Delikatne tematy

 0    147 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ranny
rozpocznij naukę
wounded
ewakuować
rozpocznij naukę
to evacuate
nosze
rozpocznij naukę
stretcher
kule
rozpocznij naukę
crutches
osoby z niepełnosprawnością
rozpocznij naukę
people with disabilities
zawał serca
rozpocznij naukę
a heart attack
On potrzebuje stałej opieki
rozpocznij naukę
He needs constant care
Czy wszystko u niego w porządku?
rozpocznij naukę
Is he okay?
miejsce dla niepełnosprawnych
rozpocznij naukę
disabled spot
Grozi mu ślepota.
rozpocznij naukę
He is at risk for blindness.
24 godziny na dobę
rozpocznij naukę
24 hours a day
On jest podłączony do aparatury podtrzymującej życie.
rozpocznij naukę
He is on life support.
odłączyć od aparatury podtrzymującej życie
rozpocznij naukę
take off life support
odłączyć
rozpocznij naukę
disconnect
Czy ona umrze od razu?
rozpocznij naukę
Is she gonna die right away?
Serce jest otoczone błoną.
rozpocznij naukę
The heart is surrounded by a membrane.
On będzie żyć.
rozpocznij naukę
He will live.
Doktorzy mówią, że ma 50% szans na przeżycie.
rozpocznij naukę
Doctors says he's got a 50% chance of living.
Kto ci to zrobił?
rozpocznij naukę
Who did this to you?
kumpel
rozpocznij naukę
buddy
On cierpi.
rozpocznij naukę
He is in pain.
Dajcie mu zastrzyk.
rozpocznij naukę
Give him a shot.
Banda zbirów zaatakowała mnie w alejce.
rozpocznij naukę
A group of thugs attacked me in the alley.
szantażysta
rozpocznij naukę
a blackmailer
Opanuj się.
rozpocznij naukę
Get a hold of yourself.
zastawić pułapkę na
rozpocznij naukę
ambush
tchórzliwy bandzior
rozpocznij naukę
cowardly hoodlum
Będzie zdrowy
rozpocznij naukę
He's gonna be all right
Nie mogę czekać na ostatnią chwilę
rozpocznij naukę
I can't wait until the last minute
dawca narządów
rozpocznij naukę
organ donor
lek, leczyć co dotyczy uleczenia czyli całkowitego wyeliminowania choroby
rozpocznij naukę
cure
poddać leczeniu
rozpocznij naukę
treat
postępować
rozpocznij naukę
proceed
układ odpornościowy
rozpocznij naukę
immune system
Naukowcy mają nadzieję dokonać przełomu w badaniach nad rakiem.
rozpocznij naukę
Scientists are hoping to make a breakthrough in cancer research.
zarazić się
rozpocznij naukę
contract
współczucie
rozpocznij naukę
sympathy
Przykro mi z powodu twojej straty
rozpocznij naukę
I am very sorry for your loss
Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.
rozpocznij naukę
My condolences to you and your family.
Zdiagnozowano u niej...
rozpocznij naukę
She was diagnosed with...
O rany.
rozpocznij naukę
Oh my.
O boziu.
rozpocznij naukę
Gosh.
Całe szczęście!
rozpocznij naukę
Thank goodness!
Czy u niej w porządku?
rozpocznij naukę
Is she all right?
kostucha, śmierć, Ponury Żniwiarz
rozpocznij naukę
Grim Reaper
Kazaliśmy Cię zbadać
rozpocznij naukę
We had you tested.
modlić się o...
rozpocznij naukę
pray for...
odkładać na poźniej
rozpocznij naukę
put off
choroba śmiertelna
rozpocznij naukę
fatal illness/disease
bliska osoba
rozpocznij naukę
close one
ufność, zaufanie, wiara
rozpocznij naukę
faith
sens życia
rozpocznij naukę
the meaning of life
Dlaczego mi się to przytrafia?
rozpocznij naukę
Why is it happening to me?
rak
rozpocznij naukę
cancer
czynić dobro
rozpocznij naukę
do good
porazenie mózgowe
rozpocznij naukę
cerebral palsy
Odebrało mi mowę.
rozpocznij naukę
I was speechless.
sparaliżować
rozpocznij naukę
paralyse
smutek, żal
rozpocznij naukę
sorrow
Żałuję mojej decyzji.
rozpocznij naukę
I regret my decision.
Ta choroba stopniowo go paraliżowała.
rozpocznij naukę
This disease gradually paralysed him.
chęć życia
rozpocznij naukę
will to live
Ona również korzystała z tej okazji, aby zachęcić wszystkie kobiety do regularnych badań kontrolnych.
rozpocznij naukę
She also used this opportunity to encourage all women to have regular screenings
Po wypadku miał trudność z chodzeniem.
rozpocznij naukę
After the accident he had difficulty with walking.
niepełnosprawność
rozpocznij naukę
disability
głuchy
rozpocznij naukę
deaf
osoby pełnosprawne
rozpocznij naukę
the non-disabled
To był obraźliwy żart.
rozpocznij naukę
It was an offensive joke.
osoba poruszająca się na wózku
rozpocznij naukę
wheelchair user
obelga
rozpocznij naukę
insult
okazywać szacunek
rozpocznij naukę
be respectful
głupi
rozpocznij naukę
dumb
inwalida
rozpocznij naukę
invalid
zaburzenie widzenia
rozpocznij naukę
visual impairment
niedorozwinięty
rozpocznij naukę
retarded
opóźniony
rozpocznij naukę
slow
On jest osobą specjalnej troski
rozpocznij naukę
He is a special ed person.
Osoba z niepełnosprawnością psychiczną
rozpocznij naukę
Person with a psychiatric disability
świr, stuknięty
rozpocznij naukę
wacko, nuts
Osoba z niepełnosprawnością ruchową
rozpocznij naukę
A person with physical disability.
upośledzony (obraźliwe)
rozpocznij naukę
handicapped
zdeformowany
rozpocznij naukę
deformed
kaleka
rozpocznij naukę
cripple
karzeł (obraźliwe)
rozpocznij naukę
midget
osoba niskiego wzrostu
rozpocznij naukę
person of short stature
cierpi na cukrzycę
rozpocznij naukę
suffers from diabetes
Moja mama pokonała raka
rozpocznij naukę
My mother is a cancer survivor
On jest prawdziwie wyjątkową osobą
rozpocznij naukę
He is a truly unique person
Zdiagnozowano u mnie padaczkę.
rozpocznij naukę
I was diagnosed with epilepsy.
Jego siostra urodziła się głucha.
rozpocznij naukę
His sister was born deaf.
On jest śmiertelnie chory.
rozpocznij naukę
He is terminally ill/ He is terminal.
On jest w hospicjum.
rozpocznij naukę
He is in hospice care.
Zostały mu jeszcze 3 miesiące życia.
rozpocznij naukę
He has 3 more months to live.
Nadal jest przytomny.
rozpocznij naukę
He is still conscious.
Jest nieprzytomny.
rozpocznij naukę
He is unconscious.
Zmarła na raka
rozpocznij naukę
She died of cancer
Jest w fazie remisji.
rozpocznij naukę
He is in remission.
Udusił się
rozpocznij naukę
He suffocated
On przedawkował
rozpocznij naukę
He overdosed
Złamali mu kark
rozpocznij naukę
They broke his neck
On nie żyje
rozpocznij naukę
He is dead
On żyje
rozpocznij naukę
He is alive
białaczka
rozpocznij naukę
leukemia
guz, nowotwór
rozpocznij naukę
tumor
ostry dyżur
rozpocznij naukę
emergency room
nowotwór złośliwy
rozpocznij naukę
malignant tumour
nowotwór łagodny
rozpocznij naukę
benign tumour
sala operacyjna
rozpocznij naukę
operating theatre or theater
chemioterapia
rozpocznij naukę
chemotherapy or chemo
utonąć
rozpocznij naukę
drown
dławić się
rozpocznij naukę
choke
zakopany żywcem
rozpocznij naukę
buried alive
spalony żywcem
rozpocznij naukę
burned alive
ścięty
rozpocznij naukę
decapitated, beheaded
powieszony
rozpocznij naukę
hanged
otruty
rozpocznij naukę
poisoned
uduszony (przez zaciśnięcie rąk, sznurka, paska, liny)
rozpocznij naukę
strangled
wylew
rozpocznij naukę
stroke
zabieg
rozpocznij naukę
procedure
operacja
rozpocznij naukę
surgery
zainfekować, zarazić
rozpocznij naukę
infect
infekcja, zakażenie
rozpocznij naukę
infection
Szczepię się przeciw grypie co rok.
rozpocznij naukę
I vaccinate against the flu every year.
Nie mamy szczepionki na koronawirusa.
rozpocznij naukę
We don't have vaccine for coronavirus
szczepienie
rozpocznij naukę
vaccination
Jestem odporny na odrę
rozpocznij naukę
I'm immune to measles
kroplówka
rozpocznij naukę
drip
krwawić
rozpocznij naukę
to bleed
uraz
rozpocznij naukę
trauma
Zamiast mówić "opóźniony" jest lepiej powiedzieć "z zaburzeniem uczenia się".
rozpocznij naukę
Instead of "retarded" it is more respectful to say "with learning disability".
zapalenie ucha
rozpocznij naukę
ear inflammation
Mój wujek wziął mnie na tropikalny rejs.
rozpocznij naukę
My uncle took me on a tropical cruise.
Nie jestem zdolny do posiadania własnych dzieci.
rozpocznij naukę
I am not able to have my own children.
Nie jestem w stanie ci pomóc.
rozpocznij naukę
I'm unable to help you.
Jego stan jest krytyczny ale stabilny.
rozpocznij naukę
His condition is critical but stable.
Czuję się nieswojo.
rozpocznij naukę
I feel uncomfortable.
przewidywalny
rozpocznij naukę
predictable
Mam szczęście.
rozpocznij naukę
I am blessed.
bezdomny
rozpocznij naukę
homeless
Jaki jest twój cel na przyszłość?
rozpocznij naukę
What is your goal for The future?
Jego choroba naprawdę na niego wpłynęła.
rozpocznij naukę
His illness really affected him.
Mój pies śpi na moich kolanach.
rozpocznij naukę
My dog is sleeping on my lap.
oddział intensywnej terapii
rozpocznij naukę
ICU
ostry dyżur
rozpocznij naukę
A&E (accident and emergency)
poradnia dla kobiet w ciąży
rozpocznij naukę
antenatal clinic
Reżyser przeszedł operację zmiany płci.
rozpocznij naukę
The director had a sex change operation.
utrata pamięci
rozpocznij naukę
memory loss

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.