DATY Z HISTORII

 0    113 fiszek    aniazmalborka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
1095
rozpocznij naukę
Synod w Clermont
1096
rozpocznij naukę
Początek I krucjaty
1099
rozpocznij naukę
Zdobycie Jerozolimy
1113
rozpocznij naukę
Założenie zakonu joannitów
1119
rozpocznij naukę
Powstanie templariuszy
1138
rozpocznij naukę
Rozbicie dzielnicowe
1146
rozpocznij naukę
Wypędzenie Władysława Wygnańca
1180
rozpocznij naukę
Zjazd w Łęczycy
1190
rozpocznij naukę
Założenie zakonu krzyżackiego
1204
rozpocznij naukę
Zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
1206
rozpocznij naukę
Powstanie imperium mongolskiego
1209
rozpocznij naukę
Powstanie zakonu franciszkanów
1215
rozpocznij naukę
Wielka Karta Swobód w Anglii
1216
rozpocznij naukę
Założenie zakonu dominikanów
1223
rozpocznij naukę
Bitwa nad rzeką Kałką
1226
rozpocznij naukę
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1227
rozpocznij naukę
Zjazd w Gąsowie, śmierć Leszka Białego
1230
rozpocznij naukę
Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego
1237
rozpocznij naukę
Połączenie Zakonu Kawalerów Mieczowych z Zakonem Krzyżackim
1241
rozpocznij naukę
Bitwa pod Legnicą
1260
rozpocznij naukę
Wybuch powstania Prusów przeciwko Krzyżakom
1272
rozpocznij naukę
Początek wyprawy Marca Polo
1291
rozpocznij naukę
Upadek Akki
1295
rozpocznij naukę
Koronacja Przemysła II
1300
rozpocznij naukę
Koronacja Wacława II
1309
rozpocznij naukę
Opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżakó
1320
rozpocznij naukę
Koronacja Władysława Łokietka
1320-1321
rozpocznij naukę
Sądy papieskie w Inowrocławiu i Brześciu
1331
rozpocznij naukę
Bitwa pod Płowcami
1335
rozpocznij naukę
Zjazd w Wyszehradzie
1337
rozpocznij naukę
Początek wojny stuletniej
1343
rozpocznij naukę
Pokój w Kaliszu
1340-66
rozpocznij naukę
Podbój Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego
1346
rozpocznij naukę
Bitwa pod Crecy
1347
rozpocznij naukę
Wybuch epidemii dżumy
1348
rozpocznij naukę
Pokój w Namysłowie
1364
rozpocznij naukę
Ufundowanie Akademii Krakowskiej
1370
rozpocznij naukę
Śmierć Kazimierza Wielkiego
1374
rozpocznij naukę
Przywilej w Koszycach
1377
rozpocznij naukę
Koniec Niewoli Awiniońskiej
1380
rozpocznij naukę
Bitwa na Kulikowym Polu
1384
rozpocznij naukę
Koronacja Jadwigi
1385
rozpocznij naukę
Unia w Krewie
1397
rozpocznij naukę
Utworzenie Związku Jaszczurczego
1400
rozpocznij naukę
Odnowienie Akademii Krakowskiej
1409
rozpocznij naukę
Początek wielkiej wojny z Zakonem
1410
rozpocznij naukę
Bitwa pod Grunwaldem
1411
rozpocznij naukę
I pokój toruński
1414-18
rozpocznij naukę
Sobór w Konstancji
1415
rozpocznij naukę
Spalenie Jana Husa
1422
rozpocznij naukę
Przywilej czerrwiński
1430
rozpocznij naukę
Przywilej jedlneński
1440
rozpocznij naukę
Powstanie Związku Pruskiego
1444
rozpocznij naukę
Bitwa pod Warną
1454
rozpocznij naukę
Początek wojny trzynastoletniej
1457
rozpocznij naukę
Zajęcie Malborka przez Polaków
1462
rozpocznij naukę
Bitwa pod Świecinem
1487
rozpocznij naukę
Odkrycie Przylądka Burz - Bartłomiej Diaz
1492
rozpocznij naukę
Odkrycie
1493
rozpocznij naukę
Początek polskiego parlamentaryzmu
1498
rozpocznij naukę
Odnalezienie drogi morskiej do Indii
1505
rozpocznij naukę
Nivil novi
1514
rozpocznij naukę
Bitwa pod Orszą
1517
rozpocznij naukę
Wystąpienie Lutra
1519-21
rozpocznij naukę
Ostatnia wojna z zakonem krzyżackim
1525
rozpocznij naukę
Hołd pruski
1530
rozpocznij naukę
Koronacja Zygmunta Augusta
1531
rozpocznij naukę
Podbój państwa Inków przez Francisca Pizarra
1534
rozpocznij naukę
Powstanie anglikanizmu
1536
rozpocznij naukę
Powstanie kalwinizmu
1539
rozpocznij naukę
Założenie zakonu jezuitów
1545-1563
rozpocznij naukę
Sobór trydencki
1555
rozpocznij naukę
Pokój religijny w Augsburgu
1569
rozpocznij naukę
Unia w Lublinie
1572
rozpocznij naukę
Śmierć króla Zygmunta Augusta
1573
rozpocznij naukę
Pierwsza Wolna Elekcja
1574
rozpocznij naukę
Koronacja Henryka Walezego
1575
rozpocznij naukę
Ucieczka Henryka Walezego i jego detronizacja
1576
rozpocznij naukę
Koronacja Stefana Batorego
1577-82
rozpocznij naukę
Wojna polsko-rosjska
1580
rozpocznij naukę
Założenie Zamościa
1587
rozpocznij naukę
Koronacja Zygmunta III Wazy
1591-93
rozpocznij naukę
Powstanie kozackie Krzysztofa Kosińskiego
1598
rozpocznij naukę
Edykt nantejski
1600
rozpocznij naukę
Powstanie Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej
1602
rozpocznij naukę
Założenie Akademii Rakowskiej
1604-13
rozpocznij naukę
Dymitriady
1605
rozpocznij naukę
Bitwa ze Szwecją pod Kirncholmem
1606
rozpocznij naukę
Rokosz Zebrzydowski
1610
rozpocznij naukę
Bitwa pod Kłuszynem
1618
rozpocznij naukę
Wybuch wojny trzynastoletniej
1620
rozpocznij naukę
Bitwa pod Cecorą
1621
rozpocznij naukę
Bitwa pod Chocimiem
1627
rozpocznij naukę
Bitwa pod Oliwą
1629
rozpocznij naukę
Rozejm w Altmarku
1632
rozpocznij naukę
Śmierć Augusta III Wazy i objęcie władzy przez Władysława IV
1634
rozpocznij naukę
Pokój w Polanowie
1635
rozpocznij naukę
Pokój w Sztumskiej Wsi
1648
rozpocznij naukę
Powstanie Chmielnickiego
1651
rozpocznij naukę
Bitwa pod Beresteczkiem
1652
rozpocznij naukę
Pierwsze użycie liberum veto
1655
rozpocznij naukę
Oblężenie Jasnej Góry
1656
rozpocznij naukę
Traktat w Radnot
1658
rozpocznij naukę
Uchwała sejmu o wypędzenie arian
1660
rozpocznij naukę
Pokój w Oliwie
1665
rozpocznij naukę
Rokosz Lubomirskiego
1667
rozpocznij naukę
Rozejm w Andruszowie
1668
rozpocznij naukę
Abdykacja Jana Kazimierza
1672
rozpocznij naukę
Traktat w Buczaczu
1673
rozpocznij naukę
Bitwa z Turkami pod Chocimiem
1674
rozpocznij naukę
Koronacja Jana III Sobieskiego
12 września 1683
rozpocznij naukę
bitwa pod Wiedniem
1699
rozpocznij naukę
Pokój w Karłowicach

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.