S02E01

 0    52 fiszki    micskwarek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
miejsce odbioru bagażu
rozpocznij naukę
baggage claim area
Odbierz swoją walizkę z miejsca odbioru bagażu
rozpocznij naukę
Pick up your suitcase from the baggage claim area
kurcz, skurcz
rozpocznij naukę
cramp
dostać skurczu
rozpocznij naukę
get a cramp
robić kupe
rozpocznij naukę
poop
wydawać coś, zdradzać coś
(np. sekret), phrasal
rozpocznij naukę
gave away something
reveal something (e.g. secret)
Jeśli to jest tajemnica, obiecuję, że jej nie wydam
rozpocznij naukę
If this is a secret, I promise I won't give it away
If this is a secret, I promise I won't release it
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś, dowodzić czymś (np. zespołem podwładnych)
rozpocznij naukę
be in charge of something
be responsible for something, manage something, command something (e.g. a team of subordinates)
iskierka nadziei, jasna strona
idiom
rozpocznij naukę
silver lining
spark of hope, bright side
oszczędzić kogoś uczucia
rozpocznij naukę
spare somebody's feelings
zapasowy
rozpocznij naukę
spare
Czy masz zapasowy zestaw kluczy?
rozpocznij naukę
Do you have a spare key set?
rozłączyć się, odłożyć słuchawkę (podczas rozmowy telefonicznej)
phrasal
rozpocznij naukę
hang up (during a phone call)
On przekazał życzenia mojej rodzinie i rozłączył się
rozpocznij naukę
He forwarded wishes to my family and hung up
tak jakby
rozpocznij naukę
sort of
zrobiłem tak jakby głupią rzecz
rozpocznij naukę
I sort of did a stupid thing
żałosny, żenujący, godny politowania
rozpocznij naukę
pathetic,
embarrassing, pitiful
wzruszający, godny współczucia
rozpocznij naukę
pathetic
touching, compassionate
pyszny, przepyszny, mniam
rozpocznij naukę
yum, yummy
delicious, delicious,
bajgiel
rodzaj chlebka
rozpocznij naukę
bagel
jadłem bajgla na śniadanie
rozpocznij naukę
I had a bagel for breakfast
wyraźny, ewidentny, wyczuwalny, namacalny (np. napięcie, różnica)
rozpocznij naukę
palpable
clear, evident, tangible (e.g. voltage, difference)
odczuwalne napięcie
rozpocznij naukę
palpable tension
zmieniać/modyfikować
rozpocznij naukę
alter
change / modify
zemu chciałbyś zmienić swój wygląd?
rozpocznij naukę
why would you like to alter your look?
przerabiać (ubranie)
rozpocznij naukę
alter clothes
Miałam przerobioną spódnicę
rozpocznij naukę
I had altered skirt
I had a converted skirt
rozszyfrować, złamać (szyfr, kod, zabezpieczenia)
rozpocznij naukę
to crack
decipher, break (code, code, security), to crack the code
aktorka
rozpocznij naukę
actress
ujawnienie, wyjawienie (np. poufnej informacji)
rozpocznij naukę
disclosure
disclosure (e.g. confidential information)
olśniewający, zachwycający (np. o czyimś wyglądzie)
rozpocznij naukę
gorgeous
Wyglądałaś olśniewająco, ale teraz wyglądasz jeszcze lepiej.
rozpocznij naukę
You looked gorgeous, but now you look even better.
kajdanki
rozpocznij naukę
handcuffs
mankiety spodni
rozpocznij naukę
trouser cuffs
odsłonięty, na odsłoniętej pozycji, wystawiony na ciosy, trudny do obrony, czuły, podatny
rozpocznij naukę
vulnerable
exposed, in an exposed position, exposed to blows, difficult to defend, tender,
Ludzie z ochrony mówią, że to jest najbardziej odsłonięty punkt.
rozpocznij naukę
Security guards say this is the most vulnerable point.
bezbronny, wrażliwy, czuły (o osobie)
rozpocznij naukę
vulnerable
sensitive, sensitive (about a person)
gówno
rozpocznij naukę
shit, crap
wykorzystywać kogoś
rozpocznij naukę
to take advantage of somebody
to use someone
On wykorzystuje swoich przyjaciół.
rozpocznij naukę
He is taking advantage of his friends.
Przestań wykorzystywać swoich rodziców
rozpocznij naukę
Stop taking advantage of your parents
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
rozpocznij naukę
to take advantage of something
use something, use something (e.g. situation)
Powinniśmy skorzystać z okazji.
rozpocznij naukę
We should take advantage of this opportunity
We should take this opportunity
Zakładam, że wykorzystałeś tę informację?
rozpocznij naukę
I assume you took advantage of this information?
rozbawiony, rozśmieszony
rozpocznij naukę
amused
zabawić, bawić
rozpocznij naukę
amuse
entertain
Zabawiał nas swoimi anegdotami
rozpocznij naukę
He amused us with his anecdotes
rozśmieszyć, rozbawić
rozpocznij naukę
amuse
make you laugh
On zawsze próbuje mnie rozśmieszyć, kiedy jestem smutna
rozpocznij naukę
He always tries to amuse me when I'm sad
Ona rozbawiła nas swoimi znakomitymi dowcipami.
rozpocznij naukę
She amused us with her excellent jokes.
zajmować swój czas czymś
rozpocznij naukę
to amuse my time with something
zekam na ciebie, więc muszę sobie zająć czas
rozpocznij naukę
I'll wait for you, so I have to amuse my time

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.