
rozpocznij naukę
plany
Umówiłeś się na jutro?
attention
I didn’t get as much attention as my brother when we were children.
rozpocznij naukę
uwaga, zainteresowanie
Nie zwracałem na siebie tyle uwagi, co mój brat, kiedy byliśmy dziećmi.
bedcovers
I hid from my sister under the bedcovers.
rozpocznij naukę
narzuta
Ukryłam się przed moją siostrą pod narzutami na łóżko.
boarding school
I was sent away to boarding school when I was 11.
rozpocznij naukę
szkoła z internatem
Zostałem wysłany do szkoły z internatem, gdy miałem 11 lat.
carbohydrates
Rice is an important source of carbohydrates.
rozpocznij naukę
węglowodany
Ryż jest ważnym źródłem węglowodanów.
childhood
I had a happy childhood.
rozpocznij naukę
dzieciństwo
Miałem szczęśliwe dzieciństwo.
close family
Do you think you have a close family?
rozpocznij naukę
bliska rodzina
Myślisz, że masz bliską rodzinę?
decline
There is a decline in traditional family structures.
rozpocznij naukę
rozpad
Istnieje spadek tradycyjnych struktur rodzinnych.
depressed
After he lost his job he became depressed.
rozpocznij naukę
przygnębiony
Po utracie pracy popadł w depresję.
emotional
She’s really emotional and often cries.
rozpocznij naukę
uczuciowy
Jest naprawdę uczuciowa i często płacze.
extended family
I have a big extended family, including 18 cousins!
rozpocznij naukę
dalsza rodzina
Mam dużą dalszą rodzinę, w tym 18 kuzynów!
extrovert
My dad is an extrovert and loves meeting new people.
rozpocznij naukę
ekstrawertyk
fight
My brother always wants to fight with me.
rozpocznij naukę
bić się, kłócić się
Mój tata jest ekstrawertykiem i uwielbia poznawać nowych ludzi.
fresh
I bought some wonderful fresh fish today.
rozpocznij naukę
świeży
Kupiłem dziś wspaniałe świeże ryby.
frozen
Have we got any frozen vegetables?
rozpocznij naukę
mrożony
Czy mamy jakieś mrożone warzywa?
gang
I’m not comfortable with being one of a gang.
rozpocznij naukę
banda, gang
Nie czuję się komfortowo w byciu jednym z gangów.
gathering
My parents have arranged a family gathering.
rozpocznij naukę
spotkanie, zjazd
Moi rodzice zorganizowali spotkanie rodzinne.
immediate family
I have four people in my immediate family.
rozpocznij naukę
najbliższa rodzina
Mam cztery osoby w mojej najbliższej rodzinie.
innocent
My sister hit me but my mum thought she was innocent.
rozpocznij naukę
niewinny
Moja siostra mnie uderzyła, ale mama myślała, że ​​jest niewinna.
intention
His intention is to study hard and go to university.
rozpocznij naukę
zamiar
Jego zamiarem jest intensywnie się uczyć i iść na uniwersytet.
low-fat
Would you like a low-fat yoghurt?
rozpocznij naukę
niskotłuszczowy
Czy chciałbyś jogurt o niskotłuszczowy?
mood
Don’t talk to Barry today – he’s in a bad mood.
rozpocznij naukę
nastrój
Nie mów dziś do Barry'ego - jest w złym humorze.
newborn
That newborn baby is so tiny.
rozpocznij naukę
noworodek
To noworodek jest taki malutki.
no wonder
My parents were always nicer to me so no wonder my sister hated me.
rozpocznij naukę
nic dziwnego
Moi rodzice zawsze byli dla mnie milsi, więc nic dziwnego, że siostra mnie nienawidziła.
only child
I don’t have any brothers or sisters – I’m an only child.
rozpocznij naukę
jedynak
Nie mam braci ani sióstr - jestem jedynakiem.
prediction
His prediction is that people will holiday in space.
rozpocznij naukę
przewidywanie
Przewiduje on, że ludzie będą na wakacjach w kosmosie.
promise
I made a promise to my father when he died.
rozpocznij naukę
obietnica
Obiecałem ojcu, kiedy umarł.
protein
Meat is a good source of protein.
rozpocznij naukę
białko
Mięso jest dobrym źródłem białka.
raw
I hate the taste of raw onions.
rozpocznij naukę
surowy
Nienawidzę smaku surowej cebuli.
relative
I’m my mother’s closest relative.
rozpocznij naukę
krewny
Jestem najbliższym krewnym mojej matki.
relaxed
My mother is really relaxed and never gets stressed.
rozpocznij naukę
zrelaksowany
Moja mama jest naprawdę zrelaksowana i nigdy się nie stresuje.
rivalry
There is a lot of rivalry between me and my sister.
rozpocznij naukę
rywalizacja
Między mną a moją siostrą panuje duża rywalizacja.
share
I share a lot of hobbies with my sister.
rozpocznij naukę
dzielić, podzielać
Dziele wiele zainteresowań z moją siostrą.
sick
He’s been off sick for two weeks.
rozpocznij naukę
chory
Nie był chory przez dwa tygodnie.
spicy
I love spicy Thai curries.
rozpocznij naukę
pikantny
Uwielbiam pikantne tajskie curry.
stressed
Richard works too hard and is always stressed.
rozpocznij naukę
zestresowany
Richard pracuje zbyt ciężko i zawsze jest zestresowany.
suffocate
He tried to suffocate me under the bedcovers!
rozpocznij naukę
dusić
Próbował mnie udusić pod kołdrą!
tension
There was tension at home because our parents argued.
rozpocznij naukę
napięcie
W domu panowało napięcie, ponieważ nasi rodzice kłócili się.
value
Now that I am older I really value my parents.
rozpocznij naukę
wartość
Teraz, kiedy jestem starszy, naprawdę cenię moich rodziców.
alternative therapy
Have you tried alternative therapy, like hypnotherapy?
rozpocznij naukę
terapia alternatywna
Czy próbowałeś / -aś alternatywnej terapii? hipnoterapia?
argue
My parents argue but they will never get divorced.
rozpocznij naukę
kłócić się
Moi rodzice kłócą się, ale nigdy się nie rozwiedli.
aware
Are you aware that you are your aunt’s only relative?
rozpocznij naukę
świadomy
Czy jesteś świadoma, że jesteś jedyną krewną ciotki?
cake
I made a chocolate cake for my girlfriend’s birthday.
rozpocznij naukę
ciasto
Zrobiłem ciasto czekoladowe na urodziny mojej dziewczyny.
carton
Can you get me a carton of orange juice?
rozpocznij naukę
karton
Czy możesz mi podać karton soku pomarańczowego?
chef
My brother is a chef in an Italian restaurant.
rozpocznij naukę
szef kuchni
Mój brat jest szefem kuchni we włoskiej restauracji.
chocolate
Clients receive free chocolate at the end of the night.
rozpocznij naukę
czekolada
Klienci otrzymują bezpłatną czekoladę pod koniec nocy.
concentration
Blueberries can improve concentration.
rozpocznij naukę
koncentracja
Jagody mogą poprawić koncentrację.
container
This is a plastic container for pasta.
rozpocznij naukę
pojemnik
To plastikowy pojemnik na makaron.
creamy
We ordered pasta in a creamy sauce.
rozpocznij naukę
śmietankowy, kremowy
Zamówiliśmy makaron w kremowym sosie.
cuisine
I love Indian cuisine.
rozpocznij naukę
kuchnia
Uwielbiam kuchnię indyjską.
cure
I want to find a cure for my headaches.
rozpocznij naukę
lekarstwo
Chcę znaleźć lekarstwo na bóle głowy.
cut down on
I need to cut down on sugar and fat to lose weight.
rozpocznij naukę
ograniczać
Muszę zmniejszyć cukier i tłuszcz, aby schudnąć.
decision
Have you made a decision about your holiday yet?
rozpocznij naukę
decyzja
Podjąłeś już decyzję o wakacjach?
dramatic
The results of the experiment were dramatic.
rozpocznij naukę
radykalny
Wyniki eksperymentu były dramatyczne.
efficiently
Food that is high in protein helps your brain to work more efficiently.
rozpocznij naukę
sprawnie
Pokarm bogaty w białko pomaga mózgowi w wydajniejszej pracy.
endorphins endorfiny
The brain releases endorphins when you eat chocolate.
rozpocznij naukę
The brain releases endorphins when you eat chocolate.
Mózg uwalnia endorfiny podczas jedzenia czekolady.
expert
My aunt is an expert on Victorian literature.
rozpocznij naukę
specjalista
Moja ciocia jest ekspertem od literatury wiktoriańskiej.
feel a bit down
I always feel a bit down after a holiday.
rozpocznij naukę
czuć się przybitym
Po wakacjach zawsze czuję się trochę przygnębiony.
focused adj
After my morning coffee I feel really focused.
rozpocznij naukę
skupiony
Po porannej kawie czuję się naprawdę skoncentrowana.
food supplement
I take a food supplement every day.
rozpocznij naukę
suplementy diety
Codziennie biorę suplement diety.
jar
Can you pass me that jar of strawberry jam?
rozpocznij naukę
słoik
Czy możesz podać mi słoik dżemu truskawkowego
margarine
Do you prefer butter or margarine?
rozpocznij naukę
margaryna
Wolisz masło czy margarynę
meeting
I have a meeting with my boss at 10.00 a.m.
rozpocznij naukę
spotkanie
Mam spotkanie z szefem o 10.00
mushroom
I’ll have a ham and mushroom pizza, please.
rozpocznij naukę
grzyb
Poproszę pizzę z szynką i grzybami.
nightclub
We went to a nightclub until 2.00 a.m.
rozpocznij naukę
klub nocny
Chodziliśmy do klubu nocnego do godziny 2:00
public holiday
It’s a public holiday on Monday so we won’t go to work.
rozpocznij naukę
święto państwowe
W poniedziałek jest święto państwowe, więc nie pójdziemy do pracy.
salt
Don’t put too much salt on your dinner.
rozpocznij naukę
sól
Nie dodawaj za dużo soli do obiadu.
sausage
Would you like a sausage or a burger?
rozpocznij naukę
kiełbasa
Czy chciałbyś kiełbasę lub burgera?
steak
I ordered steak and chips at the restaurant.
rozpocznij naukę
stek, kotlet
Zamówiłem stek z frytkami w restauracji.
sugar
I always have sugar in my coffee.
rozpocznij naukę
cukier
Zawsze mam cukier w swojej kawie.
takeaway
We ordered a takeaway pizza.
rozpocznij naukę
na wynos
Zamówiliśmy pizzę na wynos.
tinned
I don’t like the taste of tinned tuna.
rozpocznij naukę
z puszki
Nie podoba mi się smak konserwowanego tuńczyka.
violence
Late night violence can be a problem in some towns.
rozpocznij naukę
przemoc
Przemoc w nocy może stanowić problem w niektórych miastach.
vitamin
There is a lot of vitamin C in oranges.
rozpocznij naukę
witamina
W pomarańczach jest dużo witaminy C.
weapon
Chocolate could become a secret weapon in the fight against crime.
rozpocznij naukę
broń
Czekolada może stać się tajną bronią w walce przeciwko przestępczości.
afford
I can’t afford to go on holiday this year.
rozpocznij naukę
pozwolić sobie (na coś)
W tym roku nie stać mnie na wakacje.
bank account
How much money do you have in your bank account?
rozpocznij naukę
konto bankowe
Ile pieniędzy masz na koncie bankowym?
bill
The electricity bill came through the post today.
rozpocznij naukę
rachunek
Rachunek za prąd pojawił się dziś pocztą.
borrow
Can I borrow some money, please?
rozpocznij naukę
pożyczyć (komuś)
Czy mogę pożyczyć trochę pieniędzy?
cash machine
I took £30 out of the cash machine.
rozpocznij naukę
bankomat
Wyjąłem z bankomatu 30 funtów.
charge
How much do you charge for a haircut?
rozpocznij naukę
pobierać opłatę
Ile pobierasz za fryzurę?
coin
I found a 10p coin on the pavement.
rozpocznij naukę
moneta
Na chodniku znalazłem monetę 10 pensów.
cost
These shoes cost £70.
rozpocznij naukę
kosztować
Te buty kosztują 70 £.
credit card
The payment had been taken from my credit card.
rozpocznij naukę
The payment had been taken from my credit card. karta kredytowa
Płatność została pobrana z mojej karty kredytowej.
debt
I had a lot of debt when I left university.
rozpocznij naukę
dług
Miałem dużo długów, kiedy opuściłem uniwersytet.
earn
How much do doctors earn in your country?
rozpocznij naukę
zarabiać
Ile zarabiają lekarze w twoim kraju?
inherit
She will inherit a lot of money when her parents die.
rozpocznij naukę
dziedziczyć
Odziedziczy mnóstwo pieniędzy, gdy umrą jej rodzice.
invest
You should invest some money in the stock market.
rozpocznij naukę
inwestować
Powinieneś zainwestować trochę pieniędzy na giełdzie.
lend
Can you lend me £30 until tomorrow?
rozpocznij naukę
pożyczyć (od kogoś)
Czy możesz pożyczyć mi 30 funtów do jutra?
live off
I have to live off my parents while I’m at university.
rozpocznij naukę
żyć na koszt
Muszę żyć na koszt rodziców, kiedy jestem na uniwersytecie.
live on
If I lose my job, I’ll have no money to live on.
rozpocznij naukę
przetrwać
Jeśli stracę pracę, nie będę miał pieniędzy by przetrwać.
loan
I need a loan from the bank to start my own business.
rozpocznij naukę
pożyczka
Potrzebuję pożyczki z banku, aby założyć własną firmę.
mortgage
The bank gave me a mortgage to buy a house.
rozpocznij naukę
hipoteka
Bank udzielił mi kredytu hipotecznego na zakup domu.
note
I left a £20 note on my desk.
rozpocznij naukę
banknot
Zostawiłem na biurku banknot 20 funtów.
owe
You owe me £10.
rozpocznij naukę
być winnym
Jesteś mi winien 10 funtów.
pay back
I pay back £50 of the loan to the bank every month.
rozpocznij naukę
zwrócić
Co miesiąc spłacam bankowi 50 funtów pożyczki.
raise
How much money did you raise for the school?
rozpocznij naukę
podwyżka
Ile pieniędzy zebrałeś na szkołę?
salary
Lawyers get a good salary.
rozpocznij naukę
pensja
Prawnicy otrzymują dobrą pensję.
save
I try to save some money every month.
rozpocznij naukę
zaoszczędzić
Staram się oszczędzać pieniądze każdego miesiąca.
take out
I never take out more than £50 at a cash machine.
rozpocznij naukę
wypłacić
Nigdy nie wypłacam więcej niż 50 funtów w bankomacie.
tax
How much tax do you have to pay every month?
rozpocznij naukę
podatek
Ile podatku musisz płacić co miesiąc?
waste
Don’t waste your money on things you don’t need.
rozpocznij naukę
marnować
Nie marnuj pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujesz.
worth
How much is your house worth?
rozpocznij naukę
warty
Ile wart jest twój dom?
boiling
It’s boiling at the moment – 34 degrees Celsius!
rozpocznij naukę
wrzący
W tej chwili gotuje się - 34 stopnie Celsjusza!
boutique
She works in a designer clothes boutique.
rozpocznij naukę
butik
Pracuje w butiku z markowymi ubraniami.
broke
I was always broke when I was a student.
rozpocznij naukę
spłukany
Zawsze byłem spłukany, kiedy byłem studentem.
cheque
I wrote a cheque for £300.
rozpocznij naukę
czek
Napisałem czek na 300 £.
consecutive
She ran three consecutive marathons in 24 hours.
rozpocznij naukę
kolejny
W ciągu 24 godzin przebiegła trzy kolejne maratony.
contract
We signed the contract.
rozpocznij naukę
kontrakt, umowa
Podpisaliśmy umowę.
current
I had to paddle against the current.
rozpocznij naukę
prąd
Musiałem wiosłować pod prąd.
delicious
The food was delicious.
rozpocznij naukę
wyborny
Jedzenie było pyszne.
delighted
My parents are delighted that I’m getting married.
rozpocznij naukę
zachwycony
Moi rodzice są zachwyceni, że biorę ślub.
dyslexia
My son can’t read very well because he has dyslexia.
rozpocznij naukę
dysleksja
Mój syn nie potrafi bardzo dobrze czytać, ponieważ ma dysleksję.
enormous
His house is enormous and has six bedrooms.
rozpocznij naukę
ogromny
Jego dom jest ogromny i ma sześć sypialni.
exhausted
I was exhausted after the race.
rozpocznij naukę
wyczerpany
Byłem wykończony po wyścigu.
exhaustion
I suffered from heat exhaustion.
rozpocznij naukę
przemęczenie
Cierpiałem z powodu wyczerpania cieplnego.
fantastic
I’ve had a fantastic time here.
rozpocznij naukę
niesamowity
Niesamowicie się tu bawiłem.
figures
He calculated figures in his head.
rozpocznij naukę
cyfry
Obliczał liczby w głowie.
filthy
John’s kitchen is filthy.
rozpocznij naukę
obrzydliwy, brudny
Kuchnia Johna jest brudna.
freezing
The sea was freezing so we didn’t swim.
rozpocznij naukę
przemarznięty
Kuchnia Johna jest brudna.
furious
Lyn is furious that you didn’t invite her to the party.
rozpocznij naukę
wściekły
Lyn jest wściekła, że ​​nie zaprosiłeś jej na przyjęcie.
gamble
Starting my own business was a bit of a gamble.
rozpocznij naukę
zakład
Rozpoczęcie własnej działalności było trochę ryzykowne.
go on sale
When will his new book go on sale?
rozpocznij naukę
iść na sprzedaż
Kiedy jego nowa książka trafi do sprzedaży?
hilarious
The film was hilarious – we laughed so much.
rozpocznij naukę
przezabawny, bardzo śmieszny
Film był przezabawny - tyle się śmialiśmy.
humidity
The humidity here is 80 per cent in the summer.
rozpocznij naukę
wilgotność
W tym miejscu wilgotność wynosi 80 procent.
infested
The river is infested with crocodiles.
rozpocznij naukę
rojący się (od czegoś)
Rzeka roi się od krokodyli.
inspire
I’ve been listening to music to inspire me.
rozpocznij naukę
zainspirować
Słuchałem muzyki, aby mnie zainspirowała.
kayak
Why did you agree to kayak down the Amazon?
rozpocznij naukę
pływać kajakiem
Dlaczego zgodziłeś się spłynąć kajakiem po Amazonce?
make money
I want to make money from my paintings.
rozpocznij naukę
zarobić pieniądze
Chcę zarabiać na moich obrazach.
millionaire
Jeff became a millionaire, but lost most of his money.
rozpocznij naukę
milioner
Jeff został milionerem, ale stracił większość swoich pieniędzy.
paddle
We used a wooden paddle to move the boat.
rozpocznij naukę
wiosło
Do poruszenia łodzią użyliśmy drewnianego wiosła.
positive
Did you have a positive experience when you went abroad?
rozpocznij naukę
pozytywny
Czy miałeś pozytywne doświadczenia podczas wyjazdu za granicę?
put aside
Every week I put aside some money for a holiday.
rozpocznij naukę
odkładać
Co tydzień odkładam pieniądze na wakacje.
recession
Our business lost a lot of money during the recession.
rozpocznij naukę
recesja, kryzys
Nasza firma straciła dużo pieniędzy podczas recesji.
risky
This is a very risky trip.
rozpocznij naukę
ryzykowny
To bardzo ryzykowna podróż.
sponsor
She asked me to sponsor her for a charity programme.
rozpocznij naukę
zasponsorować
Poprosiła mnie o sponsorowanie jej na program charytatywny.
starving
I was starving when I came home from school.
rozpocznij naukę
głodujący
Głodowałem, kiedy wróciłem ze szkoły do ​​domu.
suffer
I really suffer in hot weather.
rozpocznij naukę
cierpieć
Naprawdę cierpię w czasie upałów.
target
100 km per day is my target.
rozpocznij naukę
cel
100 km dziennie to mój cel.
terrified
Are there any animals that you’re terrified of?
rozpocznij naukę
przerażony
Czy są jakieś zwierzęta, których się boisz?
tiny
My flat is really tiny with only two rooms.
rozpocznij naukę
maleńki
Moje mieszkanie jest naprawdę małe i ma tylko dwa pokoje.
ache
I have an ache in my right arm from playing tennis.
rozpocznij naukę
ból
ashamed
He felt so ashamed that he couldn’t read.
rozpocznij naukę
zawstydzony
bandaged
He came to work with a bandaged head.
rozpocznij naukę
obandażowany
best-seller
His autobiography became a best-seller.
rozpocznij naukę
hit, bestseller
burst into tears
When I finished the race I burst into tears.
rozpocznij naukę
zalać się łzami
charity
My sister works for a children’s charity.
rozpocznij naukę
instytucja charytatywna
consumer society
We live in a consumer society where people want new things all the time.
rozpocznij naukę
społeczeństwo konsumpcyjne
cynical
I’m always very cynical about our government.
rozpocznij naukę
cyniczny
door-to-door
I went door-to-door trying to sell insurance.
rozpocznij naukę
od drzwi do drzwi
drive someone mad
My parents drive me mad with their arguing!
rozpocznij naukę
doprowadzać kogoś do szału
employ
We employ a gardener who comes once a week.
rozpocznij naukę
zatrudnać
fee
My lawyer has an hourly fee of £150!
rozpocznij naukę
opłata
foot the bill
My children use the phone but I foot the bill.
rozpocznij naukę
zapłacić rachunek, bulić za
ghost writer
She used a ghost writer to write her autobiography.
rozpocznij naukę
piszący za kogoś, autor‑widmo
good cause
I ran a marathon to make money for a good cause.
rozpocznij naukę
słuszna sprawa
gorilla
I saw a big gorilla at the zoo.
rozpocznij naukę
goryl
instalment
I paid back the first instalment on my loan.
rozpocznij naukę
rata
instinctively
He instinctively knew what people wanted.
rozpocznij naukę
instynktownie
interest
How much interest do you pay on your credit card?
rozpocznij naukę
odsetki
lorry
A big red lorry parked outside our house.
rozpocznij naukę
ciężarówka
mechanic
I had to pay the mechanic £100 to repair my car.
rozpocznij naukę
mechanik
melted
There was melted chocolate at the bottom of my bag.
rozpocznij naukę
roztopiony
presenter
I want to be a TV presenter when I grow up.
rozpocznij naukę
prezenter, prezenterka
prize
I won first prize in the competition.
rozpocznij naukę
nagroda
proud
I was so proud of my son when he passed his exams.
rozpocznij naukę
dumny
rough idea
I usually have a rough idea about what I spend my money on.
rozpocznij naukę
ogólny pomysł
salesman
My brother is a used car salesman.
rozpocznij naukę
sprzedawca
scam
That email saying we had won some money was a scam.
rozpocznij naukę
przekręt
shopping spree
I always go on a shopping spree when I get paid.
rozpocznij naukę
szał zakupów
store
He works in a grocery store.
rozpocznij naukę
sklep
surface
I can see my reflection in the surface of the water.
rozpocznij naukę
powierzchnia
tape
My fingers are bandaged with white tape.
rozpocznij naukę
wstążka, tasiemka
avoid
Avoid the motorway – there is a huge traffic jam.
rozpocznij naukę
ominąć, uniknąć
bus stop
You can buy a ticket at the bus stop.
rozpocznij naukę
przystanek autobusowy
car crash
I broke my leg in a car crash last month.
rozpocznij naukę
wypadek samochodowy
carriage
My seat is in carriage F.
rozpocznij naukę
wagon
child seat
You should buy a child seat for your car.
rozpocznij naukę
fotelik dziecięcy
coach
We went on a coach to France.
rozpocznij naukę
autokar
cross
What’s the quickest way to cross a busy city?
rozpocznij naukę
przejechać przez
cycle lane
It’s safer to use a cycle lane when you’re on your bike.
rozpocznij naukę
ścieżka rowerowa
end up phr
If I get on that bus, I’ll end up in the wrong place!
rozpocznij naukę
skończyć (źle), doprowadzić kogoś (do robienia czegoś)
get stuck
I always get stuck in traffic on my way to work.
rozpocznij naukę
utknąć
go over
Don’t go over the speed limit.
rozpocznij naukę
przekroczyć
lorry
My brother drives a lorry.
rozpocznij naukę
ciężarówka
motorway
The motorway speed limit is 70 miles per hour.
rozpocznij naukę
autostrada
parking fine
I left my car on double yellow lines and I got a parking fine.
rozpocznij naukę
mandat za złe parkowanie
pedestrian crossing
Children should always use a pedestrian crossing.
rozpocznij naukę
przejście dla pieszych
petrol station
I stopped at a petrol station to fill up the car.
rozpocznij naukę
stacja benzynowa
platform
The train leaves from this platform.
rozpocznij naukę
peron
roadworks
Roadworks are starting on this road next week.
rozpocznij naukę
roboty drogowe
run out
What will we do if we run out of petrol?
rozpocznij naukę
kończyć się, wyczerpywać się
rush hour
The traffic is always bad in rush hour.
rozpocznij naukę
godzina szczytu
scooter
My daughter uses her scooter to get to work.
rozpocznij naukę
skuter
seat belt
You must wear a seat belt in cars in this country.
rozpocznij naukę
pas bezpieczeństwa
set off phr
We set off early to avoid the traffic.
rozpocznij naukę
wyruszać, wyjeżdżać
speed camera
There’s a speed camera so don’t drive too fast.
rozpocznij naukę
fotoradar
speed limit
What’s the speed limit on this road?
rozpocznij naukę
ograniczenie prędkości
taxi rank
There’s a taxi rank outside the station.
rozpocznij naukę
postój taksówek
traffic jam
Sorry I’m late – there was a terrible traffic jam.
rozpocznij naukę
korek
traffic lights
Turn right after the traffic lights.
rozpocznij naukę
sygnalizacja świetlna
tram
I go to work by tram.
rozpocznij naukę
tramwaj
Underground
I use the London Underground every day.
rozpocznij naukę
metro
van
My uncle is a builder and he has his own van.
rozpocznij naukę
furgonetka
watch / look out!
Look out! You’re going to crash!
rozpocznij naukę
Uwaga! Uważaj!
zebra crossing
It’s safest to cross the road at the zebra crossing.
rozpocznij naukę
pasy, przejście dla pieszych
afraid of
I’m afraid of spiders.
rozpocznij naukę
bać się
angry with
Are you still angry with me?
rozpocznij naukę
zły na
apologize to
Apologize to your sister for breaking her hairdryer.
rozpocznij naukę
przepraszać kogoś
argue with
I always argue with my parents.
rozpocznij naukę
spierać się z
arrive at
We arrive at Heathrow at 10.30 a.m.
rozpocznij naukę
przyjeżdżać do(na)
arrive in
What time do you arrive in London?
rozpocznij naukę
przybywać do
ask for
I want to ask for some help with my homework.
rozpocznij naukę
poprosić o
belong to
Who does this jacket belong to?
rozpocznij naukę
należeć do
choose between
You have to choose between these two dresses.
rozpocznij naukę
wybierać między
close to
I’m very close to my mum and we speak every day.
rozpocznij naukę
blisko
depend on
I might go to university next year – it will depend on my exam results.
rozpocznij naukę
zależeć od
different from
This house is very different from your last one.
rozpocznij naukę
inny niż
dream about
Do you often dream about work?
rozpocznij naukę
śnić o
excited about
Are you excited about your holiday?
rozpocznij naukę
podekscytowany czymś
famous for
What’s your home town famous for?
rozpocznij naukę
znany z
fed up with
I’m fed up with tidying away your clothes all the time.
rozpocznij naukę
mieć czegoś dość
fond of
I’m fond of my niece – she’s so sweet.
rozpocznij naukę
lubić kogoś, coś, być zachwyconym
frightened of prep
Are you frightened of heights?
rozpocznij naukę
przerażony czymś
good at
I’m really good at maths but I’m useless at history.
rozpocznij naukę
dobry z
good for
Doing some exercise every day is good for you.
rozpocznij naukę
dobry dla
interested in
I’m really interested in history.
rozpocznij naukę
zainteresowany czymś
keen on
I’m keen on football so I watch it most weekends.
rozpocznij naukę
chętny do
kind to
Please be kind to your little brother.
rozpocznij naukę
życzliwy dla
laugh at
Don’t laugh at me when I’m talking.
rozpocznij naukę
śmiać się z
look forward to
I look forward to seeing you next week.
rozpocznij naukę
oczekiwać na
married to
How long have you been married to your wife?
rozpocznij naukę
w związku małżeńskim z
pay for
How much did you pay for that car?
rozpocznij naukę
płacić za
pleased about
Are you pleased about the new tax system?
rozpocznij naukę
cieszyć się z
proud of
I’m proud of my nephew as he’s now a doctor.
rozpocznij naukę
dumny z
remind me to
Can you remind me to call your grandma tomorrow?
rozpocznij naukę
przypomnieć mi
rude to
Don’t be rude to your father!
rozpocznij naukę
niegrzeczny wobec
scared of
I’m scared of the dark.
rozpocznij naukę
przestraszony czymś
spend money on
I like to spend money on good quality food.
rozpocznij naukę
wydać pieniądze na
tired of
I’m tired of working – I need to have a rest.
rozpocznij naukę
być czymś zmęczonym
worried about
I’m worried about Jody – she seems really depressed.
rozpocznij naukę
martwić się o
according to
According to the article, women are better at multitasking.
rozpocznij naukę
według
adventure
I want an adventure so let’s go travelling together.
rozpocznij naukę
przygoda
ahead of
The car was ahead of the bike.
rozpocznij naukę
przed
almost
I can talk to my wife about almost anything.
rozpocznij naukę
prawie
choke
Try not to choke on that apple.
rozpocznij naukę
udławić się
claim
They claim that women use more words than men.
rozpocznij naukę
twierdzić
confusing
The map was confusing and we got lost.
rozpocznij naukę
dezorientujący
credible
This research isn’t credible so I don’t trust the findings.
rozpocznij naukę
wiarygodny
fit
They want to fit me with a hearing aid.
rozpocznij naukę
wyposażyć
generally
Generally speaking, are women more talkative than men?
rozpocznij naukę
na ogół
gossip
Have you got any gossip to share?
rozpocznij naukę
plotki
gossip
She likes to gossip with her friends over coffee.
rozpocznij naukę
plotkować
hardly
We hardly ever go to the cinema any more.
rozpocznij naukę
prawie wcale
in fact
We don’t eat out much, in fact, we don’t even have takeaways any more.
rozpocznij naukę
właściwie
manual
I need a training manual on how to bring up children.
rozpocznij naukę
podręcznik
multitask
Do you think women can multitask better than men?
rozpocznij naukę
wykonywać wiele zadań naraz
permit
Do you have a permit to park here?
rozpocznij naukę
zezwolenie
race
I won the race.
rozpocznij naukę
wyścig
range
There is a wide range of products to choose from.
rozpocznij naukę
zakres
reach
When do you think you will reach the station?
rozpocznij naukę
dotrzeć, dojechać gdzieś
recorder
They attached a recorder to them to monitor their conversations.
rozpocznij naukę
urządzenie do nagrywania
reduce
Laughing can reduce stress.
rozpocznij naukę
zredukować, zmniejszyć
route
Which is the best route to the station?
rozpocznij naukę
trasa, droga
rush
I was late so I had to rush to school.
rozpocznij naukę
spieszyć się
sceptical
They are sceptical of the belief that women use three times as many words as men.
rozpocznij naukę
sceptyczny
slightly
Men only use slightly fewer words than women.
rozpocznij naukę
nieco
stereotype
The stereotype of British people is that they always talk about the weather.
rozpocznij naukę
stereotyp
stereotype
They stereotype women as being better at looking after children.
rozpocznij naukę
szufladkować
stick
Men usually stick to one subject for longer when they chat.
rozpocznij naukę
trzymać się
swap
We like to get together and swap opinions.
rozpocznij naukę
wymienić
talk about
I like to talk about politics with my friends.
rozpocznij naukę
rozmawiać o
tend
Women tend to gossip more than men.
rozpocznij naukę
skłaniać się ku
turn around
Turn around because you’re going the wrong way!
rozpocznij naukę
zawrócić
turn red
When the lights turn red you have to stop.
rozpocznij naukę
czerwienić się
whereas conj
Women talk about lots of subjects whereas men usually stick to one subject for longer.
rozpocznij naukę
podczas gdy
worse
You should leave now because the traffic is getting worse.
rozpocznij naukę
gorszy
check-in desk
Go straight to the check-in desk at the airport.
rozpocznij naukę
stanowisko odprawy
commando
He was a commando in the British army.
rozpocznij naukę
komandos
do your hair
How long does it take to do your hair?
rozpocznij naukę
uczesać się
driving simulator
A British car magazine tested drivers in a driving simulator.
rozpocznij naukę
symulator jazdy
illegal
Have you ever done something illegal?
rozpocznij naukę
nielegalny
military precision
Getting ready for school requires military precision.
rozpocznij naukę
wojskowa precyzja
motorboat
My brother bought a motorboat last weekend.
rozpocznij naukę
motorówka
nickname
Did you have a nickname when you were at school?
rozpocznij naukę
przezwisko
mile
How long does it take you to walk one mile?
rozpocznij naukę
jedna mila
overground train
You should take the overground train from Waterloo.
rozpocznij naukę
kolej naziemna
penalty
Their best player missed the penalty.
rozpocznij naukę
rzut karny
public transport
I never use public transport because I love driving.
rozpocznij naukę
transport publiczny
publish
Will they publish your article in the magazine?
rozpocznij naukę
wydać, opublikować
put make-up on
I need 20 minutes to put make-up on in the morning.
rozpocznij naukę
zrobić makijaż
ring road
Drive round the ring road to get to that part of town.
rozpocznij naukę
obwodnica
rucksack
I put my lunch box into my rucksack.
rozpocznij naukę
plecak
satnav
I use my satnav when I go on long journeys.
rozpocznij naukę
nawigacja satelitarna
series
Top Gear is a very popular TV series.
rozpocznij naukę
serial telewizyjny
silence is golden
I like to spend time in quiet places – silence is golden.
rozpocznij naukę
milczenie jest złotem
sleeping tablet
I took a sleeping tablet to help me sleep last night.
rozpocznij naukę
tabletka nasenna
stay-at-home dad
I’m a stay-at-home dad and my wife works.
rozpocznij naukę
tata zajmujący się domem
the Tube
I hate travelling on the Tube.
rozpocznij naukę
metro
trivial adj
My friends talk about trivial things like celebrities.
rozpocznij naukę
banalny, przeciętny
valuable
My time is valuable so I don’t like to waste it.
rozpocznij naukę
cenny, wartościowy
amazed
I was amazed by our son’s exam results.
rozpocznij naukę
zdumiony
amazing
The view from our hotel room is amazing.
rozpocznij naukę
niezwykły, zdumiewający
basic phrase
Learn some basic phrases before you travel abroad.
rozpocznij naukę
podstawowy zwrot
bored
I’m bored – let’s do something.
rozpocznij naukę
znudzony
boring
This film is really boring.
rozpocznij naukę
nużący, nudny
busy
I’m afraid the line is busy at the moment.
rozpocznij naukę
zajęty
consequence
Leaving my phone on had an embarrassing consequence.
rozpocznij naukę
konsekwencja, rezultat
depressed
She was feeling depressed so she went to her doctor.
rozpocznij naukę
przygnębiony
depressing
I find winter depressing.
rozpocznij naukę
przygnębiający
dial
Can you dial the number for me?
rozpocznij naukę
wykręcić numer
disappointed
My parents were disappointed with my exam results.
rozpocznij naukę
rozczarowany
disappointing
My exam results were a bit disappointing.
rozpocznij naukę
rozczarowujący
embarrassed
I was embarrassed when I fell over in the town centre.
rozpocznij naukę
zakłopotany
embarrassing
It was embarrassing when my dad decided to dance!
rozpocznij naukę
żenujący, kłopotliwy
engaged
I tried to call you but the line was engaged.
rozpocznij naukę
zajęty
etiquette
Do you know about mobile phone etiquette?
rozpocznij naukę
etykieta, normy
evidence
If at first you don’t succeed, destroy all the evidence that you tried.
rozpocznij naukę
dowód, dowody
excited
I was really excited on the first day of the course.
rozpocznij naukę
pasjonujący
exciting
The action film was really exciting.
rozpocznij naukę
ekscytujący
fabulous
She looks fabulous in that dress!
rozpocznij naukę
wspaniały, baśniowy
fluently
I can speak Italian fluently.
rozpocznij naukę
biegle
frightened
I was frightened when I heard that knocking noise.
rozpocznij naukę
przerażony
frightening
It’s frightening to walk through the woods at night.
rozpocznij naukę
przerażający
frustrated
I’m really frustrated by our new camera.
rozpocznij naukę
sfrustrowany
frustrating
Using this website is frustrating.
rozpocznij naukę
frustrujący
hang up
Don’t hang up until you’ve heard what I want to say.
rozpocznij naukę
odłożyć słuchawkę
instant messaging
I use instant messaging to chat to my friends.
rozpocznij naukę
komunikator
language barrier
For tourists, the language barrier is a real problem.
rozpocznij naukę
bariera językowa
leave a message
Please leave a message after the beep.
rozpocznij naukę
zostawić wiadomość
link n
I have a strong personal link to Greece.
rozpocznij naukę
pociąg, powiązanie
manners
Saying please and thank you is good manners.
rozpocznij naukę
zachowanie
more exceptions than rules
There seem to be more exceptions than rules in Russian grammar.
rozpocznij naukę
wyjątek potwierdzający regułę
multilingual
He’s multilingual – he speaks eight languages.
rozpocznij naukę
wielojęzyczny
quiet zone
This is a quiet zone so please turn off your mobile.
rozpocznij naukę
strefa ciszy
scene
I love the car chase scene in the latest James Bond film.
rozpocznij naukę
scena
screen saver
I have a picture of my children as my screen saver.
rozpocznij naukę
wygaszacz ekranu
silent mode
I switch my phone to silent mode during meetings.
rozpocznij naukę
tryb cichy
skill
She has a skill for languages.
rozpocznij naukę
wprawa, umiejętność
tired
I’m really tired so I’m going to bed.
rozpocznij naukę
zmęczony
tiring
Swimming in the sea is tiring.
rozpocznij naukę
męczący
vibrate mode
Switch your phone to vibrate mode at the cinema.
rozpocznij naukę
wibracja
voicemail
Leave a message on my voicemail.
rozpocznij naukę
poczta głosowa
accompany
Can I accompany you to the bus stop?
rozpocznij naukę
towarzyszyć
Afrikaans
He lives in Sov /uth Africa and speaks Afrikaans.
rozpocznij naukę
afrykanerski
app
Have you seen the latest app for counting calories?
rozpocznij naukę
aplikacja
appropriate
Do you think your behaviour is appropriate?
rozpocznij naukę
odpowiedni
calm
You seem very calm about your driving test.
rozpocznij naukę
spokojny
Catalan
They speak Catalan and Spanish in Barcelona.
rozpocznij naukę
kataloński
criticize
You should never criticize her cooking.
rozpocznij naukę
krytykować
declare
You should not declare what you will and will not eat.
rozpocznij naukę
oznajmić
deserve
People with you deserve more attention than those at the end of the phone.
rozpocznij naukę
zasługiwać
doubt
I doubt that he’ll get good exam results because he is really lazy.
rozpocznij naukę
wątpić
excursion
We went on a diving excursion the next day.
rozpocznij naukę
wycieczka, wypad
face-to-face
I would like to speak to you about this face-to-face.
rozpocznij naukę
w cztery oczy
finals
I’m studying hard for my finals at the moment.
rozpocznij naukę
egzaminy końcowe
generate
I didn’t think the competition would generate this amount of media attention.
rozpocznij naukę
wytworzyć, wygenerować
Greek
I had to learn the Greek alphabet.
rozpocznij naukę
grecki
hands-free
I bought a hands-free set so I can use my phone in the car.
rozpocznij naukę
zestaw słuchawkowy
Hebrew
I learnt some Hebrew when I was young,
rozpocznij naukę
hebrajski
helping
She gave me an enormous helping of lasagne.
rozpocznij naukę
dokładka
instantly
If you learn some basic phrases it instantly shows that you respect the culture and language.
rozpocznij naukę
natychmiast
insulting
The player was sent off for insulting the referee.
rozpocznij naukę
obraźliwy
intimate
They had an intimate conversation in a quiet place.
rozpocznij naukę
intymny
invisible
Sometimes I wish I could become invisible.
rozpocznij naukę
niewidoczny
island
He grew up on a small island off the coast of Scotland.
rozpocznij naukę
wyspa
knowledge
I don’t have much knowledge of science, I’m afraid.
rozpocznij naukę
wiedza
media attention
The celebrity story received a lot of media attention.
rozpocznij naukę
uwaga mediów
megaphone
Use the megaphone so that everyone can hear you.
rozpocznij naukę
megafon
nasty
Heidi received a nasty email from Carolyn.
rozpocznij naukę
okropny
Oriental
Oriental languages are hard for Europeans to learn.
rozpocznij naukę
orientalny
ought
John just called so you ought to call him back.
rozpocznij naukę
powinien, powinna, powinno
permission
Don’t post photos of friends without asking their permission.
rozpocznij naukę
pozwolenie
reception
The reception is really poor and I can’t hear what you’re saying.
rozpocznij naukę
odbiór
robot
I was dancing like a robot!
rozpocznij naukę
robot
Roman
It’s easier to learn a language with Roman letters.
rozpocznij naukę
rzymski
scuba dive
I want to learn to scuba dive when we go to Spain.
rozpocznij naukę
nurkować
see sense
I hope she will see sense and find a better boyfriend.
rozpocznij naukę
dostrzec sens
Roman
It’s easier to learn a language with Roman letters.
rozpocznij naukę
rzymski
scuba dive
I want to learn to scuba dive when we go to Spain.
rozpocznij naukę
nurkować
see sense
I hope she will see sense and find a better boyfriend.
rozpocznij naukę
dostrzec sens
skydiving
I went skydiving when I was in New Zealand.
rozpocznij naukę
wykonywać akrobacje spadochronowe
snorkelling
I love snorkelling and looking at the fish.
rozpocznij naukę
nurkowanie z rurką
stepmother
My father married his girlfriend so I now have a stepmother.
rozpocznij naukę
macocha
tactless
It was tactless to say you didn’t like his new shirt.
rozpocznij naukę
nietaktowny
theory
You need to study the theory to pass the test.
rozpocznij naukę
teoria
tip
I have a good tip on how to make pasta sauce.
rozpocznij naukę
wskazówka
tune
I still try to dance when I hear a salsa tune.
rozpocznij naukę
melodia
whole
Have you finished the whole cake already?
rozpocznij naukę
cały
You don’t have to shout
You don’t have to shout – I can hear you.
rozpocznij naukę
Nie musisz krzyczeć
You have to keep your phone on...
You have to keep your phone on so that I can contact you.
rozpocznij naukę
Musisz mieć włączony telefon...
You must not use your phone...
You must not use your phone in the library.
rozpocznij naukę
Nie wolno ci korzystać z telefonu...
If you must take a call...
If you must take a call in the car, use a hands-free set.
rozpocznij naukę
Jeśli musisz odebrać telefon...
arena
The horse racing competition took place in the arena.
rozpocznij naukę
arena
beat
Arsenal beat Chelsea 2-0.
rozpocznij naukę
pokonać
captain
Which player is the captain of your team?
rozpocznij naukę
kapitan
circuit
There is a Formula 1 circuit in Bahrain.
rozpocznij naukę
okrążenie
coach
My dad is a tennis coach.
rozpocznij naukę
trener
course
We went round the 18-hole golf course together.
rozpocznij naukę
boisko
court
There’s a tennis court in our local park.
rozpocznij naukę
kort, boisko
crowd
There was a huge crowd waiting to get into the stadium.
rozpocznij naukę
tłum
draw
We don’t want to draw – we want to win the match.
rozpocznij naukę
zremisować
eliminate
We will eliminate their team from the competition.
rozpocznij naukę
wyeliminować
fan
I’m a Manchester United fan.
rozpocznij naukę
kibic
get fit
I want to lose weight and get fit before my wedding.
rozpocznij naukę
nabrać formy
get injured
Try not to get injured in the football match.
rozpocznij naukę
doznać kontuzji
gym
I go to the gym every morning for 45 minutes.
rozpocznij naukę
siłownia
knock out
Can we knock out their team from the competition?
rozpocznij naukę
znokautować
lose
They accept money to lose matches.
rozpocznij naukę
przegrać
pitch
The football pitch was very muddy.
rozpocznij naukę
boisko
player
Who is the best player in your team?
rozpocznij naukę
gracz
pool
I dived into the pool.
rozpocznij naukę
basen
referee
The referee blew his whistle.
rozpocznij naukę
sędzia
send off
I think the referee should send off that player.
rozpocznij naukę
usunąć (z boiska)
slope n
We went really fast down the ski slope.
rozpocznij naukę
stok
spectator
I was a spectator at the Wimbledon final this year.
rozpocznij naukę
kibic, widz
sports hall
You can play basketball in the sports hall.
rozpocznij naukę
hala sportowa
stadium
They built a new stadium for Arsenal a few years ago.
rozpocznij naukę
stadion
tai-chi
I do tai-chi to help me relax.
rozpocznij naukę
tai chi
team
There are 11 players in a football team.
rozpocznij naukę
drużyna
track
I ran twice around the race track.
rozpocznij naukę
bieżnia, tor wyścigowy
train
How many hours do you train for every day?
rozpocznij naukę
trenować
umpire
The umpire sent one of the players off the field.
rozpocznij naukę
arbiter
warm up
It’s important to warm up before you do exercise.
rozpocznij naukę
rozgrzewać
win
I really want to win this competition.
rozpocznij naukę
wygrać, zwyciężyć
work out
I like to work out at the gym three times a week.
rozpocznij naukę
ćwiczyć
yoga
I teach Ashtanga yoga on Monday evenings.
rozpocznij naukę
joga
be together
I want us to be together forever.
rozpocznij naukę
być razem
become friends
When did you first become friends?
rozpocznij naukę
stać się przyjaciółmi
break up
I find it really hard to break up with someone.
rozpocznij naukę
zerwać
classmate
He’s a classmate of mine – we take maths together.
rozpocznij naukę
kolega, koleżanka z klasy
close friend
Nina is a really close friend of mine.
rozpocznij naukę
bliski przyjaciel
colleague
James is a work colleague.
rozpocznij naukę
kolega, koleżanka
couple
How long have you and Wendy been a couple?
rozpocznij naukę
para
dump
I’m going to dump my boyfriend this evening.
rozpocznij naukę
zostawić
ex
I had a text message from my ex yesterday.
rozpocznij naukę
były, była
fall out with
I never fall out with my sister.
rozpocznij naukę
pokłócić się z
fancy
Do you fancy anyone in your drama class?
rozpocznij naukę
podobać się
fiancé(e)
This is my fiancée, Heather.
rozpocznij naukę
narzeczona
flatmate
Kevin is my flatmate.
rozpocznij naukę
współlokator, współlokatorka
get in touch
Please get in touch when you are next in town.
rozpocznij naukę
nawiązywać kontakt
get married
I’d like to get married before I’m 30.
rozpocznij naukę
ożenić się, wyjść za mąż
get on
Do you get on with your parents?
rozpocznij naukę
być w dobrych stosunkach
get to know
I want to get to know you.
rozpocznij naukę
poznać
go out together
How long did you and Nick go out together?
rozpocznij naukę
chodzić ze sobą
have a crush on
I have a crush on my sister’s best friend.
rozpocznij naukę
bujać się w kimś
have something in common
You need to have something in common with your partner if the relationship is going to work.
rozpocznij naukę
mieć coś wspólnego z
lose touch
Don’t lose touch – let’s exchange numbers.
rozpocznij naukę
stracić kontakt
mate
Nicola’s not my girlfriend – she’s just a mate.
rozpocznij naukę
kumpelka
meet
I find it quite difficult to meet new people.
rozpocznij naukę
poznać
partner
I live in a small house with my partner.
rozpocznij naukę
partner
propose
I want to propose to my girlfriend tonight.
rozpocznij naukę
oświadczyć się
romantic
I took her out for a romantic meal.
rozpocznij naukę
romantyczny
split up
When did you split up with Marco?
rozpocznij naukę
rozstać się
audition
The actress was driving to an audition.
rozpocznij naukę
przesłuchanie
award
They will award the title to the winner of the race.
rozpocznij naukę
nagroda
barrier
He raised the barrier to let her pass.
rozpocznij naukę
bariera, szlaban
candle
She lit the candle in her bedroom.
rozpocznij naukę
świeca
commuter
She was a frequent commuter from London to New York.
rozpocznij naukę
dojeżdżający
cute
rozpocznij naukę
uroczy She thought he was really cute.
exceptionally
Usain Bolt can run exceptionally fast.
rozpocznij naukę
wyjątkowo
exchange a few words
They always exchange a few words when they see each other.
rozpocznij naukę
zamienić kilka słów
fate
I knew it was fate that we didn’t win the game.
rozpocznij naukę
fatum, los
find the courage
Try to find the courage to give him your number.
rozpocznij naukę
zdobyć się na odwagę
lane
The motorway lane was closed.
rozpocznij naukę
pas
likely
Is it likely that you will pass your exams?
rozpocznij naukę
prawdopodobne
lucky charm
This necklace is my lucky charm.
rozpocznij naukę
talizman
opera
We went to see an Italian opera last night.
rozpocznij naukę
opera
operator
He was a tollbooth operator.
rozpocznij naukę
operator
ritual
He has a ritual that he does before every match.
rozpocznij naukę
rytuał
run
I want to run a company when I grow up.
rozpocznij naukę
prowadzić
shift
I’m working the day shift at the moment.
rozpocznij naukę
zmiana
shoelaces
Did you tie your shoelaces properly?
rozpocznij naukę
sznurówki
short cut
If you take the short cut you will get there early.
rozpocznij naukę
skrót
superstition
The superstition is that seeing a black cat brings good luck.
rozpocznij naukę
przesąd
superstitious
I’m really superstitious so I hate the number 13.
rozpocznij naukę
przesądny
sweat
I always sweat a lot when I play tennis.
rozpocznij naukę
pocić
their eyes met
Their eyes met across a crowded room.
rozpocznij naukę
ich spojrzenia się spotkały
thruway
She came off the thruway and stopped at the tollbooth.
rozpocznij naukę
droga ekspresowa
title
They awarded the title to the real winner.
rozpocznij naukę
tytuł
tollbooth
You have to pay money to cross the bridge via the tollbooth.
rozpocznij naukę
punkt pobierania opłat
traffic cone
He put a traffic cone in front of his lane.
rozpocznij naukę
pachołek
turn out
Don’t worry – everything will turn out okay.
rozpocznij naukę
okazać się
winner
Who was the winner?
rozpocznij naukę
zwycięzca, zwyciężczyni
anecdote
He told us a really funny anecdote at the party.
rozpocznij naukę
anegdota
celebrity
Have you ever met a celebrity?
rozpocznij naukę
celebryta, sława
cheat
Why did you cheat in your exams?
rozpocznij naukę
oszukiwać, ściągać
extra time
There were no goals so the match went to extra time.
rozpocznij naukę
dodatkowy czas
forum
I like to post my comments on a web forum.
rozpocznij naukę
forum
I’m going to tell you about a time when...
I’m going to tell you about a time when I was in a dangerous situation.
rozpocznij naukę
Opowiem ci o czasie gdy
probable
It’s probable that the economy won’t grow in the next few months.
rozpocznij naukę
prawdopodobny
protest
You shouldn’t protest against the referee’s decision.
rozpocznij naukę
protestować
quarter-finals
We got through to the quarter-finals of the competition.
rozpocznij naukę
ćwierćfinały
recover
How long did it take to recover from the accident?
rozpocznij naukę
wyzdrowieć, dojść do siebie
This happened a few years ago...
This happened a few years ago – I was walking my dog when I heard a shot.
rozpocznij naukę
Zdarzyło się to kilka lat temu...
trophy
I really hope my team wins a trophy this year.
rozpocznij naukę
trofeum
unpopular
Football referees are really unpopular in my country.
rozpocznij naukę
nielubiany
wax
This candle is made of wax.
rozpocznij naukę
wosk
well-paid
Professional footballers are extremely well-paid.
rozpocznij naukę
dobrze płatny
When I was younger...
When I was younger I went to swimming lessons every Saturday.
rozpocznij naukę
Gdy byłam młodsza / byłem młodszy...
action film
Have you seen that new action film?
rozpocznij naukę
film akcji
actor
I want to be an actor so I’m studying drama.
rozpocznij naukę
aktor
actress
Angelina Jolie is a famous actress.
rozpocznij naukę
aktorka
adaptation
I loved the recent adaptation of Jane Eyre.
rozpocznij naukę
adaptacja
animation
My children love the animation Peppa Pig.
rozpocznij naukę
film animowany
audience
There weren’t many people in the audience.
rozpocznij naukę
widownia
based on
The film is based on a popular novel.
rozpocznij naukę
na podstawie
be on
When will the new series of Downton Abbey be on?
rozpocznij naukę
wyświetlać, być na ekranach
cast
The film has a very small cast of only five actors.
rozpocznij naukę
obsada
comedy
We saw a great comedy starring Ben Stiller last week.
rozpocznij naukę
komedia
direct
He’s an actor but now he wants to direct a film.
rozpocznij naukę
reżyserować
drama
I watched an excellent drama set during the war.
rozpocznij naukę
dramat
dub
They usually dub American movies into German.
rozpocznij naukę
dubbingować
extra
I was an extra in the recent film about Robin Hood.
rozpocznij naukę
statysta, statystka
film
What’s your favourite film?
rozpocznij naukę
film
film on location
We want to film on location in India.
rozpocznij naukę
kręcić filmu w plenerze
funny
That new comedy with Ricky Gervais is really funny.
rozpocznij naukę
zabawny, śmieszny
historical film
It was a historical film about the American Civil War.
rozpocznij naukę
film historyczny
horror film
She was in a horror film about vampires.
rozpocznij naukę
horror
movie
They use the word movie, not film, in America.
rozpocznij naukę
film
moving
That film about the First World War was moving.
rozpocznij naukę
wzruszający
musical
We saw the musical Mamma Mia! in London.
rozpocznij naukę
musical
play the part of
I want to play the part of Juliet in the new film.
rozpocznij naukę
grać rolę
plot
The plot of the film was very complicated.
rozpocznij naukę
fabuła
review
The film got a really bad review in the papers.
rozpocznij naukę
recenzja
rom-com
I don’t like action films. I prefer watching rom-coms.
rozpocznij naukę
komedia romantyczna
scary
I thought that alien film was really scary.
rozpocznij naukę
przerażający
science fiction film
He loves science fiction films about aliens.
rozpocznij naukę
fantastyka, film science fiction
script
The script was written by an experienced writer.
rozpocznij naukę
scenariusz
sequel
Will there be a sequel to this film?
rozpocznij naukę
kontynuacja
set
They set the film in the Italian Alps.
rozpocznij naukę
usytułować
shoot on location
They’re going to shoot on location in Mexico.
rozpocznij naukę
zdjęcia w plenerze
soundtrack
I love the soundtrack to this film so I bought the CD.
rozpocznij naukę
ścieżka dźwiękowa
special effects
They spent millions on special effects in this film.
rozpocznij naukę
efekty specjalne
star
Keira Knightley is the star of the film.
rozpocznij naukę
gwiazda, gwiazdor
studio
It was filmed in a studio in Hollywood.
rozpocznij naukę
studio
subtitles
It’s a French film so it has English subtitles.
rozpocznij naukę
napisy do filmu
thriller
He starred in a thriller about a political scandal.
rozpocznij naukę
thriller
translation
The translation of the film took three months.
rozpocznij naukę
tłumaczenie
violent
Children shouldn’t see violent films.
rozpocznij naukę
z przemocą
war film
We saw a war film set during the Vietnam war.
rozpocznij naukę
film wojenny
western
That actor was in a western film recently
rozpocznij naukę
western
arms
He has really strong arms.
rozpocznij naukę
ramiona
back
I hurt my back in a horseriding accident.
rozpocznij naukę
plecy
bite
Did that dog just bite you?
rozpocznij naukę
ugryźć
clap
Clap your hands!
rozpocznij naukę
klasnąć
ears
My dog has really big ears.
rozpocznij naukę
uszy
eyes
She has beautiful blue eyes.
rozpocznij naukę
oczy
face
She has such a pretty face.
rozpocznij naukę
twarz
feet
What size are your feet?
rozpocznij naukę
stopy
fingers
You have lovely long fingers.
rozpocznij naukę
palce (u ręki)
foot
I broke my foot playing football.
rozpocznij naukę
stopa
hair
I have long brown hair.
rozpocznij naukę
włosy
hands
Are your hands clean?
rozpocznij naukę
ręce
head
I had a really big head when I was a baby.
rozpocznij naukę
głowa
kick
Kick the ball as far as you can.
rozpocznij naukę
kopnąć
knees
I get a lot of pain in my knees when I walk.
rozpocznij naukę
kolana
legs
That girl has really long legs.
rozpocznij naukę
nogi
lips
He has really thin lips.
rozpocznij naukę
wargi
mouth
Keep your mouth closed when you’re eating.
rozpocznij naukę
usta, buzia
neck
My neck hurts when I work at the computer.
rozpocznij naukę
szyja
nod
Nod your head if you want to say yes.
rozpocznij naukę
skinąće głową, przytaknąć
nose
I have a large nose just like my mother.
rozpocznij naukę
nos
point
Can you point at the person who stole your money?
rozpocznij naukę
wskazanie
shoulders
My shoulders hurt from carrying that heavy bag.
rozpocznij naukę
barki, ramiona
smell
I can smell garlic.
rozpocznij naukę
czuć zapach
smile
She’ll smile at you if you smile at her.
rozpocznij naukę
uśmiechać
stare
Don’t stare at people – it’s rude.
rozpocznij naukę
gapić się
stomach
My stomach hurts because I ate too much.
rozpocznij naukę
brzuch
taste
Taste this cake – it’s delicious.
rozpocznij naukę
próbować, smakować
teeth
I brush my teeth twice a day.
rozpocznij naukę
zęby
throw
Throw the ball back to Jason.
rozpocznij naukę
rzucić
toes
Can you fit your toes into those pointy shoes?
rozpocznij naukę
palce (u nogi)
tongue
How far can you stick your tongue out?
rozpocznij naukę
język
tooth
I broke a tooth on a hard bread roll.
rozpocznij naukę
ząb
touch
If you touch the screen it will open the website.
rozpocznij naukę
dotykać
whistle
I like to whistle a tune while I do the gardening.
rozpocznij naukę
gwizdać
a different side of yourself
You should show your work colleagues a different side of yourself outside of work.
rozpocznij naukę
inna strona ciebie samego /same
academic
He works in an academic setting.
rozpocznij naukę
akademicki
alley
In films, New York is full of secret alleys.
rozpocznij naukę
alejka
architect
The building was designed by a famous architect.
rozpocznij naukę
architekt
aristocratic
She comes from a wealthy aristocratic family.
rozpocznij naukę
arystokratyczny
belief
I have a strong belief that we should look after our parents when they get old.
rozpocznij naukę
przekonanie
capacity
I only use social media in a professional capacity.
rozpocznij naukę
charakter
consultant
I work as a business consultant.
rozpocznij naukę
konsultant, konsultantka
dress up
I like to dress up when we go out for meals.
rozpocznij naukę
wystroić się
dye
I want to dye my hair blond.
rozpocznij naukę
farbować
dyed
She has dyed red hair.
rozpocznij naukę
ufarbowany
essential
It’s essential to have a good diet if you want to be fit.
rozpocznij naukę
podstawa
exhibition
I want to go to the art exhibition in the town centre.
rozpocznij naukę
wystawa, ekspozycja
functional
I wear functional clothes, not fashionable clothes.
rozpocznij naukę
funkcjonalny
grow up
I don’t want to grow up so I still live with my parents.
rozpocznij naukę
dorosnąć
homeless
I gave money to the homeless man at the station.
rozpocznij naukę
bezdomny
identify
I identify more with my work than with my private life.
rozpocznij naukę
identyfikować się
inhabit
What kind of people inhabit this land?
rozpocznij naukę
zamieszkiwać
institution
This is a well-known academic institution.
rozpocznij naukę
instytucja
intellectual
My aunt is very intellectual – she knows so much.
rozpocznij naukę
inteligentny
judge
It’s wrong to judge people by their appearance.
rozpocznij naukę
osądzać
mainly for business or career purposes
Do you use social networking sites mainly for business or career purposes?
rozpocznij naukę
głównie ze względu na karierę i interesy
nostalgic
You are nostalgic for your childhood.
rozpocznij naukę
nostalgiczny
nurse
My aunt is a nurse and works in a hospital in London.
rozpocznij naukę
pielęgniarka
photograph
I would like to photograph this wonderful building.
rozpocznij naukę
fotografować
respectable
The area is a home for respectable businesses as wellas gangsters.
rozpocznij naukę
szanowany
response
What kind of response did you get to your email?
rozpocznij naukę
odpowiedź
servant
My aunt was a servant at Buckingham Palace.
rozpocznij naukę
służący, służąca
setting
The castle was used as a setting for several films.
rozpocznij naukę
sceneria
spectacular
The building has a spectacular tower.
rozpocznij naukę
spektakularny
take yourself too seriously
You take yourself too seriously – relax a bit!
rozpocznij naukę
traktować siebie zbyt poważnie
transform
They will transform this area into a shopping centre.
rozpocznij naukę
przekształcić
webcam
I use a webcam to communicate with friends abroad.
rozpocznij naukę
kamera internetowa
welcome
We will welcome you here whenever you want to visit.
rozpocznij naukę
powitać
well-known person
He’s a very well-known person – he’s on the radio.
rozpocznij naukę
znany człowiek