Przydatne zwroty 3

 0    70 fiszek    adamwolak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy już Pan coś wybrał?
rozpocznij naukę
Haben Sie schon gewählt?
Smakowało Ci to?
rozpocznij naukę
Hat es Ihnen geschmeckt?
Deser jest na koszt firmy.
rozpocznij naukę
Das Dessert geht aufs Haus!
Czy może mi Pan polecić jakiś danie?
rozpocznij naukę
Können Sie mir ein Gericht empfehlen?
Teraz twoja kolej.
rozpocznij naukę
Jetzt bist du dran.
Przepraszam, mięso nie jest do pieczone.
rozpocznij naukę
Entschuldigen Sie, das Fleisch ist nicht durch.
Czy miałbyś dla mnie chwilę jutro?
rozpocznij naukę
Hättest du morgen mal einen Moment Zeit für mich?
Kawa jest bardzo gorzka. Czy możesz mi przynieść nową?
rozpocznij naukę
Der Kaffee ist sehr bitter. Können Sie mir bitte einen neuen bringen?
Jedzenie smakuje wyśmienicie!
rozpocznij naukę
Das Essen schmeckt köstlich!
Reszta jest dla ciebie.
rozpocznij naukę
Der Rest ist für Sie.
Tak mi przykro, ale niestety nie mam czasu.
rozpocznij naukę
Tut mir leid, aber ich habe leider keine Zeit.
Chciałbym zamówić pizzę.
rozpocznij naukę
Ich würde gern eine Pizza bestellen.
Widzę to inaczej.
rozpocznij naukę
Das sehe ich anders.
Czy możesz zadzwonić do mnie ponownie za godzinę?
rozpocznij naukę
Könnten Sie mich bitte in einer Stunde noch einmal anrufen?
Masz ochotę przyjść?
rozpocznij naukę
Hast du Lust vorbeikommen.
Dziękuję bardzo za Twój wysiłek.
rozpocznij naukę
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Kiedy chcemy się spotkać?
rozpocznij naukę
Wann wollen wir uns treffen?
Czy miałbyś dla mnie 50 centów?
rozpocznij naukę
Hättest du vielleicht 50 Cent für mich?
Przykro mi, ale niestety muszę odmówić.
rozpocznij naukę
Tut mir Leid, aber ich muss leider absagen.
Proszę przynieś nam jeszcze...
rozpocznij naukę
Bringen Sie uns bitte noch...
Czy możesz zrobić dla mnie miejsce?
rozpocznij naukę
Könnten Sie mir bitte mal Platz machen?
Chciałbym zamówić sałatkę.
rozpocznij naukę
Ich hätte gern einen Salat.
Chciałbym zapłacić.
rozpocznij naukę
Ich würde gern bezahlen.
Chciałbyś mi pomóc?
rozpocznij naukę
Du würdest mir helfen?
Cieszę się, że przyszedłeś.
rozpocznij naukę
Ich freuen mich, dass du gekommen bist.
Co chciałbyś dostać.
rozpocznij naukę
Was soll ich dir schenken?
Nie musisz mi nic dawać.
rozpocznij naukę
Du musst mir nichts schenken.
Proszę, zająć miejsce!
rozpocznij naukę
Nehmen Sie bitte Platz!
Byłoby miło, gdybyś przyniósł mi kawę.
rozpocznij naukę
Es wäre nett, wenn Sie mir einen Kaffee mitbringen könnten.
Naprawdę to doceniam.
rozpocznij naukę
Das schätze ich sehr.
Zawsze mogę na nim polegać.
rozpocznij naukę
Ich kann mich immer auf ihn verlassen.
Ona jest przyjaciółką, a nie moją dziewczyną.
rozpocznij naukę
Sie ist eine Freundin, nicht meine Freundin.
Wolę bardziej mieszkać na wsi niż w mieście.
rozpocznij naukę
Ich lebe lieber auf dem Land als in der Stadt!
Tutaj zawsze coś się dzieje!
rozpocznij naukę
Hier ist immer was los!
mam wyrzuty sumienia
rozpocznij naukę
ein schlechtes Gewissen haben
Czy możesz mi powiedzieć, czy mieszkanie jest puste?
rozpocznij naukę
Können Sie mir sagen, ob die Wohnung frei ist?
Dokąd idzie stół?
rozpocznij naukę
Wohin kommt der Tisch?
Gdzie powinien pójść stół?
rozpocznij naukę
Wohin soll der Tisch?
Coś może się zdarzyć.
rozpocznij naukę
Es könnte etwas passieren.
Uderzyłem się w głowę.
rozpocznij naukę
Ich habe mir den Kopf gestoßen.
Trzymam moją dłoń pod zimną wodą.
rozpocznij naukę
Ich halte meine Hand unter kaltes Wasser.
Kiedy byłem młody
rozpocznij naukę
Als ich jung war
Kiedy znowu poćwiczymy?
rozpocznij naukę
Wann üben wir weiter.
Odezwę się do Ciebie.
rozpocznij naukę
Ich melde mich bei dir.
Chciałbym coś zjeść.
rozpocznij naukę
Ich würde gerne etwas essen.
Wszystko smakuje wyśmienicie!
rozpocznij naukę
Es schmeckt alles sehr lecker!
Mieć czas dla siebie
rozpocznij naukę
Zeit für sich haben
Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. / Bardzo to mnie cieszy.
rozpocznij naukę
Das freut mich sehr.
Chcę być wolny.
rozpocznij naukę
Ich will frei sein.
Obciąłem włosy.
rozpocznij naukę
Ich lasse mein Haar schneiden.
Przepraszam, że Pani przeszkadzam.
rozpocznij naukę
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche.
Przepraszam, nie usłyszałem...
rozpocznij naukę
Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden.
Czy możesz powtórzyć?
rozpocznij naukę
Könnten Sie das bitte wiederholen?
To prawda.
rozpocznij naukę
Das ist richtig.
Czy mógłbyś mówić wolniej?
rozpocznij naukę
Könnten Sie bitte langsamer sprechen
Bardzo dziękuję za pańską / pani pomoc.
rozpocznij naukę
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Chciałbym z tobą porozmawiać. Czy miałbyś trochę czasu?
rozpocznij naukę
Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Hätten Sie kurz Zeit?
To jest niesamowite!
rozpocznij naukę
Das ist der Hammer!
Czy mógłbyś mówić trochę głośniej?
rozpocznij naukę
Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?
Czy możesz zamknąć okno?
rozpocznij naukę
Könntest du bitte das Fenster zumachen?
Życie na wsi jest tak samo dobre jak życie w mieście.
rozpocznij naukę
Das Leben auf dem Land ist genauso gut wie das Leben in der Stadt.
Czy masz chwilę Potrzebuję twojej pomocy.
rozpocznij naukę
Hättest du einen Moment Zeit? Ich brauche deine hilfe.
Chcielibyśmy mieć rachunek.
rozpocznij naukę
Wir hätten gern die Rechnung.
Czy możesz mi powiedzieć, czy podanie dotarło?
rozpocznij naukę
Könnten Sie mir sagen, ob die Bewerbung angekommen ist?
Jestem do tego predysponowany.
rozpocznij naukę
Ich bin dafür veranlagant.
Czy możesz mi jeszcze powiedzieć, gdzie odbywa się rozmowa?
rozpocznij naukę
Könnten Sie mir noch sagen, wo das Gespräch stattfindet?
Czy miałbyś może też kawę dla mnie?
rozpocznij naukę
Hätten Sie vielleicht auch einen Kaffee für mich?
Czy to jeszcze będzie do jutra?
rozpocznij naukę
Hätte das noch bis morgen Zeit?
Nie usłyszałem co mi powiedziałeś.
rozpocznij naukę
Das habe ich akustisch nicht verstanden.
Zrobiłem sobie badania.
rozpocznij naukę
Ich lasse mich untersuchen.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.