SŁOWA DO MATURY

 0    94 fiszki    rongasieniec
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
na początku
rozpocznij naukę
on the beginning
odgadnąć, zgadywać
rozpocznij naukę
guess
sławny, znany
rozpocznij naukę
famous
zdarzyć, przytrafić
rozpocznij naukę
happen
z nim
rozpocznij naukę
with him
z nimi
rozpocznij naukę
with them
udekorować, ozdobić
rozpocznij naukę
decorate
przez, przy
rozpocznij naukę
by
przyjaciel / przyjaciółka
rozpocznij naukę
friend
spotkanie
Muszę odwołać nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
meeting
I must cancel our meeting.
spotykać, poznać
rozpocznij naukę
meet
z, ze, przy
rozpocznij naukę
with
zamówienie, zamawiać
rozpocznij naukę
order
dostać, zdobyć, otrzymać
rozpocznij naukę
get
zaproszenie
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
rozpocznij naukę
invitation
Invitations have been sent to all the guests.
Zapraszać
rozpocznij naukę
invite
ostatnio, niedawno
rozpocznij naukę
recently
właściciel
Jako właściciel jachtu dowiesz się rzeczy o utrzymaniu jachtu, o których czarterujący nie mają pojęcia.
rozpocznij naukę
owner
As a yacht owner, you will learn things about yacht maintenance that charterers have no idea about.
przyczyna, powód
rozpocznij naukę
reason
sytuacja
Jesteśmy w trudnej sytuacji.
rozpocznij naukę
situation
We are in a difficult situation.
dzięki
Dzięki za pomoc.
rozpocznij naukę
thanks
Thanks for your help.
piękny, piękne
rozpocznij naukę
beautiful
przewaga, zaleta
rozpocznij naukę
adventage
Jesteście zazdrośni?
rozpocznij naukę
are
Are you jealous?
mogłem
rozpocznij naukę
could
w czasie / podczas
rozpocznij naukę
during
chcieć, chce
rozpocznij naukę
want
ze mną
rozpocznij naukę
with me
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.
rozpocznij naukę
excited
We're so excited about going to Australia.
wydarzenie
rozpocznij naukę
event
czynsz, wynajem
rozpocznij naukę
rent
wszystko
Wszystko będzie dobrze.
rozpocznij naukę
everything
Everything will be alright.
koniec
rozpocznij naukę
finish
jakieś pomysły
rozpocznij naukę
any ideas
każdy, jakiś, dowolny
rozpocznij naukę
any
powinien
Powinieneś być ostrożny!
rozpocznij naukę
should
You should be careful!
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
rozpocznij naukę
talk
I want to talk to the boss.
moda
rozpocznij naukę
fashion
czytać
rozpocznij naukę
read
czytelnik
rozpocznij naukę
reader
zachęcić, zachęcać
rozpocznij naukę
encourage
zegarek, oglądać
rozpocznij naukę
watch
przystojny
Szukam przystojnego chłopaka.
rozpocznij naukę
handsome
I'm looking for a handsome boyfriend.
doskonały
Jej zdolności językowe są doskonałe.
rozpocznij naukę
perfect
Her language skills are impeccable.
wymiana
rozpocznij naukę
exchange
wycieczka
Chcemy pojechać na wycieczkę do Dublina.
rozpocznij naukę
trip
We want to go on a trip to Dublin.
wycieczka wymiany
rozpocznij naukę
exchange trip
nasz
To jest nasz dom.
rozpocznij naukę
our
This is our house.
prawie
Prawie skończyłam.
rozpocznij naukę
almost
I'm almost done.
gotowy
Jesteś gotowy do wyjścia?
rozpocznij naukę
ready
Are you ready to leave?
przygotować
Przygotuj raport.
rozpocznij naukę
prepare
Prepare the report.
ulubiony
rozpocznij naukę
favourite
zawsze, ciągle
rozpocznij naukę
always
praktyka, ćwiczyć
rozpocznij naukę
practice
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
rozpocznij naukę
also
You should also visit the cathedral.
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
rozpocznij naukę
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
specjalny
To jest oferta specjalna.
rozpocznij naukę
special
It's a special offer.
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
rozpocznij naukę
a little
We're a little disappointed.
przestraszony / wystraszony
rozpocznij naukę
afraid
już
Ona już wyszła.
rozpocznij naukę
already
She’s already left.
znakomity, świetny, doskonały
rozpocznij naukę
excellent
zagranica
rozpocznij naukę
abroad
bohater
rozpocznij naukę
hero
okazja
Będziemy mieć okazję do wspólnego działania.
rozpocznij naukę
occasion
We'll have the occasion for joint action.
dla tego, na te
rozpocznij naukę
for this
tam są
rozpocznij naukę
there are
scena
Końcowa scena była bardzo emocjonująca.
rozpocznij naukę
scene
The final scene was very thrilling.
niski, krótki
rozpocznij naukę
short
coś
Zjedzmy coś.
rozpocznij naukę
something
Let's eat something.
jakiś / jakieś
rozpocznij naukę
some
jego, swojej
rozpocznij naukę
his
rola
rozpocznij naukę
role
pozostawić, wyjechać
rozpocznij naukę
leave
zwiedzanie
rozpocznij naukę
sightseeing
państwo, kraj
rozpocznij naukę
country
nie mogę się doczekać
rozpocznij naukę
i can not wait to
męczący
rozpocznij naukę
tiring
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
rozpocznij naukę
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
najbardziej, większość
rozpocznij naukę
most
można
rozpocznij naukę
one can
taki, takiej
rozpocznij naukę
such
atmosfera
Ogólnie ciśnienie powietrza i gęstość zmniejszają się wraz z wysokością w atmosferze.
rozpocznij naukę
atmosphere
In general, air pressure and density decrease with altitude in the atmosphere.
zorganizować
rozpocznij naukę
organize
wziąć udział
rozpocznij naukę
take part
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
rozpocznij naukę
month
They met Ann last month.
za / z tyłu
rozpocznij naukę
behind
odpowiedź, odebrać
rozpocznij naukę
answer
zebrać, zbierać, gromadzić
rozpocznij naukę
collect
nam, nas
rozpocznij naukę
us
czasem, czasami
rozpocznij naukę
sometimes
wzdłuż, prosto
rozpocznij naukę
along
zwłaszcza / szczególnie
rozpocznij naukę
especially
bez
On nie może bez ciebie żyć.
rozpocznij naukę
without
He can't live without you.
do, aż do
rozpocznij naukę
until

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.