Władek rozdział 3 Polska i Polacy

 0    156 fiszek    miszkurka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
mayor
rozpocznij naukę
burmistrz
rioting
rozpocznij naukę
zamieszki
looting
rozpocznij naukę
grabież
National Guard
rozpocznij naukę
gwardia narodowa
tank
rozpocznij naukę
czołg
martial law
rozpocznij naukę
stan wojenny
declare
rozpocznij naukę
ogłosić
shut down
rozpocznij naukę
zamknąć
gem
rozpocznij naukę
klejnot
His Holiness
rozpocznij naukę
jego świątobliwość
pontiff
rozpocznij naukę
biskup
the pontiff
rozpocznij naukę
papież
solar system
rozpocznij naukę
układ słoneczny
discover radium
rozpocznij naukę
odkryć rad
be naturalized
rozpocznij naukę
zdobyć obywatelstwo
polish by birth
rozpocznij naukę
polka z urodzenia
Boy
Who is this boy?
rozpocznij naukę
o rany
Kim jest ten chłopak?
the Carpathian Mountains
rozpocznij naukę
Karpaty
expect
rozpocznij naukę
spodziewać się
Jews
rozpocznij naukę
Żydzi
dignity
rozpocznij naukę
godność
rise
We've noted a steady rise in salaries.
rozpocznij naukę
wzrastać
Odnotowujemy stały wzrost płac.
excerpt
You can read an excerpt from his new novel for free.
rozpocznij naukę
fragment
Możesz za darmo przeczytać fragment jego nowej powieści.
profound
Your speech was very profound.
rozpocznij naukę
dogłębny
Twoja przemowa była bardzo głęboka.
monument
The monument in the middle of the town commemorates those who died in WWII.
rozpocznij naukę
pomnik
Pomnik w środku miasta upamiętnia tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Warsaw Uprising
rozpocznij naukę
powstanie warszawskie
address
Give me your address, please.
rozpocznij naukę
przemawiać
Podaj mi swój adres, proszę.
tremendous
The team did a tremendous job.
rozpocznij naukę
olbrzymi
Zespół wykonał imponującą pracę.
sincere
Please, accept our sincere apologies.
rozpocznij naukę
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.
Prime Minister
rozpocznij naukę
premier
former president
rozpocznij naukę
były prezydent
former
rozpocznij naukę
były
leading
rozpocznij naukę
wybitny
the Solidarity Movement
rozpocznij naukę
solidarność
the Miracle of Vistula
rozpocznij naukę
cud nad Wisłą
Vistula
rozpocznij naukę
Wisła
bent on
rozpocznij naukę
zdeterminowany
conquest
rozpocznij naukę
podbój
invade
We just have to hope that no other country invades us, because our army is not very strong.
rozpocznij naukę
najechać
Jako że nasza armia nie jest zbyt silna, musimy po prostu mieć nadzieję, że żaden inny kraj nas nie najedzie.
tough
She's a tough woman.
rozpocznij naukę
trudny
Ona jest twardą kobietą.
occupation
rozpocznij naukę
okupacja
endure
I've had a challenging life, but I always endure the hard times.
rozpocznij naukę
znosić
Miałem życie pełne wyzwań, ale zawsze potrafię przetrzymać ciężkie czasy.
beyond
rozpocznij naukę
poza
the Katyn forest massacre
rozpocznij naukę
zbrodnia katyńska
ghetto
rozpocznij naukę
getto
uprising
rozpocznij naukę
powstanie
capital city
rozpocznij naukę
stolica
citizen
He's a US citizen.
rozpocznij naukę
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
countless
rozpocznij naukę
niezliczony
doesn't revolve around us
rozpocznij naukę
nie kręci się wokół nas
revolve
rozpocznij naukę
obracać
instead
He invited her instead of me.
rozpocznij naukę
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
rozpocznij naukę
zaledwie
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
remind
rozpocznij naukę
przypominać
one-hit wonder
rozpocznij naukę
gwiazda jednego przeboju
modest
Be modest and humble.
rozpocznij naukę
skromny
Bądź skromny i pokorny.
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
rozpocznij naukę
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
wise
It was a wise decision.
rozpocznij naukę
rozsądny
To była mądra decyzja.
Central Europe
rozpocznij naukę
Europa Środkowa
insist
rozpocznij naukę
nalegać
depend
rozpocznij naukę
zależeć
recognise
rozpocznij naukę
rozpoznawać
boast
rozpocznij naukę
chwalić się
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
rozpocznij naukę
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
the Baltic Sea
rozpocznij naukę
Morze Bałtyckie
picturesque
rozpocznij naukę
malowniczy
the Vistula
rozpocznij naukę
Wisła
the Oder
rozpocznij naukę
Odra
breathtaking
rozpocznij naukę
zapierający dech
Masurian Lakes
rozpocznij naukę
jeziora mazurskie
peak
My athletic career will probably peak when I'm about 30.
rozpocznij naukę
szczyt
Moja kariera sportowa prawdopodobnie osiągnie szczytowy poziom, gdy będę miał około 30 lat.
the Tatra Mountains
rozpocznij naukę
Tatry
summit
Edmund Hillary was the first man to reach the summit of Mount Everest.
rozpocznij naukę
szczyt
Edmund Hillary był pierwszym człowiekiem, który zdobył szczyt Mount Everest.
Mount Rysy
rozpocznij naukę
Rysy
countryside
rozpocznij naukę
tereny wiejskie
wilderness
The eremite lives alone in the wilderness.
rozpocznij naukę
pustkowie
Pustelnik żyje samotnie w dziczy.
charming
rozpocznij naukę
czarujący
delightful
rozpocznij naukę
zachwycający
market square
rozpocznij naukę
rynek
cobblestone alley
rozpocznij naukę
brukowana uliczka
spot
There is a free spot on the beach.
rozpocznij naukę
miejsce
Na plaży jest wolne miejsce.
Teutonic Knights
rozpocznij naukę
Krzyżacy
regain independence
rozpocznij naukę
odzyskać niepodległość
World War II
rozpocznij naukę
II wojna światowa
victim
rozpocznij naukę
ofiara
complain
rozpocznij naukę
narzekać
put the past behind
rozpocznij naukę
zostawić przeszłość za sobą
move on
rozpocznij naukę
iść naprzód
trip abroad
rozpocznij naukę
wycieczka zagraniczna
heartwarming
rozpocznij naukę
radujący serce
aware
rozpocznij naukę
świadomy
physicist
rozpocznij naukę
fizyk
chemist
Steve is the best chemist in our town.
rozpocznij naukę
chemik
Steve jest najlepszym aptekarzem w mieście.
polonium
rozpocznij naukę
polon
award
The awards ceremony is on February 20.
rozpocznij naukę
nagrodzić
Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.
Nobel Prize
rozpocznij naukę
Nagroda Nobla
accomplish
I'm sure you will recover from depression and accomplish great things. After a storm always comes a calm.
rozpocznij naukę
osiągnąć
Jestem pewien, że wyjdziesz z depresji i osiągniesz wielkie rzeczy. Po nocy zawsze przychodzi dzień.
feat
rozpocznij naukę
wyczyn
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
rozpocznij naukę
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
cinematographer
rozpocznij naukę
operator filmowy
compell
rozpocznij naukę
zmuszać
supporter
rozpocznij naukę
fan
hugely
rozpocznij naukę
ogromnie
overseas
rozpocznij naukę
za granicą
audience
rozpocznij naukę
widownia
crucial
This phase of our company's growth plan is crucial, so it's very important we don't muck anything up.
rozpocznij naukę
kluczowy
Ta faza rozwoju naszej firmy jest kluczowa, dlatego to bardzo ważne, żebyśmy niczego nie zawalili.
citiziens of the world
rozpocznij naukę
obywatele świata
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
rozpocznij naukę
dotyczyć
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
curse
rozpocznij naukę
przeklinać
Polish people like complaining
rozpocznij naukę
Polacy lubią narzekać
Poland lies between Germany and Ukraine
rozpocznij naukę
Polska leży między Niemcami a Ukrainą
community
Our company should do something for the local community.
rozpocznij naukę
gmina
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
county
rozpocznij naukę
powiat
province, voivodship, voivodeship
rozpocznij naukę
województwo
metropolian area
rozpocznij naukę
aglomeracja
Slavic
rozpocznij naukę
słowiański
the Gulf of Gdansk
rozpocznij naukę
Zatoka Gdańska
Tricity
rozpocznij naukę
Trójmiasto
Hel Peninsula
rozpocznij naukę
Półwysep Helski
the Vistula Spit
rozpocznij naukę
Mierzeja Wiślana
the Neman
rozpocznij naukę
Niemen
Kashubia
rozpocznij naukę
Kaszuby
coastal resort
rozpocznij naukę
uzdrowisko
Greater Poland
rozpocznij naukę
Wielkopolska
Kuyavian-Pomeranian
rozpocznij naukę
Kujawsko-Pomorskie
Kuyavia
rozpocznij naukę
Kujawy
Lesser Poland
rozpocznij naukę
Małopolska
Lodz
rozpocznij naukę
Łodzkie
Lower Silesia
rozpocznij naukę
Dolny Śląsk
Lublin
rozpocznij naukę
Lubelskie
Lubusz
rozpocznij naukę
lubuskie
Masovian
rozpocznij naukę
Mazowieckie
Podlachia
rozpocznij naukę
Podlasie
Pomeranian
rozpocznij naukę
Pomorskie
Silesia
rozpocznij naukę
Śląsk
Subcarpathia
rozpocznij naukę
Podkarpacie
Warmian-Masurian
rozpocznij naukę
Warmińsko-Mazurskie
Western-Pomeranian
rozpocznij naukę
Zachodniopomorskie
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
rozpocznij naukę
bunt
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
loot
rozpocznij naukę
grabić
RSVP
rozpocznij naukę
proszę o odpowiedź (na zaproszeniach)
pleased
rozpocznij naukę
zadowolony
beyond description
rozpocznij naukę
nie do opisania
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
rozpocznij naukę
jedynie
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
martial
rozpocznij naukę
wojenny
coal mine
rozpocznij naukę
kopalnia węgla
polluted air
rozpocznij naukę
zanieczyszczone powietrze
cargo
rozpocznij naukę
ładunek
hearth
rozpocznij naukę
palenisko
boundary
rozpocznij naukę
granica
accord
rozpocznij naukę
porozumienie
the theory of relativity
rozpocznij naukę
teoria względności
breakthrough
rozpocznij naukę
przełom
pier
I enjoy sitting on the pier and drinking my beer, while watching the yachts dock and undock.
rozpocznij naukę
molo
Przyjemnie jest siedzieć na molo z piwem i obserwować, jak jachty cumują i odcumowują.
slob
rozpocznij naukę
leniuch, wałkoń, brudas
school of affluence
rozpocznij naukę
szkoła zamożności

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.